Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jörgen Ingman

[#67380] Rätt Ole Andersen i Nes, Akershus?

Recommended Posts

Guest Jörgen Ingman

Det blev så grötigt så jag försöker lägga in texten igen:I FT 1801 hittar jag min Ole Andersen på Tveten: LenkeOle gifter sig 1805 med Gudbjörg Hansdatter: Lenke ganska långt ner på höger sida, cantionister är Anders i Branstorp och Niels i Stubberud.1806 bor de på Auli (Ouli) och får en son Andreas. Faddrar är: Engebret och Kari Branstorp, Tord Udenes, Anders Tveiten, Kari Grue.Hittar frun Gudbjörg född 1776 på Finnholteie, föräldrar Hans Gunersen och Mari Amundsdatter. Faddrar Ole Am. Kari Stubberud, Kari Branstorp, Halvor och Hans Finnholt.I FT1801 på Tveten där Ole Andersen är finns också en Andrea Andersdatter så jag tänkte kanske de är syskon.Hittar Andrea född 1769 på Holtet, föräldrar Anders Olsen och Guro Helgesdatter. Faddrar Hans Klodsbodding, Berte Finnholtengen, Peder ibid, Anders Smedsboddingeie, Margrete Finnholteng.Ole Andersen född 1773-1774 finns det 4 som passar, men två eliminerar jag för de finns ogifta på hemgården (eller hos brodern) i FT1801 (Grönndal och på Öyen hos brodern)och jag tycker det är för osannolikt att 'min' O.A. skulle flyttat från Tveten mellan 1801-05 och att en annan jämnårig med samma namn flyttat dit samma period för att sen gifta sig. Så min O.A. på Tveten som gifter sig 1805 tror jag är samme som bodde där 1801.Alltså finns två O.A. kvar som är tänkbara kandidater.Den ena föds i nov 1774 på Ullershoveie av föräldrar Anders Olsen och Tore Christophersdatter. Faddrar Ole, Lars och Mari Arnestad eie, Lars Guru och Mari Larsdtr Ullerhov.Den andra och kanske intressantare föds också 1774 av Anders ANDERSEN och Guru Helgesdatter på Holtet. Faddrar Berte, Sören, Anders Finnholteng, Eli ibid, Ole Nielsen Tveten.Denne Ole är alltså halvbror till Andrea född 1769. Hittar mycket riktigt hennes far Anders Olsen död 1769 på Holtet 36 år.Hittade också i vigda 1770 att Guru gifter om sig med Anders Andersen från Torei.Tittar på konfirmanderna runt 1787-1792 och hittar direkt de två Ole jag eliminerat och en från Tveten (Ole var alltså redan 1792 där). Däremot hittar jag ingen från Ullershov eller Holtet så den på Tveten är väl nån av de två skulle jag tro.Vad tror ni? Kan man utifrån detta dra slutsatsen att Andrea och Ole på Tveten i FT 1801 är syskon eller kan det lika gärna vara nån annan än hennes bror som är på Tveten?Kan man tro att Ole från Holtet är min släkting eller kan det lika gärna vara han från Ullershov?Vad kan jag mer kolla för att 'bevisa' att blir rätt Ole? Eller räcker det med detta? Faddrarna stämde ju väldigt bra, även på Oles fru.Ang Ole från Ullershov så hittar jag ingen Ole A. på Ullershov eller föräldrarna i FT 1801.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Tittade i Nes bygdeboka på Ullershov før att se om jag kunde hitta Anders Olsen och Tore Christophersdatter, men vid førsta titt kunde jag inte hitta dem.Førsøkte också hitta Holtet i boken men den står inte som egen gård/bruk så där vet jag inte alls vad den kan ligga under. På kartan ser Holtet ut att ligga långt øster om Årnes, men är inte helt säker på om det är det Holtet som menas 1774, kanske fanns fler gårdar med samma namn? Detta Holtet ligger iså fall en bit ifrån Tveten, Bodding etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Det Holtet du søker, finner du under Hammerstad i bind V av Nes-boka s 214-215 og her finner du Ole Andersen f 1774 som sønn av Anders Andersen fra den kjente Toreidslekten i Blaker. Kanskje det er din Ole Andersen?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Ole Andersen f 1774 og Andrea Andersdtr. f 1769 var halvsøsken med felles mor, Guro Helgesdtr. Andrea var fra 1. ekteskapet med Andreas Olsen d. 36 år gammel i 1769 mens Ole var fra 2. ekteskap m Anders Andersen Toreid. Begge finner du s. 215.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Tack før hjälpen med Holtet!! Känner inte till Toreidsläkta än, men det låter ju spännande :-) Førsøker først fastställa vem som är 'min' Ole Andersen..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

