Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Torkild Knudsen

[#67685] Kongshavn i Laksevågen utenfor Bergen 1600 tallet.

Recommended Posts

Guest Torkild Knudsen

Håper det er noen som har kjennskap til de familiene som levde der på 1600 tallet og gjestgiveriet der. Det er spesielt familiene Egelund (Hegelund), Biering og Christensen som er av størst interesse. Denne tråden er opprettet som en følge av diskusjonen i tråd 45785.Det er her snakk om opphavet til Christian og Eliasar Egelund.Christian Egelund har to kjente barn: Chisten f.1698 i Bergen og Margrethe f.1702 i Bergen (dette antas å være den Margrethe det blir spurt om i trådens overskrift)Eliaser er oppgitt annet sted å være født i Kongshavn og hans fulle navn var Eliasar Magnesen Christensen (Egelund?). Han var Skipper og reder. Han drev kapervirksomhet. Dette er sakset fra diskusjonen i tråd 45785 innlegg 196:Norske kongebrev bind 7 1699-1703, Norsk Lokalhistorisk Institutt.Innførsel.16.11.1700. NR 131a-132a. Gjestgiverbevilling for Paul Paulsen i Kongshavn, omtrent en mil nord for Bergen. NI:Søknad, dat. Bergen5.10.1700, fra Paul Paulsen. Han har kjøpt gjestgiveriet fra sin avdøde søster Karen Paulsdatters barn og arvinger Christian og Eliasar Egelund. Vedlegg: Skjøte fra de to på gjestgiveriet, dat. Bergen 5.10.1700Innførsel 335 27.10.1703. NR 562a-b. Stadfesting av Bergen magistrats bestalling 13.8.1703 av Christian Egelund som underbyfogd i byen etter Markus Hansen som er blitt sorenskriver i Telemark. NI: Søknad fra Egelund dat. Bergen 25.9.1703. Vedlegg Magistratens bestallingsbrev.Utdrag fra Nordhordaland tingbok 27http://digitalarkivet.uib.no/sab/Tgb27nhl.htmAnno 1700 d/en 28 Junj Blef Holdt et Almindeligt waar Sommer schatte og Sage ting med Schiold schibbredz Almue paa Hoope, Nerverende Kongl/ig Ma/jestets Foged S/igneu/r Madtz Holm Bunde Lensmand Lars Dyngeland, og eftter schrefne Laurettes Mend, Lars Nøtveet, Toor Lysevold Halfvor Hoope, Tollef Larsen Ytre Hoope, Jacob Larsen Øfstun, Mons Sollem, Albert og Niels Tittelsta, samt dannemend flere som samme tijd ting SøgteSamme dag Blef oplæst, de for hen Extraherede Hans Ma/jestets Allernaad/igste Forordninger, samt andre Høye Herrers Brefve,Item H/er/r Baron og Ambtmand RosenCrantzis Liusende forfald, til Hans odels Løsning af det Jorde godz Eftter Hans S/a/l/ig/ H/er/r fader udlagtKierstine S/a/l/ig/ Borgemester Lauridtz Søfrensens Lood nu Lige som forleden Aar d/en 19 Junj Igien Wed schrifttelig Begier fredliuse, Natland, og Tvederaas schougeLars Monsen Nedre Biercheland for Retten fremKom og forKlarede, det hand af Sine Søschinde hafde Kiøbt 7 1/2 s/chilling Buegild, udj den gaard Noore Quamme, og hans Hustru 1 1/2 s/chilling Self arved som er til sammen 9 s/chilling LeijeHans Monsen Drotningsvig, og Lars Larsen Oxe Baas hafde wed schrifttelig Kaldsedel Ladet stefne og Warsle S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Børn og Arvinger udj Kongshafn om dj iche Wil stede til at Bøxle dennem til Drotnings Wig og Oxse Baasen, eftterdj de ere Rette Rødels Baarn der til,Ilige maade war stefned Hans Aamundsen Sin Sandhed at forKlare, og Mag/iste/r Niels Smed som Jord drot at vere Nerverende, med Widere warsel Sedelens Indhold dattert 24 May 1700 som Blef LæstForsch/ref/ne warsel Befantist paa teignet Loulig at Werre forKyndt d/en 25 May 1700Eftter tre\n/de gangers paa Raabelse, møtte Iche nogen paa S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Børns Weigne1700: 81Welædle og welb/aa/r/ne/ Mag/iste/r Niels Smed Lod Indlege Sin schrifttelig Meening dattert Bergen d/en 28 Junj 1700 Som Blef LæstHans Monsen Søre DrotningsWig Møtte for Retten og Indlagde En Begier til M/agiste/r Niels Smit d/en 15 May 1700 med derpaa fuldte Svar d/en 27 Ejusdem (= samme, dvs. samme måned) som Blef LæstEndelig frem Kom for Retten Mons/ieu/r Christian Egelund S/a/l/ig/ Randj Larsdatters Eldste Søn, Som paa Samtlig Hans Søschindes weigne Møtte, og Indgaf først en Bøxel Sedel af Maren Søfrensdatter udgifven Til nu S/a/l/ig/ Christian Biering paa en p/ar/t udj Drotningswig dattert d/en 11 Martj 1672 som Blef LæstDernest En Bøxel Sedel til d/itt/o Biering udgifven d/en 17 April 1675 af Mag/iste/r Hans Daberg, som Blef Læst3die Indlagde Mons/ieu/r Egelund En Bøxel Sedel til Hans S/a/l/ig/ Moder af M/agiste/r Niels Smit d/en 15 Julj 1690 udgifven, paa de om tvistede pladtzer, som og Blef Læst,Eftter Indbemelte paastoed og formeente Egelund hand med Rette de om tvistede pladtzer Burde Niude, og derom Reffererede Sig til forsch/ref/ne Bøxel Sedler, samt Lovens Reene Meening, om afstaaelse til Rødebools Retten og derom War dom Begierende,Eftter trende gangers paa raabelse møtte Iche Hans Aamundsen eller Nogen paa Hans weigneHans Monsen eftter hans stefne maal og M/agiste/r Niels Smitz Swar formeente det hannem og med Consort platzerne for Bøxel Burde følge, og Begierede domMons/ieu/r Egelund Reffererede Sig til Lovens 5te Bogs 5 Cap/i/t/el/ tredie art/ichel og Indlagde Hans Monsen og Daniel Olsens schrifttelig afstaaelse til platzerne, dattert 21 April 1672 Som Lydelig Blef LæstForafscheedigedSom Hans Aamundsen der af staaelsen haver til vitterlighed med underschreven, Iche møder, og Citanterne1700: 81bErbyder Eij allene schrifttelig men nu Corperlig Wed Eed at forKlare, de om afstaaelsen wered Witterlig Langt mindre med widschab Ladet underschrifve Mons/ieu/r Egelund paa Egen og med Søschindes Weigne *paastoor Lovens meening om haand og Hæfd, thij Beroer med Saggen til Neste ting at Hans Aamundsen udj Egen persohn for Retten Kand møde, Sin vidende Herom at forKlare, huilchet hannem, her Wed og paa Legges under 10 Lod Sølfs Bøder at fuldKomme Eller og om Citanterne, fornødig eragter, Inden den foresatte tijd, en Extraordinaire Rettens Betiening at Begiere, og eftter Loulig warsel til wedKommende, wel til En Beleijlig tijd Kand scheHer er det da Randi Larsdatter som er av interesse. Hun oppgir at hennes eldste sønn er Christian Egelund.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.