Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Bengt E. Vesthagen

[#68326] Feil i Løtenboka, eller?

Recommended Posts

Guest Bengt E. Vesthagen

Under gården Bjerke vestre i Løten: Bygselsmann Jon Johannesen som var gift med Magnhild Christensdatter hadde bl.a. sønnen Jens, dpt 27.12. 1755. G.m Randi Nilsdatter Ytterborg. De var brukere av Grønsveen i 1801. Jens og Randi var foreldre til stortingsmann Nils Ytterborg. Alt dette ifølge Løtenboka. Om Nils: [url="http://www.grohi.no/Akersdolen/2006/02/ad_2_06.html>LenkeDisse opplysningene skaper litt forvirring, da mine undersøkelser viser noe annet. Jens ble i 1789 gift med enke Dorthe Pedersdatter Grønsveen: Lenke I FT 1801: LenkeFødselen til stortingsmannen Nils:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg finner ingen Grønsveen i Løten 1801. Men jeg finner denne familien i Ås Lenke Ved å se på FS så fikk Jens og Randi Jon i Romedal i 1788, følgende døpt i Løten Niels 1790(antar død?), Niels 1793 og Andreas i 1795. Det ser ut til at hele familien har trukket av litt på alderen.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei Berit! Du har nok funnet rett familie til stortingsmann Ytterborg. Jens og Randi giftet seg i Romedal i 1788 før de flyttet til Løten. Trolig er Jens fra Romedal, men det er vanskelig å få bekreftet da det ikke finnes kirkebøker for tiden rundt hans fødsel. Mulig det kan stå noe om dette i Romedalsbøkene under Gollersrud. Dermed kan jeg nok slå fast at Jens Jonsen, far til Nils Ytterborg ikke er min Jens Jonsen på Bjerke i Løten. Dermed fikk jeg bekreftet min mistanke om at opplysningene i Løtenboka er feil. Hjertelig takk.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Jeg er enig i at det er feil i Løtenboka, men jeg er ikke enig i hva som er feil. Utgangspunktet for feilsøkingen er Grønsveen. Da Jens gifter seg 14/4 1789 blir Dorte Pedersdatter kalt enke, Jens for oppgitt bosted 'Bierke'. I folketellinga 1801 står det at det er hennes 2. ekteskap, hans første. De er oppført med bare ett barn, Ole Hansen som er hennes, ingen andre som skulle være deres felles. Jeg mener at feilen i Løtenboka er Jens Jonsen sin tilknytning til Jon Johansen Bjørke vestre. Jens Grønsveen og Jens Ytteborg var gjevngamle og giftet seg samtidig.Løtenboka bygger i stor grad på Christian Spangen artikkel i Hedmarkslektshistorielags tidsskrift bind 1 og Ytteborgslekta. Han sier at Jens var i Romedal i sin ungdom, men begrunner tilknytningen til Løten på flere måter uten at jeg har undersøkt kildene. For det ene gir de føderåd til Randi Nilsdatters foreldre når de overtar bygselen fra de i Ytteborg. Når de forvinner fra Løten etter at Andreas/Anders blir døpt 25/5 1795 dukker de opp igjen i Danmark hos Jens sin bror Christopher Hedemarch en gang etter 1801. Hvor de var i 1801 har ikke Spangen funnet og han har heller ikke med barna Jakob og Johannes. Johannes ble døpt 27/7 1800 i Vestby, men Jakob har jeg ikke funnet dåpen til. Jeg fant heller ikke konfirmasjon til de eldste barna i Vestby, så antagelig bodde de ikke der lenge. Det pussige er at Jens mangler tittel i 1801, hverken bonde, husmann, inderst eller håndverker. Dette er ikke noe bevis for at Jens var fra Bjørke vestre, men det er en sannsynliggjøring. Hadde det vært et skifte på Bjørke som fortalte hvor det ble av sønnen Jens hadde det vært avklart. Jon Johansen Bjørke døde 1783, så det er en mulighet for å finne opplysninger i et eventuelt skifte. Når kona døde vet jeg ikke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei Sverre! Hjertelig takk for svært nyttig informasjon. Nå fikk jeg noe å tygge på. Forstår jeg deg rett at du mener at familien på Grønsveen i 1801 (Jens Jonsen og Dorthe Pedersdatter) ikke har noe med Jon Johansen og Magnild Christensdatter Bjerke å gjøre? I såfall kan jeg eliminere vekk denne familien?En annen ting. Jeg ser at Ytteborg og Ytterborg blir brukt om hverandre. Hva er egentlig det rette?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Da jeg søkte etter barna til Jens og Randi fikk jeg opp et barn til, men tok det ikke med her da jeg ikke trodde det kunne være deres siden det dreier seg om Lier i Buskerud.Siden det virker som om paret forsvant fra Ås til ukjent sted etter 1801, og at Jens hadde en bror som het Christopher så legger jeg det inn her nå. [url="http://www.familysearch.org/eng/search/igi/individual_record.asp?recid=100010051497&lds=1&region=12&regionfriendly=&juris1=&juris2=&juris3=&juris4=&regionfriendly=&juris1friendly=&juris2friendly=&juris3friendly=&juris4friendly=>LenkeOg kirkeboka nederst h.side. Desverre så klarer jeg ikke å lese tittelen til Jens

