Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sten Høyendahl

[#63404] Aktsprotokollene - vil ogå de bli skannet?

Recommended Posts

Guest Sten Høyendahl

For noen sorenskriverier er det på begynnelsen av 1700-tallet ført aktsprotokoller. Disse inneholder tingbokreferater der alle aktuelle innlegg og dokumenter er gjengitt i sin helhet. De er ikke mikrofilmet, slik at når jeg skal se på en aktsprotokoll fra Ringerike og Hallingdal, er jeg henvist til å oppsøke originalen som befinner seg i Statsarkivet på Kongsberg.I aktsprotokollene for Ringerike og Hallingdal har jeg funnet avskrifter av middelalderdokumenter som ikke er registrert i Diplomatarium Norvegicum, samt avskrifter av en rekke dokumenter fra 1500- og tidlig 1600-tall som er ukjente i det lokale slektsforskermiljøet. Aktsprotokollene bør derfor også medtas når tingbøkene skannes i 2009.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

men skanningen foretas jo av de eksisterende filmene . . .det du ønsker deg, er en fotografering ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Det er vel kanskje slik - men hovedsaken for meg er at aktsprotokollene bør legges ut digitalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

er de ikke filmet fra før, stiller de i køen bak alt som er filmet, antar jeg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Riksarkivet har allerede en skanner som digitaliserer direkte fra papir. Her er det i første omgang tinglysningsmateriale (pantebøker osv) som ikke tidligere er mikrofilmet, som er prioritert. Det har også blitt skannet en del nylig avleverte kirkebøker på denne måten.Senere prioriteringer er ikke avklart.Når det gjelder aktsprotokollene fra Ringerike og Hallingdal sorenskriveri, er de merket som klausulert materiale i Felleskatalogen (Lenke). Jeg mistenker derfor at protokollene faktisk er mikrofilmet, men det må jeg undersøke nærmere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Kristian: Det om uavklarte prioriteringer høres rimelig. Men er det slik at aktsprotokollene for Ringerike og Hallingdal virkelig foreligger på mikrofilm, må det ha vært en godt bevart hemmelighet - og i så fall har jeg hatt et par unødvendige turer til Kongsberg. Veldig fint om dette kunne bli avklart.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Helge Seglsten

Finnes det slike aktsprotokoller bevart også for andre sorenskriverier? Og i tilfelle hvilke?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Mener at jeg har sett henvist til dem for Eiker, Modum og Sigdal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Klausuleringen i Felleskatalogen synes å bero på en feil. Materialet er ikke mikrofilmet.Aktsprotokollene må dermed 'konkurrere' når det etter hvert skal gjøres prioriteringer på hvilket papirbasert materiale som skal skannes. Jeg ser at aktsprotokollene er verdifulle kilder, men det vil ventelig være mange interesser involvert når prioriteringene skal gjøres. Kapasitet vil også være en viktig faktor - med bare én papirskanner (som nå), vil det unektelig bli vanskelig å digitalisere alt vi ønsker å digitalisere innen en rimelig tidshorisont.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg har full forståelse for at digitalisering tar tid, og at noe nødvendigvis må nedprioriteres. Når det gjelder aktsprotokollene, er det så vidt jeg vet få sorenskriverier som har ført disse, slik at digitaliseringsarbeidet ikke vil være spesielt omfattende. Og aktsprotokollene er jo tross alt for tingbøker å regne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Sten, hvorledes har det seg at du anser det nødvendig å oppgi navn på den (landbruks) eiendom i Hole du har tilhold på ? Dette er en praksis jeg ikke har sett anvendt her på Brukerforumet tidligere.Hvis det er slik at du anser det nærliggende å benytte nøyaktig postadresse, hvorfor ikke operere med Hunstadveien 12, som i det minste er din korrekte ?Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Vel, noen agenda har jeg faktisk ikke - det ble bare slik første gang jeg hadde innlegg i Brukarforum etter å ha flyttet til Hole. Jeg har absolutt ikke ansett dette som 'nødvendig'. DA har da heller ikke stipulert nærmere retningslinjer for dette - og hvorfor skulle de egentlig det?Når du snakker om praksis på Brukarforum: Jeg har da fra andre bidragsytere sett flere fantasifulle adresser, som f eks Agdesiden og 'Dalstroka innanfor'. Men postadresse kan jeg ikke erindre at noen har brukt i DA. Om noen ønsker å ta kontakt med meg privat, er jeg - som du ganske riktig har observert - oppført med postadresse i telefonkatalogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Helge Seglsten

Pussig problemstilling. Ha en fin dag på Vestre By i Hole!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Takk skal du ha! Jeg synes nok det samme som deg om problemstillingen - jeg har litt vanskelig for å se problemet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

jeg ble av Digitalarkivet for noen år siden (2003) bedt om å slutte og bruke Enerhaugen som adresse, fordi mange (angivelig) ikke visste hvor det var.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Ja, allmennhetens geografiske kunnskaper er ikke hva den var. Jeg møter daglig folk som aldri har hørt om Hole - en kommune fem mil vest for Oslo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

Til debatten i debatten. Det viktigste er vel at en opptrer med eget navn. Det finnes dessverre eksempler på at noen opptrer under oppdiktede navn. Adressen er vel mest for å skille mellom mennesker med like navn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell H Myhre

Per og Sten, hhv. (13) og (14), jeg har ikke tilkjennegitt at forholdet strengt tatt representerer et ''problem'', kun påpekt at praksis fortoner seg, bokstavelig talt, litt eiendommelig. Hadde ikke dette vært snakk om en landbrukseiendom, ville neppe ovenstående praksis vært benyttet.At f.eks. Vigerust benytter Enerhaugen/Gamlebyen/Oslo Gamleby som adresse er meningsfullt, all den stund dette er navnet på et større geografisk område med mange tusen innvånere. Vestre By, G.nr. 26 Br.nr. 4 i Hole, er derimot en privateiendom med en privat oppsitter. Dersom det er et poeng at konkret bostedsadresse skal gjengis, ville det i dette konkrete tilfellet vært langt mer både naturlig og informativt å anvende eksempelvis ''Røyse i Hole.'' Eller hvis hensikten er å være maksimalt eksakt; kanskje ''Moeskommen på Røyse i Hole (på Ringerike).''Mvh. Kjell H Myhre, oppsitter på Nordre Haug i Brandbu

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sten Høyendahl

Jeg har ikke noe å tilføye utenom det jeg har anført i # 12 - og ikke minst i # 14.Ellers hadde jeg avgjort foretrukket at debatten hadde vært konsentrert om aktsprotokollene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.