Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Weberg

[#66732] Otto Nicolay Sperlings faderlige opphav.

Recommended Posts

Gjest Jan Weberg

Dette innlegget hører vel egentlig hjemme i Dag Søplers innlegg om samme tema. Men siden det opprinnelige innlegget ikke har vært i bruk på 1 år, velger jeg å starte på nytt. At Hans Joachim Dietrich von Sperling var gift med Marthe Dorothea Leegaard må bero på en feil. Denne opplysningen finnes også i Michael Leegaards bok 'Slekten Leegaard i Norge' De opplysningene jeg har om HJD von Sperling er følgende:1.Hans Joachim Diderich von Sperling - Var i 1698 korp. ved Hausmanns, senere Cicignons gevorbne inf.reg. - Var kapt. des armes (høyeste underoff.grad)da han 26/5-1702 ble sek.lnt. ved samme reg. - Premierltn. 13/4-1708 - Død 27/10-1711 - Gift med Maria Catharina Felber, datter av oberstløytnant David Jacobssøn Felber høyestkomm. artillerioff. og visekommandant på Akershus Festning. - Denne søker 25/5-1705 om kgl. bevilgning til deres 'Copulation hiemme udj Huuset, uden nogen foregaaende Trolofvelse eller Liusning af Prædike Stolen' Kilde: Fanejunker Olai Ovenstad 'Norske Militærbiografier'2.'Den 11.Februarius 1708 Døbt Leutenant Hans Joachim Diderich von Sperlings oc hans hustrues Catharina Felbers deris Daatter Davida Maria' (utelater fadderene) Kilde: Kirkebok for Vinger 1689-1729, side 112 høyre ark midt på.3.'Den 8.Martjii 1718 Troloffede Soldat af Capitain Bømhs Compagnie Hans Jørgen Müller oc Enchen Cathrine Sperling' Kilde: Kirkebok for Vinger 1689-17294.'Majus onsdag 15. 1771 Jomfrue Davida Marie Sperling Datter af Capt. Sperling i Christiania var fader og moderløs fra sin ungdom af, omsider blev forsørged oc begraven af frue Majorinde Felber, som næst i familie' Kilde: Kirkebok for Strømsø (Drammen)1752-1771 s.207, høyre ark midt på.Så hvem kan da ha vært Otto Nicolais far? For det første finnes det kun bevis på at Marthe Leegaard var gift en gang. Nemlig med Kaptein Johan Fredrik Gram (1674-1728) Hennes ekteskap med Lars Larsen Olseng er heller ikke bevist, men kun at de ble forlovet. Forlovelsen står innført i kirkebøkene både for Rakkestad og Skjeberg, men ingen 'kopulasjon'. Jeg heller til den oppfatningen at Otto Nicolai var født utenfor ekteskap. Han hadde jo ingen kjente søsken, selv om dette selfølgelig ikke er noe bevis. Ved skiftet i Christiania 1764 etter Ottos tante Gjertrud Maria Leegaard, enke etter Kaptein Peter Wilhelm Meclenburg (1689-1750)heter det at Marthe Leegaard og hennes mann (Johan Fredrik Gram?)begge var døde. Arvinger var Otto Nicolai og hans onkel Truls Leegaard.Hva har vi så og velge i blandt kjente Sperlinger som far? Ikke mange. Her må vi ty til 'Norske Militærbiografier' 1. Carl Ehrenreich von Sperling. Han kom for sent på 1700-tallet til Norge for å være aktuell. Desserterte i 1740 og reiste hjem til Meclenburg. 2. Cort Lewin von Sperling han var Fenrik i 1718 ved Oplandske nat. inf.reg. Ble erklært sinnsyk, og satt innesperret 1733-1738. Ble deretter hjemsendt til Meclenburg. 3. Alexander Friderich Nicolai von Sperling (kjente navn?) Om ham heter det følgende: 'Sønn av oberst Sperling - Tjente i 18 år og kom til skade ved Fredrikstad. - Proviantskriver på Fredriksværn (Stavern) og visitør ved Laurvig fra 12/10-1731 - Suspendert i juni 1736 p.gr.av regnskapsuordner i 1734 - Dimitert 14/3-1737' Deretter forsvinner han (iallfall foreløpig)4. Otto Nicolai von Sperling - Sønn av kontrollør f. ca 1718/20 i Norge - Var i nov.1748 korp. ved 1.Smaal. nat.inf.reg. - I juni 1756 var han sersj. ved samme reg. Hadde da tjent i 19 år - Fenr. ref. 2/5 1759 - Sek.løytnant ref. 21/4 1762 - Virkelig sek.lnt. ved samme regt.s Bergske komp. 1/1 1766, men forflyttet til Skjebergske komp. 23/7 s.å. - Utsatt på vartpenger, 60 rdl. årl., fra 1/7 1767 - Atter ansatt, nå som Pr.løytnant 8/2 1769 ved Østre Rakkestadske komp. - Dimmitert 4/3 1773.Alexander Sperling var altså visitør. Dette var en tittel i tollvesnet. Otto Nicolai oppgis å være sønn av kontrollør. Dette var også en tittel i tollvesnet.Hvis vi kikker i kirkeboka for Fredrikstad 1717-1731 kan vi lese følgende: 1717 s.3 nederst helt til venstre: Dåp - fadder 'Jomfru Margrete Leegaard' 14/9-1717 s.7 høyre kolonne: Døde - 'Jomfru Leegaard' November 1718 høyre ark, venstre kolonne, nest øverst: Dåp - fadder 'Madame Leegaard' (sikkert sorenskriverens kone, Marthe Ottesdatter) 11/1-1719 s.20 nederst helt tilvenstre, fortsetter venstre kolonne, høyre ark: Dåp - fadder 'Sergiant Alexander Sperling'Vi kan av dette regne med at medlemmer av familien Leegaard inkl. Marthe, traff Alexander Sperling ved en eller annen anledning. Dette kan det jo ha blitt barn av. Dette er det nærmeste jeg har kommet for å finne den rette faren til Otto Nicolai.Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Både Nicolai(y)og Alexander kommer igjen i seinere generasjoner,men hvem som var Otto Nicolais far det er ikke så godt å si.At det er noe som ikke stemmer i Michael Leegaards bok om Leegaardsslekta, stemmer nok.Mange interessante opplysninger her. Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Enig med deg Dag at 'Leegaardboka' inneholder en del feil, i hvertfall når det gjelder Marthe Dorotheas barnebarn. Boka nevner kun 4. Nicolai, Martin og Marthe Maria (f.1758) mangler. Det er også ett mysterium hvor Marthe Leegaard tok veien. Det siste jeg har om henne er som fadder for Jens Olai Sperling i 1746.Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Men hvor kan han være født? Otto Nicolai skal være konfirmert i Rakkestad i 1737 (uten at jeg har funnet det).Soreskriver Jens Bertelsen Leegaard blir gravlagt i Rakkestad 4.7.1734 (85 år).

