Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

[#66691] NSF, Ovenstad og Wangensteen.net

Recommended Posts

Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Under et annet tema har jeg rettet et spørsmål til styret i NSF. Selv om det er lite trolig at det vil bli oversett (tema 66668 Siste publikasjoner fra http://wangensteen.net ), gjentas det her;Jeg forstår det slik at NSF har bedt Wangensteen.net fjerne Ovenstad FØR foreningen selv får somlet seg til å legge ut verket. Bortsett fra en form for ren furting som jeg håper er et nivå foreningen holder seg for god til, ser jeg ingen annen bakgrunn for dette enn at vi kan glede oss til Ovenstad på NSF's side i løpet av noen ganske få dager???I motsatt fall lurer jeg på hvilken forening jeg er medlem av eller om det finnes andre (REELLE) motiveringer enn de som har et islett av svart.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Som et annet medlem av NSF, vil jeg i hovedsak slutte meg til Geir. I andre diskusjoner har jeg (og andre) gått litt i baret ved å tro at noen debattanter representerte NSF, noe de ga uttrykkelig beskjed om at de ikke gjorde.Men da sitter jeg igjen med en rar følelse. For hvem representerer NSF? Ja, vet jeg kan finne navn på hjemmesida. Men hvorfor viser de seg ikke her, svarer og redegjør for sitt syn? NSF blir da for meg som et tåkete frimureri som virker i det skjulte. Hvorfor står ikke noen fram og svarer?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Det kunne også vært på sin plass med avklaring av de juridiske forhold knyttet til opphavsretten (ikke minst på bakgrunn av all den rørende omtanken for Ovenstads og hans arvinger) all den stund arbeidet ble utført av en lønnet statsansatt på oppdrag av sin arbeidsgiver.Dette burde være like enkelt å svare på som (1), jeg regner med at NSF har juridisk kompetanse tilgjengelig og at dette forhold ble belyst. Dette er interessant for i parallelle saker jeg kjenner til har rettighetsspørsmålet gitt motsatt svar enn det NSF har kommet til, men så er jeg da ingen jurist.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Vi kan ikke forvente at NSF tar seg bryet verd å svare på innlegg i denne debatten. De forventer bare at alle slektsforskere i Norge skal forstå at NSF er landets ledende organ for genealogisk materiale, og at det er forfatteren som skal vernes og være i sentrum, ikke brukerne. Arilds beskrivelse (tåkete frimureri) stemmer meget godt med mitt inntrykk.Men jeg skulle gjerne vite hvilke forfattere i dag som ikke ønsker sitt materiale spredd til flest mulig. Og jeg er helt overbevist om at salige Ovenstad setter stor pris på at hans arbeide blir republisert. Hvordan, tror jeg ikke han er så veldig opptatt av.Når det gjelder det juridiske Geir er inne på, så er det jo nettopp det som er sakens kjerne. Geir er inne på noe som absolutt er relevant, men det er mange andre momenter som jeg har på min liste. Det blir helt feil av meg å forhånds-prosedere saken her, så de momentene venter jeg med til rettssaken.Men å vente på et svar fra NSF her tror jeg blir å vente forgjeves. Kanskje eventuelt etter et styremøte :-)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Jeg sitter med det inntrykk at styret i plenum svarer for foreningens mening og politikk, samt at det enkelte styremedlem ikke kan representere foreningen i ett og alt ved eller med ytringer i saker som ikke har vært behandlet. Det betyr kanskje at Geir må henvende seg til foreningen ved styret, hvis han ønsker dens eller deres oppfatning i de spørsmål han reiser. Imidlertidig antar jeg at spørsmålet om publisert av Ovenstad har vært, og derved burde vel en fra styret kunne meddele raskt og enkelt for hvilken tidshorisont de tenker jeg ved en slik publisering. Men jeg tror ikke styret skal styrebehandle Geirs spørsmål om styrets motiver er svarte (hva det enn mener med det). Foreningen ved styret har tidligere - nå i januar og via hjemmesiden - kommet med en uttalelse om Forlasgsrett, hvilket jeg har påpekt i en tidligere debatt. Man bør vel kunne anta at foreningen har innhentet et grunnlag for å mene det som står der. Teksten der kan med fordel leser en gang til.Hilsen Tore, som imidlertid ikke er frimurer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Mine spørsmål burde vært avklart på det styremøte som besluttet å nekte Ovenstad på nett. Det skulle følgelig være helt unødvendig skriftlig å henvende seg til styret for å svare på disse enkle spørsmål;1. Har NSF tenkt å legge Ovenstad på egne sider i umiddelkbar fremtid?2. Har NSF avklart at det virkelig er Ovenstad/Ovenstads arvinger som har opphavsretten?3. Hvis hhv. nei og ja på de to første spørsmål, hva driver foreningen til å stoppe Ovenstad på Wangensteen.net til glede for de som ikke har tilgang til bøkene inntil NSF selv gjør bøkene tilgjengelig.Dersom dette er spørsmål som ikke har vært oppe på det aktuelle spørsmål, må man undres over hva styret bygger sin avgjørelse på. (Her kommer de 'svarte' motiver inn, dette var ment som en metafor for de mindre aktverdige sider i ens sjelsliv)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Ok, da er dine spørsmål kjent for leserne av denne tråden Geir. Ditt neste skritt burde være, hvis du mener dette seriøst, å sende spørsmålene inn til foreningen.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Kristian Fjeldsgård

