Jump to content
Arkivverket

[#68211] Vanse Farsund


Guest Svein Atle Stendal

Recommended Posts

Guest Svein Atle Stendal

Osten Johannesen ,f. rundt 1764, var bonde og skipper på Ore i 1801. Er det noen som kan hjelpe med opplysninger om hans bakgrunn og hans ev. søsken ? På samme tid bodde en Christen Hellemand på Øvre Vatne. Han var født rundt 1733. Hvilken bakgrunn hadde han ? Kunne han ha en yngre bror ,Lauritz Hellemand, som var kjøpmann i Bergen ?M.v.h. Svein Atle Stendal

Link to post
Share on other sites
Guest Per Torgersen

Anbefaler deg å se i bygdebøkene for Lista, samt boken Familien Ore fra Lista.Østen Mikal Johannessen og slekta hans nevnes under gården Ore.Kristen Gabrielsen Hillemand var snekker/tømmermann e.l. og nevnes under gården Østre Vatne. Det står ikke noe om hvor han kommer fra.

Link to post
Share on other sites
Guest Per Torgersen

Anbefaler deg å se i bygdebøkene for Lista, samt boken Familien Ore fra Lista.Østen Mikal Johannessen og slekta hans nevnes under gården Ore.Kristen Gabrielsen Hillemand var snekker/tømmermann e.l. og nevnes under gården Østre Vatne. Det står ikke noe om hvor han kommer fra.

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Jeg kan supplere Per med disse detaljene fra Listaboka:Øystein (Osten) Johannesen (1764-1842) var sønn av Johannes Torjesen Solbjørd. og Lisbet Katrine Øysteinsdatter Ore. De var velstående og etterlot seg en bra formue.Søsken til Øystein: Anne Rebekka 1775 (g.m. Kristoffer Jacob Olsen Ore). Janikken Elisabet 1778 (g.m. gjestgiver Tønnes Tønnesen Helvig). Tønnes Magnus (3 med dette navnet som døde små) et par søsken til.Christen Gabrielsen Hillemands tredje ektefelle (Johanne) var neppe ei Rasmusdatter (slik FT1801 sier) , men ei Christensdatter fra Hoveland i Herad. (Ekteskapsinngåelse 2.juli 1889. Midtre spalte nederst, høyre side Lenke ). Før dette hadde han hatt et ekteskap med Maria Jacobsdatter fra Brekne på Lista, og etter dette Maren Jensdatter Krag.Noen spor som skulle gå i retning av Bergen er vanskelig å se. (Om ikke Lauritz Hellemands far skulle hete Gabriel ?) IM

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Har bildet av min forfader Øystein Johannesen Ore på veggen her hjemme. Skal undersøke om ikke min ivrige fetter har scannet det allerede så det kan legges ut her.

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Hellemand eller Hillemand, - antakelig er skrivemåten underordnet her. Det er jo meget forståelig at Svein Atle tolker dette navnet som et slektsnavn, s- og at Christen kan ha forbindelse med andre med samme slekts-navnNår han nevner Lauritz (Lars) i Bergen (som event. bror), tror jeg ikke vi befinner oss i noen nærhet, men det er en annen Lars Hillemand som i 1722 er Residerende Capellan i på Finnøy (Findöe) i Ryfylke ( [url="http://www.vigerust.net/by/riks1722_christiansandstift.html>Lenke Hvorvidt det er en Bergens-forbindelse her skal foreløpig være usagtMen vi har også en Gabriel Christensen Hillemand (Dette er jo et velklingende navn med tanke på vår gåte) som blir far til en PETER MØLLER i Stavanger i 1733 Lenke , ei Brabro (med ny ektefelle) i 1736 Lenke og nok ei Barbro i 1738

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Oppsan. Jeg glemte helt å bruke Family Search.Og her har vi en Christen Gabrielsen, som blir døpt 12.august 1731 i Stavanger domkirke med Gabriel Christensen Hillemand og ei Barbroe Hillemand som mor.Dette er åpenbart en kirkebokavskrift siden datoen er med, men finnes denne kirkeboka mon tro?IM

