Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Harry Aronsen

[#63694] Lars Larsen - Susanne Caspersdatter-Kirsten Jacobsdatter, Tårstad

Recommended Posts

Guest Harry Aronsen

Jeg har blant mine aner Lars Larsen f. 1625 på Tårstad, Evenes. Ifølge noen opplysninger var han gift to ganger, med Susanne Caspersdatter f. 1637 fra Store Fauskevåg, Trondenes, og med Kirsten Jacobsdatter - som jeg ikke har fødselsår eller -sted på. Ifølge mine notater hadde han bl.a. datteren Anne med Susanne og sønnen Trond med Kirsten. Jeg har også sett listet opp flere barn. Imidlertid får jeg ikke de forskjellige oppgitte fødselsår til å rime med øvrige opplysninger, bl.a. år for giftermål som er satt til 1670 for vielsen til Lars og Susanne. Hvilken av konene var den første? Jeg vet at det er flere som sitter inne med store kunnskaper om befolkningen i Ofoten langt bakover - er det noe som har en fasit på denne familien?Mvh Harry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Hei, Det er skifte etter Susanne Caspersdatters halvbror Ole i 1734. Her er Susannes barn nevnt: Kasper Larsen, Tron Larsen, Jørgen Larsen, Anne Larsdtr., Karen Larsdtr. og Bodille. Utdrag av dette skiftet har Bjørn H. Nyheim lagt ut på internett: http://www.bjornnyheim.com/skiftersenja.pdf Susanne var enken etter Lars. Han døde i 1700. Siste innførsel i kirkeboken jeg har sett om Susanne er i 1710.Interessant at Lars hadde vært gift med Kirsten Jacobsdatter. Hvilken kilde oppgir det? Lars og Susanne er også mine aner.mvh May T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Jeg har ingen fasit på denne familien, men også jeg har ikke fått dette til henge sammen. Jeg tror at opplysninger om at Anne Larsdtr., gift med Ingebrigt Olsen Aas er datter av Susanne Caspersdtr. er feil. Det vi vet om Susanne er at hun er født ca 1637, og hadde følgende sønner med Lars Larsen: Lars 1670, Casper 1672, Trond 1676 og Jens 1683. Etter at Lars Larsen døde finner vi Susanne på Skårnes i 1701, og alderen på sønnene er fra manntallet i 1701. Anne Larsdtr. fikk eldste sønnen Knud i 1679, og må være født SENEST 1659. Susanne kan følgelig være moren, men det er til å undres over at ingen andre barn er nevnt som født i tiden 1659-1670. Min teori er at Lars Larsen var gift en gang før han ble gift med Susanne, og at Anne kan være fra dette første ekteskapet. Årsaken til denne hypotesen min er at Susanne flytter fra Tårstad til Skårnes etter at Lars er død, og da kan grunnen til det være at Anne og Ingebrigt Kirkebygger har overtatt gården på Tårstad. Jeg har aldri funnet et sikkert belegg for at første (?) kona het Kirsten Jacobsdtr.Mvh Alfred

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

En annen mulighet kan være at Anne Larsdatter er søster til Lars Larsen. De får begge barn i 1670-årene og synes mer å være jevngamle enn far og datter ... ? mvh May T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

May,det er vanligvis antatt at Lars Larsen var født ca 1625, og da kan han være far til Anne, gift med IO Aas. Men jeg har også sett en opplysning om at han var født ca 1635, og da er det vel større sannsynlighet for at Anne og Lars kan ha vært søsken. Du skal ha stor takk for at du gjorde oppmerksom på skifteopplysningene. Slik opplysningene står i skiftet tror jeg ikke den Anne som er nevnt er hun som ble gift med IO Aas. IO Aas sin kone Anna døde i 1717, og da skulle vel hennes etterkommere vært nevnt som arvinger ? Forøvrig var jeg litt for rask i mitt forrige innlegg. Susanne og hjemmeværende sønner var på Tårstad i 1701. Hun flyttet først til Skårnes i 1707, hvor sønnen Casper da var gift der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Takk May og Alfred, for nyttige innspill. Flott med de skifteopplysningene, May! Jeg har også fundert på om Lars var gift med en annen før Susanne, og om dette kunne være den Kirsten Jacobsdatter som jeg har ført opp. Jeg har dessverre slurvet med kildeanførsler her, så jeg er usikker på hvor jeg har henne fra. Jeg har Susanne som født 1637 og gift med Lars 1670. Men Anne må være født en gang på 1650-tallet, og jeg har sett en sønn Jørgen notert som f. ca 1651, mens resten av barna er født etter 1670. Kanskje det da er slik at Annes og Jørgens mor var f.eks. Kirsten Jacbsdatter, mens Susanne var mor til de øvrige barna?Mvh Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest May Teistevoll

Kirkeboka for Ofoten kan ha en interessant innførsel. På s 85 (år 1700) står det skrevet inn to ganger at Lars Larsen Torstad var syk og ble betjent med Sacramentet 9. juni (skriften er forskjellig så notert av både klokkeren og presten?). Ikke funnet Lars Larsen gravlagt, men på side 86 i kirkeboka er nevnt: Ingebrigt Torstad & h., hans søster Enken og hans søn Lars. Hvis Ingebrigts kone var søster av Lars Larsen, vil Susanna ha vært hans svigersøster.Men Ingebrigt kan jo også ha hatt egen søster som var enke da. Kjenner dere til om Ingebrigt hadde søsken i området? Han kom jo selv nordover fra Salten.mvh May T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