När Anders och Guro gifter sig 1770 kallas han Anders And. Torei. Var Torei ett efternamn också? Senare i bøckerna när barnen føds står det bara Anders Andersen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Har nu førsøkt kolla Ullershovsfamiljen lite mer (Anders Olsen och Tore Christophersdatter), men kan inte hitta fler barn än Ole.Hittade en vigsel som skulle kunna vara dem 1769: Enkemann Anders Olsen Vormneseie och enke Tore Guru. Vormnes ligger nära Ullershov så de kan ju ha flyttat. Var Guru ligger har jag ingen aning om.Letade också efter om de døtt, men kunde inte hitta det heller mellan 1774-1801, ej heller sonen Ole Andersen.Ej hittat dem i FT 1801 heller, varken i eller utanfør Akershus. Där kan man ju ha missat førstås då hennes namn kan skrivas på väldigt många sätt. Men de kan ju inte bara ha gått upp i intet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Generelt er det problematisk å finne opphavet til tjenestefolk i folketellingene,og her må en søke støtte i flere kilder for å være noenlunde sikker. Din Ole Andersen på Tveten 27 år - dvs f 1774 - i FT 1801 og Andrea Andersdtr. - formodentlig hans halvsøster - 32 år dvs f. 1769, er begge i tjeneste her. Disse samsvarer med det halvsøskenparet vi finner under Holtet både med hensyn til alder og patronymikon. Uten å gi 100% sikkerhet, er det en meget god indikasjon på at du her finner den rette forbindelsen, og følgelig er Ullershovfamilien et blindspor.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Har nu tittat i bygdeboka på Holtet och detta Holtet stämmer ju mycket bra med övriga gårdar för släkten, ligger mitt ibland övriga gårdar där faddrarna kommer ifrån!Ser också att Anders Andersen säljer Holtet 1779. Undrar då vart han och frun Guro tar vägen? Kan inte hitta dem i FT 1801, ej heller finns de avlidna i Nes 1780-1801.Så nu är alltså både paret från Ullershov och Holtet spårlöst borta!!Har svårt att tro att alla fyra skulle dött före 1801 så nån av dem borde finnas i FT nånstans, frågan är bara var?Jag tror egentligen som du Magne att Ullershovfamiljen är ett blindspår, men som sagt 100% säkert är det ju inte.Skulle gärna vilja ha lite mer bevis så att det blir rätt Ole Andersen.Kan nämna att 'min' Ole Andersen fick ett oäkta barn 1803 (Anne Olsdatter) som är min släkting och att jag redan hade ett 'helsike' att hitta henns anor. Där är jag inte heller 100% att det blev rätt för det slutade med två möjliga kandidater födda sept 1803. De var då födda på två olika gårdar i på den tiden Nes socken (men som efter delningen tillhörde olika socknar). Sen vid FT 1875 stod det att min Anne var född i Udenes socken och förhoppningsvis skrev prästen rätt för om det stämmer är hon den enda som stämmer....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Har nu forskat lite mer på denna Ole Andersen (vissa personer tar mer tid än andra.....).Till att börja med har jag hittat Ullershovsfamiljen, det visade sig att de flyttade till Leerengen, och mycket riktigt finns deras Ole Andersen konfirmerad där 1788 samtidigt som en bror.Föräldrarna (Anders Olsen och Tore Christophersdtr) hittade jag också efter en koll till avlidna på 1780- och 1790 talet, också på Leerengen. De var äldra än jag trodde så jag missade dem första gången jag kollade...Däremot finns inte deras son Ole A. i FT1801 så han måste ha flyttat?Halvsystern till min O.A. Andrea Andersdtr hittade jag konfirmerad 1786 och hon bodde också då på Tveten liksom O.A. gjorde vid sin konfirmation 1791, så det är ju ett gott tecken på att det kanske var halvsyskonparet som var på Tveten trots allt!?Föräldrarna Anders Andersen (Toreid) och Guro Helgesdtr sålde ju Holtet 1779 och samma år hittar jeg ett barn till dem som föds, Kari, och då bor de på Klodsbodding