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Atle Stendal

Tusen takk for hjelpen! Det ser ikke ut til at Johannes Toriessen hadde noen datter med navnet Johanna Johannesdatter , som jeg hadde håpet på, i Bergen. Jeg håpet på at OSTEN JOHANNESEN fra Ore på Vandsø kunne ha en link til henne., Jeg er ikke sikker på opphavet hennes. Johanne ble født i 1771 (varierende alder), muligens Bergen, og ble gift i Domkirken med en Absalon Absalonsen sommeren 1805. Det er ingen opplysninger om hennes far eller forlovere som kan lenke henne til noen. Utpå høsten fikk de en datter Anna Bergithe Oline . Jeg har fått nye opplysninger om fadrene,( skannede kirkebøkene) hvor Osten Johannesen (han var jo skipper)og Hellemand kommer inn. Christen Hellemand bor på Østre Vatne. En Kristine? Helleman, muligens søster til kjøpmann Gotfried ,(ikke Lauritz min feil) var også fadder. Jeg lurte på om det var en forbindelse der også med Vanse.Det som er det spesielle her er at denne datteren til Johanna, Anna ,ble i 1826 gift med en Cornelius Andresen/Andersen fra Østre Vatne. Broren, Hans Friederich Absalonsen giftet seg med søsteren til Cornelius, Bolette Jamine ,i 1837. Han flyttet dit også som skredder. Foreldrene til Cornelius og Bolette var Anders/Andre Jakobsen og Pernille Hansdatter. Jeg fant disse forbindelsene litt for tilfeldig. Derfor begynte jeg å lure på om det var en forbindelse mellom Johanna Johannesdatter og Osten Johannesen på Ore og Christen Hellemand på Østre Vatne allerede over tjue år tidligere da Anna ble døpt.Jeg har sett på mange muligheter for hvem som kan være Johanna Johannesdatter i landet (1801), men det er alltid noe som ikke stemmer.M.v.h. Svein Atle

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Atle Stendal

Absalon Absalonsen ble født på gården Jonstad i Innvk i Nordfjord i 1778. Hans foreldre var Absalon Jonsen (1741-1811) og Anna Amundsdatter(1738-1813). Han har etter alt å dømme reist til Bergen og tatt seg tjeneste hos Niels Johnson Mariager da han er registrert der i 1801. Veien gikk nok til sjøs. Han er registrert i Undersøkelseskommisjonen 1804-1805 som matros. På denne tiden ble han kjent med en Johanna Johannesdatter på over 30 år. Hun ble gravid og de giftet seg i Domkirken 3. juni 1805. (Det er rundt Johanne Johannesdatter og datteren Anne dette innlegget opprinnelig dreiet seg om, men det er artig å gi andre opplysninger også).På det tidspunktet var Absalon betegnet som sjøfarende. Samme høst, i november, ble datteren Anna født. Absalon reiste ute mens napoleonskrigene tok seg opp. Høsten 1808 ble skipet han var på kapret av engelskmennene. Absalon havnet i fangenskap på et fangeskip i Plymouth. Det må ha vært et forferdelig liv der ombord. En medfange sa at : 'Man får meget til å dø av og lite til å leve av'. På nyåret 1812 ble Absalon ført over til flåtehavnen Chatham i Kent sørøst for London. Der var Absalon bare noen måneder før han ble frigitt (til tross for at krigen varte noen år til). Absalon var antagelig syk og ble sendt hjem over Danmark i mai. Han kom endelig hjem til Bergen hvor Johanne hadde livnæret seg som selgerkone de årene han hadde vært borte. Det ser ikke ut til at han dro ut igjen, muligens p.g.a. ettervirkninger fra ¤prisonen'. Han blir betegnet som dagsarbeider i 1815. Året etter Absalon kom hjem, fikk Johanna en sønn, Hans Friederich. Han ble siden skredder, men fikk et barn (min oldemor)med en tjenestejente. Denne Hans rømte til Farsund og giftet seg der. Absalon fikk ikke oppleve dette. Fattigdommen var antagelig stor og Johanna ble gravid igjen. Våren 1816 døde Absalon, bare 38 år gammel. 27. mars ble han ført til graven fra St. Jørgen hospitalkirke som 'fattig Liig'. Johanna mistet barnet sitt ,like etter fødselen, senere på året. Hun arbeidet videre som selgerkone i noen år inntil svigersønnen fra Vanse flyttet inn i 1826. Hun døde i september 1846, 72 år gammel.M.v.h. Svein Atle

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

Øysten Johannessen Ore og familie i 1801 Lenke base&sidenr=7&filnamn=f18011041&gardpostnr=113&merk=113#ovreHan var født 27.1.1772 på Ore, Lista. Ifølge boken 'Familien Ore fra Lista' var bondelivet ikke etter gamle Øysten smak. Til gårdsarbeidet leiet han folk. Han seilte vel først som frakteskipper langs kysten. Siden kjøpte og solgte han laster for egen regning. Senere fór han særlig på Holland og England. Et skipsførersertifikat er datert 26.4.1805, det var nødvendig for å seile i utenriksfart med større fartøy. Napoleonskrigene skapte gylne muligheter for skippere og redere som var villige til å ta risikoen. Gamle Øysten ser ut til å ha fart i koffardifart hver gang freden var såpass stabil at skip kunne gå i fart over Nordsjøen. Men han var også i krigstjeneste i kaperfarten og kystforsvaret.Men det var ikke kjent at han var fadder i Bergen for Anna Bergithe Oline. Absalon og Øysten må meget sannsynlig ha møtt hverandre i det maritime miljø. Kan Absalon ha vært matros ombord på Øystens skip?

