Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Peder Stenslie

[#67122] Kan noen lese disse ordene?

Recommended Posts

Guest Peder Stenslie

Jeg har jobbet med å lese en skyldssætningsforretning. Lenger ned har jeg satt inn alt jeg har klart å lese. Det som står innen parentes, eller der det er et spørsmålstegn er noen nøkkelord jeg har ikke klart å lese. Kan noen hjelpe meg? Jeg har også satt in lenken.Lenkes. 378No. 19. Skyldsætningsforretning Aar 1882 den 6 Marts vare vi undertegnede Skjøns- og Taxationsmænd tilstede paa Haug for efter Forlangende af Erik A. Solheim at separere og skyldlegge andel af Gaardparten Bergumshagen som Reqvirenten har (til?handlet) sig af Johan Engebretsen Bergumshagen. Reqvirenten var tilstede og begjærede forretningen fremmet, i det han fremlagde (? ?) af (? ?) Da vi forud ere nøie bekjendte saavel med den samlede Eiendom som den solgte del, samdt det overflødigt nu at foretage nogen Befaring. Den solgte del grendser mod Øst til Bygdeveien, mod Nord til Hovaaen, mod vest til Solheims Eiendom og mod Syd til Johan Engebretsens igjeneiende del, fra hvilken den er adskilt ved behørige (Mærkeline). (Y sæteren) tilhører sæterløkkens nordligste halvdel Kjøberen, hvilken del er adskilt fra selgerens ved behørige Mærkeline, saaledes at linien udgaar fra Ildhusets nordligste laft til en sten nordenfor (Høladen) og derfra i mere nordlig retning til en sten i det nedre (?) kjøberens del af de ved (? Elv) beliggende Høslaatter gaar som den nordligste punkt syd til en paa bemeldte Elvs østlige side skovbevakset (?). Vi skjønne og bestemme saaledes at den solgte Del skal udgjøre Halvdelen af den samlede Eiendom. Da denne har en Skyld af 4 ort 3 skilling, revideret 3 ort 14 skilling, faar saaledes hver del en skyld af: for Hovedbruget, nemlig den solgte del, ny 2 ort 2 skilling, revideret 1 ort 10 skilling, og Johan Engebretsens eiende del ny 2 ort 1 skilling, revideret 1 ort 10 skilling; det første faar selvfølgelig SN 58a og det sidste SN 58b. Det bemærkes, at intet felleskab i jord eller skov er (avslaaet) med denne skyldsætningsforretning.Johs. Bøe, John. E. Bergum. P. Haug, Hans Skaaden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Michael Moum

Du må legge inn linken på nytt, den du la inn fungerer ikke. Du må bruke Permanent bildelenke (Permanent imagelink) eller Permanent sidelenke (Permanent pagelink)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Peder Stenslie

Beklager. Jeg strever med dette av og til.Dette burde være riktig...Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Peder!Eg fyller berre inn dei orda som du er usikker på...har tilforhandlet sigFogdens Mændsudnævnelse af D[ags] D[ato]Hovsaaenfandt det overflødigtMærkesteneI SæterenMærkestene (ikkje Mærkeline)Høladennedre Gjærde. Kjøberens Del af de ved Bretten Elvskovbevokset SumpLNo[Løbenummer], ikkje SNopstaaet ved

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Peder Stenslie

Oi! Dere er kjempeflinke! Tusen takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.