Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Arve Rye

[#67411] Ole(Olluf?) Arnesen Tolgenslien og nn Henriksdatter Henriksgaard, Tolga.

Recommended Posts

Guest Arve Rye

Han er muligens nevnt i Tolgaboka under 'Tolgensli Nedre og Øvre' Mulig født omkr. 1650. Forfatter Ivar Sæter antyder at han kunne ha kommet fra Tynset, Dalsbygda, Vingelen eller? Også antydet at hans far kunne ha vært Arne Ollufsen Vangen fra Dalsbygda. Han skulle ha vært gift med datter til Ludvig organist på Henriksgaard. Hvem var Ludvig og hvor er/lå Henriksgaard? Det er nevnt at hans kone het Henriksdatter Henriksgaard og hennes far Ludvig Hansen og mor Karen Jonsdatter. Skal ha datter Barbro Olsdtr.Steen f. omkr. 1685. Ikke mye mer å tillegge, dessverre. Noen som har hørt noe om disse??

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg har Ivar Sæters 'Tolgen', så hvis du sender meg en mail (low1954@gmail.com), sa skal jeg skanne det som står om Tolgenslien-gardene og sende deg det.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Hei Lars Ove! Takk for tilbudet om skanning, men det er ikke nødvendig, da jeg også har Ivar Sæter's bok fra 1908. Kan ikke finne noe om Ludvig organist eller Henriksgaard i denne boken. Det er en av sakene jeg lurer på. Forøvrig, takk for den skanningen du legger ut på dine nettsider. Finner mye interessant der.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

ArveOk, men står ikke Ludvig nevnt under Tolgenslien?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Lars Ove! Så vidt jeg kan se, er denne Ludvig, Ludvig Olsen som skal være Ole Arnesen's sønn. Den Ludvig som jeg søkte var organist på Henriksgaard, hvor det nå måtte være og det er vel neppe samme Ludvig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Henriksgaard står omtalt i boken, men da først på 1700-tallet, og ingen Ludvig. Kan Ludvig, sønnen til Arnesen, ha tatt over denne gården på et tidspunkt?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Vet ikke hvor godt kjent du er på Tolga, Arve, men Henriksgarden lå ved siden av Dølgarden (mot Sandmælgjelen) før utskiftinga på 1920-tallet. Da ble (restene av) den flyttet over veien og ligger nå 'vegg i vegg' med Snekkergård ovenfor Florgård.Det som står under Henriksgård i bygdeboka (BB) for Tolga (1967) er mildt sagt forvirrende, og jeg har store problemer med å finne kilder som bekrefter opplysningene der. Men tror nok at to Ludviger blandes sammen.Den Ludvig (Hansen?) Organist som BB sier 'er med' i skiftet etter Anders Rikardsen (død 1689), og som sannsynligvis er Ole Arnesens svigerfar, må rimeligvis være født før 1640, helst før 1630.Husmann Ludvig Hansen nevnes i BB. I et manntall fra 1731 finnes en Ludvig Hansen. Denne dør i 1742 62 år gammel, mao født ca 1680. Skiftet sier han var røstvender, enka het Anne Jonsdt og barna Hans 34, Jon 30, Ingebret 28 og Maren 32.Der er nærliggende å gjette at den første er bestefaren til den andre, men noen dokumentasjon kan jeg ikke se å ha funnet. Linken mellom dem KAN være Hans Ludvigsen Tolgen, røstvender ved Tolgen hytte 1676-85 (Kilde: Seresse: Tysk Bergverkstradisjon ved Røros Kobberverk 1671-1685).Denne Hans ville i så fall være svogeren til Ole Arnesen...

