Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Helge Hålåsæter

[#68071] Stor-Ofsen i 1789

Recommended Posts

Guest Helge Hålåsæter

Er det noe sted jeg kan finne hvilke garder i Nord-Gudbrandsdal som gikk med/ble fraflyttet i denne raskatastrofen ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Bynde litegrann med Sel her, men du har sikkert sett det?Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Hallo Reidar. Du var veldig nær med Ulvolden og Selsverket. Ja, det er en spesiell gard som jeg er ute etter, og den ligger bare 7-800 meter i luftlinje derfra men på andre siden av dalen. Om dialekt: Jeg tror flere forstår bokmål enn dialekt (Ikke for å undervurdere andre, men)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Ja Helge, jeg tror det jeg også, skal prøve å holde meg til bokmålet i skriften.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Lauritzen

I 'Læsestykker paa Landsmaal' av Nordahl Rolfsen og Bernt Støylen (1906) står det et stykke om Ofsen i 1789. Jeg tar med et lite utsnitt:Paa garden Sunde i Vaage-bygdi tok skrida alle husi. Det minste barnet, ei smaagjenta, laag i vogga uppi loftstova, og alt folket paa garden var samla der, daa skrida kom og sopa huset aat elvi. Men det var det vedunderlege, at berre nedre deildi av stovebygnaden vart teki med ; Aller rarast var det med vesle-gjenta. Etter skrida hadde gjenge, vart dei var vogga utpaa elvi; ho laag innved land millom tvo timberstokkar, og daa dei skulde til sjaa, so laag ho Vesle-Ragnild der like god. Ho sov so roleg som det ikkje skulde vore nokon ting paa ferd, ho. Tett attmed fann dei ein ambar med ei brur-kruna i, og kruna fylgde ho Ragnild til Helle, daa ho vart gift dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Diesen

Storofsen er også behandlet i Wilhelm Sommerfeldt: 'Ofsen i 1789 og virkninger av den i Fron' Erling Diesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Erling Diesen

Storofsen er også behandlet i Wilhelm Sommerfeldt: 'Ofsen i 1789 og virkninger av den i Fron' Erling Diesen

