Jump to content
Arkivverket

[#67689] Charlotte Amalie Orning, Aurskog


Guest Tom Premer

Recommended Posts

Guest Tom Premer

Ovennevnte dame, er titulert som 'jomfru' da hun i 1745 giftet seg med Hans Halvorsen Berg, Aurskog. Det tyder på at hun var i den 'kondisjonerte klasse'. Ifølge Aurskog og Blaker bygdebok skal hun være født i 1717. Jeg har søkt i Aurskog kirkebok uten å finne henne. Videre har jeg søkt på FS uten å bli noe klokere. Ifølge en slektside jeg fant på nettet, skal hun være født i Nes, men jeg har ikke funnet henne i Utdrag Nes kirkebøker (Raumnes Historielag). Ifølge slektsiden skal hennes far være Bernt Orning og hennes mor Anna Pedersdatter Lange.Hvis noen har opplysninger om Charlotte Amalie Orning, vil jeg være takknemlig.Vennlig hilsenTom Premer

Link to post
Share on other sites
  • Replies 66
  • Created
  • Last Reply
Guest Iver Mosvold

Selv om jomfru Charlotte, ikke er direkte omtalt i disse to temaene, så er det vel greit at de vedlegges: 48034: Oberstløytnant Bernt Mortensen Orning ( [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=48034&sok=Orning&nr=6&antinnlegg=20&startnr=&antall=&spraak=#anker>Lenke ) og 59155: Grønvold: Slægts-krøniker 1500-1800, har noen denne? (

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

I stamtavla bakerst i denne utskjelte boka (Slægts-krøniker), står bare at Bernt Orning og Anne Lange hadde 10 børn, hvorav 6 ble offiserer. Han ser ut til å ha holdt til i Høland (det vesterlehnske komp i den Hølandske Canton), men jeg foreslår at du sjekker med Ovenstads Militærbiografier, som nå ligger på nettet (NST).

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Høyland i Storøen sogn?? Hva/hvor er det ?Charlottes fødselsår er vel stipulert til 1717 ut fra hennes alder ved døden i 1799. 1717 bør vel derfor tas med en klype salt, men iflg.Ovenstad http://www.wangensteen.net/Militærbiografier/O.pdf , skal faren, Bernt (Danielsen?) Orning ha tjenstegjort ved Ø.Romerikes kompani fra omkring dette tidspunktet.Dette avspeiles ved at FS har datofestet dåpen for flg. av hans og Anna Langes barn (Charlottes søsken):Ulriike Christina 28.jan 1719. Berendt 13.aug 1720. Mette Maria 8.mai 1722. Hans Christian 21.juli 1723. Sophia 24.sep 1724.Alle disse skal være døpt i Nes, mens Marquard Otto og Charlotte Amelia har kun fått stipulert fødselsåret sitt til henholdsvis 1711 og 1717.I tillegg har søskenflokken hen to halvsøsken Jens Jacob (dpt. 17.feb. 1728 i Nes) og Anne Lange (dpt.15.mai 1729).Så vidt jeg forstår er ikke Marquard Otto og Charlotte å finne i kirkeboka for Nes. Spørsmålet blir således om det finnes en bevart kirkebok på Vestlandet eller for ” Høyland i Storøen sogn”.IM

Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

MÅ SJEKKES!1) FS oppgir at hun er døpt 27 sept 1717,Aurskog: [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100015446724&lds=1&region=12&regionfriendly=Norway&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>Lenke2) FS oppgir at hun var født 1717,Nes,Akershus: LenkeHennes andre ekteskap var med Erik Gudmundsen,ifølge FS: LenkeFS sier at foreldrene til Charlotte Amalie giftet seg 14 mars 1705,Nes: LenkeKan dette være søsken av Charlotte Amalie?Marqvard Otto Berntsen Orning,1711 LenkeUlrike,28 jan 1719: LenkeKirkeboken(2 felt) Lenke Berendt,13 aug 1720: LenkeKirkeboken(3 felt) Lenke Mette Maria,8 mai 1722: LenkeKirkeboken(1 felt,nederst) Lenke Hans Christian,21 juli 1723: LenkeKirkeboken(2 felt) Lenke Sophia,24 sept 1724: LenkeKirkeboken(felt 2)

