Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Liv og Jan O. Davidsen

[#68433] Etterlysning 3

Recommended Posts

Guest Liv og Jan O. Davidsen

Jeg søker etter skannede kirkebøker for Anders Andersen født 22. oktober 1846 utenfor Hønefoss, død 1. september 1931 i Røyken.Jeg har lett i kirkbøker i kommuner på Ringerike, men jeg finner han ikke.Er det noen 'der ute' som har påtruffet Anders Andersen døpt, konfirmert eller gift ?Anders Andersen var den første valgte formann i Det Norske Arbeiderparti.Jan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Takk Berit. Dåpen er sannsynligvis riktig, men 1900-tellingen viser nok en yngre Anders Andersen. Hvordan klarte du å finne hans fødsel ? Jeg skulle gjerne vite noe mer om denne her Andersen, som var den første formannen i Det Norske Ap, ettersom det er skrevet veldig lite om personen. Jeg tror jeg skal prøve meg med en ny etterlysning under navnet Anders Andersen. Jan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Magne Thorsen

Fødselen er funnet i skannede kirkebøker for Jevnaker under Oppland fylke, ministralbok 1837 - 1857 s 35 Døpte 1846.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Tror nok alderen til Anders i FT 1865 passer veldig godt med f.1846. Anders vil bli 20 år i tellingsåret, og om jeg ikke tar helt feil så er det regelen for alder, men så klart så finnes det variasjoner. Uansett så blir det som regel - 1 år eller mer. Tellinga ble holdt natta mellom 31/12 65 og 1/1 66. Lurer på hvordan de fikk til det? Tellinga må jo enten ha blitt holdt kvelden 31/12 eller natt/morgen 1/1 66.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Ser nå at jeg har skrevet feil folketelling i teksten i innlegg(2). Det skal stå FT 1865, og det er den som er i lenka. Så da stemmer nok alderen bedre tenker jeg. Jeg vet ikke hvor han er i 1900.Flyttelistene burde nok sjekkes.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Hei Magne og Berit. A. Andersen på Jevnaker er nok riktig, og ut fra det så fant jeg også Anders som konfirmant, 14/15 år senere, også på Jevnaker Berit, Hvor fant du A. Andersen i 1865-tellingen ? Jan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Som jeg skrev i innlegg(6) så skrev jeg feil i teksten i innlegg(2). Så sammen med dåpen er det FT 1865 som ligger der, og ikke 1900.Han meldte ikke flytting fra Jevnaker 1858-65, innflytting Norderhov 1858-65, eller utflytting Norderhov 1866-68.Bare så det ikke blir misforståelser. Om du leter i utflytte fra Norderhov så finnes det en Anders Andersen utflyttet i 1866. Denne Anders ble født 22/1 1843 og er ikke AP-Anders. Jeg har sjekket denne Anders fra 1843, og fødselsdato og sted stammer, så det er ikke skrivefeil.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Hei Berit og takk for fin oppklaring,jeg leste ikke nøye. Det er sikkert riktig at det er vår Anders som satt i arresten på Hønefoss.Jeg har kopiert dette:'Ringerike har stolte tradisjoner for arbeiderbevegelsens frammarsj i Norge. Thranitterbevegelsen - Marcus Thrane - var pådriveren og krumtappen. Bevegelsen appellerte til de økonomiske og sosiale baktropper i vårt land. Den samlet i årene 1848 - 1851 hele 25.000 medlemmer under sin fane.I Buskerud var det ca. 4.000 medlemmer. På Ringerike var det hattemaker Halstein Knudsen, Hønefoss, som var den store leder. Bevegelsen hadde medlemmer i Hønefoss-distriktet samt i Ådal og Hole. De daværende myndigheter satte inn militære styrker for å slå ned bevegelsen. Mange arrestasjoner fant sted og langvarige fengselsstraffer ble resultatet for bevegelsens ledere. Det var en brutal krig 'hattemakerkrigen' overfor Thranitterne, som ville ha 'litt sol over arbeidet lagt og dagen i stuene inn'.De harde dommene ble appellert til Høyesterett. Dette stadfestet dommene i 1855. Marcus Thrane og hans bevegelse var slått ned, men drømmen om frihet og menneskeverd kunne ikke fengsles. Den levde i småkårsfolkets hjerter.Sagbruksarbeider Anders Andersen var en av de mange som bar drømmen fram til virkelighet.Han var født 22. oktober 1846 like utenfor Hønefoss. Som smågutt opplevde han at Thranitterbevegelsen ble slått ned. I 1868 reiste han til Arendal-distriktet og var der til 1889. Det firmaet han arbeidet i, gikk konkurs, og han reiste tilbake til Østlandet. Her virket han i 16 år som gårdsbestyrer på Bølstad i Røyken.'Men så har jeg flere problemer, jeg finner ikke Anders i Røyken, og så lurer jeg på, hadde han en kone ?Jan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Berit Knudsen