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Når det gjelder navnet så er Ytteborg brukt av Løtenboka og i tråd med uttale. Historien bak navnet er litt spesiel, forstavelsen er egentlig en oppkalling etter prokurator Ytter og navnet har nok blitt skrevet Ytterborg noen ganger.Da Anne Christopherinde blir døpt leser jeg tittelen Tegelmester, men er litt usikker. Litt pussig at de bor på Wivelstad for det er en gard i Løten med samme navn.Britt, kan du spore opp hvor Jakob er født?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg har funnet en Jacob født i Vardal, og jeg har ikke funnet den familien i Oppland i 1801. Barnet kan være død, men jeg finner heller ikke foreldrene. Prøver meg: Jacob dpt. 1/1 1798 Vardal, foreldre Jens Joensen og Ragnil Nielsdt. Nappestad Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kirsti Rye

På Napstad i Vardal var det tægl verk, så om Jens var tegelmester tyder vel det på at Berit fant den rette Jacob der Lenkemvh Kirsti

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

På den samme garden Jens bodde i 1801 var det en husmann som arbeidet med tegl. Antagelig lærte Jens yrket i Vardal, i Løten var det bare to bitte små 'teglverk'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Bygdeboka for Lier forteller at det på (Vivelstad) Vefferstad ble startet opp tegelverk senest 1803, samme år som Anne Christopherinde ble født. Boka nevner ikke noe om Jens så han ble nok bare ei kort tid der også, men antagelig var han med på å starte opp tegelverket.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Dette utvilker seg til å bli riktig spennende. Så nå er det å håpe at det går an å finne denne familien etter 1803 i Lier. Ser av alderen på Randi Nilsdatter at hun fremdeles kan få flere barn.Til Sverre! Du skriver «For det ene gir de føderåd til Randi Nilsdatters foreldre når de overtar bygselen fra de i Ytteborg.» Når skjedde dette? Og hvem er foreldrene til Randi? Du skriver også: «Dukker de opp igjen i Danmark hos Jens sin bror Christopher Hedemarch en gang etter 1801.» Vet du hvor denne opplysningen kommer fra?Mvh Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Jeg funderer og på hva som skjedde etter 1803. Ingen av barna ble konfirmert i Lier det jeg har funnet, så jeg tror de flyttet fort videre. Det er og en mulighet at en eller begge foreldrene døde ved de tider.Føderådskontrakta ble utstedt 15/2 1793 og antagelig tinglyst innen et år. De skannede pantepøkene går ikke så langt bakover, så da må en på statsarkivet på hamar for å kontrollere innholdet.Opplysningen om Danmark var litt unyansert. Spangen skriver følgende som ikke er lett å etterprøve:' Hvor det blev av Jens og Randi, og hvorfor de forlot Ytteborg, er ukjent; men rimligvis reiste de ned til Danmark til slekt der og døde snart efter. I alle fall gjenfinnes den ene av sønnene i huset til sin farbror kgl. hoffsalmaker Christopher Hedemarch i København.' Det må være sønnen Anders/Andreas som døde 31/8 1831 som salmakermester i Slagelse, gift med Anne Sofie Henrichsen. Fire barn som alle fikk etternavnet Ytteborg: Randi Sofie f 3/7 1823, Johnsine Kirstine f 12/1 1825 i Slagelse, Nils Henrik f 17/5 1827 og Clara Vilhelmine f 16/6 1830. Det at hele familien dro til Danmark er da en antagelse av Spangen. Når Anders var hos Christopher står det ingentingen om. Det ble drevet mange teglverk i Danmark, så det er ikke usannsynlig at Jens og familien flyttet videre sørover dit.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Takker på det hjertligste for alle innlegg! Dere er utrolig flinke! Her kom det fram mange nye opplysninger. Jeg er meget fornøyd, selv om jeg gjerne skulle ha visst hvor det ble av familien til Jens Jonsen og Randi Nilsdatter etter 1803.Mvh Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Etter å ha lest gjennom artikkelen til Spangen en gang til oppdager jeg at det er en annen sønn han sikter til. Nils Jenssen Ytteborg kom i 1804 til sin farbror Christopher Hedemarch. Han startet læretida hos onkelen 6/4 1806. / år senere (1813) var han ferdig utdannet svenn og dro på vandrin til Altona (Hamburg). Der fikk han rede på at broren Jon Ytteborg var død i Christiania. Jon var også salmaker. Derfor dro han til Christiania i 1813 og fikk borgerskap der i 1819.Jeg har inntrykk av at en del av opplysningene bygger på muntlige overleveringer, men det står ingen ting om kilder i artikkelen med unntak av et avisstykke.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hei Sverre! Takk for ytterligere nyttig innspill. Jeg holder på med å lage en oppstilling om denne familien som jeg vil komme tilbake med, men det vil ta noe tid.Vet du hvem som er foreldrene til Randi Nilsdatter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Etter Løtenboka: Nils Andersen, husmann 1768, bygselmann på Ytteborg 1775-85, f 1723 (Jeg vet ikke hvor og antagelig vet heller ikke bygdebokforfatteren det, så årstallet er nok ca, faren ble bygselmann 1728), begravet 23/5 1813, g 1763 m Anne Olsdatter Holen østre, døpt 29/9 1737, død 16/6 1819. De fikk barna: Kersti g 1783 m Arne Larsen Klæpaeie, Kari døpt 25/9 1763 g 1790 m Ole Olsen Kjels-Rustad, Randi døpt 19/5 1766, Johanne døpt 4/3 1770 g 1788 m Halvor Fredriksen Sulestad (ukjent sted), Anders døpt 18/9 1774, gbr Ytteborg fra ca 1796, sjøleier fra 1848 g 1800 m Åse Jonsdatter Sandåker.Dersom det eksistere et skifte etter foreldrene, kunne det gi interessante opplysninger, de levde lenge.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Hjertelig takk, Sverre! Prøver å sjekke ut opplysningen som har kommet fram her i debatten, men finner ikke dåpen til Johannes som ifølge ditt innleg (4) er døpt 27.7. 1800 i Vestby.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Prøv Ås, jeg kan ha blandet noe. Tror Vestby var en del av Ås tidligere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Bengt E. Vesthagen

