Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Leif Salicath

[#68328] obertløytnant Christian von Hadeln

Recommended Posts

Guest Leif Salicath

Jeg forsøker å få orden på de mange militære Hadeln og får ikke plassert ovennevnte uten videre.Iflg. Lenke var han gift med Else Knudsdatter Urne og hadde flere sønner som også ble offiserer.Er han den samme som Preben Christian von Hadeln 1653-1732 eller en bror av obltn. Knud von Hadeln 1625-1677, eller ....

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Olav Helge Angell

Nei. Som det klart og tydeleg går fram av Ovenstad, er Knut von Hadeln, født 1625, SON til Christian von Hadeln og Else Knutsdtr Urne. Ein son til er også nemnt hos Ovenstad.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

Som det står (jf. din lenke) under obltn. Knud von Hadeln (1625-), var denne sønn av obl. Christian von Hadeln og Else Knutsdatter Urne. Christian von Hadeln er vel da født på slutten av 1500-tallet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ann-Mary Engum

Fant dette:Utdrag fra lenken: Else Knudsdatter Urne, død 1643, gift med Christian von Hadeln*, Oberst ved Det Akershuusiske Infanteriregiment. Else Knudsdatter Urne var søster av Christoffer Urne 1593-1663 , som var dansk stattholder i Norge fra 1629-42, rikskansler fra 1646. *Familien Von Hadeln tilhører en gammel tysk slekt fra Østfrisland og Bremen som i 1106 med Hajo kom til landet Hadeln, hvor familiens medlemmer ble landfogder. På 1400- tallet ble familien fordrevet av de sachsiske hertuger, og bosatte seg i Kettingen. Der tok de navnet etter sitt tidligere bosted, og bodde på 1600- tallet i Alvørden, Freyburg , Lache og senere i Westfalen. Herfra kom de til Danmark og derfra til Norge. Medlemmer av slekten bor fremdeles i Nassau. Slekten kom til Danmark i 1596 med kaptein Lorentz von Hadeln, som ble sendt av kong Christian 4 til Norge som oppsynsmann for det nylig anlagte Kongsberg sølvverk. I 1603 ble han utnevt til lensherre over Sembs krongods og Eikers len, og bestyrte også det nye jernverket på Eiker og Drammens tollbod. Han var gift med Beche von Reimorshausen. De hadde kun ett barn: Christian von Hadeln ( se ovenfor) http://www.ture.as/Slekt/slektb.htm

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Hei og tusen takk for info.Jeg hadde jo sett at Knut von Hadeln var sønn til Christian, men fant ikke oberst Christians biografi hos Ovenstad. Det har vel noe med at militærbiografiene ikke går lenger tilbake enn til 1628.Flott å få hele historien om Hadeln og Urne.mvh Leif

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kristian Hunskaar

... som igjen skyldes at den norske hær ikke ble opprettet før 1628.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Leif Salicath

Militærbiografiene går fra 18. januar 1628 og oberst Christian von Hadeln døde før/ca 28. oktober 1628 som sjef for Akershuusiske Infanteriregiment.Han burde vel vært med i biografien da ? (Men nå har jeg jo 'fått tak i' ham allikevel).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.