Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Adam Nilsen

[#67804] Oversettelse av gamle norske ord og fraser

Recommended Posts

Guest Adam Nilsen

Hei alle sammen,Jeg forsøker å oversette masse opplysninger i slektsdatabasen min fra norsk til engelsk, slik at mine andre amerikanske slektninger kan lese alt jeg har funnet. Jeg kan norsk, men det er noen ord og fraser som jeg ikke forstår, de fleste er gamle ord fra bygdebøker eller kirkebøker. Kunne dere forklare (på norsk) hva de følgende ord og fraser betyr?I skifteprotokoller har jeg sett disse ordene:skorer skindebleyer ølstøp stemets trøye stampetønne jernstour jurer dryptetrog øltræ rivenavar stadbandsnavar helle (under jernvare – er en helle ikke av stein?)Det står i en bygdebok at en av mine aner “schulde verre tuifuelvidendes eftter en gammel quinde Naffnlig Anne Gullichsdaatter tilholdende paa Tued hindes eller och eftter andres beretning”Hva betyr det å “ryddiggjøre gården til neste faredag.”En ane kalles for “gefreiter” – hva betyr det?En ane ble bøtelagt og måtte betale 6 daler “for uloulig dog Ringe Skouhug”Båtmannsskatt - hva er den?En ane måtte betale 5 mark sølv “for nogen motvillighed med Schatten och Steffnefaldsbøder”Fra en sak om drukkenskap: “om hun havde druchet liidet heller meget, visste de iche, ej heller visste de iche.” Hva betyr “ej heller visste de ikke”?Et fjøs med “skyker”Landvist?Noen som stjålet en hest måtte betale 1 riksdaler til fattigkassen “til nogenledes Advarsel for Eftertiden at entfalde sig fra saadan Omgangsmaade”Om en krangel over eiendom: en mann måtte betale 20 riksdaler og “derimod Niude bruget her eftter som tilforn udj om Rørte Øyestøel, Indtil forne resterende 60 Rdr och dend Kow bliffuer om-Rørte thuende Brødre Pengene i samblet Sum med Koen betalt.”Tusen takk!Mvh Adam i San Francisco

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

'helle' er en bakstehelle til å steke lefser, f.eks. De var i jern helt opp til de ble elektriske (jeg har faktisk en på hytta). I helt gamle dager var de vel kanhende flat skiferhelle.'ølstøp' var vel et 'glass' til å drikke øl av'rivenavær' 'navar' var et verkøy (en slags spiss) til å lage forskjellige ting. En rive raket du høy med. [url="http://www.snl.no/navar>http://www.snl.no/navar'faredag': http://www.snl.no/faredag'gefreiter' kan være 'gefreider': http://www.snl.no/gefreider'ulovlig dog ringe skouhug' han hadde hugget ved i skogen uten lov, 'ringe' = dårlig / slett'ej heller visste de ikke' = det visste de heller ikke 'ej' er negativt'skyker' er et slags loft over fjøs og uthus tror jeg.Kan 'landvist' være det samme som 'landsvist'?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kari Thingvold

Norsk historisk leksikon gir ofte svar på slike spørsmål. Det er nå lagt ut på Internett: LenkeDette skriver de for eksempel om navar:'Naver (navar), m., bor. En lang rekke forskjellige naver med ulike anvendelser forekom. De vanligste var husnavar (til å lage hull for duvlung, s.d.), stallbandsnaver (stallbending, til å lage hull for nagler som holder meier og side­bjelke på en slede i stilling, jf. fjetre) og viungsnaver (til å lage hull for vidjer). Dertil forekom villingsnaver, rivenaver, keipnaver, tronaver, bordtaksnaver, bolt­naver og flere andre.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Øystein Retvedt

Hun som var tuifuelvidendes ble nok beskyldt for å ha kjennskap til djevelen – hun ble altså beskyldt for å kunne utøve svartekunster.Hestetyven måtte betale en riksdaler for at det skulle tjene til skrekk og advarsel for andre som kunne tenke seg å gjøre det samme.Skyker er trolig en sjiku – et tilbygg til låven. LenkeBåtmannsskatt ble i fredstid ilagt i stedet for utskriving til flåten. Skatten ble i følge Norsk historisk leksikon pålagt i 1630-årene, men opphevet igjen i 1644. Skatten utgjorde en halv daler av fulle og halve gårder og 12 sk for ødegårder og strandsittere. I byene skulle skatten utredes av kjøpmenn og andre nærinsdrivende, men ikke av håndverkere.Steffnefaldsbøder ble ilagt den som ikke møtte når han eller hun ble stevnet – innkalt – til rettsmøter. Din anes motvillighet til å betale gjaldt trolig også ilagt skatt. Kanskje det var derfor han ble stevnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Norem Wisted

Om en krangel over eiendom: en mann måtte betale 20 riksdaler og “derimod Niude bruget her eftter som tilforn udj om Rørte Øyestøel, Indtil forne resterende 60 Rdr och dend Kow bliffuer om-Rørte thuende Brødre Pengene i samblet Sum med Koen betalt.”blir vel noe slikt som :Han kunne fortsette å bruke bruket som før, altså omtalte del av gården Øyestøl, intil de øvrige 60 riksdalerne og kua som de omtalte to brødrene tilsammen skulle ha, blir betalt.Ikke den beste norsk, men meningen går vel framHilsen Stein Norem Wistedhttp://www.sosialklubben.net/snw/slekt.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Jernstour sier vi fortsatt om (jern-)spett.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

5) 'niude bruget' betyr vel da 'nyte bruket'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Skore er en regulerbar jernstang til å henge gryta i. Skindbleyer er til bruk på rumpa til baby. Dryptetroug er et slags sold til å skille agn og halm fra det ferdigtreskede korn. Jurer er lagget trebeholder til opbevaring av melk,inneholder ca 5 liter..

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sigbjørn Sandsmark

Lurer du på hvordan de gjenstandene jeg nevnte ser ut,ja så kan jeg sende bilde. Min adresse finner du ved å skrive navnet mit i søkeruta her øverst, det er en frisurf.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ruth Gaustad

Prøver om jeg får lagt inn lenke for å vise gjenstanden som her kalles skore, på mitt målføre heter det 'skjerding'Lenke 'mvh.Ruth.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ruth Gaustad

Her har det skjedd noe som ikke jeg kan forklare, men hvis man trykker på første linje som er understreket så kommer det jeg mente opp. Mvh Ruth igjen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Skindbleye er iflg. Ivar Aasens 'Norsk Ordbog' det same som skinnfell.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Adam Nilsen

Hei igjen,Øystein, takk for ditt svar om 'tuifuelvidende.' Det forklarer litt, men jeg forstår ikke hele setningen fortsatt. Dette er det jeg forstår: min ane 'skulle ha svartekunster ifølge en gammel kvinne, nemlig Anne Gulliksdatter, som bor på Tued (Tveiten)...og ifølge andres beretning.' Hva betyr den delen som står 'hindes eller och'? 'Hennes eller og'?Takk, Adam

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Bragstad

..etter en gammel kvinnes beretning eller også etter andres beretning (den gamle kvinnen var Anne Gullichsdaatter tilholdende på Tued)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.