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg har heftet STOROFSEN 1789 av A. Østmoe, men der er mest meterologi og hydrologi, bortsett fra noen fåe garder i Nord-Fron, som er hentet fra Sommerfeldt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Her er en redigert versjon av taksten for Sel 1789: Sel anneksBreden 3 huder - avfelt 6 skinn - 72 mål åker - 60 mælinger engeland - 1 kvernhus, 1 sag - utsæd 16 tønner, avling 77-80 tønner - 10-12 hester, 50 fekreatur, 60 små kreaturBræcken 4 skinn - ingen avfelling - (ikke ødelagt åker) - 20 mælinger engeland - 1 kvernhus - 2-3 hester, 17-18 hornkveg, 20 små kreaturerBue 1 hud 3 skinn - avfelt 5 skinn - 32 mål åker - 30 mælinger engeland - 2de kvernhus med kverner, en sag 1/6-part - utsæd 8 tønner, avling 34-40 tønner - 2-3 hester, 20 fehoveder, 30 små kreaturerØvre Dahle benefisert gard 2 huder 5 skinn - avfelt 1 hud 5 skinn - 32 mål åker - 70 ? mælinger engeland - 2 kvernhus med 5 kvernsteiner, 1 kvern eller Vinter Mølle i Elven Ullen, 1 sag Dahle Saugen - bygningene brant i juni 1783 og bygd opp nye - utsæd 8 tønner, avling i gode år 40 tønner - 3-4 hester, 20-24 fekreaturer, 50-60 små kreaturerNedre Dahle 2 huder 1 1/2 skinn - avfelt 1 hud 4 skinn - 24 mål åker - 8 mælinger engeland - utsæd 6 tønner, avling 30 tønner - 2-3 hester, 12-14 hornkveg, 30 sauerEnangen 1 1/2 hud - avfelt 1 hud 4 skinn - 32 mål åker - 14 mælinger engeland - utsæd 8 tønner, avling 40 tønner - 2-3 hester, 20 hornkveg, 30 små kreaturer - tidligere jordskred med skattefrihet for 6 skinn i 8 årFormoe 3 huder 6 skinn - avfelt 3 skinn - 60 mål åker - 70 mælinger eng - 1 kvern med hus - utsæd 15 tønner, avling 100 tønner - 10 hester, 60 hornkveg, 70 små kreaturerGiedsien, plass, skyld 1 skinn - ingen avfelling - 16 mål åker - 4 mælinger engeland eller 9404 kv.alen - utsæd 4 tønner, avling 18-20 tønner - 1 hest, 8-10 fe og 12-16 sauerHougen 9 skinn - avfelt 5 skinn - 32 mål åker (derav ødelagt av elven Giedaaen) - 24 mælinger eng - 2 kvernhus - utsæd 8 tønner, avling 30-40 tønner - 3 hester, 17-18 fehoveder, 30 små kreaturerJørgenstad 3 huder 6 skinn - avfelt 3 huder 2 skinn - 64 mål åker - 36 mælinger eng - 2 kvernhus, 1 Rost Sougen - 1 bro til seteren - utsæd 16 tønner, avling i gode år 70-80 tønner - 6-7 hester, 30 hornkveg, 60 små kreaturerKleven 1 skinn - ingen avfelling - 8 mål åker - 3 mælinger eng - utsæd 2 tønner, avling 8-10 tønner - 1 hest, 5 naut kreaturer, 20 små kreaturerNordre Kleverud 1 hud 3 skinn - avfelt 11 skinn - 32 mål åker - 26 mælinger engeland - 1 kvernhus med 2 kverner - en Plads under gaarden Klevrudlien - nok en anden Plads Klevmillum - utsæd 8 tønner, avling 35-40 tønner - 3-4 hester, 30 fekreaturer, 40 små kreaturerSøndre Kleverud 6 skinn 6 merker fisk, som lagretten formener at være 8 skinn - avfelt 6 skinn, igjen 2 skinn eller 1/4-part - 20 mål åker - 5 mælinger engeland - 1 kvernhus - utsæd 5 tønner, avling 20-25 tønner 1 hest, 10-12 fehoveder, 20 sauerKongsparten 8 skinn - avfelt 6 skinn - 16 mål åker - 10 mælinger engeland - utsæd 4 tønner, avling 16-20 tønner - 1-2 hester, 14-16 fehoveder, 20-25 små kreaturerKringelen 1 skinn - ingen avfelling - 20 mål åker - 4 mælinger engeland - utsæd 5 tønner, avling 18-20 tønner - 1 hest, 8-10 fehoveder, 20 små kreaturerSøndre Kringelen, Gaardeplads, skyld 1 skinn - avfelt 1/2 skinn - 16 mål åker - 6 mælinger engeland hver mæling til 9604 kv.alen - utsæd 4 tønner, avling i