Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Eivind Kinck

[#67341] Pengeverdier 1800-1820

Recommended Posts

Guest Eivind Kinck

Jeg forsøker å følge en av mine forfedres eiendomstransaksjoner i begynnelsen av 1800-tallet, og prøver å forstå den reelle verdiutvikling vedkommende oppnådde. Jeg skulle sette pris på om noen hadde noen kommentarer til følgende eksempler:Eksempel 1: Gården Hengsengen på dagens Bygdøy i Oslo ble i 1802 kjøpt for 900 riksdaler dansk kurant og solgt like etter valutareformen i 1813 for 3.500 Riksbankdaler. 1 rbd. skulle tilsvare 1/2 rd in specie, som igjen rundt år 1800 skulle være ca. 20% mer verdt enn 1 rd. kurant. Dette skulle tilsi at han solgte gården for en verdi som var ca. 2,5 ganger høyere enn det han gav for den. Dette kan jo virke som en god avkastning over 11 år, men det kan også bety at det har vært en sterk inflasjon i disse årene. Jeg vet ikke om de hadde noen primitiv form for måling av inflasjon på den tiden, eller om det er gjort noe forsøk i ettertid å beregne den.Eksempel 2: Samme person kjøpte gården Berg i Nes på Hedmark i 1812 for 22.000 Rd (ingen opplysning om kurant eller specie). Gården blir ifm skiftet etter ham i 1820 solgt for 5.000 spesidaler. Denne perioden omfatter 2 valutareformer, og den relative verdien mellom en 1820 spd. og en 1812 rd. er uklar for meg, men alt i alt kan det jo virke som gården hadde falt kraftig i verdi, faktisk ganske dramatisk hvis vi forutsetter at det var inflasjon i de 8 årene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Hvis du vil forstå prisutviklingen i perioden, er beste innfallsporten trolig fortsatt Wilhelm Keilhaus beskrivelse i Det norske folks liv og historie gjennom tidene. Men du kan også godt lese Trygve Gulbrandsen, om du ønsker en mere folkelig anskueliggjøring.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.