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei :o)Otto Sperling fra Skattebø konfirmeres 18 år gammel 1737. Førstemann på lista: Permanent sidelenke: LenkeMvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Legger inn denne linken også, men den har dere kanskje sett? Lenke*Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Petter Vennemoe

Vil Nicolai som nevnes i (3), kunne være identisk med Nicolai Otto Sperling som forlover og gifter seg i Trøgstad 17.12.1784/ 07.01.1785 med Ingeborg Pedersdatter Riiser (datter av Peder Holmsen Krogstad og Elisabeth Marie Engebretsdatter Torp)? Dette paret levde i 1816 på Rud i Eidsberg ifølge Heggen og Frøland Skifteprotokoler.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei Rigmor! Har selv vært inne på tanken om en event. forbindelse fra Otto Sperling (1602-1681). Han skal ha hatt 2 sønner. Den ene het Poul, forøvrig ukjent. Den andre het Otto, født i Christiania 3/1 1634, død i 1715. Han var historiker, og ifølge Dansk biografisk leksikon ugift, så det ser ut til at denne forbindelsen renner ut i sanden.Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Rigmor Waler Iversen

Hei Jan :o)Jeg er nok ellers ikke til så mye hjelp vedrørende dette. Jeg har noe om Sperling i mitt slektsprogram, men maskinen min krasjet før jul og jeg har levert inn hard-disken for å få ut det jeg har der.Minnepennen jeg hadde som sikkerhet er som sunket i jorda, så jeg er satt helt ut. Min interesse for Sperling er at en av Knud von Hadelns døtre hadde en forbindelse med en NN. Sperling.Mener at hun fikk et barn med ham, men vanskelig å huske når jeg ikke har det foran meg.Håper jeg får orden på det etter hvert og kan komme tilbake til det.I innlegg 5 skulle det selvfølgelig stått Skattebøl og ikke Skattebø :-)Mvh og *Smil* fra Rigmor

