Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Barbara Lose

[#68131] Bergen Dombok 1814 - tyvegods - forklaring på norsk eller oversettelse til tysk

Recommended Posts

Guest Reidar Oddløkken

Kaffemühle er vel kaffekvern muligens? Strygejern med Bolte: Bolten er vel dette loddet de la inn i vedkomfyren for å magasinere varme til jernet, det husker jeg i bruk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Ja, Kaffeemühle er kaffekvern.Nå skjønner jeg betydningen av 'Bolte'. Tusen takk for forklaringen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Ang. litt dette loddet en gang til, jeg sa vel at de la det inn i vedkomfyren, men jeg tror mor la det inn i stekerommet på vedkomfyren, (Hadde ikke lysbryter før i 1955), men hvis jeg ikke husker helt feil lurer jeg på om noen vedovner hadde et lite rom beregnet til å varme strykejern-loddet, tror det hendte de varmet loddebolten på samme måten, kan det være riktig. Er det andre som har opplevd strømløse tider?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjell Lauritzen

Sengesprede er sengeteppe. Bredding: kan jo ligne på bredsel/overbredsel, altså en dyne.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Rb er forkortelse for Riksbank, Riksbankdaleren ble innført i Danmark-Norge i 1813. Den var hovedmynt i Norge til 1816, og i Danmark til 1854. Rbs er da Riksbankskilling. Tegnet etter tallene er marktegnet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Barbara!Eg fekk lyst til å prøve meg igjen:Alle prisane er oppgjevne i Rbd, bortsett frå kaffikverna til 3 Rb[og teiknet for mark, altså riksbankmark] og dei to stolne bøkene og salmeboka som er prisa i [teiknet for mark]Rbp[Riksbankpenge, altså mark riksbankpenge].de Bestjaalnes Tilhjemling og KosternesVinduesskeete, ingen Folk laaesc: en blaastribet[scilicet, nemlig]en ældre ditogammel BorddugStryelærreds LagenerMessing Blakkert[ein slags lysestake, eller skjerm på ein oljelampe]Messing Støder med Stang[er ein messingmortar til å knuse krydder med, stanga er vel den ein støyter med?]Lysestageret Parsidstnævnte Tingedelig har forklaretLejlighedCapitaine ved det borgerlige Artillerie-Corps H. Envoldsen[sic], stjaalet 2deEnevoldsen med 2 Vidner har beviistPsalmebog der er vurderet for 10 [mark]Rbp

