Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Stein Ole Kjær

[#67905] Finne-Grønn sine notater og kildenedtegnelser

Recommended Posts

Guest Stein Ole Kjær

Jeg har tidligere forsøkt å finne ut av dette. Men ettersom det stadig kommer til nye lesere her så forsøker jeg igjen.Finne-Grønn skrev et vel av artikler og må ha hatt notater/kildenedtegnelser. Jeg har en eller annen gang hørt at noe av dette kan befinne seg hos en etterkommer. Det skulle vært veldig interessant å få tatt en titt i dette materialet og jeg lurer derfor på om det er noen som vet noe mer om dette.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Kamsvaag Berntsen

Jo, Finne-Grønn gjorde notater. Du finner slike blant annet på originalkildene!!! (Dessverre ingen hjelp mht. spørsmålet, bare et hjertesukk)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

Jeg var for mange år siden (rundt 1990?) hjemme hos Henrik Finne i Skien etterat han hadde henvendt seg til Norsk Slektshistorisk Forening angående papirer etter S.H.Finne-Grønn. Jeg husker ikke hvordan det forholdt seg med hans slektskap til Finne-Grønn, men jeg fikk med meg noen originalkilder derfra som jeg senere overleverte til Statsarkivet på Hamar ettersom disse berørte bl.a. Elverum og Åmot. Jeg ser ikke bort fra at Henrik Finne også hadde andre papirer etter sin slektning, men den gang konsentrerte jeg meg om det som åpenbart var originale papirer som hørte hjemme i arkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Oslo byarkiv har en stor dokumentsamling etter Finne-Grønn. Tidligere (iallefall) gikk disse under navnet 'Finne-Grønns samling', men jeg vet ikke om samlingen er intakt eller oppløst i dag. Jeg har gjennomgått alt sammen. Vedrører kun Oslos historie.Det skal visstnok være en samling etter ham i Oslo museum også. Denne har jeg ikke sett.Jeg har ikke hørt at det skal være bevart manusutkast med kildehenvisninger fra Finne-Grønn. Jeg eier et eksemplar av auksjonskatalogen fra auksjonen over Finne-Grønns bo. Katalogen ligger nå hos NSF. Den inneholder også en god del manuskripter - som ble spredd for alle vinder. Noen av sjeldenhetene fant veien til Gunnerusbiblioteket eller UB Trondheim.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Det som primært er interessant for meg er evt. å se hva han har av kildehenvisninger vedr. sitt arbeid med Hals-slekten i Åmot og på Kvikne.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg vet Finne-Grønn var produktiv, men jeg har et inntrykk av at ikke alt hans arbeid var av akseptabel kvalitet. Derfor har jeg vært litt 'lunken' til å gjøre noe for å innhente tillatelse til publisering, selv om det kanskje hadde vært mulig.Har jeg rett når det gjelder mitt inntrykk av noe dårlig kvalitet?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Skal i kke uttale meg om hans arbeid generelt men når det gjelder Hals så bommet han kapitalt. Grunnen til at jeg er interessert i hans evt. notater og kilder er at det allikevel kan ligge ting her av interesse som kan få oss videre. Finne-Grønn fastslo at opphavet til Hals i Østerdalen (7 søsken fra et skifte i København i 1713) var Ridefoged Jens Andersen Hals på Bollerup i Skåne. Dette viser seg altså å være helt feil. Det har allikevel stått som 'et faktum' siden tidlig på 20-tallet. Det er flere som har stilt spørsmål ved dette, men ingen som har kommet frem med beviser. Roger Fossum og undertegnede klarte å grave frem opplysninger som viser at denne koblingen er en umulighet. Derfor gjennstår det å få kildebelagt og bevist hvem som var opphavet.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Nå er det vil slik at når men avdekker en grov feil fra en såkalt 'seriøs' forsker, så er det all grunn til å være skeptisk til resten av hans arbeid.Når jeg skulle bestemme meg for hvem jeg ville publisere arbeider fra, så ble det Spangen og Thomle. Dette fordi jeg fikk et inntrykk av at deres arbeid både var godt dokumentert, og at det var få som satte spørsmålstegn om deres arbeid.Det er lenge siden Thomle og Spangen levde, og forskningen har gått videre. Men jeg har ikke til dags dato fått tilbakemeldinger om at deres arbeid er direkte feil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Finne-Grønn noterte flittig i sine egne bøker. Jeg har noen få, deriblant Finne-Grønns eget eksemplar av Norske Stamtavler, med Lassens dedikasjon til Finne-Grønn og tusenvis av blyantmerknader fra F-G. Det beste er at anrikvariatet slo av på prisen fordi det var skrevet i boka!NSF mottok for få år siden en stor samling av Finne-Grønns etterlatenskaper fra ett av hans oldebarn. Der fantes også en stor kiste med F-Gs privatarkiv, deriblant sirlig ordnede samlinger av slektsnotat.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Vil dette si at det da skal være mulig å se disse notetene hos NSF?Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore H Vigerust

Hvis NSF har noe slikt materiale, burde jo foreningen fortelle om det, f eks på hjemmesiden.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne B. Kristiansen

Lars.... Hvor har du informasjonen om at Finne-Grønn sitt oldebarn overleverte endel etterladenskaper til NSF???