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei igjen Rigmor! Ja, data er veldig artig når det kollapser. Håper du finner den tapte minnepennen din. Jeg selv er etterkommer av Otto Nicolai via sønnen Johan Fredrich Sperling, gift med Alits Guttormsdatter fra Begby i Borge.Hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Jeg er ihvertfall etterkommer etter Jens Olai,muligens også Johan Fredrich.Uansett: Det å finne Otto Nicolais far kan nok bli vanskelig.Synd at KB for Rakkestad ikke går lengre tilbake enn til 1722.På en annen side kan han jo ha blitt døpt mange andre steder.Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei Dag! Hyggelig å høre at vi er beslektet. Ja, Otto Nicolais far blir nok en hard nøtt å knekke. En mager trøst er det å vite at andre også sliter med dette. På Rootsweb kom jeg over en John W Johnson fra Minnesota som etterlyste Otto Nicolais far. Innlegget var fra 1998. Lurer for øvrig på om du har god kjennskap til sorenskriverens kone, Marthe Ottesdatter, og hennes forfedre. Hvis ikke, søk 'Munk' på Google. Da havner du tilbake til middelaldren. Meget bra her.Hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Johnny Sommer

Hei - Otto Nicolai Sperling hadde en bror ved navn Truls.De var begge såkalte postbønder,og hadde sammen med en del andre ansvar for postombæringen.Ottos sønn Johan var husmand under Søren Pedersen.Kilde Bygdebøker Borge 1500-1820.Forøvrig står det litt om Otto i Fredrikstad byleksikon. Familien Leegaard i Fredrikstad er her nevnt utførlig,med flere personer.www.f-b/byleksikon/ Mvh Karl Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Johnny Sommer

Hei - Otto Nicolai Sperling hadde en bror ved navn Truls.De var begge såkalte postbønder,og hadde sammen med en del andre ansvar for postombæringen.Ottos sønn Johan var husmand under Søren Pedersen.Kilde Bygdebøker Borge 1500-1820.Forøvrig står det litt om Otto i Fredrikstad byleksikon. Familien Leegaard i Fredrikstad er her nevnt utførlig,med flere personer.www.f-b/byleksikon/ Mvh Karl Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei Karl johnny! Takk for opplysningene. Når det gjelder Otto Nicolai og Truls Sperling har det nok forekommet en sammenblanding. Otto Nicolai d.e (ca.1719-1793) døde i Rakkestad. Hans eldste sønn var Johan Fredrik (1744-1806)som ble gift med Alits Guttormsdatter fra Begby i 1768. Dette paret reiste fra bygda til Skjeberg ca.1769, og senere til Rakkestad. Familien kom tilbake til Begby i 1793. Johan Fredriks svigefar, Guttorm Leegsøn Begby døde i 1773. Hans enke satt med gården til 1788, da hun solgte den til svigersønnen Baard Olsen Aarum for 1700 riksdaler. Da Johan Fredrik og familien kom tilbake i 1793, fikk han kjøpt Slettevold (br.n.15) av Baard for 399 rd. Resten av gården ble solgt til Søren Pedersen Sparre i 1798 for 2399 rd. Johan Fredrik hadde bl.a. sønnene Otto Nicolai d.y (1770-1822) og Truls (1782-1821). Otto Nicolai d.y kjøpte Begby Nordre (minus Slettevold)av Søren Pedersen i 1800 for 2399 rd. men solgte den tilbake samme år med en fortjeneste på 600 rd. Ved salget forbeholdt Otto seg plassen Haugen, som senere ble til Sperling-Begby. Ved broren Truls`s begravelse er det anmerket: ' Fattig og ugift. Holdt sig paa Begbye 'mvh Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Karl Johnny Sommer

Hei Jan - Etter jeg hadde skrevet mitt inlegg,ble jeg egentlig klar over at jeg hadde blandet kortene.I 1801 tellingen søndre/nordre Begby,fant jeg Truels og Otto som barn av Johan Frederik.Otto Nicolai Johansen Sperling ble enkemann,da hans kone dør 22 01 1812.Han gifter seg på nytt med Cari Andersdatter (Grimstad)02 05 1813.Har funnet fire barn av dette ekteskapet.Anders F:24 04 1815 - Caroline Wilhelmine f:20 02 1818 - Inger Marie f:14 06 1820 - Otter f:20 10 1822.Du har vel dette fra før,men jeg håper jo jeg kan komme med noe nytt.Tror ikke jeg har blandet kortene. Mvh Karl Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei Karl Johnny! Otter (Otto)f.9/9-1822, dpt.20/10 var ny for meg. Han kom tydlig vis i siste liten, siden faren døde i januar 1822. Caroline Wilhelmine var gift med matros Gunder Nielsen (1818-1904)fra Trosvig i Glemmen. Han ble senere los, og familien bodde på Hannestad i Tune. Caroline døde 25/12-1890. Søstren Inger Marie fikk 3 barn med 3 foskjellige menn. I FT 1865 står hun oppført som enke og fattiglem på Greaker i Tune. Hun døde 23/5-1899. Deres bror, Anders, var forøvrig min tippoldefar. Han var maler og husmann på Rikustadmoen i Tune, og døde i 1864.mvh Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Kan det tenkes at Otto Nicolay er født i Danmark?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest karl johnny sommer

