Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Oddbjørn Johannessen

[#67358] Ljøde Stiansen Strengereid (ca. 1601-1665), hans parter i V. Askerøy og N. Garta

Recommended Posts

Guest Oddbjørn Johannessen

Det kan sikkert virke rotete at jeg starter flere tråder knyttet til omtrent det samme persongalleriet, men fokus er litt ulikt fra gang til gang - og enkelte av de andre trådene er blitt lange og litt uoversiktelige (skriv f. eks. STRENGEREID i søkefeltet).Ljøde Stiansen Strengereid (ca. 1601-1665) var (antakelig) den yngste sønnen til Stian Strengereid. Han var gårdbruker på det eldste bruket på Strengereid, samtidig som han var skipper på egen skute. Ifølge Dypvågboka var han gift med Torborg Knudsdtr., som det var skifte etter 17/9 1763. Det er uvist hvor hun kom fra, og navnene på parets barn kommer oss ikke til særlig hjelp: 1. Stian Ljødesen Strengereid (g.m. Ingeborg Torbjørnsdtr. Brekka), 2. Elling Ljødesen Nedre Garta (ant. g.m. enken etter Morten Sørensen N. Garta), 3. Vrold Ljødesen Strengereid (g.m. Tarjer Pedersdtr. Narestø), 4. Anne Ljødesdtr. (g.m. Gjerulv Jørgensen Våje-Sandå), 5. Karen Ljødesdtr. (g.m. Christen Torbjørnsen Brekka).Det som er litt 'mystisk' er hvordan de eierpartene Ljøde Stiansen hadde i andre gårder enn Strengereid, er kommet til ham. I 1661 står han oppført som eier av 8 ksk i Nedre Garta. Det ser ut til å være pantegods - og identisk med den like store parten som i 1647 er eid og brukt av en Aamund Garta. Ljødes sønn Elling Ljødesen bruker i 1666 disse 8 ksk, i tillegg til 4 ksk som det ser ut til at han har overtatt etter ei Karen/Maren Jensdtr. (hun eier 8 ksk i 1661). Ellings bror, Stian Ljødesen, sitter også med 4 ksk i 1666 (overtatt fra Karen/Maren Jensdtr.) Elling Ljødesen var sannsynligvis g.m. den 'navnløse' enka etter Morten Sørensen Nedre Garta, som i 1647 leide 10 ksk i N. G. av Jens Mortensen Lofstad (Tromøy). Disse 10 ksk er det Morten selv som eier i 1661, og i 1666 er de eid av Oluff (ant. Mortensen).Så Vestre Askerøya i Dypvåg:Ved skiftet etter Ljøde Stiansen Strengereids kone Torborg Knudsdtr. i 1663 står Ljøde oppført med en eierpart på 8 ksk i Vestre Askerøya - og han eier en part der allerede i 1747-48, for da står det om Oluff (Ingebretsen) Ascherøen at han 'och hans Søschende Eiger och hand bruger 1 hud, leyer aff Løde Strengerj 1/2 hud'. En annen interessant opplysning er at samme år (1647-48) er 1 hud i V. Askerøya eid av 'Marenn Jensdatter och Mortten Gartten'. Dette kan ikke være andre enn de tidligere nevnte Morten Sørensen Nedre Garta og Maren/Karen Jensdtr. Siden de eier denne huden sammen, må det være en eller annen forbindelse mellom dem (muligens svoger-/svigerinneskap).Og så et interessant sitat fra Dypvåg II, s. 912:'I 1675 var sorenskriver Peder Andersen, Jon Torsen Flosta, Peder Arnevik, Nils Sørensen Ø. Sandøya, Gunder Gundersen Øv. Borøya, Elling Eidbo og Torje Reinsfjeld, svorne lagrettsmenn i Dypvåg og Flosta sogner, forsamlet i tingstua på Strengereid i nærvær av fogden Peder henriksen. Kom da i retten Gjerulv Sandå i Tromøy sogn og Christen Brekka i Ø. Molands sogn og kunngjorde at deres umyndige barn, Gjerulv Sandås barn på sin mors Anne Ljødesdtr.s vegne, og Christen Brekkas barn på sin mor Karen Ljødesdtr.s vegne, etter sin bestemor Torborg Knudsdtr., som bodde og døde på Strengereid, arvelig er tilfalt 4 ksk odelsgods i V.A. etter skiftebrev av 17/9 1763. Disse 4 ksk ble solgt til Ingebret Madsen for 32 rd. in specie (lest på Neskilens tingstue 27/10 1690, framvist på arvetomten etter avg. Ingebret Madsen 3/3 1697)'.Her kan det altså se ut til at det var Torborg Knudsdtr. som hadde tilknytningen til Vestre askerøya. Men på hvilken måte?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Løs hypotese: Knud Gundersen Fidje (Søndeled) eier 6 ksk i Vestre Askerøya i 1624. Han bodde visstnok på Fidje, der kona hadde 1 huds odel. Kun ett barn er kjent, står det i Dypvåg-boka: sønnen Gunne (Gunder). Kan Torborg Knudsdtr. ha vært Knud Gundersen Fidjes datter? Det kunne i så fall forklare den halve huden (= 6 ksk) som Torborgs ektemann, Ljøde Stiansen Strengereid, satt med i 1647 - og som det altså kan se ut til var Torborgs arv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Fremdeles stort sett på bygdeboknivå: Søndeled IV har følgende sammenheng ('Den gamle Fieslekten'):1. Gunder Fie (Fidje). Eide hele Fie, utsending til kongehyllingen i 1591.2. Guri Gundersdtr. Fie, levde i 1624/25, men var død i 1629; g.m. Knud Gundersen - som er nevnt flere ganger fra 1610 - siste gang i 1624 som lagrettemann ved tinget på Omland. I odelsmanntallet 1624 er han oppført med følgende gods: 1 h. i Fie (konas odel), 1 1/2 h. i Eikeland (Gjerstad), 1 gsk i Gryting (Gjerstad), 1 gsk i Grunnesund (Søndeled), 1 h. i Vestre Øya (Søndeled), 1/2 h. i Vestre Askerøya (Dypvåg). Alt unntatt den ene huden i Fie ser ut til å være hans egen odel.Følgende kjente barn:3a. Sigrid Knudsdtr. Fie g.m. Gunvald Bjørnsen Nipe (opprinnelig fra Vatnebu i Flosta), død 1641-45. De hadde bl.a. sønnen Bjørn Gundersen Nipe, som muligens hadde en eierpart i Vestre Askerøya i 1648. Dessuten sønnen Gunlek, som igjen hadde en sønn ved navn Vrold.3b. Gunder Knudsen Fie g.m. Ingeborg Jensdtr. Sandnes.Søndeledbokas forfattere gjetter på at Knud Gundersen Fie kom fra Eikeland i Gjerstad, men begrunner det ikke - utover det faktum at han hadde odel der.-------------Det finnes ellers interessante koblinger til andre av mine 'bekjente' via Knud Gundersens eierparter i Gryting og Grunnesund, men det vil føre for langt å gjøre greie for det her - i hvert fall foreløpig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Liten korreksjon til en opplysning i forrige innlegg: Gunvald Bjørnsen Nipes og Sigrid Knudsdatter Fies sønn Bjørn hadde selvsagt Gunvaldsen (ikke Gundersen) som patronym, men jf. Dypvågboka hette den karen som hadde eierpart i Vestre Askerøya i 1648, Bjørn Gundersen. Det er dermed uvisst om det her kan være snakk om samme person.Når jeg så påpeker at en av Gunvald Bjørnsens og Sigrid Knudsdatters sønnesønner fikk navnet Vrold, så gjorde jeg det fordi også Ljøde Stiansen Strengereid og Torborg Knudsdatter kalte en av sine sønner Vrold (og dersom det er snakk om oppkalling, må det høyst sannsynlig ha vært fra Torborgs slekt).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Askerøya er forresten nevnt i et par Erik Munk-brev fra 1583 (jf. det brevregisteret Sophus Jenssen presenterte i Aust Agder Arv 21/1956, etter avskrifter av F. Brandt og Andreas Faye):I et brev datert Nedenes (Neenis) 11 januar 1583: 'Lauritz Knudsen paa Askerøen, hans Skjøde paa Papir der udinden han med Hustrues Wilge og Samtykke sælger, skjøder og Afhænder til Erik Munk X kalvskind i Sunde, ligger i Gerestad'.Og det er flere med parter på 10 ksk Gjerstad-gården Sunde som selger til Erik Munk. Det sees av flere brev datert Søndeled (Søndeleff) 8. november 1583: Oluf (Olwfr) Halduorsen Askerøen og hustru Gese Tharaldsdtr., Rasmus Lauritzen og Giertrud Tharaldsdtr. og Niels Ramsvig og hustru Sigri Tharaldsdtr. er nevnt. De tre kvinnene er søstre - og jeg tolker det slik at det er de som har Askerøya-tilknytningen.Det er, så vidt jeg kan se, ikke eksplisitt sagt om det er Vestre eller Østre Askerøya det er snakk om.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Korreksjon vedr. de tre Tharaldsdøtrene: Jeg mente Sunde-tilknytningen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Berntsen

