Gå til innhold
Arkivverket
Gjest Jan Sjåvik

[#66852] Femris i Gildeskål, skifter, 1700-tallet

Recommended Posts

Gjest Jan Sjåvik

I skiftet etter Kirsten Larsdatter, datert Aamnes i Meløy 1729, nevnes noen personer fra Femris i Gildeskål. Niels Olsen Femmeritz er død og skal ha etterlatt seg barn og barnebarn, men hvor mange vites ikke. Karen Olsdatter Femmeritz er død og etterlater seg døtrene Margrethe og Eli Hansdatter.Er det noen som har tilgang til skifter fra Gildeskål (antagelig først og fremst fra Femris) hvor disse personene er nevnt? Jeg er spesielt interessert i opplysninger om Margrethe Hansdatter, som muligens kan ha vært gift på Segelfore i Rødøy og i så fall antagelig døde ca. 1730 (dette er imidlertid bare en mulighet som jeg forsøker å avkrefte eller bekrefte).Hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Så vidt eg kan forstå, var Margrete gift med Ole Pedersen Femris. Han døydde ein gong etter 1710. Dei hadde minst tre barn (tre er nemnde i skiftet etter Margrete). Det var skifte etter Margrete på Nord-Femris i 1740. Ho var då gift med ein Peder Kristensen. Det var ingen barn i dette ekteskapet. Dei tre barna i fyrste ekteskapet var 1. Jon Olsen Femris gift med ei Kirsten Mikkelsdtr (og seinare med ei Elisabeth Kristensdtr), 2. Karen Olsdtr gift med Nils Andersen Mevær, 3. Anne Olsdtr gift med Ole Davidsen Fore. I alle tre ekteskapa var det barn. Syster til Margrete, Eli/Ellen, var gift med Ole Larsen Femris. Det vart skifta etter Eli/Ellen i 1730 (ho døydde 30. desember 1729). Dette ekteparet etterlet seg ikkje barn.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

Mange takk, Olav Helge. Da vet jeg at Margrethe Hansdatter fra Femris ikke er samme person som den Margethe Hansdatter som var gift på Segelfore (det ble holdt skifte etter hennes ektemann, Niels Jensen, i 1734; han var da gift med Maren Olsdatter, som overlevde ham).Margrethe Hansdatter Femris er min '1st cousin 9 times removed,' som vel blir søskenbarn 9 generasjoner forskjøvet. Hennes mor, Karen Olsdatter, var søster til den Jon Olsen som var gift med Berethe Christensdatter Øsund, datter til Christen Aalborg og Margrethe Jonsdatter av Benkestokk-slekta. Dette ser man av skiftet etter Kirsten Larsdatter Aamnes i 1729 (S. Edvardsen, Skifter fra Meløy etc., 1686-1780, s. 69-70).Igjen mange takk for hjelpen!Beste hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Olav Helge Angell

Kva er kjelda di for at Nils Jensen Segelfor var gift med ei Margrete Hansdtr (før han gifta seg med Maren Olsdtr)?

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Leif Johannessen

En Margrethe Hansdatter er nevnt i skifte etter Gabriel Jonsen, Vaagenge i 1758 (Svein Edvardsens avskrift). Hun skal ha en sønn Joen Nielsen, Segelfore. Men i Slægten Benkestok (s. 263) heter samme person (?) Margrethe Gabrielsdatter. Dette synes også å være i samsvar med det nevnte skiftet på Aamnes i 1729. Er det ikke nærliggende å tro at det er feilskrift i skiftet 1758 (enten i originalen eller avskriften)? Spørsmålet i nr. 4 kan vel da suppleres med ”eller Margrethe Gabrielsdatter”.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Steinar Olsen

