Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Thorbjørn Granlund

[#67183] Skogsbestyrer Sabro.

Recommended Posts

Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Finnes det noen som har hørt om en kar som het Sabro, og som var skogsbestyrer bl. a. i Åmot, Hedmark. Trolig dreier denne perioden til rundt 1900, og fremover ? Kjenner noen til hans fornavn, hvor han var fra, og når han kunne være født ? Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Vet du hvem han var skogbestyrer for? mh Reidar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Bare et forslag siden det er dårlig med utvalg av mannlige Sabroer i 1865 og 1900 [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7380&idx_id=7380&uid=ny&idx_side=-6>LenkeFant en Gunda ... i Ringsaker med far kontrollør Thomas Sabro. Kanskje samme Thomas men med en annen kone, og så står det et gårdsnavn der som kanskje kan være til hjelp videre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ser nå at det må være snakk om 2 Thomas Sabro da han som ble gift i 1870 var ungkar. Men kanskje det står noe under Saugstad gård om det finnes bygdebok.Thomas Sabro på Vestre Saugstad i 1865 han blir jo for gammel i 1900 Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Siden jeg først legger til forglemmelser så skal jeg også ta med at det er par nr. 118 i vielsen i 1870, og den Thomas var fra Sverige.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. ( Berit )Jeg er ikke så sikker på om det er den rette personen, men man kan aldri vite. ( Reidar ). Jeg vet ihvertfall at han var bestyrer på Sjøli-skog i Åmot. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Gellein Løkken

Gønner Arnesdatter Saugstad, født 25 september 1829. Hun var datter av Arne Arnesen Saugstad og kona Karen Torsteinsdatter på østre Saugstad i Ringsaker. Hun ble gift 8. mai 1856 med Thomas August Sabroe, født 1815 i Christiania. Sønn av Thomas Sabroe (1789-1880) og hustruen Helene Marie Wegner, født Dahl (1776-1854). Hun hadde tidligere vært gift med prokuraor Ole Wegner død 1807 i Christiania. Hun hadde med Wegner b.la. stesønnen Harald Wegner som var ordfører i Romedal og handelsmann på Frenning vestre i Romedal, som stefaren Thomas Sabroe senere overtok og drev handel.Thomas August var utdannet snekkermester men ble senere brennevinskontrolør og kom til Gaupen brenneri som kontrollør og bodde på Saugstad og ble gift med ene datteren der på garden, han var da enkemann.Han var gift første gang 30 april 1842 med Hanne Viveke Hansen, død 1842. De hadde datteren Laura Wilhelmine Josefine Sabroe, født 1845 i Christiania, hun ble konfirmert i Ringsaker. Senere bodde han på Brenneriet i Gaupen mens kona og barna bodde på Saugstad vestre (Oppistuen).Kontrolør Sabroe hadde fått fradelt en del av Saugstad som kaltes Fagerheim og her bygde han seg hus og bodde til sin død. Han døde 24 oktober 1876, og etter mannens død flyttet Gønner i 1891 til sin datter i Elverum. De hadde tre døtre.1. Hanna Caroline Amalie Sabroe, født 1858 i Christiania, oppvokst på Saugstad, hun flyttet i 1877 til Christiania.2. Thorvald Sabroe, født 1859 død 1861.3. Gunda Somine Vevike Sabroe, født 1860 på Saugstad, dro 1880 til Elverum, og ble gift der med hotelleier Nils H.Nielsen, født 1846. De bodde på Broberg i Elverum og Gunda døde i barselseng den 29.april 1889. De hadde en sønn, Gunnar Nicolai Sabroe Nielsen, født 21.april 1889 i Elverum. Bodde i 1900 hos farbroren Henrik Emil Nielsen på Bakstu (30-3) i Elverum. Legatstifter i Aamodt i Stor-Elvdal. For videre opplysninger, kontakt Tertit Hørstad, legatstyrer i Sabroes Legat.4. Helga Marie Sabroe, født 1869 i Ringsaker, dro i 1884 til Christiania. MvhTrond Gellein Løkken

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Hjertelig takk for opplysningene begge to. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Trond Gellein Løkken

Hei Under en rydding her fant jeg igjen noen papirer jeg fikk av Tertit Hørstad ang Sabro:Gunnar Nicolai Sabro-Nilsen, siste adresse Ottestad, Stange. Født 21.04.1889 i Elverum. Foreldre hotellvert Nils. H. Nilsen og hustruen Gunda, f. Sabro. Gift 23.12.1937 med Elisabeth Lie (f. 27.08.1910)Så er det listet opp hans utdannelse: Elverum komm. høyere Almenskole, 1904. Cand. O. B. Moholdts hanselskurs, 1904. Hedmarkens amts landbruksskole, skogavdeling, Jønsberg, 1908. Under opphold i Sverige 1918-1922 satte seg grundig inn i alle forhold vedrørende det praktiske skogbruk ved siden av selvstudium.Praksis: Skogbestyrer hos: - Helge O. Furuseth, Rasta 1912-1918 og fra 1922-1927 - Kaare Sjølie, Deset, 1922-1939. Tømmermåler hos Henry Johansen, Oslo 1939-1941 Tømmerinspektør ved Borregaard AS fra 1941 til han ble pensjonist, 70 år gammel.Hans niese omtaler ham som meget interessert i friluftsliv, tindebestiger, skiskyttet og aktiv sportsfisker. Eller hadde han en stor omtanke for de svakerestilte.MvhTrond

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Thorbjørn Granlund

Hei. Hjertelig takk for nyttige opplysninger. Men det som forundrer meg, er at ingen vet når disse døde. Thorbjørn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.