Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Astrid Ryen

[#63551] Øren/Øra og Halsøen/Halsøya i Vefsn. Beliggenhet.

Recommended Posts

Guest Astrid Ryen

Jeg har et par Claus Cloumand Carlsen og Alette Lemvig (Lemmich) som i 1801 bodde på Halsøen i Vefsn. Jeg er ganske sikker på at dette må være Halsøya, en halvøy omtrent midt i Mosjøen.Da barna ble konfirmert i Vefsn 1809-11, bodde de på Øren. På Norgesglasset Store Norgesatlas finner jeg Øra på sørsiden av Vefsnfjorden, ved utløpet av Hundåla. Kan dette stemme?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Det stemmer at Halsøy lå utenfor og like nord for Mosjøen by. Jeg må likevel få påpeke at Halsøy ikke ligger midt i Mosjøen. Da jeg var ung sa vi at Halsøy var en forstad til Mosjøen, mens nu er det visst vanligere å anse Halsøy som en del av byen.Det stemmer også at Øra ligger ved Hundåla.A. M.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk for orientering. Da får jeg stryke dette med 'midt i Mosjøen'.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Hei. Eg arbeider med gardshistorie for Vefsn. Når det gjeld familien Klaus Klaumann Carlsen/Lemmich/Alette Lemich, har eg lurt på kor det vart av dei etter at dei forlet Øra (ein gong mellom 1811 og 1814).Eg veit at eldstedottera Magdalena Kjerstine var på Neppelberg i Nesna da ho gifta seg i 1817, og at ho kom attende til Øra rundt 1820, som brukarkone. Men kor det vart av resten av familen, lurer eg på.Kjenner du (eller andre) noko til dette? Du kan svare her, eller sende meg en epost på knut.skorpen@vefsn.kommune.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg har en god del informasjon om denne familien. Noe er mitt eget arbeid, noe informasjon og hjelp av jeg fått fra folk her i forumet, noe har jeg fått per mail fra en annen slektsgransker som driver med samme slekt.62. Claus Cloumand Carlsen, Han ble døpt Dom Iudica 1752 i Kolvereid i Nærøy Nord-Trøndelag sammen med sin tvillingbror Jens. Hans far var Jørgen Carlsen som på den tid var residerende kapellan i Nærøy, og hans mor var Magdalena Christina Hansen som ble begravet samme dag som tvillingsønnene ble døpt. I 1765 ble Jørgen Carlsen sogneprest i Bjørnør. Claus Clouman Carlsen ble 5 Trin 1792 gift i Osen i Bjørnør med jomfru Alette Lemvig. (Forlovere: Jens og Johan Ulrich Paasche). De fikk tre døtre mens de bodde i Bjørnør, den siste født i 1796. En gang mellom 1797 og 1801 flyttet de til Halsøya i Vefsn i Nordland.I prestens sjeleregister 1794 for Bjørnør bodde familien på Hopstad (Hofstad) i Roan (Bjørnør). Ifølge Bjørnørfolket (bygdebok) kjøpte Claus Clouman Carlsen i 1793 en tredjepart av gården Hofstad av sin svoger Johan Ulrick Paasche (gift med halvsøsteren Mille Christine). Fire år senere måtte han på grunn av økonomiske problemer selge gården, og det sikkert derfor familien flyttet nordover til Vefsn. Man kan lese av folketellingen at de må ha vært fattig, siden de levde av folks ”godædigheder”.Jeg har funnet Alette Lemmich konfirmert i Frosta i 1780 (se nedenfor), og så videre i samme kirkebok en Studiosus Carlsen som ved et par anledninger forrettet gudtjeneste. Han kunne godt være Claus Cloumand Carlsen som teologisk student, som aldri fullførte sitt studium f. eks. av økonomiske grunner. Men han traff i hvert fall sin senere kone der!Jeg har ikke funnet Claus Cloumand Carlsen og Allette Lemmich død i kirkebøker for Vefsn, mulig at jeg har lett i feil kirkebok? Eller kan de flyttet fra Vefsn sammen med en av døtrene.Det er kommet mer informasjon i et skifte 1830 etter datteren Charina Helena Carlsen som døde ugift på Remnes i Alstadhaug/Stamnes i 1829. Følgende personer er nevnt i skiftet: moren