Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Carsten Schanche

[#65281] Noen som ønsker oppslag i Ovenstads militærbiografier ?

Recommended Posts

Gjest Carsten Schanche

Jeg har de tilgjengelig og slår gjerne opp.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arnfrid Mæland

Hei Carsten, og takk for at du vil gjøre oppslag også hos Ovenstad.Jge finner at Olai Ovenstad har forfattet'Den norske hær 1628-1900'og'Militærbiografier : den norske hærs officerer fra 18. januar 1628 til 17. mai 1814'Er det slik at det kun er offiserer som er omtalt, eller hvordan forholder det seg? Og har du begge disse titlene?Mvh Arnfrid M

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hei ArnfridJeg har den sistnevnte og det er officerer som er omtalt.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Står det noe om denne karen? Johan Adam de Rochlenge (ca 1651 - ca. 1717). Oberstløytnant, fødd i Frankrike (?). Kjøpte Dale gard i 1691, og vart truleg frå same tid den første kommandanten for Søndfiordske Companie, som hadde eksersisplass på Dingemoen i Dale.Og om Mathias Biørn som døde i Halden 21/9-1676? mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

KjellaugJohan (Jochim) Adam de Rochlenge. - Gefreider ved Smål.nasj.inf.regt. 1/11 1666. - Fenr. ved samme regt.s Rakkestadske komp. i 1670. - Pr.lnt. ved samme komp. 1/1 1672. - Fortsatt til Akh. nasj. inf.regt.s Trøgstadske komp. 1674. - Kpt. ved Bergenh. nasj. inf.regt. og chef for Søndfjordske komp. 1/9 1675. - Major 26/10 1682. - Obl. 25/6 1692. - Hadde fremdeles Søndfjordske komp. - Avgått i 1704. - Hans efterfølger blev ansatt 29/7 1704.Mathias Biørn. - 'Adjutant wed dend Syndenfieldsche Armee' 28/9 1658. - Bestalling 11/1 1659. - Tolder i Svinesund og skal tillike være tolder i Sponvigen. - Underskriver seg Krigsadjutant og Kommandør over Skjærbåtene 18/4 1659. - Død 21/9 1676. - Gift med Dorothea Meng, datter av tidligere land- og prov.- komm. Niels Hansen Meng.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Fjær

Hei igjen Carsten, og takk for et nytt tilbud om oppslag.Finner du noe om en major Henrik Andreas Tønder?Han skal visstnok ha eid garden Melgården i Sparbu (Beitstad, NT) i perioden 1764 til 1771.Majoren skal ihht bygdeboka ha levd fra 1696 til 1772.mvh Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kjellaug Robberstad Petit

Tusen takk for oppslag, Carsten-:) mvh Kjellaug

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Hallo DagHenrich Andreas Tønder. - F. 4/2 1696 i Stadsbygden. - Sønn av lnt. Raphael Tønder og Margrethe Henrichsdtr. Bull. - Kom i tjenesten som uoff. i 1714. - Kpt. des armes. - Blev kom.dert med arm`een til Pommern i 1716. - Sek.lnt. ved 1. Trondhj. nasj. inf.regt.s Skognske komp. 23/3 1716. - Utmerket seg ved Stralsund. - Pr.lnt. ved samme regt.s Beitstadske komp. 15/8 1718, men forflyttet til Skognske komp. i 1725. - Kpt.s kar. 24/8 1731. - Fikk tillike inspeksjonen over et komp. av de N.fjeldske skiløpere under samme regt. fra 24/12 1732.Virk. kpt. og chef for Værdalske komp. 12/10 1736, men fikk Skognske komp. fra 13/1 1738. - Maj.s kar. 29/7 1750. - Sek.maj. 13/12 1752. - Obl.s kar. 15/7 1761. - Virk. obl. 1/1 1766. - Hadde fremdeles Skognske komp.. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 fikk han Ritsenske komp., men ved den nye hærordn. fra 1/5 1769 fikk han igjen Skognske komp. - Obersts kar. - Virk. oberst og chef for 1. Vesterl. nasj. inf.regt. 16/8 1770. - Død 11/3 1773 i Kr.sand. - Gift: 1) med Karen Hansdtr. Volqvartz, død 15/5 1759. - 1 sønn og 3 døtre. - 2) 1760 med Frederica Tangen, død 20/10 1799, 74 år gml. - 1 sønn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kenneth Holter

