Jump to content
Arkivverket

[#66516] Prosjekt : Etterkommerne etter de Tyske Emigranter til Bergen 1817-1818


Guest Jan Frode Johansen

Recommended Posts

Guest Jan Frode Johansen

Kjære Arnfrid. I og med at jeg befinner meg i Sør-Audnedal er det begrenset hva jeg kan få gjort når det gjelder arkivsaker i Bergen eller Oslo.Det jeg derimot kan gjøre er å samle alle opplysninger, legge dem inn i et slektsprogram og sende en gedcom fil til alle som ønsker en. Det blir da å legge inn hva jeg og andre finner. Jeg kan gå gjennom kirkebøker i Bergen , folketellinger og annet som er tilgjengelig på internett.Som jeg har sagt så er dette noe som kanskje DA kunne ha interesse av.Jeg har allerede funnet ut en del om Buntz og Deisz , men mye gjenstår ennå.Jeg savner fortsatt forslag og ideer om hvordan vi best kan samordne / ordne materialet. I en database?I PDF form ?Med vennlig hilsenJan Frode Johansen , som har vært på jobb og ikke hatt mulighet for å kikke innom debattforum

Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Snur man tingene på hodet, så kan et fokus gjennom blant annet et oppslag i Genealogen være med på å sette fart i arbeidet. Alle monner drar!Dette fordrer imidlertid at noen (hvemsomhelst) skriver/sammenfatter en sak om dette. 1-2-3 sider, da gjerne med en illustrasjon slik som vist i innlegg 1. Dette trenger ikke være annet enn en redegjørelse for status mht til forskningsmaterialet og hva som ønskes videre.Noen som føler seg kallet til å føre dette i pennen?Are

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Nå har jeg klar seks nye lister, først en fortegnelse over alle tyske passasjerer med deres bagasje og formue, tatt opp 10.-12.oktober 1817, dernest byfogd i Bergen, Bulls liste 22.desember 1817, så følger to lister over tyskere som har fått pass for å reise fra Bergen til andre europeiske byer, datert 3. mars og 22. juli 1818, så en liste over de tyskere som i november 1817 ankom Christiania med en tilleggsliste over dem som bor der i januat 1818, og aller sist en fortegnelse av 15. august 1818 over de tyskere som fortsatt bor i Bergen, med alder og kjønn og familieforhold mv. De som vil ha listene sendt per epost kan henvende seg til meg på toreher@online.no.Jan Frode: du er nærmest til å lage en kort presentasjon for Genealogen, slik du formulerer prosjektet i ditt aller første innlegg: nemlig å lage en bok eller hefte med oversikt over etterkommerne til de av tyskerne som ble igjen i landet (eller i hvertfall i Bergen).

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg har ferdig to nye kildetekster, begge datert Bergen 31. januar 1818. Den ene et et regnskap over utdelt rugmel fra den kongelige gave, til de tyske passasjerene på det hollandske skip de Zee Ploug. Det andre er et regnskap over utdelte klær / tøy til de tyske passasjerene som bor i Bergen; denne siste listen inneholder en god del flere navn enn i de andre listene. De som vil ha kildene tilsendt kan send emeg en epost til toreher@online.no .

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei Tore,Jeg skal på Byarkivet om en uke, 17.2., og skive av eller lage et konsentrat av 'A-0567 Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet 'De Zee Ploug'Ellers registrerer jeg at de foreldreløse barna som ble tatt hånd om av de tyske familiene i Bergen umiddelbart etter ankomst til Sandviken, ikke er med i listene du har skrevet av i RA.Mvh Arnfrid

Link to post
Share on other sites
Guest Jan Frode Johansen

Jeg blir opptatt i noen uker fremover av ulike årsaker , men kommer tilbake og vil gjerne sette allt i system.Dersom vi kunne få flere med på kartleggingen av etterkommerne , kunne jeg foreslå atb vi ble enige om at vi tar en slekt om gangen og fordeler arbeidet.Da kan jeg legge inn en slekt i et slektsprogram og andre visa versa.Dette er et forslag.Med vennlig hilsenJan Frode Johansen

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg vet du har ivret for en slik fremgangsmåte, Jan Frode. Og du kjenner min posisjon, som jeg også har foreslått noen ganger: at vi først lager en liste over dem ble ble igjen i Bergen, FØR vi kartlegger deres etterkommere.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Byarkivet hadde dessverre ikke effektuert min bestilling av Zee Plog-materiellt til i dag. Jeg får melding når det er klart. Jeg har spurt om anledning til å kopiere eller skenne det.Ellers:Peder Harboe Hertzberg (1775-1830), sogneprest i Kvh, førte dagbok over vind og vær:her fra september 1817:'Varmt, mildt, got, stilt -usædvanligt - Veir indtil 26de september. 13de Sept.: Kornet i huus - Som nyt under Solen er, at paa Malmanger kom i Aar Kornet ind førend der var opskaaret i Skaalebygden, samt at Kornet blev urevet af Sydost. Skiønnere Høstveier kan ikke mindes. optaget Poteter 24de Sept. 57 Td. - 26 sept. Slept paa Bøe - Mekelsmestider slemt Veir.'Som vi vet var uværet satt inn allerede 22. sept i havet, og de Zee Ploeg måtte søke nødhavn på Skjellanger. Men det tok dem en uke å komme derfra til Sandviken, - altså kom de dit 29. september, som er Mikkelsmesse.A

