Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#67573] STORE nyheter fra NSF ! Nå synes jeg vil skal moblisere for å hjelpe til

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg er litt skuffet over responsen her jeg.Kan vi ikke gjøre en innsats i fellesskap slik at http://www.genealogi.no/ virkelig blir et STORT ressurssted for alle oss som er interessert i slektshistorie?Jeg synes for min del at det er altfor lettvint og til en viss grad 'frekt' og bare sitte passiv og se det som en selvfølge at andre skal sørge for at slekthistorisk materiale blir gjort gratis tilgjengelig, uten å bidra med noe selv.Her har man muligheten til å gjøre en liten innsats. Ta den!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Polden

Eg arbeider for tida med andre prosjekt, til beste for fellesskapet, og der er adskillig fleire prosjekt enn dette som roper på oppmerksomhet. Eg vel sjølv kva for prosjekt eg vil bidra i, og å kalla det frekt, vil eg ha meg frabedt.Magne

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

MagneNå har vel ikke jeg kalt deg 'frekk' (hermetegn), og det er vel ikke de som arbeider med prosjekt til beste for fellesskapet (som deg) jeg forsøker å vekke til liv her.Jeg har selv brukt hundrevis av timer, endel penger, på innsamling og publisering av slektshistorisk materiale. Et helt uegenyttig arbeid, men kanskje til glede for noen.Det jeg savner er litt engasjement, og litt vilje til å ta i et tak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bernt Jenssen

Først og fremst må vel dette arbeidet være noe for de som er medlemmer av denne foreningen. Jeg er ikke!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ola Morken

Lars Ove (eller noen fra NSF) Kan du ikke sette opp en kravspesifikasjon: Hva kreves av teknisk utstyr? Hva kreves av datakompetanse? Evt.historisk kompetanse, hvor tidskrevende det antas å bli for de personer dere ønsker assistanse frA, etc.etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ola (6)Flott at du spør :-)Det kreves ikke mer enn en PC, tekstbehandlingsprogram (feks World), PDF-leser (feks Adobe Reader), ikke noe mer. Og det er en enkel jobb som egentlig ikke krever noe andre kunnskaper/evner enn nøyaktighet og litt ledig tid.Send Carsten en mail, så kan han fortelle deg mer E.post: webredaksjon@genealogi.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Berg Høgenhoff

Kombinert oppfordring på genealogi.no og Lars Oves oppfølging her på Digitalarkivet har så langt gitt oss én til i registergruppa, så nå er vi fire. Målet med oppfordringen på genealogi.no er få til en gruppe som kan ta bladene fortløpende, slik at vi alltid har et oppdatert personnavnregister både for NST og Genealogen på nettsidene. Her kommer prinsippet om jo flere, jo bedre inn i bildet, slik at ingen blir helt overlesset. Det er en ikke helt liten jobb for én alene - jeg vet etter noen omganger med papirutgaven av NST-registeret bakerst i hvert bind (ett bind er fire hefter) - men langt mer overkommelig om flere deler på det.Altså: Først et løft for å få Genealogen på plass online og siste tiår av NST inn i det søkbare registeret, og deretter fortløpende oppdateringer etterhvert som heftene kommer ut. Det er noe hele det genealogiske miljøet vil ha glede av, ikke bare NSFs medlemmer. Onlineregisteret for NST på genealogi.no er mye besøkt, og bruken er selvsagt åpen for alle.Til Bernt Jenssen (5): Ja, naturligvis. Som selvoppnevnt leder av registergruppen skal ikke jeg være den som spør om medlemskontingenten er betalt, men det ligger vel litt i kortene at jeg ser på dette som en flott medlemsaktivitet.Det er god plass til flere - og som Lars Ove skriver i innlegg 6: Alt man trenger er en PC og et tekstbehandlingsprogram. Jeg fordeler oppgavene, og gir veiledning individuelt.Uten å sette noe tak: ti-tolv personer tror jeg kan være ideelt. Noen for å ta tak i Genealogen sammen med oss slik at det registeret kommer fort på nett, noen for å bearbeide papirversjonen av NST-registeret for det siste tiåret, og deretter blir det vel litt opp til nettredaktøren (p.t. meg) å holde gruppen så samlet man kan, supplere underveis, og fordele oppgavene i årene som kommer.Med hilsen Carsten Berg Høgenhoff Redaktør genealogi.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Har alle med litt tid til overs meldt seg nå?Og har alle som synes at slektshistorisk materiale skulle publiseres, og som egentlig synes arbeidet går for tregt meldt seg?Nei det tror jeg ikke. Det sitter nok noen der ute som bare skal ha alt 'servert på sølvfat'. Og de irriterer meg. Og jeg skjønner ikke tankegangen til de.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Men jeg skjønner deres tankegang. Dessverre.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest A. Vidvei

Jeg har meldt meg på til dugnad via epostadressen som var oppgitt. Jeg kringkaster dette bare fordi jeg synes å merke en litt trist stemning i denne debatten.Agnete

