Gå til innhold
Arkivverket
Gjest per evensen

[#64260] Lensmann i Odalen

Recommended Posts

Gjest per evensen

Jeg forsöker å finne foreldrene til lensmann og bonde Lars Ullern i Odalen.Han var födt ca 1560 og döde 1645 på Söndre Husmo, Nes i Akershus. Iflg mine opplysninger var han gift med NN Olsdatter Greni fra Sör-Odal. Lars var bruker av Ullern fra 1593 og utover. Kan noen hjelpe meg?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Det er ikke lett så langt tilbake i tid... Men her er i hvert fall det jeg har notert meg fra bygdeboka (Sør Odal VII):'Bruker av Ullern i Sør-Odal 1593-1623, deretter bruker av Søndre Husmo i Nes. Lars eide i 1615 15 lpd i Ullern, 10 lpd i Eik, 5 lpd i Folmo i Nes, 5 lpd i Åstebøl i Eidskog, 10 lpd i Spetalen i Vinger, og 5 lpd i Berg (Nes el. Nord-Odal?). I 1645 eide han 65 lpd i Søndre Husmo i Nes, 15 lpd i Ullern, 5 lpd i Spikset i Sør-Odal, 15 lpd i Rogstad og 10 lpd i Eik.'Jordegodset hans kan kanskje gi en pekepinn...?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Hilde Rossing

Har du sett denne? Ikke at det hjelper så mye, men legger den inn lell....Lenke

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Takk skal dere ha. Litt nytt var det iallefall!Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Thorsen

Det står en del om Lars og hans etterkommere i Nes bydebok bind IV s 149 - Brukere av Søndre Husmo - om tiden etter han kom dit ca 1623/1624. Lars var deleier og bruker til han døde trolig 1645 Skiftet etter han ble holdt 23. januar 1646. Følgende barn er nevnt: Torer- bruker 1645 - 1681 g.m. Sigrid Olsdtr. vistnok fra Skarning 1625 - 91, Åse g.m. Even Auli, og Eline g.m. Ole Greni. Torer og Sigrid hadde disse barna: Ingeborg g.m. Kristoffer Amundsen Nedre Seter i S.Odal, Åse g.m. Hans S.Vogstad, Dorte ug.1643-1722, Guri g.m. Håken Kristoffersen Skøyen,seinere Brøstad i Eidsvold, Kjersti ug., Mari 1650-1727 g.m. Ole Gulbrandsen Skarning, Berte 1658-1690 g.1684 m. Aslak Husmo 1627-91, og Anne 1663-1729 g. 1687 m. Gulbrand Tryggsen 1660-96. En sønn av Gulbrand, Torer Gulbrandsen 1695-1741? overtok bnr 7 etter faren. Han fikk også i 1720 odelsskjøte av søskenbarna Lars Amundsen og Lars Kristoffersen på Nedre Seter i S.Odal. Det står også litt om arveoppgjøret ved skiftet etter Lars, .

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Takk skal du ha,Magne! Jeg har også notert meg en datter med navn Borghild. Ser at hun ikke er nevnt i Nes bygdebok.Har du,evt andre,noen forklaring på dette?Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Jeg fant et notat som forbinder Lars Ullern med Lars Torkildsen Säter fra Söndre Säter i Vinger,Hedemark(samme person ?) Har noen anledning til å slå opp i bygdebok for Vinger og Eidskog,b II,s 407 for å bekrefte/korrigere dette ?Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Jeg har også notert meg at 'gamle' Lars Ullern skulle ha en datter Borghild som var en som også het Lars og bodde på Ullern - 'unge' Lars Ullern - men som døde allerede i 1624. Som i lenken oppgitt i innlegg (3).Borghild ble så gift på nytt med Hans Nilsen fra Runni i Nes. Sør-Odal bind VII er vel kilden.Noen forbindelse til Lars Torkildsen Sæter i Vinger kan jeg ikke huske i farten. Uansett er nok ikke bygdeboka for Vinger en spesielt god kilde for slektsforbindelser på 1600-tallet...