Står det muligens noe om Gunder Oppen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

KennethGunder Knudsen Oppen. - Kar. fenr. ved 1. S.fjeldske nasj. drag.regt. 12/9 1731. - Virk. fenr. ved samme regt.s Enebakske komp. 23/7 1734, men forflyttet til V. Romerikske komp. 16/5 1736. - Pr.lnt. ved regt.ets Hadelandske komp. 3/8 1742. - Kapt. ved Skiløperne S.fjelds og chef for M. Østerdalske eller Elverumske skiløperkomp. 13/8 1747. - Forflyttet til 1. Opl. nasj, inf.regt. som chef for Østerdalske komp. 21/2 1748. - Død 3/5 1748.Ved skiftet 24/5 1748 var det 6 barn: 2 myndige, sønnene Knud og Jacob Oppen, og 4 umyndige, sønnene Christopher og Hans Oppen og døtrene Christine og Dorothea Oppen. - Gift: 1) med Marthe Trondsdtr. - 2) Den 19/5 1745 søker sønnen Knud Oppen på egne og sine søskens vegner om, at deres far må bli nektet tillatelse til å inngå ekteskap med sin tjenestepike Berte Hansdtr. Lund, som han har besvangret og nu vil gifte seg med.I Ullensaker BB under Vettal: Kaptein Gunder Knudsen Oppen, ble gårdens bruker fra 1724 til sin død i 1748, var f. i Nes, c. 1682, og sønn av Knud Jonsen Finstad (også bodd på Holter), men visstnok f. på Eggum i Nes. Gunder Oppen, som altså var militær, først almindelig soldat, dragon, steg siden i gradene og blev tilsist kaptein.Han ektet i 1715 Marthe Trondsdtr. Onsrud, og kjøpte samtidig gården Nedre Oppen, hvor han bodde til han i 1724 overtok Vettal (på bygsel) og flyttet dit. Han solgte så gården Oppen; men beholdt Oppennavnet siden som familienavn. Og fra han nedstammer den kjente og vidt forgrenede officerslekt Oppen, hvorav foruten flere officerer også andre fremstående menn. Av Gunder Oppens barn var det således ikke mindre enn 5 sønner som blev officerer.Med sin første hustru, Marthe Onsrud, hadde han følgende barn: 1. Knud, f.1718, generalmajor. 2. Henrik, blev gårdens bruker. 3. Jacob, major. 4. Kirstine, gift på Toten. 5. Dorthea, gm en kapt. Rasmussen. 6. Kristoffer, kaptein. 7. Hans, major. Gunder Oppens hustru, Marthe døe 1742, 52 år gml., hvorefter Oppen senere inngikk nytt ekteskap med Berte Hansdtr. Lund. Med henne hadde han 2 barn, Kristian, som var officer, tilsist kaptein og Antonette Johanne, gm bøssemaker Hans Engebretsen, Kristiania.I 1748, samme året som yngste barn blev født, avgikk Gunder Oppen ved døden, ca. 66 år gml. Hans enke, Berte, blev siden 3 ganger gift, (altså 4 ialt). Gunder Oppen var en vel ansett amnn, og meget velhavende, så han hadde penger å sette bort på lån. Han var også i ca. 20 år eier av sin første hustrus hjemgård, Vestre Onsrud, som han imidlertidig ikke brukte selv, men bygslet bort til sin svoger Torsten Onsrud. En stamtavle over Gunder Oppens slekt er utarbeidet av den danske genealog Lengnick.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Harald Fjellheim

Hei Carsten, takk for flott tilbud.Hva står det om Eric Scharnhorst og var det flere av familien Scharnhorst som var offiserer?MVH Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Brøgger

