Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Finn Oldervik

[#67405] Interessante namn i Ludvig Daae sine studentmatrikklar.

Recommended Posts

Guest Finn Oldervik

Denne sida er oppretta for event. å drøfta personar som ein meinar å kunne identifisere i dei nemnde matriklane og som er kjend også gjennom andre kjelder. Ein treng altså ikkje vera sikker i si sak for å leggja inn namn til eventuelle drøftingar her. Kan hende kan drøftingane gje større klårleik omkring identiteten. Har sjølv gått igjennom litt av desse matriklane og har førebels festa meg ved følgjande personar:1. s. 124. 1629 des. Olaus Olai Skchevigius, Nidrosiensis. Truleg trønder frå Skevika.2. s. 107. 1592 okt. Tostanus Ovendi, Norwegus. Kan vera den meir eller mindre ukjende bror til Ivar Audunsson i Aspa. Ein Torstein Audunsson er nemnd i alle gamle oversiktar i denne generasjonen, men det har vore vanskeleg å finna dokumentasjon for påstanden. Det vert hevda at nokre kjende Surnadalsslekter skal nedstamma frå denne Torstein. Han er nemnd som prest i eldre oppsett.3. s. 83. 1553. Torchillus Siguardi Tromsensis, Norlandus. Denne må vera identisk med Hemnepresten av same namn. Ikkje uventa ser han ut til å vera frå Tromsøtraktene.4. s. 79. 1524. Apr. Petrus Yvari (Peder Ivarsson), dic Nydrosien. Kan vera ein son til Ivar Jonsson på Stokke, Gjemnes på Nordmøre. Kan dermed også vera bror til ein Jon Ivarsson nemnd på Aspatavla. Også Trond Ivarsson g.m. Sigrid Dalesdotter (Frang) kan vera ein bror. Saman med Petrus Yvari er nemnd ein Angelus Petri. Kan Angelus vera latinsk for mannsnamnet, Angel?5. s. 79. 1525. Okt. Johannes Olai Nidrosiensis og6. s. 77. 1517. Apr. Johannes Olai de Norwegia. Kan desse to vera dei to brørne Jens Olsson Bratt?7. s. 75. 1516. Nov. Thorstanus Laurentii de Nidrosia. Nokon som kjenner denne?8. s. 73. 1510. Jan. Olaus Audoeni Bergen, dioc ex Norvegia.9. s. 71. 1506. Jun. Tronderus Aslaci de Norvegia. Namna gjev assosiasjonar til Aspaætta.10. s. 68. 1503. Oct. Olaus Engelberti dioc Nidrosiensis. Må vel vera erkebiskopen?11. s. 67. 1499. Nov. Olaus Test og Symon Test. Innskrive i lag saman med ein tredje, nemleg Nicolaus Deker. Alle er tillagd de Nidrosia. Dei to første er truleg brør av ætta Teiste, men kven kan dei vera søner av?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

10) Immatrikulert i Rostock okt. 1503 som Olaus Engelberti dioc. Nidrosiens, ble baccalaureus 1505 og mag. okt. 1507. Var ant. allerede da kannik v. Trondheims Diocese. Var forstander for de norske studenters hus på Hopfenmarkt dels kalt Collegium Norvegianorum, dels Bursa Olavi som ant. var stiftet og vedlikeholdt på de norske (muligvis bare Trondheims) domkapitels bekostning.Så dette er nok erkebiskopen(sakset fra innlegg 37 her Lenke)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ang. pkt. 1 i (1): Artikkelen om slekten på Gjørv i Genealogen 1/2001 nevner på s. 42 Ole Olsen Skevik som bror av lensmann Åge Olsen. Ole immatrikuleres i 1629 i Rostock, men drukner senere på Skevikfjorden, ifølge artikkelen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Studenter i Leipzig fra Norge:1411 Johannes de Norfegia1411 Nicolaus Bergensis1426 Johannes Hamarensis de Norwegia1442 Henricus Upsalensis de Noruegia1610 Johannes Brix Norwegianus1622 Henricus Ickingius Ansia Norwegiensis1656 Nicolaus Berensenius

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Finn m.fl.Det hadde vært nyttig om dere kunne opplyse hvilke bøker og/eller kilder dere refererer til når disse studentnavnene er oppe til diskusjon. Altså litteratur- og /eller kildereferanse savner jeg.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

AreHer er kilden til Finns navn i innlegg 1:

bilete6559.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Are S. Gustavsen

Lars Ove:Takk for raskt svar.Mvh Are

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

Rostock, januar 1634, Petrus Nicolai Norwegus: kan det være Peder Nielsen Lem, som iflg Edvarsen, Lampe etc studerte i Rostock ?Lampe skriver: Maaske den Petrus Nicolai Stavangriensis som 26-4-1634 blev imm. ved Universitetet. Faderen eiede da Halsaa ved Mandal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Audun Lem

Rostock, januar 1634, Petrus Nicolai Norwegus: kan det være Peder Nielsen Lem, som iflg Edvarsen, Lampe etc studerte i Rostock ?Lampe skriver: Maaske den Petrus Nicolai Stavangriensis som 26-4-1634 blev imm. ved Universitetet. Faderen eiede da Halsaa ved Mandal

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

4) Kilde: 'Danske og norske studerende ved Universitetet i Leipzig indtil 1660' Meddelt av Prof T H Becker i Kirkehistoriske Samlinger udgivne av Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Til innlegg (8)Eg tør ikkje å svara på spursmålet ditt, men 20. oktober 1668 vart det immatrikulert ein Nicolaus Petri Lemmius Berga-Norwegus (22 år, pol. stud.) ved Leyden Universitet (Sjå PHT B 2 s. 207). I følgje ein fotnote står det han visstnok var son til lektor Peder Nilsson Lem i Bergen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.