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Hvis det er slik at NSF har dette materialet, da bør kanskje noen bekrefte eller avkrefte dette. At sentrale medlemmer i NSF leser trådene på disse debattsidene vet vi jo fra andre debatter. Likeledes burde kanskje NSF sette seg ned å vurdere hvordan de skal formidle for sine medlemmer hav NSF faktisk har av tilgjengelig materiale. En kan jo saktens lure på hva alle medlemmene betaler sin kontingent for.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Løberg

Notatbøkene er fortsatt hos oldebarnet (10). Informasjonen kommer fra meg selv (12) - det var jeg som mottok gaven på vegne av foreningen og som kjørte boklasset til foreningens lokaler. Omfanget av gaven bør fremgå av gavelistene i Genealogen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Beklager Lars, vi satt nok å skrev samtidig :-) Da har vi ihvertfall fått avklart dette ang. materialet til F-G.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Kommentar til (7):Riktignok har vel ingen kommet med et absolutt hundre prosent endelig bevis for hvem som er opphavet til nevnte slekt Hals, men indisiene er jo her meget sterke, noe en rekke innlegg i tema 35514 (bl.a. av meg) skulle mer enn antyde. Alle opplysningene Jon Krokmoen serverer i sin bok om Nord-Østerdalen bidrar jo også mye, og han har vel reelle dokumenter som grunnlag for dette. Ser en alt i sammenheng, så blir jo ikke den gjenværende tvilen så voldsomt stor. (En annen sak er leddet som binder Hals i Kvikne videre bakover til Danmark. Det er vel foreløpig ikke fullt så avklart.)Diverse steder i eget stamtre er jeg nødt til å basere meg på indisier og nesten-beviser, da det ikke alltid er mulig fullstendig å dokumentere en hver sannsynlighet. Noen ganger finnes faktisk ikke noe endelig bevis, men hvis sannsynligheten er 'overhengende', så er ikke en slik mangel noen grunn til å vrake den aktuelle løsningen, mener jeg. I så fall sitter en bare igjen med en amputert og ofte mye kjedeligere anetavle. Men det bør da selvsagt oppgis at det helt endelige beviset hittil ikke er funnet.Helt grunnleggende i moderne naturvitenskap er faktisk usikkerheten, dvs. at en bare med en viss sannsynlighet kan si hvor en 'partikkel' vil finnes i et system, eller hvilken fase en 'bølgebevegelse' vil ha innenfor et visst mindre område. Likevel er det større systemet sammensatt av disse mye mindre usikre bitene et svært så forutsigelig maskineri, som funksjonerer ifølge helt bestemte naturlover, som imidlertid også bare er spesialutgaver av mer generelle slike på et enda høyere nivå. Ut fra dette bør en samlet pakke av en rekke tydelige indisier som peker i en og samme retning kunne ha god evne til å utpeke den korrekte løsningen, selv om den ikke er absolutt bevist i alle detaljer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Odd Roar - nå var det vel ikke nødvendig å dra denne også i denne tråden. Det er flere tråder for temaet Hals.Jeg spurte om F-G sine notater og kildenotater og oppgav en årsak for at de som har kjennskap til dette evt. kan fortelle hvor det finnes.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Ut fra (7) virker det jo som om Hals-opphavet er helt ukjent, siden den tidligere versjonen har vist seg å være feil. Men det er altså ikke tilfelle, og jeg synes det er grunn til å nevne det. Du sier jo også i aller første setning i herværende tema at det stadig kommer til nye lesere, så da er det jo viktig at også disse får riktig oppfatning av dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Vil ikke starte noen diskusjon om dette her. Nøyer meg med å påpeke at jeg skrev; 'Derfor gjennstår det å få kildebelagt og bevist hvem som var opphavet.' Dette betyr vel at man mangler kilder og dokumentasjon??? Nye lesere var myntet på 'F-G og hans notater/kilder og hvor disse evt. befant seg.'Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det er ikke meningen å lage noen ny diskusjon om dette her, men dokumentasjon for slekten Hals sitt opphav og utbredelse i og fra Kvikne mangler slett ikke -- det er bare å se tingene litt i sammenheng i stedet for kun å drive detaljrytteri. Det er det som skiller min synsvinkel fra enkelte andres.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne B. Kristiansen

Lars.... er det mulig for deg å ta kontakt med meg på privaten angående det som ble levert inn til NSF???min mail er: wontolla7@yahoo.no

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Lars, finnes det noen samlet oversikt over denne gaven (14). Odd Roar, utbredelsen av Hals-slekten i Kvikne er ikke problemet, dokumentasjonen er derimot et større problem. Denne dokumentasjonen må være en godt gjemt hemlighet. (20) Arne B., jeg håper det vil være åpenhet rundt denne gaven slik at alle som er interessert i dette får informasjone.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det får vel greie seg nå, men det er jo nevnt ganske mange spredte, underbyggende data i det halvttuseninnleggslange temaet. Det gjelder egentlig bare å sette dem litt i system, så er løsningen ikke så langt unna. En annen variant er eliminasjonsmetoden, siden antall personer i en bygd med samme navn ofte er ganske lite -- i alle fall samtidig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Nedrud

Som Lars nevner i sitt innlegg (14), så er vel gavens omfang publisert i Genealogen.Om noen ville ta seg bryet med å lete opp riktig nummer av Genealogen, så vil nok boklisten antakelig åpenbare seg.Notatbøkene, som fremdeles tydeligvis befinner seg hos arvingene, er kanskje mer spennende.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stein Ole Kjær

Noen som vet hvilke utgave dette sto ? Og - er det noen i NSF som vet om disse notatbøkene vil finne veien til NSK's lokaler innen rimelig tid.Stein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.