Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Jan Erling Haugland

[#67962] Jørgen Clausen Rosenkrantz

Recommended Posts

Guest Jan Erling Haugland

I Ætt og Annet, Årg 21, Utgave 54, Okt 2000 er trykket ett slektoppsett på s 14, hvor det er etterkommere etter Maren Jørgensdatter Ansbach. (Art er en presentasjon etter Thor Wølner Gundersens presentasjon på Grenland Ættehistorielags årsmøte.)En av hennes etterkommere var Anne J Niemand gm Jørgen Clausen Rosenkrantz. Kjenner noen til om det er etterkommere/barn etter dette paret? Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg har søk litt for å finne noe om denne slekt.Fant først denne kilden som muligens da har flere opplysninger: LenkeEllers ved søk på Anne Niemand Jørgensen fant jeg en rekke opplysninger , litt forvirrende:Jørgen Niemand Clausen, f. 1656 Drangedal,Telemark. (SØNN AV Claus Jørgensen og Maria Holte.)g. m. ca 1685 Maria Solberg Tolfsdatter f. ca 1644 Drangedal.( datter av Tolf Karlson og Marriken Berntsdotter) Barn:1. Claus Niemann Jørgensen f. ca 1686 , Drangedal2. Inger Niemann Jørgensdtr. f. ca 1688, Drangedal3. Anne Niemann Jørgensdtr. f. ca 1689, Drangedal4. Synnøve Niemann Jørgensdtr. f. ca 1692, Drangedal Det er mange opplysninger på Ancestral File om etterslekt og DIV. anekart , men hvor riktige disse opplysninger er, vites ikke?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her gifter en Anne Jørgensdatter Niemann seg : LenkeMen om det er denne damen du søker vet jeg ikke?Ektefelles navn stemmer ikke ,men det kan hende du ser en sammenheng her?Jeg blir litt forvirret av de like navn i forskjellige århundrer her?Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Barn av det siste paret er nevnt:1. Asper f. 17102.Jørgen f. 17123. Anne f. 17144. Maria f. 17165. Stein f. 17196. Anne f. 1722Alle f. Holte i Drangedal.( Med forbehold om rett avskrift)Skal se om jeg finner flere opplysninger om slektsammenheng her fra Maren Jørgensdatter von Ansbach.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Må rydde litt opp i mitt eget innlegg: Maren Jørgensdatter var gift med Claus Niemand, de hadde bla en datter fornavn ikke kjent, og 2 kjente sønner Rådmann i Skien Claus C Niemand d 1631, og Rådmann Jørgen C Niemand d 1645. Hun, datteren, ble gift med Kjøpmann i Kragerø Mads Olufsen, de hadde en kjent sønn Kjøpmann Kragerø Hans Madsen Niemand g m Else Isaksdtr Falch, dette paret hadde igjen en sønn Isak Hansen Niemand, som ble far til Anne Isaksdatter Niemand g m Jørgen Clausen Rosenkrantz til Ålefjær. Alt dette iflg artkl., som jeg ref til i mitt første innlegg. Det er dette siste paret jeg er ute etter å finne evnet barn og etterkommere av.Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Anne Isaksdatter Niemand og Jørgen Clausen Rosenkranz er ført med følgende barn i følge Distreff:Claus Jørgensen f.ca 1698, Kragerø?Johanne Jørgensdatter d. 1779 , Kristiansand ?Ellen Jørgensdatter f. ca 1713 , Kristiansand? Her på Fam. s. finner jeg denne litt usikre opplysning om Claus: LenkeHåper noen eksperter kan hjelpe med riktige opplysninger her.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her i Kargerøskifter er vel muligens noen etterkommere nevnt? LenkeGunn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Mulig at datter Johanne gifter seg her i Kristiansand? LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Hei Gunn ! Noe av dette stemmer godt. La oss ta Johanne Jørgensdatter Rosenkrantz f 1710, d 1779 Kr sand, g m Trelasthandler/Rådmann i Kr sand Ole Pedersen Mørch f 1697, d 21.12.1764 Kr sand, de hadde i alt 14 barn. Claus og Ellen kan også være riktig. M h t den Claus Jørgensen Niemand som du viser til i innlegg 7 så var han Sogneprest i Drangedal og gift med Maria Vrålsdatter Vølstad. Jeg skal saumfare litt dette skifte fra Kragerø og så se om det er noe som kan falle på plass der. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Datter Ellen skulle det være som gifter seg i innlegg 9.:-) Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Om denne lenken går inn så finnes det mye Niemand-slekt her: Lenke).GEDMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Gunn ! Under skifte fra Kragerø i innlegg 8, så er det 4 søsken. Så langt jeg kjenner til så var det 2 stk Niemann som var kjøpmenn i Kragerø, Hans Madsen som tok morens navn Niemann, g m Else Isaksdtr, som fikk b l a sønnen Isak H N, en annen sønn av Jørgen var Morten Jørgensen N. Det kan jo godt ha vært flere, men spm er om ikke personene i skiftet er etterkommere av en av disse? Det hadde vært intr å finne ut?Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Her er vielse til en Niemand i Kristiansand: LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg har lest denne debatten med lettere forvirring. Men nå har jeg sjekket egne notater, og kan komme med noen kommentarer.Den Anne Niemann som Thor Wølner Gundersen nevner som gift med Jørgen Clausen, var ganske riktig Anne Isaksdatter (innlegg 7). Jeg har ikke sett særlig mye på Kragerø-grenen av Niemann-slekten, så jeg kjenner ikke Annes mor, men faren var Isak Hansen Niemann, sønn av Hans Madsen Niemann og Else Isaksdatter Falck. Hans var sønn av kjøpmann Mads Olsen og NN Clausdatter. Hun var datter av Claus Niemann, som kom fra Rostock. Are Gustavsen har opplyst mye om han i en tidligere debatt her i Digitalarkivet. I denne debatten ble også opphavet til kona hans, Maren Jørgensdatter, diskutert.Hvorvidt det er sammenheng mellom Niemand-familien i Helsingør (innlegg 12) og i Rostock vites ikke, det kan i alle fall neppe være snakk om nært slektskap.Den store overraskelsen for meg var omtalen av Jørgen Clausen som Jørgen Clausen Rosenkrantz. Jeg har ikke tidligere sett ham med noe slektsnavn, og er interessert i kilden for dette. Jørgen var sønn til sogneprest i Oddernes Claus Jørgensen i hans andre ekteskap med Johanne Pedersdatter Kjerulf (av den kjente danske slekten). Claus Jørgensen var sønn av forgjengeren i embedet Jørgen Clausen. I en tidligere debatt her vste Randi Rostrup at Jørgen ikke kunne ha tilhørt den danske adelsslekten Mylting, som det har vært hevdet).Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Per ! Alt det du sier om disse folkene er i samsvar med det som jeg har notert, basert på Thor Wølner Gundersens nevnte foredrag og hans art i Ætt og Annet. Jeg har ingen annen kilde for det som er sagt om Jørgen Rosenkrantz Clausen. (Eller så har jeg også de samme aner for Jørgen , med Sogneprest Claus Jørgensen og Johanne Pedersdtr Kjerulf som h h v far og mor. På en del andre nettsteder har jeg sett både Jørgen og hans barn omtalt som...Rosenkrantz Clausen Topdal. Har også sett at hans datter Johanne g m Ole Pedersen Mørch, kaller i hvertfall en sønn for Morten Rosenkrantz Olsen Mørch. Det skal bli intr å se om noen har forklaring til hvorfra dette Rosenkrantz navnet kommer inn/event opprinnelse. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Jeg har aldri gjort noe forsøk på å 'jage' Peder Mortensen Mørch eller Anna Dorthea Beyer. Isak Hansens kone er jo også en mulig kandidat. Jeg har likevel en følelse av at navnet må være ærlig og redelig stjålet.Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Du har rett Per, Isak Hansens kone er en mulighet, hvis ikke så heller jeg nok til det samme som du sier i din siste setning, i det forgående. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ikke så rart at min forvirring ved dette tema var stor.Bra det kommer avklaringer her.Jeg søkte igjen etter Jørgen Rosenkrantz og fant denne vielsen i Kjøbenhavn: LenkeHer er også med Pedigree Chart , om dette nå er rett? Spennende med dette Rosenkrantz-navnet.Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Per Holte Rosenkilde