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Arnfrid, har du sett noen Brattenschlag eller Døscher så langt, knyttet til dette skipet ? Jeg føler meg urolig over å ta utgangspunkt i denne museumsproduserte navnelisten, som det er gitt lenke til i innlegg 1, en liste som ikke engang inneholder fornavn.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Det er den dødsfallslisten og enkeltpersoner som er nevnt i litteraturen. Men det er ikke Brattenschlag, men Johannes Battenschlag fra Kircheim ved Stuttgart. Han finner vi som gesell (du mente at han kanskje ikke kom med Zee Plog, da han hadde 3,5 jungår 17.nov 1820). Min erfaring er at det blir akkurat 29. september 1817 :-) Han er nevnt i flere innlegg i denne debatten. Døscher var en av de tyske familiene i Bergen som tok i mot foreldreløse barn og ungdommer fra Zee Ploeg. Det var til dem den omtalte Gotfried Kuhnle kom. Han har du også funnet i lister på RA. Jeg vet ikke om at noen fra Døscher-familien, som forøvrig er blant min manns tyske slekt i Bergen (kom ca 1700), kom med skipet, så langt.Skal gjøre en ny henvendelse til SAB vedr rettsaken, men vil vente til jeg har fått sett gjennom materiellet ved byarkivet.A

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Bare Gesell-databasen gir 6 treff, alle før 1800 Claus Døscher Bewerstedt, Bremen 8 jungår 13. Mai. 1795 Cordt Døscher Lüneburg Martin D. Klokker 5 jungår 23. Mar. 1775 Frantz Døscher Stift Bremen Wilhelm D. Gaardbruger 5 jungår 18. Mai. 1798 Herman Døscher Bewerstedt, Bremen 8 jungår 3. Mai. 1756 Johan H. Døscher Lüneburg Martin D. Klokker 8 jungår 7. Mai. 1756 Lyder Døscher Bremen Jürgen D. Gaardbruger 6,5 jungår 13. Nov. 1766Ellers er det fødested, fars navn, fars stilling og eksamensdato. A

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Da er det tvilsomt at noen Døscher var med skipet. Mens Battenschlag fortsatt er aktuell. Jeg er enig (nå) i at tiden fra 29/9 1817 til ut november 1820 ville kunne betegnes som 3,5 år.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg konfererte litt med min mann, som seilte på Nord-Amerika i mange år, om denne reiseruten som var valgt.For det første så mener han at det kan ha vært hasardiøst å ta ut med så mange passasjerer på en tremastet pink av denne størrelsen.'Nordlige Atlanterhavsrute' eller 'Nordlige Amerika-rute', som den også ble kalt, var, og er fortsatt, helt vanlig å seile. Den er svært ren for skjær og ulumskheter. Den går opp Nordsjøen, nordom Skottland, alternativt nordom Orknøyene, videre, i begge tilfeller, nordom Rockall, så til Quebec, Boston, og etter hvert til NY.Emigrantskipet Norge forliste like øst for Rockall, ved St Helena-revet, som faktisk er det eneste farlige undervannsskjæret på hele ruten. Kapteinen hadde gått sør om Rockall, viste det seg, og trodde han var klar av St Helena-revet, men grunnstøtte altså der. 628 mennesker omkom. [url="http://nn.wikipedia.org/wiki/Rockall>http://nn.wikipedia.org/wiki/Rockall

bilete6555.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Hei, Arbeidet som jeg har påtatt meg å gjøre i samarbeid med Bergen Byarkiv er nå i gang. I dag har jeg skummet gjennom de vel 100 sidene med møtereferater fra 'Komiteen for å hjelpe emigrantene på skipet 'De Zee Ploug' *. Dokumentene har vært godt tatt vare på, så de er i bra stand, men skriften er, i hvertfall for meg, vanskelig å tyde. Navn, tidsangivelser, tall, steder går greit, men det andre er vanskelig, synes jeg. Nå har Bergen Byarkiv påtatt seg å digitalisere hele materialet for oss, uten omkostninger. De beholder selvsagt en kopi. Av hvem og hvordan det digitaliserte materialet evt skal publiseres når Tores artikkel og Jan Frodes slektsbok er ferdig, får man komme tilbake til. Bergen Byarkiv har som kjent egne digitale kilder på sin side, bl a den eldste bevarte borgerboken, som går tilbake til ca 1550. * KOMITEEN: Magistratpresident Reinhold Jacob KLAGENBURG [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=12&filnamn=berg1815&gardpostnr=10448&merk=10448#ovre>Lenke , leder; politimester Johan Henrik FRIELE Lenke ; statsfysikus Lars MONRAD Lenke ; bakermester Daniel MARTENS Lenke ; rådmann Henrik LEGANGER Lenke ; kjøpmann Johan Cordt HARMENS

bilete6599.visbilde.jpg

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

KOMITEENs arbeid pågikk fra 10. oktober 1817 (11 dager etter at de Zee Plog ankom Sandviken) til 2. desember 1820. Den første tiden var det nesten daglige komitemøter.

Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Jeg kan godt påta meg oppgaven med å transkribere navnelisten over skipspassasjerene i august 1818, hvis du ikke tar skriften selv og vil gjøre det selv, da, Arnfrid. Men bildene vil jeg gjerne se på en eller annen måte. Datoen 10/10 1817 passer perfekt med startdatoen på det ene manntallet jeg har avskrevet, som inneholder passasjerliste og bagasjevisitasjon 10.-12/10 1817.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.