Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein Arnolf Bjørndal

[#68066] Bjørge-gårdene i Ringebu

Recommended Posts

Guest Svein Arnolf Bjørndal

På skiftet som Gunder Nilsen Søndre Bjørge avholdt med sin hustru Mali Haldorsdatter fra Søndre Bjørge i 1737, gikk det frem at Gunders svigermor Sigrid Hågensdatter, som fortsatt var i live, eide 2 skinn i NORDRE Bjørge. - Dersom ikke dette dreier seg om en skrivefeil, hvordan hadde det seg at hun eide gods der?Sigrid Hågensdatter var datter av Hågen Haftorsen Nedre Løsnes og hans kone Ellen Gulbrandsdatter. Ellens opphav er så vidt jeg vet ukjent, men i odelsjordeboken 1657 nevnes det at en Gulbrand Bjørge eide 1 hud i Bjørge og 1 skinn 1 fetling i Ruderud. Hvilken Bjørge-gård var dette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Hei Svein Arnolf, Du treffer meg rett i mine aner. Det jeg har er at Gunder var fra Bråstad og ble gift med Mali Haldorsdatter fra Bjørge. En av deres barn var Haagen Gundersen som kom til gården Botterud. Gunder har eid i Botterud sammen med Rønnoug Hjelle i Vågå. Dette finner du i avskriftene som Tore H. Vigerust har gjort.Når det gjeldet Sigrid har jeg opptegnelser om at hun var datter av Håkon Guttormsen Opsal og Guri Engebretsdatter. Om du har andre opplysninger tar jeg gjærne imot dette.Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Jeg har ikke gjort egen forskning på Bjørge/Løsnes. Mine opplysninger om at Sigrid Hågensdatter var fra Nedre Løsnes er fra Arild Løsnes' artikkel 'Slekta på sygard Bjørge i Fåvang 1665-1869' i Gudbrand nr. 1/1997.Arild Løsnes skriver at Ellen Gulbrandsdatter Nedre Løsnes skiftet i live 23/10 1683. Da nevnes barna Erik, Guri og Sigrid. De var alle gifte og myndige. Om ektefellene er nevnt, vet jeg ikke.Hvor har du dine opplysninger om Sigrid fra?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Svein,jeg har prøvd å finne kilden til mine opplysninger men da disse tydeligvis er fra noe jeg gjorde veldig tidlig, pre 1995, har jeg ikke notert ned kilden. Dersom du har kildebelagt informasjon kan nok det være mer korrekt. Jeg ser også at Kaldorsiden har lignende opprinnelse som du her hevder.Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Vel, at en annen side hevder det samme, er ikke noe bevis - kilden kan være samme nummer av Gudbrand, for den del. Den eneste kilden som oppgis der, er skiftet på Løsnes i 1683. Der sees det at det er en datter som heter Sigrid, men om det også nevnes annet der, ektefelle f.eks., som kan støtte opp om at det dreier seg om rett Sigrid, vet jeg foreløpig ikke. Jeg har ikke tid til å undersøke dette før tidligst neste uke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Jeg ser at Ellen Gudbrandsdatter er på Nedre Løsnes og Nordrum i 1665. Slik det er oppstilt virker det som at hun har opphold som enke på nedre Løsnes og er sammen med en sønn Eric. Haagen er bruker i 1657 i hh. til transkribsjonene til Tore H. Vigerust.Jeg lurer på om min kilde kan ha vært notater jeg hadde fått fra familien og som gikk tapt i forbindelse med en flytting fra London til Norge i 2000. Noe av det vet jeg har vært feilaktig. Derfor er korreksjoner av betydning for meg. Om du får tid til å se på skiftet tar jeg gjærne imot informasjon. Du finner meg på slektsforskerbasen.Svein

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Ved skifte etter Ellen Gudbrandsdatter på Nedre Løsnes 23.10.1683 nevnes bare at barna er gift, ikke ektefellenes navn. Men det er verdt å merke seg at ved skifte samme sted 20.11.1699 etter Erik Hågensen så er Haldor Bjørge og Christen Opsal verger for de umyndige barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Takk, Rune! Det virker som et meget godt indisium for slektskap. Christen Opsal var kanskje gift med Guri Hågensdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Botterud

Finnes det noe skifte etter Håkon Guttormson Opsal som døde i 1699? Evt. hans kone Guri Engebretsdatter som døde i 1723. Når jeg nå ser på disse to ville de ha vært svært unge, f. hhv. ca 1627 og ca 1630, da en evt. datter Sigri skulle ha vært født i 1649.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Hårstadsveen

Guri Engebretsdatter 'skifter' i live på Opsal 22.5.1704, men der er ikke barna (med unntak av yngstesønn Engebret nevnt). Men ved skifte på Øvre Løsnes 27.5.1720 nevnes de (Guri Engebretsdatter var gift om igjen med Ole Østensen Løsnes): Christen Hågensen Opsal, Guttorm Hågensen Trosvik og Engebret Hågensen boende på Løsnes.Svein Arnolf: Enig i resonnementet, men: Christen Jørgensen Opsal var iflg. skifter 7.11.1682 og 26.10.1696 g.1.m. Marte Pedersdatter og g.2.m. Guro Reersdatter. Ovennevnte Christen Hågensen Opsal blir kanskje litt ung til å være gift med Guri Hågensdatter (uten at jeg sitter med noen aldersoppgave på han her)?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein Arnolf Bjørndal

Det er jo selvfølgelig mulig at slektskapet med Christen Opsal kan ha vært mer 'komplisert'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.