Dessverre, Gunn. Vi vet ikke ennå om Rosenkrantz-navnet er 'ekte' eller påtatt. I lunchen sjekket jeg litt rundt på sekundærkilder. Det ser ut som om de som oppgir navnet refererer til Topdal-familien, ikke til Niemann.Men at Topdal-familien skulleha aner fra den adelige danske slekten Rosenkrantz virker mildest talt usannsynlig.Mvh Per

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Gunn og Per ! Jeg er enig i at det er spennende, men jeg heller litt til Pers antagelser i innlegg 17, men med alle forbehold. Sjekket mot DAA og Rosenkrantzene og det er jo en del Claus, men det er for vanlig til å skulle være noen indikasjon på familie. En mulighet er det som du Per pekte på mot Isak Hansens kone. Vet ikke hvor folket i sin tid fikk Jørgen Rosenkrantz Clausen på Ålefjær fra. Har sakset det nedenstående fra 'Historisk glimt fra Justnes og Lømsland': 'Sager og kverner. Det var mange kverner og sager som ble drevet med vann i området. Det var sag ved Gill, Justvik, Kosøl og Ålefjær. Selve lensherren, Palle Rosenkrantz, på Kongsgård ble stor sagbrukseier. I 1639 fikk han bevilling til sagbruk i Boen i Tveit, og i 1644-45 ble han eier av begge sagene på Vigeland i Vennesla og dessuten Ålefjær sag. Den jordnære presten Claus Jørgensen kjøpte i 1665 halve Ålefjær. Han ville sikre seg del i sagbruksdrifta. Dit kom sønnen Anders Clausen som dreiv sagbruk og tømmerhandel. Omkring 1700 fikk Ålefjær sag bevilling på 4000 bord årlig.'Kan noe av forklaringen ligge her, nemlig overtagelse av Sagbruket og Rosenkrantzfamilien som opprinnlig/deleiere?Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Ikke dum teori om navnopprinnelsen fra Ålefjær, synes jeg.Legger inn den artikkel du henviser til her, Jan Erling: http://www.gimlekollen.no/artikkel.asp?Id=119Skulle vært interessant å finne flere opplysninger om lensherre Palle Rosenkrantz .Mch. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Rosenkrantz etterkommere i Danmark her: LenkeMvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jan Erling Haugland

Denne kjenner jeg til Gunn, jeg har slekt mot Rosenkrantz i DK, så der har jeg rimelig god oversikt over de ledd som går mot min fam. Mvh Jan Erling

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunn Huglen

Jeg tar også med dette om Palle Rosenkrantz: Lenke) Artig lesestoff, i alle fall :-)Mvh. Gunn

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.