Til Tore (5)Med all respekt for styret i NSF i plenum så burde de ha vært på banen i dette forum om denne saken.Det er imidlertid symptomatisk for hastigheten i NSFs arbeide.Jeg viser til [url="http://www.genealogi.no/NSF/Seglprosjektet.htm>http://www.genealogi.no/NSF/Seglprosjektet.htmsom ble annonsert som jubileumsgave til NSFs medlemmer i forbindelse med 75-årsjubileet i 2001. Dette prosjektet er fremdeles ikke fullført, og man har heller ikke annonsert noen dato for fullføring av prosjektet.Nå har vel NSF innkludert Tore litt merkverdige regnemåter i forhold til sperrefrister/copyright. For en tid siden nevnte jeg at jeg hadde Norske Sigiller kopiert og kunne sende dem til dem som måtte ha interesse. Da fikk jeg dask på lanken av Tore fordi det fremdeles var rettigheter på disse verkene.Imidlertid har DA lagt dem ut, uten å angi om det er innhentet tillatelser fra eventuelle rettighetshavere.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

NSF kan når som helst laste ned Ovenstads Militærbiografier fra min hjemmeside og publisere det på sin egen, men de vil de tydeligvis ikke.NSF vil etter min mening først forsøke å statuere et eksempel. De synes www.wangensteen.net er en trussel.Men det å true meg er en dårlig løsning for NSF. Men akkurat det vil jo tiden vise. Har NSF økonomi til en rettssak, er det flott. Jeg har det.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Tore (7) Ditt svar til Geir:'ditt neste skritt burde være, hvis du mener dette seriøst, å sende spørsmålene inn til foreningen'Tore: Ja selvfølgelig. 'Tåken' skal styrebehandle det'Svar forventes ikke blant de dødeliges forum

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Selvsagt er spørsmålene seriøst ment. Jeg tviler på at NSFs styre skulle være uvitende om denne debatten. En eventuell taushet ville jeg oppfatte som enten ren arroganse alternativt at man ser at kanskje styrets beslutning bygget på en feilvurdering eller at alle aspekter ikke var gjennomtenkte.Så i det lengste håper jeg på et svar HER, som ALLE kan lese. Hvis ikke begynner Arilds losjemetafor i (2) å bli skremmende reell.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Nå hagler ironien og beskyldningene like rikt som alltid tidligere :-))Kristian (innlegg 8), du tøyser; jeg har aldri hevdet at det er rettigheter knyttet til Norske Sigiller. At etterfølgeren til forlaget som utgav dette seglverket, nå Riksarkivet (Riksantikvaren), utgir verket på nytt - digitalt - viser jo bare at utgiveren anvender sin forlagsrett. Jevnfør det som er nevnt om Forlagsrett på NSFs webside, www.genealogi.no.Kristian, til ditt avslutningsspørsmål, så får du heller stille det til Riksarkivet, hvis du vil ha et svar. Jeg er ikke rette adressen for spørsmålet.At seglprosjektet er forsinket, kan ikke jeg gjøre noe med, og den som vil vite årsakene til forsinkelsen, får rette en henvendelse til NSFs styre (men jeg vet ikke om de får noe fornuftig svar). Men jeg forstår ikke at forsinkelsen av seglprosjektet skal være et slags bevis for at jeg skulle ha en merkelig form for regnemåte. Jeg har aldri hatt problem med regning, for å si det slik. Kristian, hvis du er uenig i et uttalelse jeg angivelig skulle ha kommet med, så vennligst si ifra i den tråden eller på det sted eller i det forum der min uttalelse skulle ha kommet. Hvis jeg vil kritisere Kristian for all den utrolige mengden merkverdige påstander han har fremmet i løpet av de siste 5 årene, ville jeg ha valgt de fora der disse uttalelsene kom.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Geir, (11), jeg kan dessverre ikke ta deg seriøst: du mener altså at NSFs styre *enten* er arrogant *eller* foretar feilvurderinger, såfremt de ikke vil svare deg her i forumet? Du har ikke vurdert om ditt krav om besvarelse fra foreningens styre her i Brukerforumet er det mest arrogante kravet av alle ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Arild Kompelien