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Thorsen

Om Lars står det at han arvet 15 lsp i Stor-Ullern og 10 lsp.i Eik etter Lars Store-Ullern som døde i 1624. Borghild kan ha vært gift med denne Lars og var da kanskje svigerdatter. Lars den eldre fikk vel ikke denne arven etter en svigersønn. Da Lars døde (skiftet 1646) er ikke Borghild nevnt. De to døtrene Åse og Eline arvet hver 27½ lsp og sønnen, Torer 55 lsp. Han arvet siden sin søsters (Åses) andel på 10 lsp i Husmo i 1680 da hun døde uten livsarvinger. Han ble da eneeier av Husmo. Under Runni er Hans Nilsen nevnt som bruker av Store-Ullern og som lensmann i Odalen, men kona hans er ikke nevnt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Takk skal dere ha! Forstår jeg deg rett, Magne,så antyder du at Borghild var svigerdatter og ikke datter av Lars.Spörsmålet er da - hvor kom hun fra,hvem var foreldrene? Takknemlig for ytterligere hjelp.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Sør-Odal I, s. 93: 'I juni 1671 var det oppgjør mellom Hans Nilsen Ullern og stebarna hans om farsarven deres. Alle barna til Lars Ullern blir nevnt: Søren (kom til Sand i Nord-Odal), Lars (kom til Store-Fulu), Hans (på Østre Kjølstad), Arne (kom til Søndre Ile i Nes), Erik, tok over Ullern og var tvillingbror ti Lars Fulu, Anne (g m Hans Lilleset), Tore (g m Ola Disen), Eline (kom til Skårer).'I tingboka må det vel være noe å finne om dette oppgjøret?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Romerike Historielag har scannet og lagt ut et tingboksammendrag av bl.a. tingbok 15 for Øvre Romerike her Lenke tingboker.html .På side 118-119 finner vi et sammendrag av denne saken. Litt dårlig trykk, men det meste er lesbart:---'29. juni 1671 - Ekstrarett på Store Ulleren i Odalen. Ang. skifte mellom Hans Nilssønn Ulleren og hans stebarn om deres fedrene arv, etter Hans Ullerens egen begjæring. Hans hustru lever. (...) Som eldste bror, på salige Søren Sands barns vegner møter Laurits Sørenssøn Berg. På salige Hans Kjølstads barns vegne den elste sønn Laurits Hanssønn. Arne Ile av Nes sogn møter personlig. Likeså Erik Ulleren og Laurits Fulu som er tvillinger. Salige Hans Lillesets enke Ane har gitt stedfaren Hans Ulleren fullmakt. Tore Lauritsdatter og hennes mann Oluf Disen møter begge personlig. Likeså Eline Skårer.Skiftebrevet etter barnenes far er datert 30-9-1625. Deres fedrenearv er klarert mot gjeld som de skulle svare til Hans Ulleren etter kontrakt av 30-9-1642.Angående fast gods: Hans Ulleren vil ha skiftet slik at hans 3 barn: Oluf Hanssøn og de to døtre, Hans Holts og Berger Haugs hustruer, skal beholde halvparten av Ulleren og dets tilliggende, med halve åsetet og bygdel (hvilket gods Hans har innløst i sin ekteskaps tid), og stedbarna den andre halvdelen med dens bygsel og åset, **som er deres mors odel**. (...)'---Altså var det her moren til disse to barneflokkene som hadde odelen i Store-Ullern. Men hvem var hun? Hvor kommer navnet Borghild Larsdatter inn?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Magne Thorsen