Hei Oddbjørn, du går fort frem nå.. Bjørn Gundersen, som hadde eierpart i Askerøya i 1648, er vel sønn av han vi kaller 'Gunder Østre Askerøya, og har ingen kjent sammenheng med Bjørn Gunvaldsen. Når du også nevner en sønn Gunlek Gunvaldsen, er han ukjent for meg ? Det var en Gunlek Knudsen på Nipe f. 1640,uten kjente foreldre, og med sønn Vrold f. 1686. Er det en ammenheng/sammenblanding her ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

He he... Jo, jeg skal roe meg ned litt :-)Du har selvsagt rett når det gjelder Bjørn Gundersen. Bjørn Gunvaldesen har jeg fra Søndeled IV. Der presenteres også broren Knut Gunvaldsen, som skal ha vært far til han jeg feilaktig har kalt Gunlek Gunvaldsen (det skulle selvsagt ha stått Gunlek Knudsen!).Så vel Bjørn som Knut Gunvaldssønner skal så igjen hat hatt Gunvald Bjørnsen Nipe (ant. fra Vatnebu) og Sigrid Knudsdtr. Fie som foreldre. Det er også Søndeledboka som hevder at Bjørn Gunvaldsen hadde en eierpart i Vestre Askerøya i 1648 (antakelig en sammenblanding med Bjørn Gundersen).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.