Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Odd Roar Aalborg

[#68456] Dombu, Løkken, Muan og Jerpstad i Meldal på sent 1600-tall

Recommended Posts

Guest Odd Roar Aalborg

De siste dagene har jeg kikket litt på mulige eldre slektsforbindelser mellom flere gårder i Meldal som ligger et stykke fra hverandre.Lite har skjedd siden Meldalsboka kom ut i tre slektsbind i årene 1956 til 1960, så det kan være verd å se på om det ikke er mulig å nøste opp litt mer her.Følgende Lenke fører til mine innlegg i DIS Slektsforum ang. sannsynlige slektslinjer fra Sørgard Dombu til Oppigard Løkken og Oppigard Muan på siste del av 1600-tallet. Slektsforum later til å være mer dødt enn levende, derfor håper jeg at enkelte aktører i Brukerforum kan ha litt større interesse.Kort gjengitt mener jeg at Tore Eriksen Sørgard Dombu (f. 1646) er bror av Sivert Eriksen på Oppigard Løkken (f. 1641) og Ingeborg, ant. Eriksd., på Oppigard Muan (f. 1651).På nabogårdene til disse, dvs. Nedgard Løkken og Hemmigard Muan, bor to av Tore Eriksen Dombus døtre, og de har der gjerne hhv. sin onkel og tante som naboer.Mitt eget opphav i dette er to barnebarn av fetterne Sivert Rasmussen Oppigard Løkken (f. 1683) og Jon Arnfinnsen Oppigard Muan (f. 1690), begge sannsynlige barnebarn av Erik Endresen Sørgard Dombu (f. 1616).For å finne sammenhengen i det jeg skriver kan det være en fordel å kunne slå opp i Meldalsboka, bind 3,4 og 5 (eller I, II og III). Temaene 28533 og 37603 i Brukerforum omhandler en tilknyttet slekt, men anbefales ikke i denne sammenhengen, siden det da lett blir litt vel mange data å holde styr på.Hvis noen med interesse for slekter i Meldal har kommentarer eller tilleggsopplysninger til lenkens innlegg, må de gjerne komme med dem her. Bl.a. mangler data fra koppskatten 1645, som ikke ligger på nettet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