som ju ligger väldigt nära Tveten.Börjar tro att det är de som bor på Grönbakken i FT1801 fast med skrivfel på fruns förnamn (det står Tore) antingen av prästen eller den som transkriberat FT för Grönbakken är en av gårdarna under Klodsbodding och ålder och antal giften stämmer perfekt! Det fanns visserligen en Tore Helgesdatter också som föddes 1736, men hon dog 1796 och hon var den enda Tore Helgesdatter som föddes i Nes som skulle kunnat stämt på åldern. LenkeBlir lite förvånad att han står som almisse lem, man kan ju tro att han borde ha det bättre ställt om han kommer från Toreid-släkten?Tänkte det skulle bli en lätt match att hitta dem avlidna sen på 1800-talet, men det blev det inte.... Ingen av dem finns nämligen avliden i Nes. Sonen Ole och frun Gudbjörg fick ju en son 1806, då bodde de på Auli men sen finns inget spår efter dem heller, varken fler barn eller avlidna så de måste ha flyttat från Nes. Flyttade föräldrarna med dem? Vart isåfall?Tyvärr så har jag också hittat en femte Ole Andersen som jag inte tänkte på först. Han står som döpt 1775 men som ett av de första barnen så han måste ha varit född i slutet av 1774 så då är han också kandidat till min Ole Andersen...Hans föräldrar hette Anders Ottersen och Mari Thoresdtr och tyvärr igen, så bodde de på Smedsbodding. Typiskt! Då skulle det i princip lika gärna kunna vara han som konfirmeras på Tveten och som bor där sen! Pappan Anders dog 1777 och sen verkar det som änkan gifter om sig 1791 med Lars Engebretsen på Rötnes. Änkan bodde också på Rötnes då. Denne Ole Andersen hade en syster också som hette Mari, född 1771 och ingen av dem konfirmeras på Smedsbodding iaf. De enda som stämmer är en Mari som konfirmeras 1786 på Henaug och en Ole 1788 på Blekstad. De gårdarna ligger inte så nära Boddinggårdarna, men relativt nära Rötnes så det är ju ganska stor chans att det är rätt.Mari Torsdatter och Lars Engebretsen finns inte i FT 1801 (ej heller avlidna 1791-1801), och ej heller denna Ole Andersen så det verkar som de också har flyttat från Nes?Ja som sagt, fortfarande en hel del frågetecken, men det verkar väl som det är stor chans att min Ole Andersen är sonen av Anders Andersen Toreid trots allt. Skulle vilja ha lite mer bevis men hur ska jag lyckas med det då de är borta från Nes? Kan det ha funnits ett skifte efter Anders Andersen trots att han var almisse? Kanske inte så troligt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Et indisium svekker vår kandidat nemlig det faktum at 6 år etter at Ole Andersen Toreid ble født fikk et nytt barn i familien også navnet Ole i 1780. Lenke Dåpen finnes på høyre side med tallet 21 i margen. Kanskje kan det tyde på at Ole f 1774 døde som barn. Det bør sjekkes. Vi vet ellers at det forekommer i sjeldne tilfelle at to søsken har samme fornavn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Hej Magne!Tror du menar vänster sida? Barn nummer 99. Den Ole är son till nya paret som flyttat in på Holtet efter att Anders Andersen och Guro Helgesdatter sålde 1779. Nya paret hette Anders Olsen och Guro Jonsdatter.En liten summering av mina 5 kandidater Ole Andersen och teorier:nr1: föds på Grönndal, föräldrar Anders Andersen och Anna Gulbrandsdatter, konfirmeras på Grönndal, finns där som ogift i FT1801. Utesluten.nr2: föds på Yn, föräldrar: Anders Philipsen och Inger Sörensdatter. Konfirmeras på Yn, finns i FT1801 som ogift på Öyen hos sin bror. Utesluten.nr3: föds på Holtet, föräldrar Anders Andersen (Toreid) och Guro Helgesdatter. Familjen flyttar 1779 till Klodsbodding nära Holtet. Ole (förmodligen denne Ole)konfirmeras 1791 på Tveten, nära Boddinggårdarna. Systern Andrea konfirmeras också på Tveten några år tidigare så det verkar som lillebror Ole följer systern och tar