Dersom Larsdatter- patronymikonet er funnet i primærkilder, vil det være en indikasjon på at Borghild kan være datter av Lars Ullern d.e., men da står vi med problemet å forklare at hun ikke er nevnt i skiftoppgjøret etter sin antatte far i 1646.Hans Nilsen Ullern hadde også interesser i odelsgodset Haug i Nord-Odal som hans far var deleier i og bruker av ca 1593 til ca 1605. Hans stevnet i 1651 sin bror Ole Lundberg og medarvinger samt Erland Bergs svogere angående dette godset. Ole hadde fått pant i Haug av 'deres avdøde far' og nå ville Hans løse det ut. Dette berørte således hans arverettigheter og ikke sin kones.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Jeg var en tur på biblioteket i ettermiddag og sjekket hva som stod om Store-Ullern i Sør-Odal VII, samt om Søndre Husmo i Nes IV. Men jeg vet da søtten om jeg ble så mye klokere. Det ser ikke ut som Kirkeby har lagt særlig mye innsats i å løse denne floken, men så er da også 'bare' bygdebøker og ikke en spesialartikkel om Store-Ullern.Om Borghild: I odelsjordeboka fra 31/1-1625 blir en Borghild oppgitt som bruker av Store-Ullern. Men bare bruker? Ikke eier? Eller...? Så det er vel her navnet på Borghild 'Larsdatter' kom fra. Et skiftebrev etter hennes mann - Lars Ullern - skal være datert 18/4-1626. Er dette skiftebrevet gjengitt noe sted? Eller er det bare referert til på et senere tidspunkt? Og det står jo tingboka at skiftebrevet etter barnenes far er datert 30/9-1625. Var det to skifter etter denne Lars?Men, som nevnt ovenfor, var det skifte etter Lars Søndre Husmo i Nes 23/1-1646, og her blir kun sønnen Torer Husmo og døtrene Åse Auli og Eline Greni nevnt. Hvis Borghild var Lars Søndre Husmos datter, ville hun helt sikkert ha vært nevnt her.Så vi kan i hvert fall konkludere med at Lars Søndre Husmo som det ble holdt skifte etter i 1646 IKKE hadde noen datter som het Borghild!I 1671 eide altså Hans Ullern alt bondegodset i Store-Ullern - 35 lpd - i kraft av sin kone, og ville dele disse på to blant sin kones to barnekull.I 1660 eide Even Auli (Lars Søndre Husmos svigersønn) 10 lpd i Husmo, 10 lpd i Eik (Nannestad eller Brandval?) og 5 lpd i Ullern.I 1655 eide Hans Ullern 31 lpd i odel (må vel ha vært 30) og 5 lpd i pant i Store-Ullern.I 1647 eide Hans Ullern 35 lpd i Store-Ullern.I 1645 eide Lars Søndre Husmo 65 lpd i Søndre Husmo, 15 lpd i Ullern, 5 lpd i Spikset, 15 lpd i Rogstad i Gjerdrum og 10 lpd i Eik (i Nannestad? Eller i Brandval?). Og alt bortsett fra Rogstad var visstnok odelsgods.I 1624 eide Borghild Ullern (enke etter en Lars?) 20 lpd i Ullern og Svein Fjell i Eidskog 15 lpd i Ullern, samt Knut Arneberg 5 lpd - altså 5 lpd for mye! Her må det vare et pant på 5 lpd som er ført feil.I 1616 heter det at Lars brukte Ullern, men Anton Knutsens arvinger i Oslo hadde bygselrett (en Knut var nevnt på Ullern 1560-1575).I 1615 eide Lars Ullern 10 lpd 'og 5 lpd til' i Ullern, Erik Lyshaug i Nannestad eide 7 1/2 lpd i Ullern, Svein Fjell i Eidskog eide 7 1/2 lpd i Ullern og Knut Arneberg eide 5 lpd i Ullern.I 1615 eide også Lars Ullern i tillegg til de 15 lpd i Ullern, 10 lpd i Eik (Nannestad eller Brandval?), 5 lpd i Folmo i Nes, 5 lpd i Åstebøl i Eidskog, 10 lpd i Spetalen i Vinger og 5 lpd i Berg.I Nannestad I s. 629 kan vi lese at Erik Lyshaug i Nannestad i 1615 eide 15 lpd i Lyshaug, 7 1/2 lpd i Jødal (Ullensaker?), 3 lpd i Rolstad (Nes?), 7 1/2 lpd i Ullern, 3 1/2 Sandnes i Sør-Odal, og 10 lpd i Lilleset i Sør-Odal.Videre kan vi i Sør-Odal VII s. 109 under VESLE-Ullern kan vi lese følgende:1615: Lars SPIKSET eide 10 lpd, Ola Folmo i Nes eide 2 1/2 lpd1618: Lars ULLERN eide 10 lpd i Spetalen i Vinger1647: Auden SPETALEN eide 2 1/2 lpd i Vesle-Ullern, mens 15 lpd var pantet bort til Herr Lauritz i Grue.Til slutt kan vi lese under Vestre Spikset i Sør-Odal VII s. 277 at1610: Lars SPIKSET, bruker 1594-1637, eide 15 lpd i Vestre Spikset, 3 1/2 lpd i Sandnes SO, 10 lpd i Unes i Nes og 15 lpd i Lier (hvor?)1613: Lars SPIKSET eide nå også 10 lpd i VEsle-Ullern.1623: Lars SPIKSETs del av Sandnes var nå 5 lpd.Jeg har ikke fått tid til å trekke noen konklusjoner ut fra dette ennå, men jeg synes det kan virke som om eierparter i Store-Ullern og eierparter i Vesle-Ullern er blandet godt sammen her!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

Ang. Svein Fjell i Eidskog sin part i Ullern, så arvet han denne etter sin far Auden Langfoss. Svein var fra Audens første ekteskap, og Audens andre ekteskap var med Marte Jørgensdatter Langfoss i Eidskog. Kilde for dette er 'Fragment av tingbok for Solør og Østerdalen' av Torkel R. Bråten, NST XXXVII, år 2000.En part i garden 'Hærøed' var også del av arven.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Finn Sollien

Vinger bygdebok II side har ikke så rent lite om denne Torkild Sæter: En sønn Lars Torkildsen f. omkring 1578. Hans barn: 1. Torkild f. omkr, 1631(til Rustad søndre i Vinger). 2. Peder f. omkr. 1634 (til Torp i Eidskog). 3. Dorte g. m. lensm. Auden Hansen Ausbøl i Vinger. 4. Lars Larsen Store Fulu som har sønnen Erik som hadde Store Fulu inntil proviantforvalter Jens Sørensen kjøpte den gården. Eriks bror Ole hadde Langeland øvre i Vinger etter faren, siden Holt i Vinger. Jeg har også notert meg ei Sigrid Torkildsdatter Sæter g. m. Ole Larsen Ånnerud i Sør-Odal. Det er del tekst som forklarer litt om eierforhold etc. Mvh. Finn Sollien.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Frank H. Johansen

... bortsett fra at 4. Lars Larsen Store-Ullern nok ikke var sønn av Lars Torkildsen Sæter.Som vi har hørt ovenfor var 'Laurits Fulu' i 1671 en del av søskenflokken fra Ullern. Dessuten skal Lars Fulu - ifølge Sør-Odal I s. 93 - i 1680 gitt odelsløsenbrev 'på all hans arvelige anpart i Store-Ullern' til halvbroren Ola Hansen Ullern.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest per evensen

Mange takk for fyldige innlegg.Dette ga meg mye nytt om Lars Ullern. Forstår at jeg bör jakte på Borghild Larsdatter andre steder.Mvh Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.