Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#67070] Marie Olsen Sletten - barnemor i Storelvdal 1883 - kven var ho?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Som det går fram av tema #50317, vart Thora Martinusdotter Rustad fødd i Storelvdal 12.12.1883 (Lenke) som dotter av Martinus Olson Rustad (frå Elverum) og Marie Olsen Sletten. Fødselsår til foreldri er oppgjevne til 1858 og 1866.Me veit at Martinus Olson Rustad var fødd på Elverum i desember 1857, og frå Amerika har eg fått opplyst at Marie Olsen skal vera fødd 16.9.1865. Kan det tenkjast at ho var fødd i 1866?Uansett er eg på leiting etter opphavet til Marie. Eg kan ikkje sjå at ho er fødd eller konfirmert i Storelvdal (Åmot), og heller ikkje står ho mellom innflytte/utflytte i Storelvdal. Kanskje ogso ho er komi frå Elverum eller ei anna bygd i nærleiken? SLETTEN finst som gardsnamn fleire stader på Hedmarken, men korkje på Elverum eller i Storelvdal...!Eg takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.