Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#68107] Dombok for Bergen 1812 - Tydning av noen få ord

Recommended Posts

Guest Barbara Lose

Jeg har forsøket meg på å transskribere en dom fra 1812. [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=5&filnamn=db12011812&gardpostnr=41&personpostnr=96&merk=96#ovre>Lenke Den originale teksten er partiell utydelig og jeg er ikke vant til å lese dansk. Det mangler altså noen ord i min transkripsjon og muligvis har jeg gjort noen grove feil.Det gjelder ikke å korrekturlese hele dommen, men kanskje noen kan hjelpe meg med lakunene som er markert med ....... og spørsmålstegn? Her kommer de to sidene:Side 266a LenkeAar 1812 den 1te December blev innen Bergens Byetingsrett aflest fölgende, Domme – Udi Sagen Procurator Hiordt Stuvitz som Actor, contra Birthe Elisabeth Olsdr og Anne Lovise Willemsen. –Med egen Tilstaaelse dem Bestiaalenes Tilhiemling og tildeeles med kosternes Forefindelse, er den, under denne Sag tiltalte Birthe Elisabeth Olsdr overbevist om at have frastiaalet Bonden Ole Knudsen Windaas en Amber med 7 Inhr ??? Smör, hvilken hun ved et Pigebarn navnlig Edel Lauretta Willumsen lod sælge og udbragte til 3 ?? og 3 f ...... ? hvilke Penge den Bestiaalene har erhaldt tilligemed den Amber hvori Smörret var, som er vurderede for 8 s og blev saaledes ingen Prætension paa nogen videre Erstatninger. Forsaavidt Birthe Elisabeth Olsdr vegl: existerer der fölgelig ingen Qvestion henseende Factum dog hvad den Straf anbestemmes?? hvortil hun med denne forbrydelse har qvalificered sig, da vil Forordningen af 20de Februarij 1789 § 2 i saa ……?…de blive Regelen, da hun, tilforn efter denne Forordning § 1, har været straffet for 1te Gang begaaet Tyverie med 4re Maaneders Tugthuus – Arbeide, og til hendes Straffetid i Betragtning af hendes Ungdom /: da hun kunn er noget over 20 Aar gl: :/ saavel som det Stiaalenes übetydelige Værdie til 3 Aar blives at fastsætte.- Som Hæler med fornævnte Berthe Elisabeth Olsdr tiltales endvidere under denne Sag Pigen Anna Lovise Willemsen. Denne fulgte nemlig hende med i den Söegaard hvor hun stial den ovennævnte Amber Smör uden dog hertil at være Tyvevidne eller herom at have nogen Kundskap förm.... efterat Tyveriet var begaaet. Birthe E. Olsdr paa hjemveien fortalte hende dette, og viste hende Smör-Amberen ved hvilken Lailighed Birthe E. Olsdr ogsaa sagde hun vilde dele Forderhen med hende, uden at der haver noget. Datum for dette Löftes Antagelse Side 266b

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Barbara!Her har du vore flink! Egentlig er her berre småting å pirke på. Eg skriv berre dei orda som treng korrektur:Ved egen Tilstaaelse, den Bestiaalnes Tilhiemling og tildeels med kosternes[? dette ordet finn eg ikkje ut av]overbeviist7 Merker[M og teiknet for mark] Smør, hvilket3 rd 3 Markerholdtvurderet for 8 s og blevErstatningOlsdr ang[aaer], og hvad den Straf anbelanger hvortil hun ved dennei saa HenseendeForordnings § 1hun kuns er nogetdet Stiaalnesblive at fastsættefulgte nemlig med hende ned iØyenvidneførend efteratHiemvejenLeiligheddele Fordeelen med hende, uden at der haves[Hi sida], men hvad der graverer denne meestvejede SmørretOmendskiøndtbestemte Strafudbragte Pengekunne undgaaeForhold saare mislig[?]4re Dageshun ogsaa komme til at deeltageOmkostningerneHiemmelActions-Ordren, Ligesom der helleroverbeviistUnder Sagførelsenhave hindrethensættes tilManufacteurWillemsen bør hensættes4re Dageeen for begge og begge for een betale i Salarium10 rd8rddenne Doms lovlige

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hei Gunnar!Mange mange hjertelig takk for store hjelp! Nå er alt helt forståelig.Ang. 'kosternes[? dette ordet finn eg ikkje ut av]':Jeg tror 'kosternes Forefindelse' betyr at man kunne forefinne tyvegods (den tomme amberen 'hvori smörret var') fremdeles hjemme hos min formor Anne Lovise Willemsen.Mvh. Barbara

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.