Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars E. Øyane

[#67406] Hadde dei ''dobbelt bokhalderi'' i Støren prestegjeld 1911-1916? -kvar er borni?

Recommended Posts

Guest Lars E. Øyane

Jarnbanearbeidar Torstein Larsson Solvei frå Hafslo i Sogn (1872-1936) og kona Martha Larsdotter frå Voss (1885-1966) skal ifølgje opplysningar frå familien ha butt på STØREN i Sør-Trøndelag der desse borni er fødde:* Signe Karoline, fødd 10.7.1911* Olga, fødd 18.4.1913* Astrid, fødd 31.3.1915...og der denne sonen skal vera avliden:' Lars Torstenson Solvei, fødd Voss 1.6.1909, døydde kring 1915.Neste barn Leif er fødd i Ulvik i Hardanger 30.11.1917.Eg har søkt gjennom klokkarbøkene for dei ulike soknene i Støren prestegjeld, men ser ikkje spor av nokon av desse borni! Difor lurer eg på: Førte soknepresten to ulike fødselsregister? Eller er det fleire sokner som ikkje ligg på Digitalarkivet?Eg vonar at einkvan kan hjelpa meg løysa dette problemet og takkar so mykje på førehand for alle gode tips!Med venleg helsing,Lars E. Øyane

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Astrid Ryen

Det som finnes av klokkerbøker etter 1900, er Støren/Horg, Støren/Soknedal og Støren/Budal. Støren/Støren mangler, sannsynligvis ikke avlevert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.