heiDenne familien har jeg faktisk spurt om 2 ganger før her. Finner ingen i skiftene i Salten eller i en utgaven av Støvers papirer som DIS-Salten har. Det er kanskje noe i den Nordlandsarkivet i Bodø har av Støvers papirer. Dessverre er det noen timer biltur herfra så jeg får ikke sjekket om det står noe mer der.Skiftet tar med Lensmann John Olsen Gåsværs barn og de er omtalt s. 124 ff i Benkestokk boken og s. 294-95 under Pareliusslekten. Denne familien var foruten i Skaugvoldal og på Femris. Bergslekten på Femris er og etterkommer her. (hvis noen lurer så er bl a. fotball-familien Berg i Bodø blant dem)John Olsen eide flere gårder i Gildeskål og Meløy Rødøy.her er et par generasjoner av det jeg har funnet.1. Ole NN, d. i Femris, Gildeskål, NO. Barn: 2. i. NN Olsdtr. 3. ii. John Olsen f. 1609. iii. Nils Olsen, f. i Femris, Gildeskål, NO, d. før 1729 i Femris, Gildeskål, NO. Hans skal ifølge Kirsten Larsdtrs skifte i 1729 ha etterlatt og barn og Barnebarn men ingen viste hva de het. iv. Ole Olsen, d. før 1729. han hadde og barn og barnebarn men ingen visste noe om dem. 4. v. Karen Olsdtr. vi. Anna Olsdtr, d. før 1729. Heller ikke hennes barn kjente de til På Omnes, Trolig er hun og død i Gildeskål. Hun hadde flere barn og barnebarn. 2. Generasjon2. NN Olsdtr, f. i Femris, Gildeskål, NO. Hun giftet seg med Lars NN, d. i Åmnes, Meløy, NO. Barn: i. Kirsten Larsdtr, d. 1729 i Åmnes, Meløy, NO, skifte 1729 i Åmnes, Meløy, NO. Hun giftet seg med Anders Thomasen, d. i Åmnes, Meløy, NO.3. John Olsen, f. 1609 i Femris, Gildeskål, NO, d. 1680 i Gåsvær, Meløy, NO, ref.nr soane, yrke Lensmann. (1) Han giftet seg med Birgitte Kristensdtr Ålborg, f. 1620 i Øysund, Meløy, NO, (datter av Kristen Ålborg og Margrethe Johnsdtr Benkestok) d. 1675 i Gåsvær, Meløy, NO, ref.nr soane. (2) Gift ca 1676, med Karen Ellingsdtr, f. ca 1650, d. 1720 i Gåsvær, Meløy, NO, skifte 27 feb 1721 i Gåsvær, Meløy, NO, ref.nr s. 47-49. Barn med Birgitte Kristensdtr Ålborg: 5. i. Margrete Johnsdtr f. 1640. 6. ii. Anne Johnsdtr f. 1648. 7. iii. Karen Johnsdtr f. 1652. 8. iv. Kirsten Johnsdtr f. 1654. Barn med Karen Ellingsdtr: 9. v. Ole Johnsen f. ca 1677. vi. Elling Johnsen, f. ca 1679 i Gåsvær, Meløy, NO.4. Karen Olsdtr, d. før 1729 i Femris, Gildeskål, NO. hun hadde to døtre men hennes manns navn er ikke oppgitt. Barn: i. Eli Hansdtr, f. i Femris, Gildeskål, NO. 10. ii. Margrethe Hansdtr.