Alethe Carlsen som oppholdt seg i Overhalla prestegjeld, søster Lena (Magdalena) gift med Jacob Jonsen Remnes, søster Abel Maria gift Hall (!) i Overhalla prestegjeld, søster Johanna Jacobia Rosenvinge 24 år og ugift. Den yngste datteren Johanna Jacobia ble født 1805 i Vefsn, men jeg har ikke funnet henne konfirmert i Vefsn, Alstadhaug eller Steigen hvor hun ble gift. Hvor og når Claus Cloumand Carlsen døde, er fremdeles et ubesvart spørsmål.63. Alette Lemmich, Aletha ble døpt i Vår Frue kirke i Trondheim 1/9-1761. Foreldre: Jan (Johan) Hansen Lemiche og Karen Helena Rosenvinge. (Faddere: ? Must, Madam Bejer, Jomfru Ane Cathrine Rosenvinge, Cammer Raad Meincke, Sr. Uferts). Hennes far Johan (Jan) Lemmich var kjøpmann i Trondheim, men flyttet senere til Orkdal. Jeg fant tilfeldigvis og ikke overraskende Alette Lemmich konfirmert i Frosta i 1780. Hun bodde da på Lochsteen. I 1801 finner man der hennes mors halvsøster Anne Margrethe Rosenvinge 39 år, gift med Henrich Angel Coldevin. På gården losjerte også sogneprest Eiler Rosenvinges andre kone enken Karen Margrethe Rosenvinge født Coldevin.Alette Lemmich må ifølge skiftet av 1830 ha flyttet til datteren Abel Maria i Grong (Overhalla prestegjeld). Madame Alette Salig Carlsen døde 29/3-1846 i Grong (begravet 5/4) 88 år gammel. Bosted: Øyum.Sjeleregister 1797 for Bjørnør prestegjeld, Roan sogn. Gård: Hopstad.Claus Cloumand Carlsen Alettha Lemich, Madame Magdalene KarinaFolketelling 1801 for Vefsen. Gård: HalsøenClaus Clauman Carlsen, 50 år, i 1 ekteskap, har været skriverkarl og lever av folkets godædigheder Aletth Lenvig, 44 år, hans kone, i 1 ekteskap Malena Kirstina Carlsen, 8 år Karina Hellene Carlsen, 7 år Abel Maria Lorch Carlsen, 4 årBarn:Magdalena Kirstina Carlsen, ane nr 31, døpt 18/2-1793 i Bjørnør, gift 1817 med Jacob Jonsen, gårdbruker på Remnes i Leirfjord.Carine Helene, døpt 1 påskedag 1794 i Bjørnør. (Faddere: Jens Paasche, Marius Galschiøt, Madam Christiane Paasche, Jomfru Lemvig, Karen Galschiøt). Karina Carlsen Øren ble konfirmert i Vefsn 5 søndag etter Trin 1810, ingen alder angitt. Carina Carlsen 36 år og fattiglem bosatt på Remnes (hos søsteren Magdalena) døde 4/12-1829 (begravet 28/1-1830). Skifte etter henne i 1830.Abel Maria Lorck, døpt 20/11-1796 i Bjørnør. (Faddere: Johan Ulrich Paasche, Marius Galschiøt, Madam Mille Paasche, Kirsten Hopstad). Karen M Carlsen Øren (feil fornavn!) ble konfirmert i Vefsn 5 søndag etter Trin 1811 16 år gammel. Hun bodde i Grong i 1865, og derfor vet jeg hvor hun ble av. Pige Abel Maria Carlsen 26 år og født i Bjørnør ble 7/6-1824 gift første gang i Grong med skomaker Halle Iversen 43 år. De bodde på Skalstuen (plass under Holand?) og fikk der følgende barn: Ane Elisabeth født 16/2-1825, Iver født 21/2-1828 og Johanna født 18/12-1829. Enke Abel Maria Carlsdatter (!) 37 år ble 31/8-1834 gift for andre gang gift i Grong med Ungkarl Hans Eriksen Wægloe 35 år. De hadde sønnen Elias født 28/10-1838. De må senere være flyttet til gården Vestre Øyum, og her bodde enken Abel M Carlsen 73 år og født i Bjørnør i 1865. Hun var husholderske som sønnen Elias Hansen som var 28 år og ugift. En del av gården ble brukt av Ingebrigt Hansen 43 som var gift med Abel Marias datter av 1 ekteskap Anne E Haldsdatter 42. De hadde sønnen Hans Helmer 10 år. Abel Maria Carlsdatter (!) bosted Øium død 12/4-1874 89 ½ år gammel (alderen er omtrent ti år for høy).Nils Andreas Winther, døpt Skjærtosdag 1801 i Vefsn. Foreldre: Claus Clouman Carlsen Halsøen og Aleth Lemech. (Faddere: Hr Meyer, Andreas Ernsten Bech, Mathias Siursen Hals, Giertru Kirstina Strøm Kulstasøen, Martha Vedal ibid). Han ble ifølge bygdebok for Vefsn gift 