Tore i (5):'Jeg sitter med det inntrykk at styret i plenum svarer for foreningens mening og politikk, samt at det enkelte styremedlem ikke kan representere foreningen i ett og alt ved eller med ytringer i saker som ikke har vært behandlet.'Jo, jeg skjønner at det enkelte styremedlem ikke trenger representere foreninga i et og alt. Men de kan vel ha selvstendige meininger likevel - for sin egen del, i diskusjon med andre. Eller har det enkelte styremedlem munnkurv? Det man i andre fora (politikk) kaller partipisk burde vel ikke være nødvendig i NSF.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Geir Kamsvaag Berntsen

Jo, Tore, jeg har vurdert den siden av saken. Men jeg har vanskelig for å se det slik, jeg er ikke part i saken, kun et medlem av NSF som ber om en begrunnelse for en meldt aksjon fra foreningen jeg er medlem av. Jeg synes mine tre spørsmål er saklige og mener at taushet er den reaksjonsform (overfor meg) som gir dårligst signaler.Selvsagt kan jeg sende inn mine spørsmål skriftlig, det burde være unødvendig.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Arild (innlegg 14), jeg kjenner ikke til at det eksisterer en slik munnkurv, bortsett fra munnkurver de enkelte styremedlemmer eventuelt har gitt seg selv. Forholdet med at hvert enkelt styremedlem (kunne) signalisere® standpunkter i debatter er meget positivt, så lenge alle forstår at det er meningsytringer og ikke tilkjennegir NSFs offisielle mening. Jeg personlig har aldri problem med å skille dette fra hverandre, men leserne av diverse tråder her i Brukerforumet har erfart etter det finnes en del personer som ikke takler dette (bl a Wangensteen). Det ideelle hadde vært at NSFs styre var uenige internt om de fleste sakene og at uenigheten synliggjøres ved en klarere opposisjon. Kall det gjerne fraksjonsvirksomhet og 'lister'. Jeg kan tenke meg at en klarere uenighet kunne føre til et bedre foreningsdemokrati, og at fraksjonene (og andre) kunne diskutere sakene mer åpent før beslutninger tas. (F eks i et eget forenings-diskusjonsforum.) Når styret har fattet beslutninger, forutsatt at de bygger på all foreliggende kunnskap og at regelverket er fulgt (så som kjennskap til sakslister og saksinnhold 14 dager på forhånd etc.) er det god kollegialitet av styremedlemmer å følge beslutningene som er fattet. Jeg har selv erfaring fra lokalpolitikk og vet at enkelte er ivrige etter å bruke partipisken, mens andre er meget tilbakeholdende med det (jeg tilhører den siste gruppen). Men enkelte ganger er det faktisk helt nødvendig. Folk er jo tross alt innvalgt på et partiprogram - som faktisk skal følges. Slik er det ikke i NSF. NSFs styre er ikke satt sammen fra ett og samme parti. Da kan det heller ikke være noen partipisk. Jeg må innrømme at jeg av og til har *ønsket* meg at NSFs styre besto av ulike 'partilister'.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Spørsmålet til Geir (1) var enkelt.Foreningen har sikkert irritert seg mye over at jeg har publisert Ovenstad, og de har brukt tid på å beslutte at jeg skal fjerne materialet fra min hjemmeside. De 'truer' med rettslige skritt hvis jeg ikke retter meg etter styrevedtaket, men....De sier ikke med et ord at de selv vil publisere Ovenstad på sin hjemmeside. Det vil med andre ord si at de gir blaffen i alle som har glede og nytte av Ovenstads verk. Dette forstår jeg ikke, og jeg respekterer ikke en slik holdning.Det hadde ikke kostet NSF en kalori å si at Ovenstad ville bli publisert på NSFs hjemmeside allerede i dag. Materiale er skannet, og de kunne fått det gratis av meg.Men foreningen velger altså å iverksette rettslige skritt overfor meg i stedet for å sørge for at slektsforskermiljøet får tilgang på Ovenstads Militærbiografier.Forstå det den som kan!