gode år 18-20 tønner - 1 hest, 7-8 hornkveg, 20 små kreaturerLauergaard 1 hud 9 skinn - avfelt 1 hud 2 skinn - 48 mål åker - 30 mælinger engeland - 1 kvernhus - 1 seterbro - utsæd 12 tønner, avling i gode år 60 tønner - 5-6 hester, 24-25 hornkveg, 35-40 små kreaturerLoftsgaard 1 hud 6 skinn - avfelt 1 hud - 32 mål åker - 10 mælinger engeland - 1 Sandboe Soug - utsæd 8 tønner, avling 40 tønner - 3-4 hester, 20 fehoveder, 20-24 små kreaturerSøndre Loftsgaard 1 1/2 hud - avfelt 8 skinn - 40 mål åker - 16 mælinger engeland - av en eiendom på på Sellsverket hvor Stampemølle er beliggende er bortskyllet et kvernhus eller Vinter Mølle - utsæd 10 tønner, avling 40-45 tønner - 2 hester, 12-16 fehoveder, 20 små kreaturer Ulletungen, en Partinentze som ligger under gården av skyld 6 skinn, beliggende i fjellmarken -- avfelt 5 skinnNedre Loftsgaard 1 hud - avfelt 8 skinn - 24 mål åker - 8 mælinger engeland - utsæd 6 tønner, avling 25-30 tønner - 2 hester, omtr. 20 fehoveder, 24 små kreaturerMellum 2 huder 3 skinn - avfelt 1 hud 10 skinn - 56 mål åker - 36 mælinger engeland - 1 kvernhus, uti en sag 1/6-parten - utsæd 12-14 tønner, avling 50 tønner - 4-5 hester, 30 hornkveg, 40 små kreaturerMoen 6 skinn - avfelt 2 skinn - 21 mål åker - 8 mælinger engeland - 1 kvernhus - på en eiendom og Plads under Gaarden, hvor elven har bortskyllet jordveien m.m. - utsæd 6 tønner, avling 20-24 tønner - 2-3 hester, 20 fehoveder, 30 små kreaturerOlstad Tord Guttormsson, 2 huder 6 skinn - avfelt 2 huder 3 skinn - 40 mål åker - 36 mælinger engeland - Skienne bro - 1 kvernhus - utsæd 10-11 tønner, avling 45-50 tønner - 5-6 hester, 25-30 hornkveg, omtr. 60 fårOlstad Hans Simonsson, 2 huder 6 skinn - avfelt 2 huder 3 skinn - 40 mål åker - 36 mælinger engeland - 1 kvernhus - 1 seterbro - utsæd 10 tønner, avling 40-45 tønner - 4-5 hester, 30-40 hornkveg, 40 fårOtbragt 4 skinn - avfelt 3 skinn - 12 mål åker - 8 mælinger engeland - utsæd 3 tønner, avling 12-13 tønner - 1 hest, 6 fehoveder, 10-12 små kreaturerOteckren 6 skinn - avfelt 4 skinn - 20 mål åker - 3 ? mælinger engeland - under en eiendom Stordahlen, jordskred - utsæd 5 tønner, avling 20-25 tønner - 1 hest, 10-12 fekreaturer, 20-24 små kreaturerRommundgaard 5 huder med herligheter - avfelt 3 huder 5 skinn - 60 mål åker - 40 mælinger engeland på gården med underliggende Bollungen, hver mæling til 4 mål åker eller 9604 kv.alen - 1 kvernhus, 1 sag Rest? Saug - på den underliggende eiendom Bollungen, 1 bro (og hus) - utsæd 14-15 tønner, avling 60-70 tønner - 8-9 hester, 30-36 fehoveder, 60-70 små kreaturerRudie 4 skinn - avfelt 3 skinn - 12 mål åker - 6 mælinger engeland - 1 stampehus - utsæd 3 tønner, avling 12-15 tønner - 2 hester, 16 naut kreaturer, 24 små kreaturerSchaarre 3 huder - avfelt 2 huder 6 skinn - 40 mål åker - 24 mælinger engeland - 1 kvernhus, 1 sag Gietto Soug 1/5-part - 1 seterbro - Plads Næsset - utsæd 10 tønner, avling 40-50 tønner - 4-5 hester, 28 fehoveder, 30-40 små kreaturerSchielle 4 skinn - ingen avfelling - 32 mål åker - 16 mælinger engeland - 1 kvernhus, Formoe Saug 1/4-part - underliggende Plads - utsæd 7 tønner, avling 30 tønner - 2 hester, 13-14 fehoveder, 20-26 sauerSchienna 3 skinn - ingen avfelling - 24 mål åker - 12 mælinger engeland - 1 kvernhus eller Vintermølle i elven Ullen av skyld 1 skinn, 1 mindre kvernhus - utsæd 6 tønner, avling 20-24 tønner - 3 hester, 20 fekreaturer, 30 små kreaturerSelsjord 2 huder 3 skinn - avfelt 