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Atle Stendal

Kristine? Helleman bor. i.flg 1801 tellingen. i Bergen. men på Osten står det ikke noe ekstra. Det har slått meg at det kan være en forbindelse mellom Absalon og Osten. Ting tyder på at Absalon også var i utenriksfart. Siden viser det seg at de andre barna har fadre i sjøfartsmiljøet.M. v. h Svein Atle.

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Man bør jo også kunne forsone seg med at det ikke nødvendigvis foreligger noen familierelasjoner til Farsund/Vanse hos Johanne Johannesen, men indikasjoner er det jo flust av, - også med tanke på generasjonen etter.Det er jo en maritim forbindelse omkring 1800 mellom Bergen og Farsund/Lista gjennom rederfamilien(e) Lund/Sundt. Lista-boka bekrefter at Øystein Johannesen Ore var skipper på et av Lunds skip. – Så kanskje forbindelsene omkring 1805 kun dreide seg om vennskap blant skipskammerater.Jeg får ikke helt tak på forbindelsene mellom Hellemand/Hillemand-familiene i Stavanger og Bergen, og vil prøve å finne ut av dette når tiden byr seg. Men det kan tenkes det ligger en aldri så liten nøkkel til løsning her, - selv om forbindelsen eventuelt må føres tilbake til tidlig 1700-tall. I tillegg kan det være interessant å finne ut av Christen Gabrielsens to første ekteskap, og etterkommerne derfra. Den ene (første?) ektefellen var fra Brekne på Lista, men den andre, - Maren Jensdatter Krag, - HUN har jeg en misstanke om var utensogns, - eventuelt fra Bergen eller Stavanger. – Og Christen Gabrielsen Hillmand selv, ankom vel ikke Østre Vatne før i voksen alder.IM

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Atle Stendal

Jeg er glad for at jeg satte i gang alt dette- selv om utgangspunktet var Johanna ,har jeg fått mer informasjon om livet og forholdene rundt Absalon i stedet. Jeg har begynt å lese om kapertrafikken i Skagerak som sørlendingene var mye engasjert i. Ikke rart at mange endte opp i prisonen. Det var likevel artig at du , Iver Mosvold, trakk frem familien Lund. En av fadrene til Anna Bergithe Oline het Maria Lund. Jeg tok ikke med dette navnet først da jeg ikke var klar over at det kunne noen betydning i denne forbindelsen. (skannede kirkebøker Domkirken 1763-1820, fødte døpte 1805 s. 351). Dette bekrefter også at det kan ha vært forbindelser - forutsatt at Maria Lund er av denne rederfamilien. En Olina Maria Lund bor i Bergen på denne tiden. Hun var gift med repslagermester Isack Lomann. Hun skulle ha vært rundt 23 år i 1805.Det ser ut til at hun var død allerede året etter.M.v.h. Svein Atle

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Nå er LUND et svært så vanlig slektsnavn, - også i Bergen, - men en kobling mellom Farsund-familien og en Lund i Bergen ville jo vært meget interessant i denne sammenheng.Den Olina Maria Lund som du nevner i forrige innlegg ( [url="http://digitalarkivet.uib.no/cgi-win/WebCens.exe?slag=visbase&sidenr=3&filnamn=f1801&gardpostnr=39040&personpostnr=573003&merk=573003#ovre>Lenke og

Link to post
Share on other sites
Guest Svein Atle Stendal

Nå har jeg et godt grunnlag for å starte på et 'prosjekt' rundt Absalon Absalonsen i stedet. I perioder bruker jeg å konsentrere meg rundt enkeltpersoner av mine forfedre. Jeg har fått mange gode tips og tråder å følge nå. Jeg vil merke meg boken. Når det gjelder Absalon sin kone, Johanna Johannesdatter, må jeg forsøke å finne andre løsninger.M.v. h. Svein Atle

Link to post
Share on other sites
Guest Iver Mosvold

Spennende arbeid! Når det gjelder prison-tida i England , så kjenner sikkert til denne: [url="http://digitalarkivet.no/cgi-win/webcens.exe?slag=visbase&sidenr=11&filnamn=fa22001807&gardpostnr=11&merk=11#ovre>Lenke . Vi finner også en rekke sjøfolk fra Farsund (37) og Lista (10) på denne listen. Kanskje du kan finne ut hvem denne fangekameraten fra Christiansand var, P.HELLEMAND,

Link to post
Share on other sites
Guest Bodil Brøgger

(17) Lykke til med arbeidet med å finne ut mer om Absalon Absalonsen og miljøet rundt ham. Håper du skriver om det du finner her på Digitalarkivet. Håper at du finner ut mer Johanna Johannesdatter også. Vi kommer til å vente spent.

Link to post
Share on other sites
  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.