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Biberg Kristensen

Ovenstads militærbiografier har neppe noe opphavsrettslig vern. De består av en sammenstilling av opplysninger som ikke kan anses å være av skapende art. De har formodentlig samme beskyttelse som en database, dvs. 15 år etter offentliggjøringen. Se Åndsverkslovens § 43 ([url="http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-042.html>http://www.lovdata.no/all/tl-19610512-002-042.html) samt Olav Torvunds kommentarer (

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Leif, (18), Ovenstads militærbiografier består av rullebladskort i ett av Riksarkivets privatarkiv. Disse kortene kunne med fordel skannes og publiseres. Såvidt jeg vet, står det enhver fritt til å gjøre det, siden det dreier seg om uklausulert offentlig eid arkivmateriale (og, som påpekt, er arbeidet utført i statlig lønnet stilling). NSFs verk er NSFs redigering av Ovenstads rullebladskort, i NSFs finansierte trykkesats, og håndteres nå av NSF i henhold til gjeldende forlagsrett. At rullebladkortene i Riksarkivet etter din mening ikke har opphavsrettslig vern, er ikke det samme som at NSF ikke har forlagsrett til sin egen trykte publikasjon. Ditt innlegg kan kanskje tolkes dithen at du mener at NSF ikke har forlagsrett til sin publikasjon, fordi rullebladskortene til Ovenstad etter dagens definisjon (ifølge deg) ikke har opphavsrettslig vern ? Jeg er forøvrig i ditt standpunkt. Jeg mener at Ovenstads verk er av skapende art. Det er ikke et register alene, men et verk som bygger på svært mye analyse av arkivmateriale.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

Nå står det klart og tydelig i forordet fra Johannes Schiøts at dette er et kartotek i bokform, så jeg tror ikke at NSF har hatt så mye arbeid med bearbeidelsen av dette kartoteket.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Like mye i moderne tid som i middelalder, så er det forskjell på tro og viten. En litne forskjell dette, men akk så signifikant.Jeg har ikke hatt forventninger til det skal være enkelt for DAs debattdeltakere å forholde seg til juridiske spørsmål som innebærer at man er vel bevandret i juridisk tenkemåte som griper inn i minst tre forskjellige lovområder, samt ditto praksis. Dette er Åndsverkslov, Markedsføringslov og Forlagsrett.Av denne debattråden forstår jeg at man heller ikke kan forvente en balansert diskusjon rundt juridiske spørsmål i den nærmeste fremtid.Mvh Are (Merk: Som uttaler seg som privatperson)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

AreNei og det blir i alle fall ikke mer balansert med deg som deltager.Det juridiske blir i denne saken belyst i retten, ikke her på forumet

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Are S. Gustavsen

Når kjernen i spørsmålet er om det eksisterer rettigheter eller ei, og et flertall av debattdeltakerne ikke later til å kunne skille mellom rett og urett i denne aktuelle saken, vil det kanskje være nødvendig med en rettsbelæring. Hva vet jeg?På den annen side, så er det jo hevet over tvil at Wangensteen ikke har retten på sin side, men at han ikke ønsker å innrømme dette i det offentlige rom. Dette heter på godt norsk selvtekt. På denne bakgrunn er det jo opplagt og derigjennom til en viss grad forståelig at Wangensteen ikke ønsker å diskutere det juridiske i saken i det offentlige rom.Are (fortsatt privat)

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Tore H Vigerust

Lars Ove (innlegg 20): mener du at det skal eksistere et annet kartotekskort(-arkiv) fra Ovenstad over den norske hærs offiserer 1628-1814 enn det kartoteket som ligger i Ovenstads privatarkiv i Riksarkivet ?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Lars Ove Wangensteen

AreSå det er hevet over tvil at jeg ikke har retten på min side? Er rettssaken avholdt uten min tilstedeværelse?Jeg kan forsikre deg Gustavsen at du og mange kommer til å få dere en overraskelse.Og dine antydninger om selvtekt og at jeg ikke gidder å diskutere juridiske spørsmål med deg her, er det vel bare deg som synes er rart. Jeg har diskutert med mange, men aldri med en så usaklig person som Are Gustavsen. Flotte fraser fyker gjennom cyber, men ingen forstår meningen med de.ToreNei har jeg sagt det?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.