tjänst på Tveten. Ole hade en fadder från Tveten vid dopet. Båda finns i FT1801 på samma gård - Tveten.Föräldrarna finns förmodligen på Grönbakken i FT1801, Grönbakken är en del av Klodsbodding. Om denne Ole är den som gifter sig från Tveten 1805 med Gudbjörg Hansdatter så får de en son Andreas 1806. Varför heter sonen inte Hans eller Anders? De bor då på Auli, söder om Tveten och Boddinggårdarna. Sen hittar jag inga fler barn till dem, ej heller har de avlidit så de måste ha lämnat socknen efter 1806. Föräldrarna finns heller inte efter 1801 som avlidna så en teori är att de kanske följt med sonen vid flytten? Frågan är vart? Vilken kommun/socken gränsar till Auli? Kanske de bara flyttat över gränsen? Trolig kandidat.nr4: föds på Ullershoveie, föräldrar Anders Olsen och Tore Christophersdatter. Familjen flyttar till Leerengen där också Ole konfirmeras. Föräldrarna dör innan 1801 och Ole har jag inte hittat i FT. Däremot syskon till honom på Leer. Flyttade han från socken? Ej så trolig kandidat.nr5: föds på Smedsboddingeie (nära Tveten det också!), föräldrar Anders Ottersen och Mari Thorsdatter. Alla faddrarna från Boddinggårdarna och Grönbakken. Pappan Anders dör 1777 och det verkar som Mari flyttar hem till sin födelsegård Rötnes efter det, i alla fall bor hon där när hon gifter om sig 1791. Rötnes ligger på andra sidan vattnet och inte speciellt nära Boddinggårdarna. Denne Ole är förmodligen den som konfirmeras på Blekstad (ligger nära Rötnes), har svårt att tro att han skulle flyttat tillbaka till Boddingområdet som han lämnade som liten men omöjligt är det ju förstås inte. Hans syster Mari verkar konfirmeras på Henaug som också ligger nära Rötnes. Hittar inte honom i FT 1801, ej heller mamman och nye maken. Ingen av dem finns som avliden heller så det verkar som familjen flyttat? Fortfarande möjlig kandidat men mindre trolig än kandidat nr3.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Hei Jørgen! Du har rett! Jeg støttet meg ukritisk i seine nattetimer til bygdeboka som feilaktig hadde Ole Andersen f 1780 som bror til Ole Andersen Toreid f 1774. Da forblir nok sistnevnte fortsatt den 'heiteste' kandidaten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Hittade Ole Andersen son Andreas konfirmerad 1820 på vänster sida nr 6: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=7656&idx_id=7656&uid=ny&idx_side=-252>LenkeKlarar nån att läsa vad orten heter som står direkt efter hans namn?Det betyder att antingen fick Ole Andersen och Gudbjörg Hansdtr inga fler barn eller så har de lämnat Nes socken och kommit tillbaka efter en tid. Sonen Andreas finns som ogift i FT1865 boende på Skrädderstuen som kan vara den som ligger under Auli, men det finns många fler Skrädderstuen i Nes så det är lite ovisst:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Ser nu att orten är Munkerud som ligger bredvid Auli.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

Komplettering till inlägg 13.Ang kandidat nr 4 skrev jag 'ej så trolig kandidat'. Korrigerar det till utesluten eftersom han konfirmerades 1788 och sålunda knappast kan dyka upp på Tveten 1791 och konfirmeras igen.Så då återstår endast 2 möjliga, den starkare kandidaten nr3 och så nr5 som fortfarande fullt möjligt skulle kunna vara min Ole A.Ytterligare ett argument för nr3 som jag upptäckte idag är att den troliga systern Andrea Andersdtr på Tveten gifte sig 6/7-1804 med Hans Andersen, och de har en gemensam cautionist (Anders från Brandstorp) som Ole A. på Tveten hade vid sitt giftermål följande år 1805. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jörgen Ingman

I samma länk som i inlägg 17 finns också Ole Andersens giftemål fast på höger sida också långt ner.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.