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

neida, jeg er da ikke trist. Har bare meldt meg på til et annet dugnadsprosjekt i NSF (hvis såfremt i fall prosjektet blir forankret i NSF, noe som ikke er avgjordt): Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Berg Høgenhoff

Jeg er ikke trist, ikke minst takket være Agnete (innlegg 11). Nå er vi syv, så det kommer seg! Tusen takk til dere nye (og gamle) i indekseringsgruppen! Det er fremdeles plass til flere frivillige - men som sagt: Jeg er ikke trist!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Oldervik

Nå er det vel slik at dette indekseringsarbeidet som det er snakk om her er relativt enkelt om ein har evne til å arbeida nøyaktig og systematisk. Slik sett skulle det vel høve for dei fleste slektsgranskarane.For eigen del har eg det nok for travelt i jobbsamanheng til at eg vil melda meg for ein slik jobb. Då eg driv eige firma med heimekontor, er eg på jobb heile døgeret og har dårleg samvit for all den tida eg brukar på å laga innlegg til digitalarkivet. Å ta på meg dugnadsarbeid som eg ikkje har tid til og som kven som helst annan kan gjera like godt ser eg ingen hensikt i.Det eg derimot kan tenkja meg å delta i er det prosjektet som Tore har skissert. Det vil seia transkribering av odelsjordebøker m.m., og det er det materialet som finst for det nordafjellske eg tenkjer på. Her er det ikkje noko som er gjort tidlegare og ut frå debattane her inne så er det tydeleg eit sakn at desse jordebøkene ikkje er tilgjengelege.Dessutan krevs det ein viss kompetanse på å lesa gotisk handskrift for å gjera ein slik jobb, ein kompetanse eg til ein viss grad meiner å ha. Det kan jo også vera at eg kan få hjelp frå ymse andre kringom, både i Midt-Noreg og Nord-Noreg. For eigen del vert det å utnytta tid der eg har jobbrelaterte gjeremål langt oppe i halsen, slik at eg får noko avveksling frå det daglege, så eg vil nok koma til å bruka lang tid på eit slikt prosjekt, men betre seint enn aldri heiter det jo.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Enig, Finn, det er viktig at de som har god erfaring med gammel skrift, anvender erfaringen sin best mulig til å transkribere kilder mange får nytte av. Registerarbeidet for NST og Genealogen er også helt nødvendig, så det blir slik at folk får fordele seg på disse og andre gavnelige tiltak.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Kanskje det hadde vært større interesse for å registrere og digitalisere noe som har mer allmenn interesse enn NST? For mange er det for kun fjerne slekter det står om der, og som ikke har noe med den slektsforskningen de selv holder på med å gjøre. Jeg har vært medlem av Norsk Slektshistorisk Forening siden 1996, og det er kun få artikler fra disse 10 årene som har hatt interesse for meg(blant annet om sleken Falch). Noen vil kanskje før eller senere komme inn på de 'fjerne slektene' i NST, men slett ikke alle.Selv kunne jeg ha ønsket meg manntallene 1701 på nett, men noen er jo der da. For Helgeland har jeg kopier fra enkete steder(og slår gjerne opp om noen skulle ha behov for det) Det samme gjelder folketellingen 1875 der dette mangler(for meg blant annet Frosta/Åsen og Stjørdal i Trøndelag som jeg skal se på mikrofilm senere).Jeg har prioritert å gjøre det jeg kan, og det er å slektsforske både for meg selv og andre. Holder på med det tredje langtidsprosjektet når det gjelder slektsforskning for andre på mindre enn 1 år, og i tillegg til kirkebøker på internett bruker jeg kilder jeg har her hjemme somn bygdebøker, skifter, manntall og matrikkelen 1723 som jeg har kopier fra.Hvis jeg skulle ha registert noe på internett måtte jeg ha hatt så detaljert forklaring på hvordan det skulle gjøres at ingen gadd å forklare(omtrent fra det å slå på pc-en). Så jeg holder meg til det jeg kan. Det er å drive med slektsforskning for meg selv og andre. Kanskje kunne det vært startet med opplæring til å taste inn slekthistoriske kilder på internett. Hva med internettkurs om dette? Det er sikkert flere enn meg som mangler kunnskaper om dette, og det kan kanskje også være en årsak til at så få har meldt seg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Det det er snakk om er veldig enkelt:Alle er interessert i at det meste er digitalisert og gjort tilgjengelig for alle med en PC og Internett, og de fleste synes det er en selvfølge at det er sånn.Men få tenker at det ligger et stykke arbeid bak alt som blir publisert. Og få er villig til å bidra til å gjøre enda mer tilgjengelig.Det er noen ildsjeler som gjør det mulig å søke og finne relevante artikler på nettet, men jeg er personlig skuffet over de altfor mange som ikke gidder å bidra med noe.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Du skriver at få tenker over at det ligger et stykke arbeid bak alt som blir publisert. Jeg har forståelse for dette. Du skriver også at få er villige til å bidra med å gjøre enda mer tilgjenglig, og at du er personlig skuffet over altfor mange som ikke gidder å bidra med noe. Da må man spørre seg: Hvorfor er det så få som bidrar. Kan det være:1)Mange har for dårlig tid, og bruker mye tid på f.eks. jobb og familie? Det tror jeg gjelder svært mange.2)Er det mange som er late, og sitter 'på gjerdet' og venter på at kilder skal bli utlagt uten å bidra noe selv? Det tror jeg gjelder svært få, men sikkert noen.3)Har de selv skaffet seg mange av de kildene de har bruk for i slektsforskningen? Det gjelder meg, og sikkert en del andre. Mange har både NST, bygdebøker osv. hjemme, og trenger ikke internett for å slå opp i det de har bruk for. Selv har jeg også skaffet meg kopier av manntallet 1701(for Helgeland), og kjøpt mikrofilm med matrikkelen 1723. Skifter og tingbøker leser jeg på mikrofilm, og tar utskrifter fra.4)Er det mange som mangler kunnskaper om hvordan en skal taste inn kilder(som f.eks)NST? Jeg tror det gjelder noen, og jeg tror ikke jeg er den eneste der.Vi skal også huske det at de som har familie å ta seg av, og kanskje en tidkrevende jobb kanskje ikke har så mye tid til overs til andre ting. Selv er jeg ikke i en slik situasjon og kan gjøre omtrent hva jeg vil, men ikke alle er i en slik situasjon.Man må vel også spørre seg: Hva kan gjøres for å få flere med i Digitaliseringen?1)Kunne kanskje andre kilder vært prioritert før NST, som f.eks. skattelister? Ville tro at det kanskje hadde interesse for flere.2)Kan opplæring av dem som skal taste inn være noe? Selv aner jeg ikke en gang hvilket eller hvilke program jeg skulle ha brukt, om jeg skulle prøvd meg på noe slikt. Det er mange måter en kan bidra overfor andre på når det gjelder slektsforskning, enn å taste inn fra forskjellige kilder. Jeg har sendt over mange dokumenter til andre, og jeg holder jo på med det tredje prosjektet på under 1 år for andre(det har blitt opptil 56 sider i ett dokument og flere måneders arbeid) I det ene tilfellet fjernlånte jeg også bygdebøker.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Syns det er flott at du Tore er med og taster inn odelsjordebøker for 1600-tallet. Det vil komme mange til nytte.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Anne Lise, jeg taster ikke inn noen slik odelsjordebok for tiden. I steden bruker jeg tid på å få i stand en kildeskriftserie med odelsjordebøkene.Formålet med det registerarbeidet som er på gang i NSF, og som skal publiseres på NSFs webside http://www.genealogi.no , er å lage gode registre til de trykte artiklene i to tidsskrifter. Slike registre vil komme mange til gode senere. Det handler ikke om å taste inn artiklene i seg selv.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Thorud