Slutter meg til takken for et flott tilbud.Står det noe om Nils Wickmand Rasmussen Lindgaard, døpt i Domkirken i Trondhjem 29.4.1710? Han var 23 år ved farens død, altså ikke myndig. Siste foreløpige spor etter ham er som forlover i et bryllup i Trondhjem Domkirke.Hans datter Abel skal ha kommet vandrende til Inderøy, fikk et barn utenfor ekteskap før hun giftet seg med dragon og skomaker Lars Jensen i 1770. I følge et lokalt 'sagn' skal hun være datter av enten en prest eller en militær.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Det var også en kornett/løytnant Cort Christopher Scharnhorst i tjeneste 1689-1709.Erik Scharnhorsts slektsbakgrunn er fortsatt uløst. Burde tilhøre en av de flere brandenburgiske offisersslektene av samme navn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

PerErich Scharnhorst. - Obl. ved Coucherons inf.regt. 9/4 1676. - Var med ved Marstrands erobring i juli 1677. - Chef for en eskadron sogneryttere 1/1 1678. - Chef for en eskadron gev.ryttere opsendt fra Danmark 13/5 1682. - Død 22/7 1682 på Bragernæs. - Gift med Anna Margaretha.Andreas Scharnhorst. - Sek.ltn. ved Vesterl. nasj. inf.regt.s Ø.Telem. komp. 7/5 1701, - Død 20/8 1702.Cort (Carl) Christopfer Scharnhorst. - Korp. ved det nasj. kav. S.fjelds til 19/1 1689, da han blev kornett ved oberst Richelieus kav.regt.s Hadelandske komp. - Stod ved 'Vestlandske' komp. en kort tid i 1690, men blev s.å. forflyttet til Smål. komp. - Pr.lnt. ved samme komp. 3/4 1694. - Ved omordningen fra 1/1 1701 blev han med Smål. komp. innsatt i Sehesteds nasj. drag.regt. - Avgått i 1709. - Hans efterfølger blev ansatt 16/4 1709. - Gift med Helvig Mogensdtr. (Stoltenberg).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

BodilNils finner jeg ikke nevnt dessverre.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Harald Fjellheim

Takk til både Tore og Carsten.Per

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Inge Nilsen

Hei og takk for tilbudet!Finner du noe om Arne Gregorius Hedemark, Artilleriløytnant på Vardøhus fra 1758?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Bodil Brøgger

Mange takk. Vel, da vet jeg iallfall at han ikke står der.Er det nevnt noen andre Lindgaarder?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

BodilJa, det er det. Det er en Andreas Tagesen Lindgaard som døde i 1740 og Ludvig L. som døde i 1723 og tilslutt Christian L. som var f. 16/6 1684 i Bergen. - Sønn av overtollbetjent Niels Rasmussen Lindgaard, han døde i Bergen i 1764.Per IngeArne Gregorius Hedemark. - F.ca. 1703/05 i Norge, - Kom i tjenesten ca. 1722. - Uoff. ved Bergens artill.komp. - Blev som sådan overført til Vardøyhus festn. 1734. - Fyrv.s kar. 7/6 1740. - Utn. til fyrv. ved Akershus artill.komp. 26/2 1742, men skal 'sin Liivs Tiid blive paa Wardøe-Huus'. - Stykkj.s kar. 3/7 1749. - Art.lnt.s kar. 23/8 1758. - Avskjed 29/2 1764 med 72 rdl. årl. pens.Han søkte 12/8 1767 om å bli betrodd opsynet over artilleriet og artilleristene på Vardøyhus mot 40 rdl. tillegg årl. til pensjonen. - 4/6 1768 sendte Kollegiet ham tilbud om å få stilling som sersj.vaktmester mot reglementert sersj.gasje ved siden av pensjonen. - Han døde imidlertid i juni måned s.å., før denne ordre ankom. - Gift 1) med Elisabeth Maria Krøyer, f. ca. 1703, død 20/2 1759, 56 år gml. - 2) 26/11 1760 med Dorothea Catharina Eckleff, f. 1738, døpt i Molde 7/6 s.å., datter av kom.dant på Vardøyhus C.H.Eckleff og Lovise Zepelin.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Randi Kristin Strand

