Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Sverre Jansen

[#67177] Språk

Recommended Posts

Guest Sverre Jansen

Som stemmeberettiget norsk statsborger forlanger jeg at disse sidene blir oversatt til norsk, jeg har store problemer med å forstå vestlandsdialekter.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ottar Solberg

Dersom du virkelig mener det du skriver, så er det på tide at du gjør deg kjent med at Norge har to offisielle skriftspråk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Jansen

Akkurat, vi har to språk. Derfor forlanger jeg av en offentlig etat at de skriver også på norsk, ikke bare dialekt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Jansen

Og til Astrid Ryen og evt andre. Jeg mener Digitalarkivet, ikke bare debattforum

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Det står selvsagt Sverre Jansen fritt å mene at vestlandsdialekter kan volde store problemer i forståelsen av hva som ønskes kommunisert. Slik er det også med mange østlandsdialekter.Som dialekttalende østlending (jeg har bl.a. tjukk L og diverse sammentrekninger som kan virke uforståelig på vestlendinger). Dog er dette talespråket.Jansen mener kanskje at nynorsk er en uting i det allmene skriftbildet. Dette er også en legitim mening, men vil etterhvert falle på sin egen urimelighet, etterhvert som man raskt møter svært andre språkformer enn bokmål i de mange kildene som faktisk blir tilgjengeligjort via Digitalarkivet.Hva med DAs tilbud på engelsk og samisk? Volder det også det samme problem? Hva med 1600-talls eller 1800-talls ortografi? Kanskje en helt annen sak?Problemstillingen Sverre Jansen bringer til torgs inneholder mer enn kun kommunikasjonsproblemer (evt. forståelsesproblemer). Den har sterke elementer av 'målstræv' på god østlandsk og forteller også kanskje om en glemt østlandsk minoritet, de som ikke fikk tilstrekkelig opplæring i sidemål gjennom skoleverket.Hmm, en slik debatt kan gå i flere retninger eller det kan dø i all stillhet.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Sverre Jansen skriv at Digitalarkivet nyttar dialekt. Veit du skilnaden på skriftspråk og dialekt? Du skriv og at du krev av ein offentleg etat at dei skriv på norsk. Meiner du då at vårt nynorske skriftspråk ikkje er norsk? Kva er det då?Mvh Arnfrid

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Eg er heller ikkje sikker på kva Sverre Jansen meinar, men om han ynskjer det første innlegget oversett til norsk, så gjer eg gjerne det. Det vil da lyda om lag slik; Som norsk statsborgar med stemmerett krev eg at desse sidene vert oversett til norsk, eg har store problem med å forstå vestlandsdialekter.Sidan dei aller fleste avisane i Noreg skriv 'dansknorsk', så trur eg faktisk også nordmenn flest forstår dette konstruerte språket etter kvart. Difor kan det vel ikkje vera naudsynt å oversetta det som Jansen skriv for at dei som skriv norsk skal forstå det?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Det ville tjene det norske språk dersom man sluttet å krangle om hvorvidt det skal bøyes 'problemene' eller 'problema', og heller forsøkte å benytte norske ord som 'vanskelighet'. 'Jeg har vansker med å forstå vestlandske talemål' er en måte som man kan foretrekke å ordlegge seg på. Da kan man virkelig tale om hva som er norsk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Ljødal

Språket som Dig.-arkivet benytter, er konstruert, men lovmessig ett av våre to offisielle språkformer. Allikevel ville det vel være rimelig at Arkivets sider, informasjon, søk-variabler etc. var å finne i begge språkformer av hensyn til alle som ikke leser nynorsk like lett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Kan det første innlegget være en spøk? Som reklame-artikkelen som sto i Dagbladet i helgen?Takk for at Digitalarkivet er opprettet, og stadig forbedres. Så får vi med riksmålsbakgrunn greie å lære oss nynorsk-uttrykkene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Jansen

Kanskje på tide å avslutte denne diskusjonen. Hadde i grunnen ikke ventet så stor reaksjon. Jeg synes søkeverktøyet er vanskelig nok å bruke, og da det i tillegg er på et for meg vanskelig språk, tente jeg litt. 'Målfolket' er da også snar å forlange alt på sitt språk. Kunne forresten vært interresant å høre fra redaksjonen. Jeg er forresten nordlending.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Jansen

Kanskje på tide å avslutte denne diskusjonen. Hadde i grunnen ikke ventet så stor reaksjon. Jeg synes søkeverktøyet er vanskelig nok å bruke, og da det i tillegg er på et for meg vanskelig språk, tente jeg litt. 'Målfolket' er da også snar å forlange alt på sitt språk. Kunne forresten vært interresant å høre fra redaksjonen. Jeg er forresten nordlending.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Harald Søren Storaker

La oss vere glade for at Jan Oldervoll har utvikla Digitalarkivet på godt norsk, og ikkje engelsk som så mange andre datakyndige foretrekker. Det er ein bevisst språkbruk som ligger bak, og det synes eg er flott.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Språket og dialekter er nok ikke det størte problemet. Det bare viser den mangart vi i Norge er med ulike språkformer fra Nord til Syd, fra Øst til Vest.Ville heller satt mer pris på at alle nye innllegg fikk bedre stikkord og at innlagte biilder holdt seg innenfor en normal skjerm og at disse bilder heller kunne ekspanderes til store størrelser ved påklikking.Det ville bety mer enn 'normalisert' språk. Det neste blir da att alle i Radio/TV snakker 'normalisert' :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Der er Norskkurs for innvandrere,kansje det burde vært Norskkurs for Nordlendinger også? ;-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Otto Jørgensen

Kanskje norskkurs for de sør for Trondheim med spesielt fokus på de sør for Sinsenkrysset :-) :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Einar Tømmerås

De fleste som diskuterer her leser kirkebøker og andreskrifter , som ikke akkurat er normalisert språk nuh ! Nynorsk og nordnorsk ligger nærmere hverandre ennnordnorsk og bokmål. Så jeg skjønner ikke problemet ! Aille me normalt saup i haue skjønne deinna sætningavess de lægg goviljen tell ? Samisk er vel også likestilt offisiellt språk i Norge ?Vent til farsi-urdu--sanskrit og singalesisk bliroffiselle norske språk .Da får du problemer å snakke om !Dette er skrevet UTEN rasistiske meninger eller under-toner fra en som elsker all verdens språk !Vyrdslege helsingar frå Odd Einar Tømmeråsin spe nynorsk - elskar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Einar Tømmerås

æ ha-kje peiling ! har du ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Hadde egentlig ikkje tenkt å inn på denne debatten og dette temaet, men hadde bare lyst til å nevne at Donald Duck for en del år siden hadde ei historie om firkantede egg, og den mener jeg å huske gikk på 'Vossa-maol', (greier ikke å skrive på vossa-dialekt, må ha hjelp her:-), men husker det var veldig artig at et slikt blad tok inn ei historie på dialekt. mh Reidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.