1829 med enken Johanna Magdalene Brede. Han døde i 1831 og hadde ingen barn. Niels Andreas Winter Carlsen bosted: Tandø ble ifølge kirkeboka for Hamarøy gift i desember 1829 med Madame Nordmand. Niels Carlsen Tandø 40 (!) år døde 24/11-1831, og jeg forstår det slik av kirkeboka at han druknet på reise ut til Hamarøy sammen med tre andre menn. Jeg har tross flere forsøk ikke funnet Niels Andreas Winther konfirmert i Vefsn (konfirmerte for 1819 ser ikke ut til å være ført i kirkeboka). Det er litt merkelig at han ikke er nevnt i skiftet etter søsteren i 1830!Johanna Jacobia Rosenvinge, døpt Dom Jocumdit? 1805 i Vefsn. Foreldre: Claus Claumand Carlsen Øren og Aletha Læmvig. (Faddere: Knud Agerbo, Michel Moe, Madame Meyer, Elen Larsdatter Hals, Madam ? Moe Moesøen). Ungkarl Daniel Mortensen Brunnæs 32 år ble 28/12-1836 gift i Steigen med Pigen Johanne Rosenvinge Clausdatter 28 år. Hans far: Morten Mikkelsen Troe. Hennes far: Claus Claumann. Brudgommen var født på gården Troe i Ledingen og bruden i Vefsn på Helgeland, oppholdt seg på Brunes. Johanna J R Karlsdatter 60 år og født i Vefsn bodde i 1865 på Brunæs i Stegen, gift i andre ekteskap med Martines Johannessen 43. Hennes barn fra første ekteskap: Niels Danielsen 20, Alethe Danielsdatter 25 og Karl M Danielsen 28 år. I folketellingen 1875 var Martines Johannessen født 1822 i Hammerø gårdens eier og kårmann, hans kone Johanna Karlsdatter (!) født 1822 i Dolstad sogn i Vefsn. Simon Andreassen født 1833 var gårdens forpakter, gift med Aletha Danielsdatter født 1841. Barn: Anton født 1867, Ludvik født 1874, Daniel født 1871.Som før nevnt, har jeg ikke funnet Nils Andreas og Johanna Jacobia Rosenvinge konfirmert i Vefsn, men jeg fant Johanna to ganger i utflytningslistene for Vefsn. Johanna Jacobia Rosenvinge Carlsen 22 år (feil alder) flyttet 19/5-1833 til Gystad, som må være gården Jystad eller Justad i Alstahaug/Tjøtta. Den 3/5-1834 melder hun 29 år gammel flytting til Løvøen som må være gården Løvøen i Steigen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Knut, du får si fra om du vil vite mer om Magdalena Kirstina Carlsen. Det er henne jeg vet mest om av barna.Ellers må du sjekke det jeg har fått skrapet sammen her, for jeg er ikke av de mest nøyaktige her i verden!Det meste av dette har jeg gjort selv. En del informasjon har fått ved hjelp fra velvilige mennesker her i forumet, noe per mail fra en slektsgransker som driver med samme slekt.Mvh Astrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Tusen takk, det var mykje å ta fatt i!I gardshistoria omtaler eg familiene som har drive (eller budd på) ein gard, og eg forsøker å liste opp barna og fortelje kor det vart av dei.Claus og Alette døydde neppe i Vefsn. Når det gjeld barna, skal eg gjennomgå tipsa eg har fått frå deg. Eg skal berre kort kommentere den siste opplysninga: Lauvøya/Løvø(en)/Lovø(en) har vi nærare i Herøy/Dønna.Magdalena og Jakob budde nokre år på Øra (ca 1820-ca 1822), så dei vil òg få eit avsnitt i dette kapittelet av gardshistoria for Vefsn. Hos dei har eg notert seks born. Eg manglar dødsåret for Jon Andreas f.1818, Ellen Serina f. 1824 og Alette Helene f. 1835, så kan du hjelpe med det, er eg takksam.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Jeg mangler dødsår på alle dem du nevner, dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Knut Skorpen

Eg kan suplere lista med eit barn til, 'Sirina Maren Christina' døypt i Dolstad (Vefsn) 19. søn. e. trinitas 1799 Lenke . Ho må ha døydd som lita, sidan vi ikkje finn henne i 1801-teljinga.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Takk for det, Knut!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.