Lurer på om du kan slå opp kaptein Christian Grøn for meg? Han skal ha budd på garden Sør-Sylte, Tresfjord Møre og Romsdal. Gifta seg i 1736 med Malene Jensdatter Widerø. Grøn døydde mellom 1762 og 1775.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Niels Hegge

Carsten,Jeg har Lambert Schrøder død 17 mai 1728 i Verdal NT. Hans sønn Mads Lambertsen Schrøder f. ca 1695. Det påstås at Lambert kom med Scharnhorstske eskadron til Verdal.Står det noe om Lamberts bakgrunn og hans familie? Vad står det om Mads?Mvh Niels

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Per Inge Nilsen

Takk for hjelpen!Er det forresten noen som vet om Hedemark finns som slektsnavn, eller kan det helt enkelt vært et navn han 'tok' ved innrulleringen?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Carsten Schanche

Randi KristinDet er en Christian Grøn omtalt, men han er f. ca. 1724 så han kan det ikke være. Han døde i 1781. Han var gm Dorothea Cathrine Tausan, men separert i 1772.NielsLambert Schrøder. - Korp. ved obl. Scharnhorst esk. ryttere i 1682. - Sersj. ved de nasj. drag.er N.fjelds 1/1 1702. - Fenr. ved Værdalske komp. av N.fjeldske drag.korps 25/11 1707. - Redusert og satt på vartpenger 1/11 1720. - Avskjed med pensjon 30/6 1727.Mads Schrøder. - Uoff. ved skiløperne under 1. Trondhj. nasj. inf.regt. i 4 år. - Var med til Pommern og var med Tordenskiold i Dynekilen. - Sek.lnt. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt.s Ørkedalske komp. 15/8 1718. - Pr.lnt. ved samme regt.s Ritsenske komp. 4/10 1720. - Kpt.s kar. 22/7 1733. - Virk. kpt. og chef for regt.ets landv.komp. 13/8 1747. - Blev chef for Klæbuske linjekomp. 10/1 1748, men fikk Bynessets komp. i 1751. - Død 1751, før 13/3. - Gift med Anne Marie Collin.Lambert Madsen Schrøder. - F. 16/7 1728 i Norge. - Sønn av kpt. Mads Schrøder. - Avanserte fra uoff. til fenr. ref. ved 3. Trondhj. nasj. inf.regt. 18/7 1753. - Virk. fenr. ved regt.ets Ørkedalske komp. 15/1 1755. Sek.lnt. kar. 19/7 1755. - Virk. sek.lnt. ved samme regt.s Fosenske landv.komp. 31/1 1759. - Pr.lnt. kar. 10/3 1762. - Landvernets organisasjon blev sløifet 5/7 1764, og S. blev da antagelig utsatt på vartpenger. - Virk. pr.lnt. ved regt.ets Biørnørske komp. 1/1 1766. - Ved reduksjonen fra 1/7 1767 blev regt.et opløst, og S. blev da satt på vartpenger 72 rdl. årl. - Ved den nye hærordning fra 1/5 1769, blev 3. Trondhj. regt. gjenoprettet, og han blev da atter ansatt der som pr.lnt. ved Biørnørske komp. - Avskjed 4/3 1773 med 100 rdl. årl. pens. - Død 10/5 1753 på Eid i Aafjord. - Gift med Ellen Marie Mathiasdtr. Høisager, f. 1734, død 1820. - Som enke bodde hun i Aafjord.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Svein Davidsen

Carsten, En av mine forfedre var Hans Henrikson KREY. Jeg har at han var offiser i Trondhjems Regiment i 1680 da han flyttet fra Orkdal til Inderøy, NT. Har Ovenstad noe om han, og/eller om noen av sønnene hans som også ble offiserer? Jeg er spesielt interesert i hvor Hans, og hans kone, Karen Folqvardsdatter, kom fra.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.