Jens Jonsen, f. Bjerke, Løten. Døpt 27.12. 1755. G.m. Rangdi Nilsdatter, f. Rokostuen, Løten. Døpt. 19.5. 1766. Paret ble gift 11.4. 1788 i Romedal kirke. Ved vielsen bor Jens på Gollersrud-eie og Rangdi på Bakken.Barn:1) Jon Jensen, f. Gollersrud-eie, Romedal. Døpt. 16.11. 1788. *2) Niels Jensen, f. Bekken, Løten. Døpt 28.11. 1790. * (Begravelsen ikke funnet i kirkeboka)3) Nils Jensen, f. Rokoholen, Løten. Døpt 23.9. 1792. *4) Andreas Jensen, f. Rokoholen, Løten. Døpt 25.5. 1795. *5) Jacob Jensen, f. Nappestad, Vardal, Oppland. Døpt 1.1 1798.6) Johannes Jensen, f. i Vestby, Akershus. Døpt 27.7. 1800, Nordby vestre, Nordby, Ås, Akershus.Ved folketellingen av 1801 er familien å finne på Nordby, Ås, Akershus.7) Ane Christopherinde Jensdatter, f. 26.4. 1803, Vivelstad-eie, Lier, Buskerud.Og her har vi kommet fram til punktet hvor familien blir borte. Dessuten er Rangdi bare 37 år, og da kan hun jo fremdeles få flere barn. Trolig har hele familen tatt etternavnet Ytteborg. Etter 1803 kjenner vi til følgende:1) Jon Jensen Ytteborg, Sadlmager. Begravet 9.4. 1813, Christiania. Her er begravelsen: Lenke Noen som kan tyde det første ordet?3) Nils Jensen Ytteborg dukker opp hos sin onkel, kgl. hoffsalmaker Christopher Jonsen Hedemarch i København. Trolig ca. 1804. Han starter læretida som garver/salmaker hos onkelen i 1806. Etter at han var blitt svenn dro han på reise til Altona (Hamburg). Der fikk han greie på at broren Jon var død i Christiania og dro derfor dit. Dette var i 1813. Han dør 5.6. 1858 i Christiania.4) Andreas Jensen Ytteborg kom også til Danmark. Men tidspunktet er ukjent. Han ble gift med Anne Sofie Henrichsen. Født når og hvor: ? Paret fikk fire barn. Det første i 1823. Andreas dør 31.8. 1831 i Slagelse som salmakermester.Hvor har resten av familien gjort av seg? Reiste hele familie til Danmark etter 1803, og ble de der bortsett fra Jon og Nils? Har prøvd å finne barna i 1865-tellingen, men med null resultat. Noen som har noe å bidra med?Mvh Bengt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Tittelen til Jon er militair sadelmager.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Jeg vet ikke om jeg ødelegger den fine oppramsinga litt her. Se dåp: kvinner nr.34 13/5 1819 Domkrk. Kra. Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Sverre Søgaard

Det interessente er fadderene jomfru Hededemark. Er det ei ny søster til Johan Henrik?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.