Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arne Gjerstad

[#67052] Diplom frå Strandebarm 1570. Hjelp transkribering.

Recommended Posts

Guest Arne Gjerstad

Hei.Håpar nokon kan vera hjelpsame med å transkribera dette diplomet for meg. fekk ikkje til å laga Lenke.UBB-1570-12-10 Tittel: 1570, 10. desember Hordaland, Strandebarm kunngjøringArne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Hei.Takk for dette Christian. Eg var ikkje obs. på at denne tidsperioden var medteken i DN.Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei Arne,Går ut ifra at Sivor Askelssån paa Nes er den s.s. døde e. 1580 på Nes, Varaldsøy g.m. Anna Johans(Williams-)datter Stewart. Sjur (Sivor) skal ha hatt en datter Margrethe som hadde en affære med Laurits Johansøn Galte (Valen) (Torsnes), ektemannen til hustruens tremenning Lisbet Ottesdatter.Jeg har tidl. notert at Sjur skal ha vært sønn av Askjell Havtorsson Gjerdeskvål.Kanskje denne Niels Askildssenn paa Omme var Sivors (Sjurs) bror?Sjur og Anna skal ha hatt tre barn (Brynjulf, Margrethe, Askjell), men vet du om de også fikk en sønn Nils?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Hei.Bygdeboka for Strandebarm/Varaldsøy fører berre opp eit barn, nemleg Brynjulf (15.. -oml.1630)I 1603 eig han 7 laupar smør, i 1624 er eiga hans det doble, nemleg 14 laupar smør. Noko tå dette er kanskje gods som kona har i heimafølgje?(Foreldra, i alle fall far hennar levde framleis, så det er ikkje sikkert ho hittil har 'bore til tuns' særleg mykje gods.)Mor til Brynjulf, Anna eig i 1603 og 1610 7 laupar smør, så det kan kanskje tenkjast at dette er det som har auka Brynjulf si eige til 14 Laupar i 1624? Dersom han har overteke alt etter mora, så har han kanskje ikkje hatt syskjen/syskjen i live?Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Hei igjen, Arne, takk for fin informasjon. Vet ikke om du vil forfølge dette i denne tråden, men den jeg hadde i tankene var Knut Sjursson Nes (ca. 1650 Nes, Strandebarm) (g.m. Borgny Pålsdatter Hamnerås) som visstnok skal ha vært barnebarn av en Niels Sjursen Nes (der sistnenvte kanskje kan ha vært en mulig sønn av ovennevnte Sjur og Anna?)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Den Niels Sjursen som du nevner Christian, var det skifte etter i 1710. Og det var nok han som var far til Knut.Yngve Nedrebø, SAB / DA, 4.2.2009 07:48 (2) Dato 21. mai 1710 etter Siur og hans kone Karj Eriksdatter, som 'begge forleden Aar ved Døden avgik'. Hun hadde ikke etterlatt seg livsarvinger. Han hadde fem barn: Knud S. Næs, Olle Siversen, Niels Siversen, Christj S., g.m. Anders Eegeland, men død og etterlatt seg Olle Andersen, 21, Christj A., 18, Britte A., 16, og Herborg Siversdatter, g.m. Gitle Mundheim. Den salige kvinnen hadde arvinger fra Nordfjord: bror Claus Erichsen, 2 søstre i Nordfjord og en søster var død i Bergen. Hun hadde etterlatt seg sønnen Jens Andersen, som skulle 'seigle'. Boet eide i Næs, Teigland i Strandebarm, Huchens i Fiære, Ersver i Opdal og Sørbøe på 'Jederen'. Mvh. Rune Thorstensen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Thorstensen

Det ble jo feil. Det er selvsagt Sjur Nielsen som var far til Knut. Beklager rotet.Mvh. Rune T.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

