Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest André Martinsen

[#68140] Ole Kristoffersen og Karen Johansdatter, Enga i Nesna

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Sak 1:Ole Kristoffersen (f. om 1745) og Karen Johansdatter (f. om. 1741) bodde på Enga i Nesna. De hadde de følgende barn:1. Karen Johanna Olsdatter, f. 1778, [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16586&idx_id=16586&uid=ny&idx_side=-66>Lenke Faddere: Sr. Chr. Bernhoff, Gunnar Isaksen Berg, Mad. Bernoff Maren Berg, Maria Larsd. Nesna.2. Kristoffer Olsen, f. om. 1781, Lenke Faddere: Anders Dass, Isak Gunnarsen Nesna, Henrik Tollevsen Enga, jomfru Anne Cathrina Len...ig B...tt, Karen Olsd. Nesna.Kunne noen tyde det uleselige navnet?3. Marta Otelia Olsdatter, f. om. 1784, Lenke Faddere: Gunnar klokker, Kristen Mikkelsen Enga, Dorte Mette Gunnarsd. Nesna, Sara Jakobs. Nesna, Inger Samuelsd. Enga.4. Johan Olsen, f. 1785,

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Du har vel funnet ekteskapet deres nederst til høgre? Kildeinformasjon: Nordland fylke, Nesna, Ministerialbok nr. 838A03 (1770-1791), Kronologisk liste 1778, side 125-126. Permanent sidelenke: [url="http://www.arkivverket.no/URN:kb_read?idx_kildeid=16586&idx_id=16586&uid=ny&idx_side=-64>Lenke Jeg ville ha trodd at hans mor først ble oppkalt. Det er ihvertfall det som jeg har oftest sett på Vestlandet (dersom ingen av dem hadde vært gift før)På ft 1801 ser vi at han er 56 og hun 60:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ad innlegg 2:Jeg har funnet ektevielsen. Jeg har dog ikke funnet forlovelsen i kirkeboken, som vil opplyse om hvem forloverne var.Angående oppkalling: Slik jeg ser og erfarer det, var hovedregelen at den første datter skulle oppkalles etter sin mormor, og motsatt for den eldste sønn, som skulle oppkalles etter sin farfar. Jeg snakker først og fremst om Nord-Norge, men jeg har sett det også i fylker som Hordaland og Rogaland.Oppkallingsreglene var nok fastsatte, vil jeg påstå, men praktiseringen av dem kunne sikkert variere fra familie til familie og fra sted til sted. Og dessuten: Ingen regler uten unntak. For alt man vet, var det kun sønnene som ble oppkallet, skjønt det er lite sannsynlig i det nærværende tilfelle.Siden man ikke vet noe for sikkert, må man operere med begge kandidater:Kristoffer Marta og Johan KarenKristoffer Karen og Johan MartaTakk for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Rune Andre Nygård

Hei.Blar vi litt tilbake fra vigselen finner vi trolovelsen deres(se nesten helt øverst på høyre side)Lenke .Her ser vi at forloverene var Henrich Jensen Ager og Ellev Ellevsen Udøen.MVH Rune Andre