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider
Gjest Jan Sjåvik

I skiftet etter Niels Jensen Segelfor i 1734 nevnes hans ektefelle Maren Olsdatter samt barna Johannes Nielsen, Jacob Nielsen, Sara Nielsdatter og Giertrud Nielsdatter. Sara Nielsdatter er antagelig den enken på Segelfore som får fattighjelp både i begynnelsen og slutten af 1760, men som presten har notert som død (tydeligvis senere tilføyd foran navnet i regnskapet etter åpningen av fattigblokken) etter hennes begravelse 10. april 1762, da hun var 34 år gammel. Hun er altså født omkring 1728, og dette gir oss også en pekepinn på omtrent når hennes søsken er født.Som Leif nevner er det skifte etter Gabriel Joensen Vaagenge i 1758, og her nevnes en Joen Nielsen Segelfore, som er barn av Margrethe Hansdatter, død før 1758 (jeg skal senere komme tilbake til Leifs poeng at dette kan være feil for Margrethe Gabrielsdatter). Jeg mener det er logisk å tenke seg at denne Joen Nielsen er identisk med den Johannes Nielsen som er nevnt i skiftet etter Niels Jensen Segelfor (1734). Det passer med den omtrentlige minstealderen hans som man kan slutte seg til når man vet at hans søster er født omkring 1728 (og faren død før skiftet i 1734). (Jeg har riktignok ikke undersøkt om det finnes bøkselkontrakt som viser at han tok over som bruker av Segelfore, og i tilfelle etter hvem. Dette kan pantebøkene muligens kaste lys over.)Dersom Joen og Johannes er samme person (og Joen/Johannes er jo to former av samme navn), vet vi altså at Niels Jensen Segelfor (skifte 1734) hadde minst to koner, (1) Margrethe Hansdatter/Gabrielsdatter og (2) Maren Olsdatter. Ettersom kun Joen nevnes som Margrethes barn i 1758, er en eller flere av Joens hel- eller halvsøsken enten døde uten avkom før 1758 eller barn av Maren. (Margrethe Nielsdatter, som levde i 1729, er etter dette død før 1734.)Joen Nielsen Segelfore fikk barn døpt i 1739 og 1742, og dette viser at han nok må ha vært født før 1714 (dersom han var omkring 25 år da han giftet seg, og Giertru Maria, døpt 1739, er hans eldste barn). Dette passer godt med at han har en halvsøster født omkring 1728, iallfall hvis vi går ut fra at Margrethe Hansdatter/Gabrielsdatter var en del eldre enn Maren Olsdatter, som må være mor til Sara Nielsdatter (vi kjenner etterslekten til Sara i flere generasjoner, og noen av dem burde ha vært nevnt som Margrethes arvinger i de skiftene hvor hun forekommer dersom hun var mor til dem). Dersom Joen overtok bøkselen på Segelfore etter farens død ca. 1734, må han ha vært født før 1709 eller deromkring; han må vel ha vært myndig for å bygsle jord selv.Sara Nielsdatter var forresten gift med Hans Christensen, som det var skifte etter på Segelfore i 1759. Skiftet sier at han kom bort på sjøen og at han etterlot seg tre barn i alderen halvannet til fem år, samt konen Sara Jonsdatter. Her mener jeg at Jonsdatter er feil for Nielsdatter; dette er den enken ved navn Sara Nielsdatter på Segelfore som fikk en daler i fattighjelp først i 1760 og tre ort sist i 1760, og som ble begravet 10. april 1762. (Ingen person ved navn Sara Jonsdatter er nevnt i Rødøy samledatabase før et barn som blir født i 1791.)Skiftet etter Kirsten Larsdatter, Aamnes 1729, nevner Joen Nielsen og Margrethe Nielsdatter som barn av Margrethe Gabrielsdatter, død før 1729. Nevnt er også hennes to søsken, Joen Gabrielsen og Berethe Gabrielsdatter. Skiftet fra Vaagenge i 1758 har Gabriel Joensen som en av hovedpersonene (han er sønn av Joen Gabrielsen), og Berit Gabrielsdatter er nevnt som mannens faster. To andre personer er nevnt som ”mannens faster,” nemlig Margrethe Hansdatter og Else Larsdatter, gift med Hans Hansen Tønsberg, Øesund.Dersom Else Larsdatter virkelig er Gabriel Joensens faster, må hennes mor ha vært gift med Gabriel Hansen på Storselsøya før han som enkemann (W. Brandt sier på s. 262 at han var enkemann) ble gift med Margrethe Joensdatter. Else er altså halvsøster til Joen Gabrielsen, Berethe Gabrielsdatter og Margrethe Gabrielsdatter. Kan den Margrethe Hansdatter som nevnes i skiftet etter Gabriel Joensen Vaagenge i 1758 være en annen (og avdød) halvsøster til Joen Gabrielsen og Berethe Gabrielsdatter? Det må vel nærmest være en umulighet, for da måtte vi vente å finne navngitte arvinger til både Berethe Hansdatter og Berethe Gabrielsdatter. Jeg er derfor enig med Leif i at Hansdatter må være feil for Gabrielsdatter i skiftet etter Gabriel Joensen.Hvilke konsekvenser får så dette for mitt forslag at Margrethe Gabrielsdatter/(Hansdatter) var gift med Niels Jensen Segelfore (skifte 1734)? Etter det jeg kan se svekker det ikke forslaget at Margrethe var datter av Gabriel Hansen på Storselsøya og søster til Joen Gabrielsen, som hadde arvet 4 pund odelsjord i Våga. Disse personene tilhører sin tids bygdeelite, og Margrethe Gabrielsdatter er etter min mening en sterkere kandidat til stillingen som første kone til brukeren på Segelfore enn datteren til en ukjnt Hans ville være.Jeg tror at mitt resonnement står eller faller på om man godtar at Joen Nielsen, nevnt som sønn av Margrethe Gabrielsdatter i skiftet etter Kirsten Larsdatter Aamnes i 1729 og som sønn av Margrethe Hansdatter i skiftet etter Gabriel Joensen Vaagenge i 1758, er identisk med Johannes Nielsen, nevnt i skiftet etter sin far Niels Jensen Segelfor i 1734. Man må iallfall kunne si at det er nokså sannsynlig at vi har å gjøre med samme person.Til slutt vil jeg si mange takk for alle innspill. Olav Helge og Steinar har vært til god hjelp, og Leif har gjort at jeg slipper å lete mer etter Margrethe Hansdatter; det er jeg veldig glad for.Beste hilsen Jan

Del dette innlegget


Lenke til innlegg
Del på andre sider

  • Hvem er aktive   0 medlemmer

    Ingen innloggede medlemmer aktive

×

Viktig Informasjon

Arkivverket bruker cookies (informasjonskapsler) på sine nettsider for å levere en bedre tjeneste. De brukes til bl.a. skjemaoppdateringer og innlogging. Bruk siden som normalt, eller lukk informasjonsboksen for å akseptere bruk av cookies.