For å gjøre det jeg tidligere har skrevet noe mer oversiktlig, tar jeg med litt mer her: OPPIGARD LØKKEN:Sivert Eriksen (f. 1641) og Dordi har først Erik (f. 1672) og Marit (f. 1676).Deres nabo på Nedgard Løkken er fra 1705 Gjodda Toresd. Sørgard Dombu (f.1685). Hun er stemor til Lars Olsen Løkken (f. 1700) på Halsgjerd, som er gift med Gjoddas litt yngre søster Guri!To søsken fra Oppigard Løkken gifter seg med to søsken fra Synstigard Jerpstad, som ligger et helt annet sted i Meldal. Derfor er det mulig at disse også er i slekt, og da kan de tenkes å være tremenninger, med Rasmus Endresen Sørgard Dombu som en evt. felles oldefar. (Han er en eldre bror av Erik Endresen, som ellers omtales her.) OPPIGARD MUAN:Arnfinn Jonsen Muan (f. 1649) og Ingeborg ( f. 1651 / helst Eriksd.) har først Marit (f. 1679) og Erik (f. 1681).Deres nabo på Hemmigard Muan er fra tidlig 1720-tall Anne Toresd. Sørgard Dombu (f. 1688). SØRGARD DOMBU:Tore Eriksen Dombu (f. 1646) og Anne har først Erik (f. 1676) og Marit (f. 1679), i tillegg til bl.a. Gjodda på Løkken og Anne på Muan. På Dombu oppkalles ifølge vanlig skikk besteforeldrene på farssiden først. Farfaren til barna heter i alle fall Erik, og han er da helst gift med en Marit. (Dette bør fremgå av koppskatten 1645.)På Løkken bruker Sivert Eriksen de samme navnene til de to førstefødte, og det gjør også Ingeborg på Muan, som ut fra forekomsten av navnet Erik i familien sannsynligvis er en Eriksdatter. (Hennes mann har en Sivert som far.)I tillegg til dette opplyser skiftet på Oppigard Muan i 1732 at Jon Arnfinnsen Muan er fetter av brødrene Erik og Rasmus Sivertsen Oppigard Løkken. Selv om Sivert Løkkens kone Dordi og Arnfinn Muans kone Ingeborg ikke er identifisert, tyder navneskikken hos disse på at de felles besteforeldrene er Erik og Marit (på Jon A. Muans morsside og Erik og Rasmus S. Løkkens farsside).Alt dette tatt i betraktning, så er den mest sannsynlige muligheten av alle at Sivert Eriksen Løkken, Ingeborg Eriksd.? Muan og Tore Eriksen Dombu er søsken, som også passer godt i tid. De er da barn av Erik Endresen Sørgard Dombu (f. 1616) og en foreløpig uidentifisert Marit, som evt. kan være en Sivertsd. eller Toresd. Rasmus Sivertsen Løkkens datter Dordi Rasmusd. (f. 1715) blir gårdkone på Tøfte Dombu, der hun er gift med Jakob Jørgensen Schaar (f. 1701, dattersønn av kapt.lt. Jacob F. Tostrup). Hun er ut fra ovenstående sannsynlig tremenning av naboen Erik Toresen Sørgard Dombu (f. 1706).Dette parets nest eldste sønn, Rasmus Jakobsen Schaar (f. 1745), er gift med sin firmenning Mille Hansd. (f. 1761 på Espås i Orkdal), som er datter av Hans Jonsen Oppigard Muan (f. 1720) og Gunhild Pettersd. Schwanner (f. 1718 på Voll i Meldal). Rasmus dør i 1786, og Mille gjengifter seg da med naboen Tore Eriksen Sørgard Dombu (f. 1758), som altså også antagelig er hennes firmenning og dertil firmenning av hennes første mann.Men ikke nok med det:Milles bror, John Hanssen (f. 1751), blir etter et opphold i Vinje i Hemne selveier på gården Strøm på Hitra. Der er han gift med Anne Larsd. Svahylla (f. 1753) fra Meldal, som har ovennevnte Marit Toresd. Sørgard Dombu (f. 1679) som sin mormor på Espås (i Meldal).Disses svigerdatter, Dordi Arntsd. Nordgard Holstad (f. 1791) fra Meldal er tippoldebarn av Sivert Eriksen og Dordi på Oppigard Løkken, se ovenfor.Dordi Strøms sønnedatter Hanna Johnsd. Strøm (f. 1852) fra Hitra er i 1880 gift med Ole Andreassen Kalstad (f. 1847) og bosatt på Nordgard Berg, og hun er i Meldal i slekt med sin mann via Schwanner. Tidligere brukere av Nordgard Berg er hennes grandtante fra Holstad og mannen, som, er oldebarn av ovennevnte Gjodda Toresd. Dombu på Nedgard Løkken.Inngiftemønsteret her (som ikke er gjengitt fullt ut) er et vanlig fenomen, og i Meldal forekommer det tydeligvis like mye i innfødte bondeslekter som i de tyske verksslektene, som her er innblandet i form av Schaar og Schwanner (og antagelig Francke og Räfvel). Særlig slektene Schwanner og Francke praktiserer et ganske tettpakket kryssgiftesystem, som senere fortsetter i lensmannsmiljøet i Meldal.Jeg skriver dette mest til orientering for de som er interessert i slekter i dette strøket, men tar gjerne imot kommentarer ang. det som fremlegges. Det burde jo være interessant nok for ganske mange nålevende ætlinger!Legg spesielt merke til inngiftesystemene, siden det evt. kan bidra til å identifisere hittil ukjente ektefeller. Mønsteret oppstår neppe i nyere tid, det har gjerne vært normalt også på 1600-tallet. Kombinert med andre tilgjengelige data kan det derfor bidra til å peke ut de mest sannsynlige sammenhengene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Det er visst totalt umulig å unngå feil i slikt som dette uten en lengre serie med korrekturlesinger:Følgende er det riktige:--Dordi Rasmusd. Løkken (f. 1715) er sannsynlig tremenning av naboen Tore Eriksen Sørgard Dombu (f. 1706) -- ikke Erik Toresen.--Mille Hansd. (f. 1761) gjengifter seg med naboen Erik Toresen Sørgard Dombu (f. 1758) -- ikke Tore Eriksen.Jeg savner fortsatt muligheten til å rette egne innlegg i Brukerforum på samme vis som i Slektsforum!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Terje Vaagan

Hei !Må først si at du har funnet ut utrolig mye Odd Roar! Selv er jeg etterkommer av både Tore Eriksen Dombu f.1646 og Sivert Eriksen Løkken f.1641.Jeg har kanskje selv ikke mange opplysninger å komme med, men det var en ting jeg stusset litt ved. I følge Meldalsboka så hette far til Tore Eriksen Dombu for Erik Endresen Dombu.Sivert E. Løkken og kona hadde flere barn,men jeg finner ingen med navnet Endre. Er det ikke trolig at en av sønnene til ekteparet ble oppkalt etter Sivert sin farfar? Nå vet jeg ikke om dette navnet er brukt senere i Løkken-slekta da. Men dette var bare en tanke som slo meg da jeg kikket på navnene på barna.Men på andre områder er jeg enig med deg Odd Roar at mye taler for at Tore, Erik og evt Ingeborg er søsken.Mvh Terje

