Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bodil Ed Iversen

[#68013] Døde i Norge

Recommended Posts

Guest Bodil Ed Iversen

Vi kan finne liste over døde fram til 1990-tallet, men når en søker i skannede kirkebøker får du ikke tilgang til døde etter ca 1930. Er det noen som vet hvorfor?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Det du seier stemmer for innførsler med dødsårsak Lenke , (og det er vanlegvis ført inn dødsårsak på ein del av dei døde).Det kjem (mellom anna) av at om dødsårsaka er ein arveleg sjukdom, er det også ei opplysning om nolevande slektningar. Alternativet kunne vere å sladde dødsårsak, men det måtte gjerast manuelt og ville ta mykje tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Ed Iversen

Takk til deg Ivar! Jeg hadde ikke lest om tjenesten. Hvis jeg forstår dette rett så kan jeg få lese dette materialet i arkivene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

Nei. Nyare kyrkjebøker er sperra for innsyn, sjå Lenke . I tillegg kjem at presten si bok ('ministeralbok') ikkje skal leverast inn før lenge etter at ho er utskriva -dvs at innførsler frå 1930 framleis ligg i safen på prestekontoet. (Dei treng protokollen når bestefar vil ha ny fødselattest, til dømes.)I prinsippet skal du vel kunne få sjå ei oppslagsside eller ein del av ein protokoll dersom nokon først har sjekka at det ikkje står verna opplysningar der. I praksis trur eg du til vanleg ikkje kan rekne med at arkivpersonalet har tid til dette.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Stig Nyberg

Det finnes jo allerede 'Dødfall i Norge 1195 - april 2001' på nettet. Disse dataene er angivelig hentet fra 'det nasjonale dataregisteret over dødsfall meldt til skifteretten'. Det finnes altså et sånt register. Hadde det ikke vært naturlig om dette var blitt lagt ut fortløpende på internet? Fjerne slektninger, arvinger og slektsforskere ville ha interesse av det. Ressurskrevende kan det neppe være. Det hadde vært helt greit med en tidsforsinkelse på noen uker. Kunne det ikke være en oppgave for NSF og DIS å ta dette opp med myndighetene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Ed Iversen

Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (1947-2001). Denne lista har jeg vært inne på, den er er svært mangelfull de tidligste årene og jeg er interessert i dødsfall fra 1930- 1960. Jeg finner noe under Gravminner på DIS og det er flott. Men det er ingen fullstendig liste.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Jarle Grøhn

(6) 'Dødsfall i Norge 1995-april 2001 (1947-2001)' er hovedsaklig ment for 1995-2001, ikke helt fra 1947 det er bare noen få enkelte innførsler. Men for Bergen finnes f.eks. også 'Døde i Bergen 1912-1972' Lenke .

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gro Berit Sternang

Søker vi døde under databaseveljar her på Digitalarkivet, så ser vi at der finnes mange databaser på 1900 tallet. Men noen har jo gjort denne reg.jobben.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore S. Falch

På Oslo Byfogdembetes nettsider finnes lister over anmeldte dødsfall i Oslo, ordnet alfabetisk for hver måned siden 1.mai 2006 frem til og med februar 2009 - [url="http://www.domstol.no/DAtemplates/Article.aspx?id=4004&epslanguage=NO>Lenke.Anmeldte dødsfall i Oslo fra juni 2001 t.o.m. april 2006 finnes her - Lenke .Forøvrig legger Aftenposten ut dødsannonser på sine nettsider -

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Solveig Håklev

Hvis man leter etter dødsfall i perioden 1928-ca1994 i Østlandsområdet så har man et stort problem. Ikke alle gravsteder er registrert hos DISDatabasen fra Gravferdsetaten i Oslo inneholder ikke slettede graver selvom de er slettet så sent som på 1990 talletNoen som vet hvordan de i Sverige har fått til på CD 'Sveriges dødbok' 1947-2003? Har ikke Norge noe sentralt register som kan brukes ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.