Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Geir Bjernes

[#67687] Begravelser

Recommended Posts

Guest Geir Bjernes

I forbindelse med begravelser har prestene anført i kirkebøkene bl.a. 'jordsatt', 'graffæstet', 'kastet muld paa', 'muld paa kasted', m.m. Hva er forskjellen på disse handlingene? Var det noen bestemt rekkefølge i forbindelse med disse handlingene? Eller er disse begrepene rett og slett det samme som begravet eller gravlagt?Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Det er to 'handlingar' som er aktuelle. Gravlegging og jordfesting. Ved gravlegginga vert det greve ei grav på kyrkjegarden, liket vert lagt ned i grava, og grava vert fyllt att. Før var dette ei privatsak som familie og grannar tok seg av. Jordfestinga er ei embetshandling som presten står for. I løpet av ritualet kastar han tre skuffer jord på kista - difor 'kastet jord/muld på' m.m. For å få til dette etter at grava var fyllt att, sette dei ein stokk ned på kisteloket først. Når presten skulle halde jordfesting, drog dei opp stokken og presten kunne kaste jord ned på kisteloket.I dag er dei to handlingane vanlegvis kombinerte og nemningane går over i kvarandre. Det gjorde dei til ei viss grad tidlegare også. I ein del tilfelle ser vi kyrkjebøker der 'begravelses dato' må vere dato for jordfesting. I ordbøkene (både norske og danske) er gravfeste forklara både med gravferd, begravelse og jordfesting.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Bjernes

Tusen takk for lenken, Aud! Og tusen takk for et informativt og godt svar, Ivar!Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.