Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Tyra Aske

[#63903] Søker foreldre til Margret Synvigsdotter

Recommended Posts

Guest Tyra Aske

Søker navn og bosted på foreldrene til Margret Synvigsdotter, f. 1756.Margret, med det spesielle navnet Synvigsdotter, ble gift på Smøla.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Hun er vel her i 1801, gift i andre ekteskap:LenkeHennes første mann var kanskje en Just, vurdert ut fra navnet på stedatteren?Sunvis/Sønvis/Synvis er en sjeldent navn som kanskje peker mot Tolga/Os?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Du bør gi flere opplysninger. Hvem var hennes første mann? Er stedatteren hennes datter? Hadde hun flere barn? Etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen
Lenke aske&nr=2&antinnlegg=3&startnr=&antall=&spraak=#anker

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tyra Aske

Astrid Ryen!Det er sparsomt med opplysninger om Margret Synvigsdotter.Hun var gift 1. gang med Gabriel Nilsen i 1783 (?). Men hun fikk datteren med Just Steffensen før det. Kanskje bodde hun enda hos sine foreldre da. Men hvor? Og hvem var de? Det er spørsmålet mitt!Tyra A.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Her er trolovelse/vielse nr 5 ovefra til høyre:LenkeDom 12 a Trin ved Bratvær trolovet Enkemand Gabriel Niels: Schomøen med Pigen Margrethe Synvigsdatter Tranøen etc.Dåpen til datteren Marit fant jeg ikke, men det skyldes sikkert at jeg ikke prøvde nok! Underveis observerte jeg imidlertid en Just Steffensen Glasø blant communicantene (nadverdsgjestene). Det store spørsmål om hvem foreldrene til Margrethe er, får man ikke svar på før datterens dåp er funnet. Hun er født utenfor ekteskap, og prester gir ekstra mye informasjon om foreldrene, særlig hvis de ikke kommer fra prestegjeldet, og det er sannsynlig at Marit S er kommet til Smøla utenfra, mener jeg. Men man vet aldri...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det finnes en database Døpte i Smøla:Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Den samme dåpen i kirkeboka til venstre: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Samme dåp i kirkeboka til venstre: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Fredly

Hei! Fra Smøla bygdebok bind 10, s. 176: 'Rebekka f. ca. 1738, d. 1806 på Skomsøya, gift 1764 med enkjemann Halvor Halvorson Tranøen f. ca. 1736, d. 1799. Dei busette seg på Tranøya, sjå bind 3, s. 338. Saman med Syndvis Mogensson frå Trondheim fekk Rebekka 'horebarnet' Margaretha f. 1757. For dette brotet på det 6. bodet måtte rebekka stå i gapestokken utanfor Hopakyrkja. I samband med dette skriv sokneprest Aarøe i kyrkjeboka: 'Rebecca Pedersd: Hopen, der udstod Kirchens Diciplin for begangne leiermaal, da hun udlagde Syndvis Mognsøn fra Tronhiem til barnefader, og tillige Lars Olsøn Rostvold, som den der hafde og haft legemlig omgiængelse med hende tillige'. Neste preikesøndag i Hopakyrkja står det dette: 'Syndvis Mognsøn og Lars Olsøn Rostvold hvilke 2de sidste bleve publ: absolv: formedelst deres begagne horerieSynd med Rebecca Pedersd: Hopen.' Syndvis og Lars fekk altså syndsforlating etter offentleg tilståing i kyrkja. Syndvis Mogensson døydde i 1761 på Rosvoll, 23 år gamal.'Rebekka var datter til Peder Jonsen Hopen og kona Maren Tørrisdatter. Tyra! Du bør skaffe deg Smølabøkene, da finner du det meste av det du er på jakt etter når det gjelder slekten din her!Mvh. Kjell

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tyra Aske

Så morro med så mye informasjon fra dere der ute! Som nybegynner får jeg lyst til å fortsette arbeidet med å finne slekta! Men før jeg får lånt Smøla bygdebok (det ser ut til å være mange bind!) så har jeg et spørsmål: Hvem er Knut Pedersen Bogge? Det 'uægte' barnet til Margrethe Synvigsdotter het Marit Justdotter (Skomsø). Hun giftet seg i 1804 med Knut Pedersen Bogge. Han døde i 1848. Men hvor kom Knut fra, og hvem var foreldrene? Usikker opplysning: Fra Eresfjord.Tyra Aske

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Bjerkevoll

Bugge er i Nesset Kommune. samme kommune som Eresfjord.En Knut Pedersen Bugge er døpt i 1769LenkeOm din Knut er den som er begravet i Edøy 1848 med oppgitt alder 84 år så skulle han være født ca 1764, men dette er vel innenfor de feilmarginer som eksisterer på oppgitte dødsår.Forøvrig skal det være gode bygdebøker for hele Nesset.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Ove Hattrem

Bogge er omtalt i bind V, som til tider er en skandale, men verd å undersøke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Osvald Rydjord

Etter å bladd gjennom Boggedelen av Nesset V (Kaare Bakkevig 1985) ser jeg ingen andre Knut Pedersen'er på Bogge i det aktuelle tidsrommet enn ham Helge viser til i (13), men det er svært mange Bogge-gårder og det må nok sjekkes bedre. Men s 31 Knut, f 1769, sønn av Peder Ellingsen Langeli og Kari Olsdatter Ut-Bugge, f 1732. Hun var enke på Ut-Bugge Øvre etter Knut Olsen som døde 1765.Knut , f 1769, fikk sønnen Hans 1794 med Anne Bårdsdatter, dattera Kari 1801 med Ragnhild Larsdatter Holen og dattera Brit 1803 med Ingeborg Olsdatter Nauste. Det står ikke hvor det blir av Knut.Eldste datter (av 3) i første ekteskap blir gardjente. Knut er eldste opplevende gutt, og skulle vel hatt garden, men kanskje hans levesett gjorde at det ble en datter som ble med gården?Du finner mye interessant stoff om Karis aner i bind V og i bind XI (Randi Ingunn Selnes 2005)s 332 finner du Peders aner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tyra Aske

Her var det mange interessante opplysninger!Da står det igjen å finne ut om Peder Ellingsen Langeli er oppført som Knut Pedersen Bogges far ved Knuts giftermål med Marit Justdatter i 1804 på Smøla. Da har vi i tilfelle den rette Knut. Men kirkebøkene er ikke lette å tyde for en nybegynner!Tyra

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Kanskje noen der ute sitter på opplysninger om Synvis Mogensens opphav? Han skal iflg innlegg (11) være fra Trondheim og født ca 1738.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Roger de Robelin

Synvis, Sunvis, Sundvis är ett namn som förekommer i Jämtland, bl.a. i Hackås socken.Mvh Roger de Robelin

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.