1 hud 8 skinn - 32 mål åker - 16 mælinger engeland - 1 kvernhus - utsæd 8 tønner, avling 40 tønner - 2 hester, 20 fehoveder, 20 små kreaturerSchaatte 10 skinn - avfelt 8 skinn - 12 mål åker - 70 mælinger engeland - 1 kvernhus med kvern - utsæd 3 tønner, avling 15 tønner - 2-3 hester, 16-20 fehoveder, 30 små kreaturer 2de gården Nedre Ødegaarden 1 hud - avfelt 10 skinn - 40 mål åker - 26 mælinger engeland - utsæd 10 tønner, avling 50 tønner - 2 hester, 20 fehoveder, 25-30 små kreaturer 3 gården Øverbøe 1 hud - avfelt 3 skinn - (ingen åker ødelagt) - 36 mælinger engeland - 1 kvern - 2 hester, 20 fehoveder, 30 små kreaturerSolhiem 1 1/2 hud - avfelt 1 hud 3 skinn - 48 mål åker - 40 mælinger engeland - 1 sag Solhiem Soug, 1 kvernhus - utsæd 12 tønner, avling 56-60 tønner - 4-5 hester, 30-36 fekreaturer, 56-60 sauerØvre Thoue benefisert gård 6 skinn - avfelt 4 skinn - 24 mål åker - 20 mælinger engeland - 1 kvernhus - utsæd 6 tønner, avling 30 tønner - 2 hester, 15-16 hornkveg, 30 små kreaturerNedre Thoue benefisert gård 1 hud 4 skinn - avfelt 6 skinn - 28 mål åker - 30 mælinger engeland - 2 kvernhus - utsæd 7 tønner, avling 30 tønner - 3-4 hester, 16-20 fehoveder, 40 små kreaturerUllemoen 3 skinn - avfelt 2 1/2 skinn - 24 mål åker - ? mælinger eng (3 mælinger ødelagt) - utsæd 6 tønner, avling 20-24 tønner - 2 hester, 12-14 fekreaturer, 20 små kreaturerUllemoen Nordre, Gaardeplads, 1 skinn - ingen avfelling - 12 mål åker - 4 mælinger engeland - utsæd 3 tønner, avling 10-12 tønner - 1-2 hester, 8 fehoveder, 20 små kreaturerUllevolden 6 skinn - avfelt 4 skinn - 32 mål åker - 30 mælinger engeland - utsæd 8 tønner, avling 35-40 tønner - 2-3 hester, 12-14 fekreaturer, 20 små kreaturerUlsvolden 2 skinn - ingen avfelling - 20 mål åker - 16 mælinger engeland - 1 kvernhus - utsæd 5 tønner, avling 20-25 tønner - 2 hester, 16-18 hornkveg, 20 små kreaturerNordre Vangen 6 skinn - avfelt 3 skinn - 16 mål åker - 10 mælinger engeland - 1 kvernhus - utsæd 4 tønner, avling 20 tønner - 1-2 hester, 12 fehoveder, 16 små kreaturerNedre Veggum 1 hud 6 skinn - avfelt 1 hud 4 skinn - 32 mål åker - 40 mælinger engeland - 2 kvernhus - sagen i Veggum 1/2-part - utsæd 8 tønner, avling 40 tønner - 4-5 hester, 30 hornkveg, 40 små kreaturerØvre Veggum 1 hud 6 skinn - avfelt 1 hud 4 skinn - 48 mål åker - 44 mælinger engeland - 3 kvernhus med kverner, 1/2-parten i Veggum sag - utsæd 12 tønner, avling 50-60 tønner - 5-6 hester, 40 fe kreaturer, 40 små kreaturerVærket, Plads med skyld 2 mark rydningsskatt, ingen avfelling - 6 mål åker - 2 mælinger eng - utsæd 1 1/2 tønne, avling 5-6 tønner - 2 fekreaturer, 5-6 små kreaturerØyteigen 6 skinn - avfelt 4 skinn - 16 mål åker - 6 mælinger eng - utsæd 4 tønner, avling 20 tønner - 1 hest, 6-7 fekreaturer, 10-12 små kreaturerAamodt, Gaardeplads, skyld 1 skinn - avfelt 1/2 skinn - 12 mål åker - 2 mælinger engeland - utsæd 3 tønner, avling 12-14 tønner - 1 hest, 7-8 hornkveg, 20 små kreaturerNedre Aasseren benefisert gård 11 skinn - avfelt 7 skinn - 24 mål åker - 10 mælinger engeland - 1 kvernhus, 1 kvernhus med 2 kverner, 1 kvernhus eller Vinter Mølle - utsæd 6 tønner, avling 25-30 tønner - 1-2 hester, 16-20 hornkveg, 20-25 små kreaturerØvre Aasoren benefisert gård 11 skinn - avfelt 6 skinn - 28 mål åker - 7 mælinger engeland - 1 kvernhus med 4 kverner eller Vinter Mølle, 1 kvernhus i Aassorbækken - utsæd 7 tønner, avling 35-40 tønner - 2 hester, 12-13 fehoveder, 20 sauer