Link to post
Share on other sites
Guest Eivind Kinck

Charlotte Amalie Orning var en av Bernt Mortensøn Orning og Anna Pedersdatter Langes etter sigende 11 barn. Jeg har samme udokumenterte opplysninger om henne fødsel i 1717 og død i 1799. Hennes yngre søster Ida Sofie har jeg derimot mange opplysninger om. Da Bernt Ornings første kone Anna døde i 1725 (se Nes kirkebok 1717-1734, s. 100), giftet han seg i 1727 på nytt med Birgitte Heidemark, enke etter major Jacob Cold, og de fikk de to barna Jens Jacob Orning og Anna Lange Orning.Bernt Orning selv døde i 1729 og ble gravlagt i Christiania. Ida Sofie vokste opp med sin stemor Birgitte Heidemark som forble enkefrue resten av livet. Jeg antar at Birgitte tok seg av flere av de mindre stebarna, herunder Charlotte Amalie, etter at hun ble enke. Antageligvis flyttet hun med barna til Cristiania ikke lenge etter sin manns død. Ida Sofie Orning bodde ihvertfall i Christiania i 1740-årene, og hun ble gift her 16.09.1744 (etter kgl. bevilling hjemmegift i Christiania og viet av sin svigerfar sogneprest i Enebakk Peder Kinck og derfor oppført i kirkeboken for Enebakk). Jeg ville derfor gått igjennom kirkebøkene fra Christiania og Aker fra 1740-årene for å se etter vielsen til Charlotte Amalie hvis det ikke finnes noen innførsel i Aurskog.

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Premer

Takk alle sammen! En spesiell takk til Ann-Mary som har hjulpet meg så mange ganger før.Nå fant jeg Charlotte Amalies dåp i 1717 i kirkeboken for Lier og har med det og de opplysninger jeg ellers har fått, fått 'jomfruen' på plass i systemet. Mens jeg skriver dette, sa det pling på Mac'en og innlegget fra Iver kom med den samme kirkebokside jeg nettopp hadde funnet.Mange hilsenerTom

Link to post
Share on other sites
Guest Tom Premer

Hei igjen Ann-MaryJeg har ikke gått inn på mann nr. to ennå. Han er notert, men ikke registrert i slektsprogrammet. Han var 'bare' en svigerdatters mann nr. 2, men det er ikke umulig at han dukker opp i andre slektssammenhenger. Det samme kan skje med Charlotte Amalies foreldre. Det skjer jo stadig vekk. På landsbygdene er slektsforholdene tette. Opplysningene dine (og andres) tas vare på for eventuell senere bruk.Mange hilsenerTom

Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har Charlotta Amalia Orning blant mine data. Hun ble som vist til før her døpt 27/9 1717 i Frogner krk., Lier, BU med far major Orning. Hun ble gravlagt 1/9 1799 i Aurskog AK. 1.g. forlovet 26/8 og 1.gift 17/9 1745 Aurskog AK med Hans Halvorsen Berg som døde 14/12 1758.Charlotta ble 2.g. forlovet 26/4 og 2.gift 17/6 1759 Aurskog AK med Erik Gudmundsen Berg. Der har jeg notert en datter: Randi Kirstine f.25/1 og dpt. 2/2 1760- grl.4/8 1784. Trolovet 31/10 og gift 12/12 1781 Aurskog AK med Amund Christensen.

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

En ting fra innlegg 6 vedr. Charlotte Amalies far:Folketellinga fra 1701 operer vel ikke med MORTENSEN på 20 år gamle Bernt (20 år). Rett nok så kalles han SØNN, og ut fra dette, så bør MORTEN Grønvold (43 år) være far, men jeg er sannelig ikke sikker på dette.Iflg. Ovenstad var Bernts far Daniel Andersen. Hans mor, derimot, var Blanchflower Christine Orning (søster av Morten Grønvold).Dette diskuteres heftig i dette temaet: LenkeMen at Charlottes far (Oberstløytnant Bernt Orning) var barne-barn av Bernt Orning d.e. er ganske sikkert. Spørsmålet er om han er sønne-sønn, eller datter-sønn.IM

