Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Svein G. Jakobsen

[#68076] Gårds- og bruksnr.

Recommended Posts

Guest Svein G. Jakobsen

Gårds- og bruksnr. ble innført med 1886 matrikkelen. Men når ble dagens gårds- og bruksnr. tatt i bruk?Jeg har forsøkt å søke etter slik informasjon og jeg har sjekket 'Våre røtter', men det stopper stort sett på 1886. Et unntak er Matrikkelutkastet av 1950. Her ser det ut til at gårds- og bruksnumrene fra 1886 fortsatt er i bruk.Er det noen som har oversikt over dette, og evt. henvisning til hvor dette omtales?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arne Langås

Dette vil vel i stor grad være avhengig av kommunestrukturen. Der kommunegrensene er uforandret siden 1886 vil seriene med gårdsnummer stort sett være de samme, mens sammenslåinger (i mitt distrikt særlig på 1960-tallet) vil føre til at numrene flere tidligere kommuner skal samles i én nummerserie. Måten dette løses på kan være forskjellig.Noen steder har man latt den nummerserien i den ene kommunen stå uforandret, og bare latt de andre følge forløpende (f.eks. gnr. 80 i tidl. kommune A er beholdt i storkommune C, mens gnr. 80 i tidl. kommune B er gnr. 243 i storkommune C).I andre tilfeller kan hver tidligere kommune begynne på et nytt hundretall, slik at gnr. 80 i B-eksemplet over nå kan være 280 i en ny kommune, mens gnr. 80 i en tidligere kommune D vil være 480.A-

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein G. Jakobsen

Hadde en idé om at det var slik, men var usikker på om det var en generell overgang til nye gårds- og bruksnummer.En delvis løsning er å sjekke http://www.lovdata.no/for/lf/index-kommu.html og finne kommunen og der sjekke forskriften om 'Sammenslåing av ... kommuner', så finner man i allefall tidspunktet for når de aktuelle kommunene ble slått sammen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Tore Hermundsson Vigerust

Det har vært anvendt gårdsnummer i jordebøkene og matriklene gjennom hele 1700-tallet og senere; - nummerering som prinsipp er ingen nyhet 1886, selv om siffrene er endret.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Svein G. Jakobsen

Joda, Tore det er kjent og brukbart beskrevet, bla. i 'Våre røtter' som jeg viste til i første post.Det vises til; 1661 Landkommisjonen 1665 Matrikkelen 1723 Matrikkelen 1838 Matrikkelen - her innføres også løpenr. 1886 Matrikkelen - her innføres begrepene gårdsnr. og bruksnr.Men overgangen til (i mange tilfeller) nye gårdnummer ved de omfattende kommunesammenslåingene rundt 1964 er ikke omtalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.