Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#63798] Gustav og Lisa Schøttelvig - busette i Oslo 1925/1932 - kvar i Oslo? - lagnad?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

To dødsmeldingar frå Bergen (1925 og 1932) fortel oss at Elisa Fredrikke ''Lisa'' Jørgensen, fødd i Bergen 25.10.1875, var gift med Gustav Schøttelvig og budde i Oslo. Truleg var Gustav ein del av denne huslyden frå Dronningens gate 2 i Christiania 1875:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Nils Gustav Schjøttelvig hf g Handelsfuldmægtig 1838 HurumJacobine Julie Schjøttelvig kone g Husmoder 1842 KristianiaTruls Ingvar Schjøttelvig s ug 1869 KristianiaJakob Schjøttelvig s ug 1870 KristianiaElisabeth Schjøttelvig d ug 1872 KristianiaNils Schjøttelvig s ug 1873 KristianiaGustav Schjøttelvig s ug 1875 Kristiania~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Trass i leiting gjennom adressebøker frå Christiania/Oslo for fleire år kring 1920-1950 kan eg ikkje finna spor etter Gustav eller Lisa Schøttelvig. Kvar kan denne huslyden ha gjort av seg?Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Angående navnet Schjøttelvig/ Schiøttelvig/Schøttelvig/Schøttelvik.Søk på alle variantene på Dis,gravminner,så kommer det frem 19 stk med dette navnet.(Søkte på :navn inneholder'øttelvi')Flere er gravlagt i Oslo .Fant også en som heter Nils Schjøttelvig,gravlagt i Borre,HortenTo av de jeg fant.Kan jo kanskje være 'dine' folk?:528822 Jacob Schiøttelvig 0109 1870 1604 1955 2605 1955 5 6 21-3 Bekkelaget kirkegård Oslo [url="http://www.disnorge.no/gravminner/korrigering.php?id=528822>Lenke 1826925 Nils Schjøttelvig 0612 1873 1308 1947 028 00 006 Borre Horten Borre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Kan muligens finnes i adr bøkene for Aker Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Gustav Schjøtelvig er oppført i adressebok for Aker 1929 og 1934-1935 Han er eksp. S.Ås,adresse:Holmveien,HauketoPå samme adresse er oppført Leif Schjøtelvig,baker og Ragnar Schjøtelvig,lagerarb.I adresseboka 1937-1938 (Aker)finner jeg ikke Gustav,men Leif og Ragnar som da har adresse Breiensv.19 NordstrandhøgdaFikk ikke sett på folketell.da det var problemer med dørlåsene i magasinene i byarkivet idag.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteeg takk til Ann-Mary, Solveig og Camilla for svært so spennande innlegg om dette problemet. Og eg må tilstå eg er noko ''forvirra''. Kvar går (gjekk) grensa mellom Christiania (Oslo) og Aker på den tidi? Kva prestegjeld høyrer Hauketo og Nordstrandhøøgda til? Eg trudde Hauketo og Nordstrandhøgda låg på to heilt ulike kantar av byen...Eg vonar på fleire tips om kvar eg kan leita vidare...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siw Sværholdt

Hei LarsJeg har ikke så mye å berette om lagnaden til disse, men Hauketo og Norstrand er ihvertfall på samme side av byen.Når man tar tog fra Oslo sørover mot Moss, så ligger Norstrand og Hauketo svært nært, kun adskilt av Ljan stasjon. Hauketo er i/på Søndre Norstrand.Mvh Siw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siw Sværholdt

Kanskje kan du finne ut av kirkesognene her: LenkeMvh Siw

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Siw for oppklaring av kvar desse stadene ligg. Dette lyt eg studera vidare ''i ro og mak''...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har etter kvart greidd å finna ut litt meir om denne huslyden. Det syner seg at Lisa var gift TO gonger, første gongen med ein svenske Christian August Olsen, og i 1900 budde dei i Normannsgata 5 Christiania:~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Christian August Ols. m b hf g Kontorist ved 1ste Distrikts Maskinafdeling 1873 CharlottenbergElise Ols. k b hm g Hustru 1875 BergenElla Ols. k b d ug Datter 06.08.1900 t~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Christian og Lisa vart skilde etter få år, og dotteri Ella voks opp hjå besteforeldri sine i Bergen.I ekteskapet med Gustav Schjøttelvig hadde Lisa to søner Leif og Ragnar, som ser ut til å ''forsvinna''...Er det kanskje nokon med lokal kunnskap i Christiania som kan hjelpa meg med tips om kvar vigsli til Christian August Olsen og Elise Jørgensen kan finnast?Eg takkar igjen for alle gode tips om denne huslyden!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Grethe Flood

Hei.I adresseboka for Oslo for 1946 fant jeg en Ragnar Schjøttelvig bosatt i Hammerst.gt. 21a. Mener det må være Hammerstads gate, se: LenkeHvis dette er 'din' Ragnar, bodde han ikke langt fra Majorstua. Da kan Byarkivet være stedet å søke, siden de har kommunale folketellinger.Grethe