Jeg synes ikke man skal fokusere på de personene som har alle mulige grunner og unnskyldninger til å ikke bidra. Det har ingen hensikt å kjefte på disse. Dette tema har vel vist at det finnes folk der ute som er villige til å gjøre en jobb, og min erfaring etter å ha holdt på med digitalisering av kilder i snart 10 år, er at det er ingen mangel på folk (med unntak av eksperter på Gotisk). Det er derimot mangel på folk som kan organisere og engasjere.Det som trengs er at noen tar et initiativ, legger til rette for at folk kan gjøre jobben - opplæring/jobb-beskrivelser, programvare, kopier av kilder etc - og så må man legge en del arbeid i markedsførring av prosjektet, utenfor den klikken som allerede har nok å gjøre. Folk må få vite hva de blir bedt om å gjøre hvis de engasjerer seg og man må fjerne frykten mange har for å gjøre en feil - uten feil, intet framskritt. Dessuten må man regne med at noen vil falle fra underveis.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Beklager at jeg misforsto deg Tore. Hvor får en tak i disse odelsartiklene, hvis en skulle ha behov for det en gang? Er ellers enig i siste avsnitt som du Geir skriver her.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Anne Lise (22), inntil videre finnes denne teksten på Norsk slketshistorisk forenings hjemmeside, LenkeJeg har søndag 8/3 levert en artikkel til tidsskriftet Genealogen som utdyper denne saken noe videre (utkommer antageligvis i slutten av april).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg beklager at jeg måtte provosere for å få litt liv i denne saken, men resultatet er positivt. I stedet for 3 så har vi blitt 7, men det er plass til flere :-) så det er bare å melde seg på.Jeg synes det er prisverdig det NSF gjør, og det kommer alle tilgode.Jeg skal ikke 'dømme' de som ikke har mulighet til å delta, men jeg kommer nok til å si i fra hvis jeg ser noen kritiserer NSF på grunnlag av manglende digitalisering.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.