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Barbara Lose

Hjertelig takk til Reidar, Kjell, Yngve og igjen til deg, Gunnar.Stryelærreds Lagener - Jeg fant ordet strie i min norsk/tysk ordbok. Det betyr Sackleinwand eller Rupfenleinwand, et hverdagsmateriell. Da er det vel snakk om 5 ikke så fine lakener.Til alle som har lyst til å se hvordan det gikk videre med de 3 tiltalte vil jeg gjengir de andre 3 1/2 sider, men jeg har ingen ytterlige spørsmål.Ha en fin kveld, alle sammen! Barbara...........................................................Den anden, under denne Sag tiltalte Person, Anne Lovise Olsdatter, som er enSide 334b [url="http://da2.uib.no/cgi-win/WebBok.exe?slag=lesside&bokid=bgdom1814&sideid=60&storleik=>LenkeSöster af Oline Martine er derimod ikke, uafert der er en hög Grad af formodning imod hende, overbeviist om at have deeltaget i selve Tyveriet, hvorimod hun, med egen Tilstaaelse er overbeviist om, at hun baaret störste Deelen af de stjaalene koster hjem i det Huus, hvor de og deres Moder havde Tilhold, dog skal hun, efter hendes Vorklaring, ikke have bragt den fra Gjerningsstedet men blot fra Skoestrædet, hvor hendes Söster Oline Martine tilleverede hende samme. I Øvrigt har hun vel foregivet at have været uvidende om, at det, som søsteren leverede hende, var Tyvekoster, hvorimod hun troede, at det var Töy, der tilhörte deres Morbroder, som af Frygt for Udpantning efter Sösterens Sagende til hende, vilde lade sin Töy bringe hen til deres Moder. Men foruden den Usandsynlighed dette i seg selv indeholder, især da Skoestrædet, hvor hun foregiver at have medtaget kosterne, ikke ligger paa Veyen fra deres Morbroders Huus til deres Hjem, har hun ogsaa med Overlæg gjort en falsk Forklaring angaaende det Sted, hvor hun mödte hendes Moder paa Veyen til deres Hjem. Denne Usandhet omend skjønt angaaende en uvigtig Gjenstand, vifor dog, de derefter hendes egen Tilstaaelse er fremsat efter Overlæg og paa Anmodning af hendes Söster, at hun ikke har verseret in bona fide, og maa, sammenholdt med de övrige Omstendigheter sætte det saa meget meere udenfor al Tviel, at hun maa blive at ansee som deelagtig i dette Tyverie, omend skjönt ikke som Tyvs Medhjelper, da hun ikke saaledes som 6-17-20 forudsætter, paa gjerningsstædet er overbeviist sin Hjelp, saa dog som Hæler, ved per postfactum at under-stytte et allerede bagaaet Tyverie. Hvad sluttelig angaar Sara Willumsen, der er ModerSide 335 Lenketil Oline Martine og Anne Lovise, da er hun overbeviist om at have vært i Besiddelse af en sort Vest, som med 2de Videner er beviist at have tilhört afgangen Jörgen Grip, hvis Enke edeligen har forklaret at have foræret samme til Drengen Jochum Fogh, der edeligen har bekræftet, at samme mod hans Villie og Vidende er ham frakommet; - Hun vil saaledes, da hun ikke til denne Vest, der er vurderet for 3 Rbs, har kunnet skaffe hjemmel, ikke kunne undgaar at betragte som Tyv for samme. Fremdeles har hun vært i Besiddelse af et Par Uldströmper, som Jochum Fogh med 2 Vidner har beviist at tilhöre ham, og edelig bekræftet at være ham mod hans Villie og Vidende fra kommen. Disse Strömper, som ere vurderede for 4 Rbp, har Sara Willumsen opgievet at have faaet af sin Datter Oline Martine, der har undgaaet dette og paaskudt at have fundet samme paa Værelset efter en Broder af hende, der er fraværende med en Kanon Skonnert , hvem hun ligeledes har opgivet som hjemmel for den ovenbenevnte Psalmebog. Denne Broder er efter en tilgeynbragt Attest fraværende, og for Dommeren anseet det uforsvarligt at udsætte Sagen efter hans uvisse hjemkomst, især da det er usandsynligt at han skulde ville fremstaae som hjemmelsmann til nogen av disse Ting, som andere have beviist at være deres. Hertil kommer endnu at Oline Martine ikke bliver Deterionis conditionis, ved at ansees skyldig i at have stjaalet Strömperne og Psalmebogen, thi hun vilde alligevel ikke kunne undgaae at ansees med maximum, af den förste gang begaaet Tyverie fastsætte Straf. Endelig kan ikke Sara Willumsen undgaae at ansees skyldig i Hælerie med sine DöttreSide 335b Lenkefor det fra Bundtmager Ewald Stjaalene, da hun har gjort samme falske Forklaring som Anne Lovise, og alle Omstendigheter tale for, at hun har visst af, at det var Tyvekoste hun modtog. Henseende Erstatning bortfalder al Qvestion, da det Sjaalene enten er kommet tilbage, eller Erstatning for samme frafaldet. De övrige Tyverier, som under samme dag har vært imputeret de Tiltalte, har ikke kunnet overbevises dem, ligesaalidet som Jochum Föegh tilfulde har kunnet bevise sin Ejendoms Ret til et Par blaae Buxer, som af Sara Willumsen har vært pantsat, og som han har ved kjendt sig. Henseende den Straf hvortil de Tiltalte have qvalificeret sig maa anmærkes, at ingen af dem, med Undtagelse af Anna Lovise, som engang formedelst misligt Forhold har vært hendömt i Fængsel paa Wand og Bröd, nogensinde har vært tiltalt eller straffet. De ville fölgelig blive at Dömme efter Forordningen af 20 Februarii 1789 respective efter § 1 og 7, og vil deres Straffetid, for Oline Martine til 2 Aar, og for Anna Lovise samt Sara Willumsen til 1 Aar efter Omstendigheterne blive at fastsætte. Under Sagförelsen skjönnes ingen saa den Forsömmelse at have vært begaet, at ingen derfor kann drages til Answar, og har deels denne Sags egen Vidlöftighed, deels Dommerens mange andre Forretninger og tildeels med judicielle, tildeels med extrajudicielle og executive Forretninger, været Aarsag i, at der ikke i samme tidligere er bleven afsagt Dom. Thi kiendes for Ret.- De under denne Sag tiltalte Oline Martine Ols Datter, Anna Lovisa Olsdatter og Sara Willumsen bör hensettes til Arbeid i Bergens Tugt og Manufacturhuus den förste i 2 Aar og de siste for et Aar, saaSide 336

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Reidar Oddløkken

Ang. strygjernet, er ikke helt sikker men lurer på om dette loddet var av stein, men selve jernet hadde et skyvelokk i bakkant hvor det varme loddet ble puttet inn. Er det flere som husker disse jernene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.