Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Frode Johansen

[#63474] Hordaland: Skipsforlis utenfor Radøy - Skip fra Holland forliste 17 omkom

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Slektens historie sier:En mann fra Holland , eier av en bank , et ølbryggeri og et skibsbyggeri hadde 3 døtre som ofte fikk reise med hans skip.Et av skipene skulle seile til Bergen med en kornlast.Det var sent på høsten og utenfor Vestlandet ble der uvær.Skipet mistet seilføringen og drev mot holmer og skjær, hvor det forliste.Det var natt , men folkene på Radøy hadde sett skipet drive mot land før det ble mørkt , og forberedte seg på redningsassistanse.17 mennesker omkom .De øvrige ble tatt hånd om av lokalbefolkningen.Alle tre døtrene overlevde.En del av det reddede mannskapet ble på Radøy og giftet seg der.En av disse tre søstrene ble også gift på Radøy.Historien sier videre at det ble reist en Bauta/minnestein over de omkomne etter forliset , men at denne (muligens) ble fjernet av Tyskerene under 2. verdenskrig.Dette er muntlig overlevert i slekten.En dame i slekten født på 1800 tallet skrev til Riksarkivet foer opplysninger vedr. slekten og denne sak. Hun fikk til svar denang at dette hadde de ikke lov til å opplyse om.Håper noen kan hjelpe meg å idenfisere denne hendelse med skipsforliset.Når kan det ha skjedd?Kanskje noen fra Radøy leser dette.På forhånd mange takk. Vennlig hilsenJan Frode Johansen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Når omtrent var dette?Der var jo en mengde skip som forliste langs kysten. Det er jo skrevet flere bøker om dette, men de har du sikkert lest.Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Har også hørt denne beretningen (også tilknyttet eget mangedobbelt opphav i Nordhordland), hvor det bl.a. påstås at det skal være søkt fra Nederland etter norske arvinger til en herreløs milliardformue i Amsterdam. Det minner jo svært mye om en 'avisand', dvs. en vandrehistorie som i ulike varianter går land og strand rundt, og hvor noen eksakt dokumentasjon synes vanskelig eller umulig.En annen slik 'historie' er den evinnelige utgaven med kirketømmeret som i vind drev over en fjord eller et vann fra 'den påtenkte tomten' til kirkens senere plassering. Det er vel knapt et bygdemiljø i landet med egen kirke som ikke beretter en eller annen versjon av denne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt til: Mener å ha sett 'eventyret' om de tre søstrene som 'forliste og til dels fikk etterslekt her i landet' også lenger nordover langs kysten. Og det dreier seg gjerne som nevnt om påstått opphav i et formuende utenlandsk miljø. (Synes faktisk det ligner litt på en slags 'avspeiling' av sagaen om 'kongsdatteren Sunniva' som ble helgen på Selje.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arvid dale
http://www.digitalarkivet.no/da/tgb13nhl.htm se litt på norhordland tingbok 16731673: 6b Witterligt er, noget enten at were indKommen eller Bierget, Vndtaget det Schib som er bleffuet i Kilstrøm som Eyermanden sielff lader Bierge, saa och den Hollandsche Galiot som \war/ Nedsunchede ved Lerøen, som Eyermanden sielff igien haffuer ladet bierge. Och ej heller aff andre hørt, noget her i Schibredet at were indKommen eller bierget. Her Præsident Herman Garman steffnt disse hans Landbønder for Resterende Rettighed af deris gaarder, Knud och Laurs Schouge beKiende at de er schyldig 6 Aars Landschyld af en Ødegaard vnder Schouge schylder Aarlig 1 pund Smør, som de sagde Imidlertid at hafue brugt, Anders Sandersen Kolaas beKiende hand er schyldig 10 1/2 Rdr Tomas ibm: (Kolaas) beKiende hand er schyldig 9 Rdr i bøxel och i Landschyld och tredietage 11 March,er det dette du leter etter?arvid dale

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest arvid dale

glemte en ting. Lerøen som er nevnt her er dagens Lærøyna i Austrheim kommune. Husk at på 1600 tallet snakket man om Radøy skipreide. MULIG der finnes noe om dette i bygdebøkene for Austrheim - bind 3 omhandler Lærøyna

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.