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

(17) Her er i hvertfall Daniel Andersen på Håbrekke i Strandebarm, han som var gm Blanceflor Orning, i 1701. LenkeSå kan vi gjerne drøfte hvem Bernt, som slo seg ned østpå var sønn av. Men de to søstrene Blanceflor og Elisabeth Orning ble gm hhv Daniel Andersen, bosatt på Håbrekke i Strandebarm, og Morten Grønvold, bosatt på Høyland, på Stord.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Bernt Orning d.e. etterlot seg fire sønner, som døde tidlig, og de to nevnte døtrene. Han var sønn av Erik Ottesen Orning og Karen Mowatt. Han var gm, men alt dette er vel kjent, Sissel Juel, dtr av Børge Juel til Lungegården (Bergen) og Blanceflor Bildt.Daniel og Blanceflor fikk sju sønner og en datter, som alle antok navnet Orning. (Kilder: Alt ovenfor iflg Galtungslekten i fortid og nutid' av Johan E. Galtung)Morten Grønvold og Elisabeth var de siste av slekten Orning som bodde på Orninggård. De fikk åtte sønner og fire døtre, dette iflg 'Sunnhordlandsslekter' av Erik Bakkevig.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Ad Morten og Elisabeths barn. De skal altså ha hatt 12 barn, åtte sønner og fire døtre. Iflg 'Sunnhordlandsslekter' brukte fem av guttene og alle døtrene slektsnavnet Orning, mens de øvrige tre guttene brukte Grønvold.Morten er omtalt i Ovenstad:'Grønvold, Morten Haagensen. (Kalles i 1679 bare Morten Haagensen.) - Fenrik ved Bergenhusiske nasjonale infanteriregiment 7/4-1679 til 30/9 s.å., da Gyldenløvefeiden var slutt og hæren blev aftakket. - Igjen opført ved samme regiments S. Søndhordlendske kompani og stod siden der som fenrik til 10/10-1699, da han uten nærmere oplysninger utgaar.' Sitat slutt.Også hans sønn Haagen Mortensen Grønvold er omtalt i Ovenstad, men dere kan jo slå opp i den selv. Den ligger digitalisert hos NST og noe hos Wangensteen.Daniel Andersen er også omtalt hos Ovenstad. Dere finner han under bokstaven A.

Link to post
Share on other sites
Guest Arnstein Rønning

Kgl. Fuldmægtig Fr. Grønvold (f. 1837), som skrev boka Slægts-Krøniker, skriver at Obrist-Lieutenant ved Dragonerne Bernt Orning var Søn af Lieutenant Morten (Martinus) Grønwalld (Grünwald) og Else Elisabeth Orning (Dtr. af Overskibshøfvidsmand 'Norges Admiral' Bernt Orning til Vatne og Siselle Børgesdatter Juel (Stierne-Juel).Han skriver videre at 1. kone, Anna Lange,...var Datter af Stiftsprovst i Christiania Hr. Peder Lange...

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Jeg må si at jeg har ikke lest Grønvold, men Bakkevig skriver at den må leses kritisk. Hva han nå sikter til vet ikke jeg. Er det noen som har funnet hva det kan dreie seg om?

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Jeg avslørte nok noe dårlig bakgrunnskunnskap, da jeg i innlegg 17 feilaktig skrev at Blanchflower Cathrine Orning var søster av Morten Grønvold. Dette er jo feil, noe som Arnfrid i påfølgende innlegg rettet opp, uten å sette meg i forlegenhet. Takk for det!IM

Link to post
Share on other sites
Guest Arnfrid Mæland

Kanskje noen av disse er identisk med de innleggene der er lenker til i (2), men legger de inn likevel;Tema: 'Grønvold: Slægts-krøniker 1500-1800, har noen denne?'[url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebDebatt.exe?slag=listinnlegg&debatt=brukar&temanr=59155&sok=grønvold&nr=1&antinnlegg=21&startnr=&antall=&spraak=#anker>LenkeTema: 'Grønvold - Bergen/Lier'LenkeTema: 'Lundeteigen på Eiker 1830-tallet'

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Viktige lenker!Og hvem av søstrene Orning er Charlotte Amalie sin farmor?Det er vel ikke trukket noen konklusjon hvorvidt Charlotte Amalies farmor er BLANCHFLOWER Orning (med Daniel Andersen Håbrekke som ektefelle) eller ELSE ELISABETH Orning (med Morten Hågensen Grønvold som ektefelle).Hadde det ikke vært for Ovenstad (som setter Daniel Andersen som Bernt (d.y) Ornings far), kunne man vel konkludert med at Carlotte Amalie Ornings farmor må være ELSE ELISABETH Orning (gift med Morten Hågensen Grønvold).Men Ovenstad er vel antakelig feil på dette punktet ?IM

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.