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Grethe for eit årsgamalt innlegg som eg har oversett!Eg har no vore på leiting i kyrkjebøkene for Nordstrand, som omfattar Bekkelaget, der desse folki (Schjøttelvig) skal ha butt. Eg finn ikkje noko i fødselsprotokollane 1907-1914, men ENDELEG, eg fekk napp i konfirmasjonslistene:* Leif Schjøttelvig, fødd i 'Oslo' 22.4.1910, døypt 13.6. (det står ikkje namn på kyrkjelyd!), vart konfirmert i 1924. Foreldri Exped. Gustav Schløttelvig og kona Elise (Lenke).Er det ut i frå desse opplysningane mogeleg å finna ei eller båe vigsler for Elise f. Jørgensen i Christiania? Kva med fødsli til Leif?Eg er òg framleis på jakt etter dødsfalli til Gustav og Elise; dette området på Nordstrand er SOOO vanskeleg å ''fjernjobba'' med...Eg takkar på ny for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har etter meir leiting funne fødsli (og dåpen) til Leif Schjøttelvig - i Oslo hospitals kyrkje, og her står til og med ein merknad om at foreldri vart borgarleg vigde 21.2.1910! (Lenke).So no står det att å finna vigsli til Elise Jørgensen og svensken Christian August Olsen i Christiania kring 1899, samt dødsfalli til Elise og dei to ektemakane hennar...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Eg har no vore i kontakt med ein etterkomar etter Elise ''Lisa'' Jørgensen Schjøttelvig, og ho seier at lisa døydde i Valdresgata i Oslo kring 1949-1950!Ho meiner òg at Gustav Schjøttelvig, som i 1925 budde i Oppegård, skal vera avliden kring 1935.Er det med desse opplysningane mogeleg å finna dei to dødsdatoane?Eg takkar på ny so mykje for hjelpi!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Moen

Vielsen til Gustav og Elise Kildeinformasjon: Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. F 0011 (1907-1917), Viede dissentere 1910, side 283. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Moen

Vielsen til Christian August og Elise Kildeinformasjon: Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. I 8 (1892-1902), Ekteviede 1898, side 144. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Moen

Konfirmasjonen til Christian August Kildeinformasjon: Hedmark fylke, Vinger i Vinger, Ministerialbok nr. 14 (1881-1900), Konfirmerte 1888, side 160. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Telef.katalog 1942 Oslo: Jac. Schiøttelvig, Solveien 12, Bekkelagshøgda - Schjøttelvig: Ingeborg , Schwachsgr. 1, Leif Vardøgt. 3 og Nils Trudvangvn. 1 oppg.B. Ingen i Oslo omland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Adressebok Oslo 1955:Else Schjøttelvig, fru (Soltøis. 'Corona') Vardøg.3Leif Schjøttelvig, sjåfør (Schøyens Bilcentr.) samme adr.Ragnar Schjøttelvig, linjeassist. (Fearnley & Eger) Vei 3677 nr.9a, LambertseterPå 1970-tallet jobbet jeg på arkivet hos rederiet Fearnley & Eger. Ragnar var også ansatt i firmaet dengang. Så vidt jeg husker var han en eldre herremann da.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Moen

Noe skjedde med lenken til vielsen til Gustav og Elise prøver på nytt, hun bodde da i Sigurds gate 6 Kildeinformasjon: Oslo fylke, Kampen, Ministerialbok nr. F 0011 (1907-1917), Viede dissentere 1910, side 283. Permanent sidelenke: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Hjarteleg takk til Karin, Berit og Carsten for nye spennande innlegg om dette problemet. Sjølv var eg sovidt innom Riksarkivet i går ettermiddag for mellom anna å sjå litt meir etter denne huslyden, men dødsfallslistene for Christiania har fått nytt ''innhald''; sjølve listene går no ikkje lenger enn til 1942, medan registeret òg sluttar tidlegare enn kva tilfellet var før... Eg måtte soleis reisa vidare med ''uforretta sak''.Eg er ikkje sikker, men eg mistenker Else Schjøttelvig i Vardøgata 3 for å vera kona til Leif og ikkje mor hana. So dødsfalli til Gustav og Elise ''Lisa'' er like ''mystiske'' som før...Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars E. Øyane

Nye opplysningar er dukka opp om denne huslyden som kanskje kan hjelpa til å finna dei?* Elise Fredrikke Schjøttelvig vart enkje i 1930-åri og reiste til Amerika i 1939 for å vitja dotter si som då budde der. So kom krigen, og Elise kom ikkje heim att til Oslo før i 1946. Ho busette seg då i Vardøgata (ikkje Valdresgata som eg før har fått oppgjdeve!) der ho skal vera avlidi kring 1949/1950/1951. Eit barnebarn meiner ho vart gravlagd på Gamle Aker, men er ikkje sikker!* Sønene Ragnar og Leif Schjøttelvig var båe aktive motstandsfolk under krigen. Ragnar døydde visstnok i 1943 (den Ragnar som sidan arbeidde hjå Fearnley og Eger, var ein fetter av dei!), medan Leif sat i tysk fangenskap og fekk øydelagd helsa si. Han skal vera avliden kring 1956. Leif var gift med Else frå Gjøvik, og ho levde att som enkje i mange år.Kan det tenkjast at det finst dødsannonsar for nokon av desse i Aftenposten?Eller kvar skal me no leita etter dødsfalli til Gustav og Elise Fredrikke Schjøttelvig?Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Heidi Økern

Ikke direkte svar på noe du lurer på, men jeg finner Leif i boka 'Nordmenn i fangenskap 1940-1945'. Det står: Schjøttelvig, Leif, lastebiltransport, Gjøvik, Oppl., f. 22-04-19. Arr. 18-02-1942, ovf. Møllergata 19, ovf. Hamburg-Fühlsbuttel, ovf. Glasmoor, løsl. 29-08-42

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Når jeg søker i Aftenpostens arkiv på Schjøttelvig får jeg mange treff på Ragnar. Han var tydeligvis en god syklist i sykkelklubben Hero midt på 1930-tallet.I tillegg fant jeg under anmeldte dødsfall politikonstabel Ragnar Schjøttelvig begr. 6-2-1945 på Vår Frelsers gravlund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.