May,Dette var interessant. Konrad Naustvik er vel den som har arbeidet mest med Ingebrigt Olsen Aas sin herkomst og etterslekt, og han har ikke nevnt noen søster i Ofoten. Jeg tror at man brukte betegnelsen søster noe annerledes i 1700 enn i dag, og at det godt kan være snakk om en svigersøster, og da er det naturlig å tenke på Susanna Caspersdtr. Forøvrig: Skiftet etter Susannas bror Ole Caspersen nevner at hun hadde sønnen Jørgen Larsen, og barna hans er også nevnt. Her må det være snakk om Jørgen Larsen i Forra i Evenes, som i følge alderen i 1701-manntallet var født ca 1651. Da kona døde i 1735 var han i livet, og skulle da være ca 85 år. Basert på dette, og når han får barn, så tror jeg at han er født langt senere enn 1651.Mvh Alfred

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Alfred - I nevnte skifte fra 1734 står det at Jørgen Larsen er død, så det stemmer jo ikke med at han var i live ved konas død i 1735 (hvis det årstallet er riktig)! Men jeg har også tenkt på om denne Jørgen er identisk med Jørgen i Forra.Mvh Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Harry, i min utgave av Skifter i Salten står det at skiftet etter Barbro Olsdtr. i Forra ble åpnet 13.12.1735. Det står Også: Ektemann Jørgen Larsen. Døde i 1735.Men Jørgen Larsen,enkemann, er nevnt blant arvingene, så jeg mener at 'Døde i 1735' henspiller på kona Barbro. Jeg tror at du og jeg har forskjellige utgaver av Skifter i Salten, og jeg garanter ikke at min utgave, versjon 2.3 fra 2000, er den siste.Mvh Alfred

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Alfred, - Jeg tror du misforsto meg, jeg refererer til skiftet etter Ole Caspersen som May over ga en lenke til, dette skiftet er fra 10/9 1734, og der står Jørgen Larsen notert som død. Så da spørs det om han er identisk med Jørgen i Forra som er notert som enkemann i skiftet etter kona Barbro i 1735. Ellers så ser jeg at Gerd Fjellstad i sin bok Nordlandsslekter II har anført Kirsten Jacobsdatter som kone til Lars Larsen - med barna Lars, Casper, Trond og Jens, og at det er hun som flytter til Skårnes i 1707. Men Gerd Fjellstad har nok blandet litt sammen, for hun har også en annen Lars Larsen gift med Susanne Caspersdatter og tildels med samme navn på barn som over. Jeg har også sett denne Kirsten som Lars sin kone nr. 2 i en aneliste på DIStreff. Men hva som er primærkilde for denne anførselen vet jeg jo ikke.Mvh Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Ved nærmere ettersyn i skiftet etter Barbro Olsdatter ser jeg jo at barna Lars, Hans og Susanne bl.a. er ført opp, det er samme navn som barna til Jørgen er notert med i skiftet etter Ole Caspersen. Så da er det nok samme Jørgen.Harry

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harry Aronsen

Det er vel rimelig å oppfatte skiftet etter Barbro Olsdatter som et dobbeltskifte, idet ektemannen Jørgen Larsen også er død. 'Døde i 1735' tror jeg peker på Jørgen, og det at han også står oppført som arving, 'Gift. Enkemann', betyr vel at Barbro døde før ham. Vi kan vel også gå ut fra at årstallet like godt kan være 1734 som 1735, slik at det stemmer med anførselen i skiftet etter Ole Caspersen. Eller er jeg helt på jordet?At Jørgen kanskje ble født senere enn 1651, slik Alfred antyder, er vel også ganske sannsynlig. Han er vel iallefall uomtvistelig Susanne Caspersdatters sønn, slik alle Lars Larsens barn vel er, bortsett antagelig fra Anne, Ingebrigt kirkebyggers hustru. Hvem som er Annes foreldre er vel derfor usikkert. Det har jo vært antatt at hun er datter av Lars Larsen, men hva er kilden for det? Isåfall er det vel også slik at hennes mor er, som Alfred mener, en første hustru av Lars Larsen (kanskje Kirsten Jacobsdatter? - men her er ihvertfall kildene uklare). Eller kan det være slik May foreslår, at Anne er en søster av Lars?Det er iallefall en spennende familie. Alfred - kan du si meg hvor jeg kan få lest det Konrad Naustvik beretter om dette?MvhHarry A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Alfred Arntsen

Etter Mays opplysninger fra kirkeboka i 1700 heller jeg mot at Lars og Anna var søstre. Konrad Naustvik hadde en omfattende artikkel i 'Ofoten i historien' i 1978 (tror jeg) om de to saltværingene som var med på byggingen av Eveneskirka, nemlig Ingebrigt Olsen Aas og Peder Pedersen (senere Vidrek). Jeg er ft på reisefot, så jeg har ikke kunnet sjekke årgangen på 'Ofoten i Historien' (ble utgitt i 4 år). Familien er spennende, med stor etterslekt i Ofoten, og jeg synes vi (særlig May) har fått på bordet noen spennende ledetråer.Mvh Alfred

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.