Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Moira Bue

[#68209] Old church records, help with dates.

Recommended Posts

Guest Moira Bue

I was wondering if anyone knew of a site which gives the meaning of ecclesiastical dates in the Norwegian records for the 1600's?For example, I have just spent about 20 minutes figuring out that 'Dom Quasimo' was the first Sunday after Easter. The other dates surrounding this are also unknown to me. Is there a list of these old dates anywhere?This brought me to another problem with the Norwegian calendar for 1679 which looks to me to be off by 4 days? The ecclesiastical calendar for 1679 shows Easter to be April 2 but that is a Wednesday!I know that Norway didn't adopt the Gregorian calendar until 1700 so maybe my site information is wrong.What do Die, Dom and Fes at the beginning of the date mean? Would I be right in assuming that 'Fes: 3 Nat: Christi' means the 3rd day of the Feast of the Nativity or December 27th?Lots of questions I know but at the rate of about 15 minutes per date it's hard work,Any pointers to sites (Norwegian ok) having this information would be appreciated, thanksmoira-in-sunny-Florida

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

As far as I know, this one http://www.morchslaegt.dk/bauers/bauer.htm is correct for Denmark. (for Jan/Feb 1700: click 1621 or 1714) After 1770 there is a discrepancy between DK and NOR for Annunco Maria and AllSaints Day.'Die'= day (in Latin); 'Dom'= (Dies) Dominica, (day of) the Lord; =Sunday; 'Fes' = Festum, feast (in Latin)Right, 'Festum 3 Nativitatis Christi' is the third day of the feast of the birth of Christ, 27 December.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

Thanks for the site addresses and if you check them out you will see they do not necessarily all agree. The site referred to in (2) appears reliable which gives Easter 1679 as April 20 - the third site in (3) gives it as April 2.However, this still leaves me wondering about the dates after Easter. Our ancestor's entry is hereLenkeDom: Quasimod: Thommis Skredder's datter Berte døbt ved Hedenstad.You can see the surrounding dates of 'Die Virid' 'Dom: Misericon' 'Dom: Jubilate' 'Dom: Exandi'. Where are these to be found?Et spørsmal til - ved hensyn til 'døde' var det vanlig for noe å bli jordfestet og begravde på samme dag og på en Søndag?takk

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Egil Glørud

Uoverenstemmelsene må vel ha å gjøre med 'omregning' eller ikke mellom juliansk og gregoriansk kalender ?Forklaring på latinske kirkeårs-dager:http://no.wikipedia.org/wiki/KirkeåretDies Viridium: Skjærtorsdag. Dominica Misericordia: 2. søndag etter påske.Har også undret meg over om det er noen forskjell mellom jordfestet og begravet. Kanskje er jordfesting = jordpåkastelse som kunne foregå ETTER begravelse (f. eks. på en preken-søndag) fordi begravelsen ikke kunne vente til presten kom til akt. kirke/gravpl. ??? Prestene betjente jo ofte flere kirker.Begravelse på søndager var vel vanlig i tidligere tider - nettopp fordi presten mange steder bare var 'tilgjengelig' på visse søndager.Egil

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Heskestads kalender: påsken 1679 = April 20.Latinske navn rundt påske: Palmarum Dominica = palmesøndag; Dies Coenæ Domini-Dies Viridium = skjærtorsdag; Dies Parasceves = langfredag; Pascha, Festum Resurrectionis Domini= Påske, 1. påskedag; Quasi modo geniti = 1. søndag etter påske; Misericordia Domini = 2. søndag etter påske; jubilate = 3.søndag etter påske; Cantate = 4.søndag etter påske; Rogate = 5.søndag etter påske. Festum Ascensionis Domini Ascensio Christ = kristi himmelfartsda - 6.torsdag etter påske; Exaud = 6.søndag etter påske; Pentecoste = pinse; 1. pinsedag = 7.søndag etter påske.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Moira Bue

Tusen takk det ville være hjelpsom. Jeg har funnet en god 'site' for kalendaren http://www.timeanddate.com/calendar/index.html med det gir ikke kirke dato.Med hensyn til jordfestet og begravde jeg forstå at når presten var bortreist det var mulig for noen å bli begravet av klokkeren men det var bare presten som kunne jordfeste noe - as in prayers for the dead in the Catholic church.moirap.s. kunne tenk meg å bli i Norge til Påsken når som helst det blir

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

'graveside ceremony'), som presten utførte. Det skjedde vanlegvis etter ei av dei første gudstenestene på staden - men det kunne også ta lenger tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ivar S. Ertesvåg

(8): her forsvann det noko... freistar igjen:Egil (5) (og Moira (7)): Gravlegging (eng: 'burial') var ei privat sak for slekt og grannar. Dei kasta opp ei grav, la ned kista med liket og grov att. Den kyrkjelege handlinga, var jordfesting (eng.: 'graveside ceremony'), som presten utførte. Det skjedde vanlegvis etter ei av dei første gudstenestene på staden - men det kunne også ta lenger tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.