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Tore H., Det var litt av et skrift som du presenterer. Hjertelig takk. Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Lauritzen

Litt mer fra 'Læsestykker paa landsmaal' fra 1906:I Heiddalen gjekk det til eit menneske i Ofsen, og det var han Amund Horge. Det gjekk stusleg til med honom. Paa Horge aatte dei ei øy uti Sjoa, beint utfor garden, og der utpaa hadde dei slætte (slaattemark). Um morgonen fyrste skride-dagen reid han Amund og ein kar til ut paa øyi og skulde slaa. Men det var ikkje lenge dei var der, fyrr elvi bar til aa veksa so fort at dei tordest ikkje anna enn laga seg til aa rida fraa øyi att snøggast dei vann. Dei vart daa til raads aa gjera det soleis, at den karen som var med han Amund skulde rida i land fyrst, og so skulde han jaga gampen ut paa øyi til han Amund att. Det var so vidt at karen greidde seg yver; men det var paa hekti og. Aa faa jaga øyken ut paa øyi att fanst ikkje raad, kva han stræva. Elvi voks i kvar augneblink, og um ei ørliti stund var det ikkje bjodande til aa freista paa aa koma ut paa øyi til han Amund. Baat fanst det ikkje i heile bygdi, og um det hadde funnest, saa hadde det ikkje nytta. Soleis laut han Amund gaa der og sjaa paa at elvi kom veltande lenger og lenger innyver øyi, og at dauden kom nærare og nærare for kvar stund som gjekk. Det var sagte med eit hjarta han gjekk der og saag heim, unge guten; han hadde nok, kan ein vita ikkje tenkt at han skulde koma til aa skiljast soleis ved heimen. Mor hans gjekk inni stova paa Horge, fraa det eine vindauga til det andre, og vatt (vreid) fingrane sine. Ho var reint fraa seg, som alle kann tenkja seg: gaa der og sjaa tilstandet med sonen, og ikkje kunna rekkja honom so mykje som ein finger til hjelp. - Det stod nokre store oldrar utpaa øyi, og uppi ein av deim hadde han Amund klive, sist dei saag honom. Daa det leid utpaa natti, grov elvi ut heile øyi, og han Amund Horge fanst aldri att.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Ja, det var ei livate skildring fra boka 'I gamledaagaa' 1908 av Ivar Kleiven. Min tipptippoldefar overtok garden Øvre-Skaar der det hadde omkommet 10 mennesker (2 overlevde på sæteren). Fra garden Øvre Weggum litt lengre nede i Ottadalen, måtte folket fraflytte. Det var en annen av mine tipptipp'er med familie som måtte flykte over fjellet til Heidal. Men det er en tredje gard litt nord for Otta her, som er interessant for meg. Navnet er Øye (Nordre Loftsgård) som da ligger i Gudbrandsdal hoveddalføre. Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Jeg skrev feil navn inne i parantesen for min aktuelle gard. Det skal være Øye (Nordre Kleivrud). Hilsen Helge H.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Helge Hålåsæter

Er det noe skifte for denne Øye, mon tro ?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.