Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

[#67493] Tysk menighet i Kongsberg - 1600-tallet

Recommended Posts

Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det ble i 1676 forsøkt opprettet en tysk menighet i Christiania, i den forbindelse nevnes foruten Bergen at en sådan også var etablert i Kongsberg. Er det noen som kjenner nærmere til denne og eller eventuelt litteratur tilknyttet menigheten og dens historie. (Jeg kjenner til at det også i Telemark fantes en mindre tysk menighet på 1500-tallet). (Kilde Historisk Tidsskrift 2 (1872) s.336)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

men i min tekst - tatt fra Daaes artikkel i HT - nevnes ikke Kongsberg ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Men dette er bare et utdrag av artikkelen (eller et av hans 'Smaastykker'), riktignok det vesentlige etter artikkelens formål, men i Daaes lille artikkel nevnes også Kongsberg (og Telemark).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

utdraget gjelder kun den spesielle tyske kilden fra 1676. Hvilke kilder Daae ellers viste til, har jeg glemt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

H.Rørdam 'Om de tydske Menigheder i Danmark i 17de Aarhundrede' synes å være hans kilde.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Det var gudstjenester på tysk i Kongsberg fra 1624. Kong Christian IV bestemte at det da skulle bygges en kirke i den ferske byen. Kirken var ferdig i 1631. Før det ble gudstjenestene holdt i en del av kongeboligen. Det var kun tyske prester i Kongsberg helt fram til 1652 da den første danske presten ble ansatt og etter det var det parallelt danske og tyske prester i byen helt fram til 1771. Da ble den tyske prestestillingen fjernet.Jeg vil ikke kalle det for en 'egen tysk menighet'. Det var faktisk kun tyske prester de første 28 årene i den nye byen. Og fra 1652 til 1771 var den danske og den tyske trolig likestilt og de holdt sine gudstjenester i samme kirke.Årsaken til tyske prester var nok den store 'importeringen' av tysk arbeidskraft til Sølvverket. I starten trengte de folk i de ledende posisjonene innen sølvverket som faktisk hadde erfaring med gruvedrift og det måtte de til nåværende Tyskland for å finne.Remi

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Takk Remi. (I mine øyne var dette en tysk menighet 1624-1771 slik jeg oppfatter din beskrivelse). Vet du hva som er bevart av skriftlige kilder fra denne kirken og/eller om den finnes beskrevet mer detaljert enn det er mulig å gjengi her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

etter min oppfatning var hele Kongsberg en tysk menighet de første årene, inntil det kommer en dansk prest

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Det var da også min oppfatning, synes det lå implisitt i (8).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Remi Pedersen

Jeg sakser litt fra boken 'Kongsberg kirke - Bergstadens juvel' forfattet av Gunvor Thingstad Bøen og Hølje Bøen, utgitt av ARFO 2003.Side 17: Frem til bybrannen i 1631 gikk de tyske berggesellene til kongeboligen for kirkelige handlinger, men de norske måtte gå den lange veien til Hedenstad kirke.Side 19: Altertavlen i den gamle kirken, malt av Adam van Breen i 1633, er nå i Lyngdal kirke. (Lyngdal i Flesberg kommune. Remis kommentar.)Ellers så står det i grunn lite om selve menighetsarbeidet til prestene. Det står litt om krav til arbeiderne ved kirkegang og om rangordningen i kirken.De tyske prestene i Kongsberg var: Peter Fransen Muller 1628-1653. Egidius Johansen Høyer 1654-1682. Johan Balthazar Hoffman 1683-1699. Johan Michael Wiese 1699-1713. Caspar Wildhagen 1713-1742. Peter Henrik Cold 1743-1770.Kirkeboken for Kongsberg starter i 1696. De tyske og danske prestene skrev sine kirkekelige handlinger i samme kirkebok.Hva SAKo og RA kan sitte på av arkivmateriale angående tyske presters aktiviteter er jeg ikke sikker på, men du kan jo se her: [url="http://www.arkivverket.no/fk/classes/fk_arkiv.php?qc=bc3b9deb38c5a2dd7a52c25ddc10c474&arkivenhetid=1332158>LenkeRA sitter på alt av Kongsberg Sølvverks papirer. Sikkert noe om kirkens og prestenens aktiviteter der også, men det blir litt å bla igjennom:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Takk for bidragene, Remi.Jeg skal se om jeg finner noe om aktivitetene, ikke minst før 1696.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.