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Geir Tverå

Det er ikke sikker Ole var fra Nesna. Det er et skifte etter Ingebrigt Christophersen på Visthus i Tjøtta i 1836. Han døde uten etterkommere, og arvingene var hans halv- og helslsken, deriblant Ole Christophersen d.y. på Engen i Nesna. Dersom dette er riktig Ole, har vi navnet på søsknene hans. Søskenflokken er som følger:Ingebrigt (skifte Visthus 1836), Ole d.e.(død, Torberskogen), Ole d.y. (død, kun sønnen Christopher Olsen på Engen i Nesna er nevnt), Christense (enke på Visthus), Doreth (Bindalen), Marit (gift med Lars Hermandsen på Rødøya i Tjøtta) og Randine (halvsøster, død) - alle Christophersønner/-døtre.De bodde spredt, og det er ikke godt å si hvor denne gjengen kom i fra. Med dette utgangspunktet burde det imidlertid ikke være umulig å finne ut av det.Mvh Geir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ad innlegg 4:Ingen familiemedlemmer, med andre ord, og ikke svogere, etter hva jeg kan se.Takk for hjelpen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Ad innlegg 5:Der kom gjennombruddet når det gjelder Ole Kristoffersen. Jeg hadde antagelser om at det var en langtreisende og vidtspredt søskenflokk (det som kalles «godt gift») med ukjent opphavssted.Ingebrikt, Ole den eldre, Ole den yngre, Kristense, Daaret, Marit og Randine skal med letthet kunne finnes i kirkebøkene et sted på Helgeland, så spørsmålet om Ole Kristoffersens opphav ansees som løst.Takk for hjelpen, Geir Tverå.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Jeg kan fremlegge opplysningene som jeg har funnet hittil. Det er sikkert flere som har bruk for det..INGEBRIKT KRISTOFFERSEN, f. om. 1745, bodde på Flatøy og på Vevelstad før han ble bonde på Visthus. Han giftet seg først med Marit Andersdatter (1775) og deretter med Marit Pedersdatter (uvisst år).Jeg finner ved hjelp av FamilySearch, Vital Records Index, Ingebrikt Kristoffersen,1.) f. 1736 Raudlia i Velfjord, sønn av Kristoffer Ingebriktsen. Kristoffer Ingebriktsens mor het Randi Kristoffersdatter; (Kan nok utelukkes.)2.) f. 1744 Nærøy i Nord-Trøndelag, sønn av Kristoffer Berg (Noen vil mene at denne kandidaten er interessant, da flere av fadderne (jf. innlegg 1) het Berg, men denne Christopher Berg synes kun å ha hatt barnene Synnøve og Valborg i tillegg til Ingebrikt);3.) f. 1745 Raudlia i Velfjord, sønn av Kristoffer Ingebriktsen; (Kan nok utelukkes.)4.) f. 1750 Raudlia i Velfjord, sønn av Kristoffer Ingebriktsen; (Kan nok utelukkes.)og Engelbrikt Kristoffersen,5.) f. 1752 Vefsn, sønn av Kristoffer Engelbriktsen. (Kan nok utelukkes.).RANDI(NE) KRISTOFFERSDATTER, f. om. 1776, bodde hos sin ovennevnte halvbror Ingebrikt Kristoffersen på Visthus. Hun var og forble visst ugift.Det finnes fem stykker Ranni Christophersdatter i tiden 1740-1780, hvorav fire i Beistad og én i Støren i Nord-Trøndelag. Ingen funn langs Søndre Helgeland..OLE KRISTOFFERSEN den eldre bodde i Torbergskogen. Jeg har ikke funnet ut annet enn at stedet ligger i Brønnøy..OLE KRISTOFFERSEN den yngre bodde jo på Enga i Nesna..DAARET KRISTOFFERSDATTER var visst gift i Bindal. Jeg har ikke funnet ut mere om henne..MARIT KRISTOFFERSDATTER, f. om. 1767, var gift med Lars Hermannsen på Raudøya i Tjøtta. De giftet seg i 1823. Begge hadde vært gift tidligere; han med Marit Kristiansdatter i 1795..KRISTENSE KRISTOFFERSDATTER, f. om. 1761, var gift med Erik Hansen på Vistnes. Erik Hansens farmor var Boel Frantzdatter Winther på Tro.Hun finnes ikke i FamilySearch i tiden 1751-1771..Jeg har tidligere arbeidet ut fra en antagelse om at søskenflokken var fra Helgeland, og har derfor utelukket eller ventet med muligheten for at de kom fra f.eks. Nord-Trøndelag.Flere av fadderne var trøndere: Christopher Bernhoft (trolig fra Støren, Nord-Trøndelag; ikke den samme som sognepresten i Støren), Agnethe Bernhoft (Støren). Fredrich Christian Vogt Bernhoft (Støren, sønn av den nevnte sogneprest) var da også sogneprest i Nesna. Man har ellers Gunnar Isaksen Berg fra Bergen og Anne Cathrine Lemvig Bull fra Kristiansund.Jeg er tilbøyelig til å tro at barnenes far, Kristoffer, kunne være fra Nord-Trøndelag, kanskje Beistad eller Støren, og at han kom til Helgeland — hvor alle eller flere av barnene ble født. Min begrunnelse er at sannsynligheten for at Kristoffers barn, og i særdeleshet sønnene, alle skulle ha flyttet fra Nord-Trøndelag og til Helgeland i voksen alder, er svært liten. Kanskje alle døtrene, men ikke alle sønnene.En mulighet er dog at Kristoffer kan ha flyttet til Helgeland mens barnene enda var unge, og derfor tok alle sammen med seg. Det forklarer isåfall hvorfor nesten ingen av barnene finnes døpt på Helgeland til tross for at alle bodde og giftet seg der i voksen alder.Ingebrikt, Randine, Ole den eldre, Ole den yngre, Daaret, Marit og Kristense Kristofferssønner var født i tiden 1740-1780, og finnes derfor i en kirkebok. Man ser at flertallet av dem var bosatt i Vevelstad, samt Brønnøy/Bindal.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Se tema #69006.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Jeg ser i Helgelands Blad av den 15.-16. april d.å. at familien vies stor oppmerksomhet i en historieartikkel. Artikkelforfatterinnen er Ann Kristin Klausen.Det fortelles at det var bygselbonden Ole Kristoffersen, konen Karen «Johannesdatter» (som skal være Johansdatter) og barnene Karen, Kristoffer og Marta Otelia, og la meg tilføye Johan, i tillegg til den ni år gamle fosterdatteren Berit Jakobsdatter. Familien hadde også en tjener, Herman Hansen, av tysk avstamning.Ole Kristoffersen betalte formueskatt og kvernskatt i 1789. Gården hadde i tillegg en bekkekvern, som dog var beskrevet som liten og ubetydelig.Kristoffer Olsen overtok bygselen etter faren. Han døde gift, men barnløs (slik jeg forstår det), og etterlot seg «en betydelig formue» (som kanskje er en liten overdrivelse). Nettoarven var på 202 riksdaler, hvorav søsteren Karen Olsdatter fikk halvparten. Det står ikke noe om hva søsteren Marta Otelia Olsdatter fikk, men hun fikk vel de resterende 101 riksdaler.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.