Du sier han døde i 1931, og da hadde han vært gårdsbestyrer i Røyken i 16 år. Hvor på østlandet var han mellom 1889 og 1915?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Marianne Bakketun

Det står ein 'fyldig' artikkel om Anders Andersen på www.snl.noLenkeMarianne Bakketun

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Hei Berit, du har et vesentlig poeng, og som det er viktig å få svar på, hvor var Anders Andersen i perioden 1889 til kom til Bølstad i Røyken omkring 1915. Jeg finner ikke noen flyttemeldinger.Som dere sikkert ser, så har jeg 2 samtidige etterlysninger om denne samme personen, da jeg synes det meget viktig å bli kjent med mange viktige detaljer om denne beskjedne mannen, og som har en historisk betydning, men som ikke har noen biografi i noen form.Det som framkommer i leksika o.l. er tynne greier, og også Wikipedia etterlyser mer kjøtt på beinet.Veldig glad for bidrag fra Arendal, men har Dere noe mer av opplysninger der nede i Arendal eller landet forøvrig ?Stiftelsesmøtet fant jo sted 21. august 1887 i Godtemplarlokalet ved Ormetjern - Arendal. I alt møtte 29 delegerte og av dem kom 18 fra de 3 Samholdsforeningene, 2 fra Kristiansand, 1 fra Den demokratiske Arbeiderforening i Bergen og de 7 andre med Carl Jeppesen og Christian Holtermann Knudsen fra den socialdemokratiske Forening og de fagforeninger i Kristiania som samarbeidet med dem.Slik jeg oppfatter saken så var det viktig å få en 'mann av folket' som appelerte til oppslutning blant arbeiderne som formann, og at det da var mindre naturlig å velge Jeppesen eller Knudsen.Han ble jo gift med Tarjer Nilsdatter i 1869, men ble det noe barn, og i hvilken kirkebok står giftermålet ?Jan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Dag T. Hoelseth

Tråden med Anders Andersen i tittelen, Lenke, er kanskje mer hensiktsmessig å følge enn 'Etterlysning 3'.Er det mulig å bli enige om å avslutte tråd 68433 og holde seg til 68442? Det ville gjøre debatten enklere...DTH

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Jeg kan være enig med Dag T., at det kan være forvirende med 2 ettersøkninger om samme personen. Jeg hadde nok ikke fått svar fra Arendal, hvis jeg ikke også hadde etterspurt Anders Andersens historie på 68442.Jeg skal prøve og holde meg til 68442, og takk for hjelpJan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Liv og Jan O. Davidsen

Jeg kan være enig med Dag T., at det kan være forvirende med 2 ettersøkninger om samme personen. Jeg hadde nok ikke fått svar fra Arendal, hvis jeg ikke også hadde etterspurt Anders Andersens historie på 68442.Jeg skal prøve og holde meg til 68442, og takk for hjelpJan O.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.