Hei Jan og Dag - Har fulgt med litt på debatten omkring (Sperling)Fant en Sophia Ottoline Sperling,døpt 13 09 1801 i Borge (side 30).Foreldre:Otto Fredrich Sperling og Caroline Wilhelmine (.....).Hvem er denne Otto Fredrich sønnen til?Sophia Ottoline gifter seg i Borge 27 12 1833,med Conrad Rød,født i Tune. (I 1865 er hans etternavn Nilsen).Vielsen i klokker bok Borge,første post 1834. Mvh K J Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest karl johnny sommer

Hei Dag - Ser ingen sammenheng til personene jeg nevnte i innlegg (21)Mvh K J Sommer

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Weberg

Hei Karl Johnny! Den 'Otto Fredrich Sperling' du nevner eksisterer ikke. Dette er prestens feilskriving for Otto Nicolai Sperling som ble gift med Caroline Wilhelmine Wegersdatter. Hun var født ca 1775 og døde 1812, begr. i Borge 22.januar. Hun står oppført som 'Phillipsdatter' ved folketellingen i 1801. Jeg har forøvrig forgjeves prøvd å finne noe mere om henne. Hun var i hvertfall ikke fra Borge. De ble gift ca 1797 på ukjent sted. De hadde følgende barn: 1. SAMUEL FREDRICH OTTESEN f.1798, døpt 8.juli i Borge Kirke. 2. SOPHIE OTTOLINE OTTESDATTER. 3 PETTER WILHELM OTTESEN f.1804, døpt 4.mars i Borge Kirke. Konfirmert i Borge 1822. Etter dette forsvinner han sporløst. 4. ANNE CHRISTINE OTTESDATTER f.1806, døpt 20.september i Borge. Hun flyttet til Onsøy i 1826. Forøvrig er FT 1801 for Begby endel feilskrevet slik at den skaper forvirring om hvem som eide hva. I 1793 kjøpte Johan Frederich Sperling bruket SLETTEVOLD under Begby av sin svoger Baard Olsen Aarum for 399 riksdaler ifølge skjøte av 1.mai 1793. Johan Fredrich døde på Slettevold i 1806. Hans enke Alitz Guttormsdatter Begby solgte Slettevold til Christen Hansen fra Ulfeng den 14.juni 1807 for 1000 riksdaler. Slettevold var skyldsatt til 1 daler 3 ort og 2 skilling. Hovedbølet av navnegården BEGBY solgte Baard Aarum til Søren Pedersen Sparre i 1798. 6.januar 1800 kjøpte Otto Nicolai Sperling Begby av Søren Pedersen Sparre for 2399 riksdaler. Men allerede 30.september samme år utstedes et skjøte fra Otto Nicolai til Søren Pedersen Sparre og hustru Anne Lovise Jensdatter på 3 tønner 4 1/2 skjeppe malt og 11 skinn i Begby Nordre, matr.nr. 15 for 2999 riksdaler. Otto tjente altså 600 rd. på denne handelen. I dette skjøte forbeholder Otto Nicolai seg retten til fri bruk og eiendom av plassen Haugen. (Det senere Sperling-Begby)Plassen Haugen ble utvidet og skyldsatt. Fra 1815 benevnes Otto Nicolai som 'gårdmand' Av en matrikkel fra 1828 går det fram at skylda på bruket er 5 lispund. mvh Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Vigdis Skaar Nygaard

Jeg er ikke etterkommer, men har interessert meg for Sperling-navnet etter at jeg først møtte det i Skiptvet kirkebok nr 4, 1794-1814.Løytnant Johan Fredrik Gram 54 år gammel ble begravet i Rakkestad etter 2 års ekteskap, mai 1728. Og Marte Dorothea Leegaaard troloves med Olseng i 1734. Hun var altså ikke helt ung da ekteskapet ble inngått.Jomfru Margrete Leegaard i FRedrikstad, tror du hun er identisk med henne, da, Jan?Vigdis

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Dag Søpler

Når er forresten Marte Dorothea født? Jeg har en usikker kilde som sier ca 1694.Har heller intet dødsår/sted på hovedpersonen her; Otto Nicolay Sperling. (Det er ihvertfall før 1801)Dag

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.