Brynjulv Sigurdson, sønn av Sigurd Askjellson på Nes, var g. med Magdalena Samsonsdatter Linga, datter av Samson Fartegnson. Brynjulv har en sønn Nils, hvis sønn Lars Nilson flyttet til Spildo i Granvin. Brynjulv eide bl.a i Gjerdeskvål på Voss.Brynjulv blir også sittende med arven etter Dorthe Kristoffersdatter, datter av Kristoffer Trondson, dvs 2 laup i Steine som tilhørte erkebispestolen i Nidaros, og som Kristoffer Trondson fikk for tro tjeneste. Brynjulv sitter i 1624 også med parten til Dorthe i Kvalnes 1/2 lp.sm og 1 bsk og og 1/2 lp.sm i Spildo.Dortea Kristoffersdatter 'Fru Dorote til Steine' i Kvam, skal ha vært g.m. Jon Stewart på Hjaltland.Ref.Ei ukjend grein av Rike-Torsteinætta-Nes-slekta i Varaldsøy av Olav Lolltveit. Hardanger 1942.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Takk til Karin og Rune,ref. innlegg 6:Iflg. innlegg 2 her: Lenke ser det ut for meg som om Knut Sjursson Nes (ca. 1650 Nes, Strandebarm) (g.m. Borgny Pålsdatter Hamnerås) kan ha vært barnebarn av Niels Brynjulfsen Nes (1680-70) og Kristin (Marite?) Knutsdatter Måge (der sistnenvte Niels var sønn av Brynjulf Sigurdsen Nes 1569-1630 og Magdalena Samsonsdatter Linga 1564-1663).Siden disse debattene har krysset hverandre kan vel dette temaet eventuelt fortsette under din debatt 67079, Rune.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

HeiDet er nok mange etterkommere etter Sigurd Askjellson på Nes. Det ville vært spennende å vite forbindelsen mellom Nils Brynjulvson Nes og Per Hallvardson på Gjerde i Strandebarm, som i 1647 også eier i Øvre Spildo i Granvin 1/2 laup sm 1 gsk.Peter Halvardson kan være bror av Erik Hallvardson Frette i Etne. Jeg lurer på om de kan være sønner av Halvar Tveit, men hvis jeg ikke husker feil, er det flere Tveit i Strandebarm?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

Kanskje noen av disse er nevnt her, 20 år senere?UBB-1590-11-23 Tittel: 1590, 23. november Hordaland, Varaldsøy, Nes vitterliggjøring ; (skifte) Institusjon: UBB Depot: UBBHF Spesialsamlingene, Diplomsamlingen Sammendrag: Lensmann og seks lagrettemenn samt to menn på Tveit i Strandebarm prestegjeld vitterliggjør at de 23. november 1590 var anmodet av alle jordeiere på Nes, samt på befaling av Mads Jørgensen, om å foreta et skog- og markebytte mellom Nes og Teigland (Strandebarm herred). Jordeierne fremkom med prov og vitnesbyrd som viste at en rettelig beslutning var tatt 10. desember 1570. Da Mads Jørgensen og hans menn ikke var tilstede og hørte på dette, ble avgjørelsen fra den tid tatt til følge: LenkeJeg har tidl. notert at Peder Hallvardson Tveit (Tvedt) fra Tveit i Mundheimsdalen, senere på Gjerde i Strandebarm kan ha vært sønn av Halvar Larson og bror av Vigleik Lasseson Tveit (Tvedt) på br. M (død f. 1597), der ihvertfall sistnevnte skal ha vært sønn av en Lars Tveit (Tvedt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Hei.Ad (11)Det er Tveit Strandebarm, Tveit Varaldsøy og Tveit Mundheimsdalen. Hallvard Tveit er frå Mundh.dalen. d.1651. kona var truleg frå Gjøn Hålandsd. eigde 1645 jord til 4 lp. leige.Tveit M. 1519: Vigleik. 1563: Lasse (Vigleikson?)Born Hallvard og Vigleik. 1590: Hallvard har eine halvparten, born. Peder b, Gjerde S. 1590: Vigleik Lasseson har andre halvparten, enkja oppf. 1597. born Lasse brukar etter faren frå 1601, han d. 1650. eigde 1624 4 1/2 lp jord. Kona heit KariArne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Christian Arentz

11: Ser at du allerede hadde en lenke med sammendraget, Karin. Selve diplomet er gjengitt i min lenke i innlegg 12: Lenke12: Kan dere se hvem de to mennene på Tveit i Strandebarm prestegjeld var som var til stede i 1590?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Gjerstad

Hei.ad.14. Dei to på Tveit i dipl.1590 er Halduor Lauritssen og Willige Lauritssen. Dvs. dei to brørene som sat med ein halvpart kvar av Tveit.Arne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Karin Romstad

HeiStår på reisefot og kan ikke bidra med noe følgende uke, men det ville vært fint om vi hadde visst litt mer om etterkommerne etter Halvar og Vigleik og hva de eide forøvrig. Erik Halvardson Frette eier en relativt stor part i Bleie i Ullensvang, det gjør også Arne Torkjellson Kysnes i 1624, sønn av Torkjell Sæmundson og Sunniva Ivarsdatter. Arne Torkjellson Kysnes var bl.a far til Jon Gausvik og Kold Tveitnes som også eier jord i Hardanger. Arne eide i flere gårder som Ola Fykse i Kvam, feks Bleie, Utne og Vasstun.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.