Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Gunnar Borvik

[#67207] Augustus2 INFO

Recommended Posts

Guest Gunnar Borvik

Etter å ha gått gjennom konvertering fra Std4G gjennom Augustus1 til Kyrre i Augustus2 ser jeg at andre kan ha behov for å kjenne noen vanskeligheter som må dekkes ved manuelt arbeide. Det var ikke ventet at alt skulle gå silkefint. Det gjør det heller ikke.Alle lister – felt av type dato/år: Data som inneholder karakterer utenom heltall blir ikke konvertert korrekt og må rettes manuelt. Feilene er lett å avsløre ved frekvensanalyse. Kommando Statistikk – valg enkeltvis av alle felt av type Dato/År – kommando Frekvensliste for hvert enkelt felt. Feilene skriker i øynene.Dåpslisten: Konvertering av ’hjemmedøpte barn som ikke kommer til kirke’ får i en del tilfeller dåpsdatoen fra hjemmedåpen både til Dåpsdato og til Stadfestet. Feil avdekkes lett ved frekvens analyse. Kommando Statistikk valg Dåpsdato, krysstabell og Stadfestet, kommando Frekvensliste. Når verdien i Dåpsdato og Stadfestet er like, kan verdien i Stadfestet strykes.Flyttelistene inn/ut: De tre feltene Yrke, Sivilstand og Familiestilling skal alle konverteres til Kyrres ene felt Stilling og Stand. Dersom Yrke og Sivilstand er tomme blir ikke Familiestilling gjengitt i Stilling og Stand. Jeg har ikke funnet noen grei måte å utføre sjekk på dette i Augustus2. Selv benytter jeg Access, sorterer ut alle poster hvor Familiestilling ikke er tom, og de andre to er tomme. Deretter innfører jeg falske data i f.eks. Yrke (zz er lett å skille ut ved reparasjonen i ettertid) . Importerer denne filen tilbake til Augustus2. Ved eksport av filen fra Augustus2 er det enkelt med Wordpad å benytte søk/erstatt på alle ’zz’.Direkte bruk av Augutus2: I Innflyttingslisten ligger en skummel feil. Dersom en velger ’Slett tomme (poster) blir hele filen slettet. Og prosedyren gir ingen mulighet for retrett. Det er laget en fix på dette.Den nye prosjektgruppen for kilderegistrering tiltrådte den 1. februar. Pristilbud på oppgradering av Augustus2 foreligger. Per i dag venter vi på tilsagn om penger. I mellomtiden må vi ty til manuelt arbeide, om vi ikke skulle være tålmodige og vente. Feilen med konvertering av datoer som ikke har datoformat, blir neppe rettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.