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Denne ble ikke 'oppdatert', så jeg prøver på nytt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Takk til Lars Ove og Marie. Jeg vet nok ikke hvor alle gårder er eller lå på Tolga, siden jeg flyttet fra kommunen i 1947. Jeg skjønner at det er vanskelig å grave etter opplysninger fra flere 100 år tilbake i tid. Lite skriftlig materiale fra den gang. Nå har jeg fått en viss peiling på hvor gamle Henriksgaard lå. Som Marie antyder, må denne Ludvig organist være født omkring 1630. Det jeg ikke skjønner er at han kan ha vært far til Henriksdatter Henriksgaard? Det naturlige ville vel ha vært at hennes far het Henrik? Kan datteren til Ole (Olluf?) Arnesen og denne Henriksdatter ha hatt navnet Brynild Olsdatter (ikke Barbro?), slik det står i skjøte over Tolgenslien i 1731/32? Ref. 'Tolgen' - Ivar Sæter s.84. I denne boka står det mye om Tolgenslien og Ole Arnesen og også funderinger om hans opphav (fra Vingelen, Dalsbygda eller fra Østby i Tynset). Iflg. skjøtet nevnt over, var Ludvig Olsen (Brynilds eldste bror), en gammel mann og klarte ikke å reise innløsningssummen. Øvre Tolgensli ble da skjøtet over til Ludvig Olsens eldste sønn, Ole Ludvigsen d.e.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Sjølsagt må hun være Ludvigsdt hvis Ludvig Organist er faren! (Hadde ikke lagt merke til en gang at du skrev Henriksdt). Men hvor kalles hun Henriksdt?Ole Arnesen hadde flere døtre, bl.a. Brynhild gm Clemed Pedersen Backen og Barbro gm Jon Pedersen Tolgen, noe som skal komme fram av skjøtet fra 1731.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Hei Marie! Jeg kan ikke se at Barbro er nevnt i skjøtet fra 28 Decbr. 1731, men Jon Pedersen Tolgen boende på Holbeckmoen er nevnt. nn Henriksdatter Henriksgaard har jeg funnet på Google under søkeord 'Ole Arnesen Tolgenslien'. Det er slektsside fra 'Kamillas slekt' og kilde til dette er opp- gitt å være Ove Riise og Marie Tollan. Barbro skulle være gift med Jon Pedersen Døl f. ca. 1688, d. 1755. Vanskelige greier. Hvor finner du Barbro i skjøtet? Jeg har bare det som er nevnt i Ivar Sæter's 'Tolgen'. Henriksdatter burde også ha hett Ludvigsdatter dersom far hennes var Ludvig organist. Hennes far er på de samme nettsider oppgitt til Ludvig Hansen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Takk for de innspill jeg har fått om mitt spørsmål!! Jeg har vel ikke stort mer å tillegge og det er nok vanskelig å finne ut noe mer. Husk mange 100 år har gått. Bare en liten ting til slutt, før dette avsluttes: Har funnet på nettet en oversikt over personer nevnt i forbindelse med Røros kobberverk på 1600-tallet. Der er nevnt: -Henrik olsen: 2.mnd. 1692 (RKA 8.1.10). Knekt på nattskiftet ved Arvedalsgruva. Lønn 3-0-19, 16 skift. -04 aug. 1703 (RPG 1). Erik Pedersens obligasjon til Margrethe sl. Kristian Frost i Trondheim. Datert Tolga 13 apr. 1703. Vitner: Henrik Olsen og Hans Ludvigsen.Kan Henrik Olsen og Hans Ludvigsen ha noen forbindelse med Ole Arnesen?Håper alle som vet noe om noe svarer på innlegg. Jeg er i allefall meget takknemlig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marie Tollan

Hei! For å ta spørsmålet i innlegg 11 først: Jeg har ikke sett nevnte skjøte, men BB for Tolga (1968) refererer fra skjøtet, og der kommer bl.a. navnene på Ole Arnesens svigersønner opp: Clemed Pedersen Backen, Peder Andersen Tolgen, Børre Døl, Engebret Pedersen Daltolgen, Jon Pedersen Tolgen og Engebret Jensen Tolgenslien, hvilket betyr at Ole Arnesen hadde minst 6 døtre, et par navngitt i skjøtet. Ulike kilder er brukt for å 'koble' de øvrige parene. Barbro Olsdt er nevnt som Jon Pedersens hustru under Døljogård i BB s.264. Sannsynligvis den samme som finnes under begravede i 1764 68 år.Så til innlegg 12. Den eneste mulige Henrik Olsen jeg har i min database, er bergknekt Henrik Olsen Boch/k på Røros 1679-1720. Har ingen formening om denne kan ha noen forbindelse til Tolga - eller om det dreier seg om en helt annen Henrik Olsen. Hans Ludvigsen har jeg i innlegg 7 antydet kunne være Ole Arnesens svoger.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arve Rye

Hei Marie og takk for svar. Håper det står bra til på Tolga. Må vel gå ut fra at Barbro var en av døtrene til Ole Arnesen. Tror jeg må legge saken på is inntil videre. Men har du noen formening om Arnesen's opphav? Vingelen, Dalsbygda eller Tynset?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.