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Hei Odd Roar,Det står ikke navn på hustruene i Kvegskatten 1645 så langt jeg vet, det jeg har sett står det kun 'och hanns hustrue'En annen ting er at det er litt farlig å bruke så vanlige navn som Erik og Marit er i Meldal til å bekrefte/sannsynliggjøre slektssammenhenger.Mvh. Arnt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Takk for kommentarene. De viser i alle fall at innleggene blir lest, og det er hyggelig.På Hitra er både koner og døtre over en viss alder nevnt i koppskattemantallet 1645 (dette er jo en personskatt), så det er synd registeret i Meldal ikke er like grundig ført.Ang. Erik og Marit så er det nok et begrenset antall bønder i området i aktuell tid som heter Erik, og kun et fåtall av disse igjen er vel gift med en Marit. Bare ut fra dette er sannsynligheten her ganske stor. Så kommer diverse andre forhold i tillegg, som de to døtrene til Tore Dombu som er naboer på Løkken og Muan, den ene har attpå til sin søster som 'svigerdatter', dvs. stesønnens kone.I tillegg nevner jeg giftermål mellom firmenninger, og slike er det sikkert flere av. Disse kan vel inngås uten ekteskapsløyve, så dermed er de jo ganske sannsynlige, siden det på den tid er temmelig normalt å gifte seg med slektninger, noe som er meget tydelig i andre slekter i dette strøket.Alt dette er ikke noe absolutt bevis for noe som helst, men når ulike indisier synes å peke ut en og samme løsning, så er det faktisk ganske tenkelig at det er den riktige (her altså at at Erik Dombu er far til Sivert Løkken og svigerfar til Arnfinn Muan, i tillegg til å være far til Tore Dombu.Ang. (4):Sivert og Dordi på Oppigard Løkken har tre sønner. Den første har navn etter farfaren, de to neste heter Even og Rasmus. Dordi er ikke kjent ved patronym, men hun kan jo da være datter av en Even eller Rasmus. En annen mulighet er at Rasmus kan være en oppkalling av Siverts mulige farbror eller oldefar, begge med navn Rasmus Endresen, eller at Even er en initialkalling av Endre. På Trøndelagskysten brukes forbokstavoppkalling nærmest like mye som direkte slik, så helt ukjent trenger jo ikke fenomenet være i Meldal heller.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Hei Odd Roar,hvis du sjekker 1664 tellingen så finnes det mer enn 10 Erik som er registrert som Opsidere eller Husmænd i Meldal (og enda flere hvis vi tar med Rennebu). Marit/Maret finnes det i Meldal alene mellom 150 og 200 av i 1706.Finner ca 20 Erik som er gift i 1706 og 5 av dem med MaritMvh. Arnt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Her er det nok kun snakk om oppsittere. Det reduserer vel tallet litt.Husk på en ting: Jon Arnfinnsen Muan er fetter av Erik og Rasmus Sivertsen Løkken. I begge barneflokker er Erik og Marit eldst, dvs. at besteforeldrene heter gjerne det, og da taler mye for at det nettopp er disse som er det felles opphavet. Både Sivert Eriksen og Ingeborg Eriksd.? er innflyttere på sine gårder, og må ut fra dette være fra en annen gård i Meldal der bonden Erik er gift med en Marit, mest sannsynlig et sted mellom Muan og Løkken. Vi vet også at Erik Endresen Sørgard Dombu helst er gift med en Marit, siden dette er navnet til de to eldste barna til sønnen Tore.Og så er det da så viselig innrettet at to av Tores døtre er de nærmeste naboene til Oppigard Løkken og Oppigard Muan, og den tredje er 'svigerdatter' av sin søster på Løkken (men bor på Halsgjerd). Den fjerde datteren til Tore er mormor til hun som gifter seg med sønnesønnen til Jon A. Muan (som altså gjerne er Tores nevø). Og denne sønnesønnen har en søster som først er gift med dattersønnen til Rasmus S. Løkken (fetter av Jon A. Muan og gjerne også nevø av Tore Dombu) og deretter med Tores eget oldebarn, Erik Toresen Dombu.For å finne ut av slikt er det altså ikke nok mekanisk å lese folketellinger etc., en må faktisk ha et overblikk over helheten, og da blir den mest sannsynlige sammenhengen langt tydeligere å skue.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Arnt Stavne

Hei Odd Roar,Tallet er fortsatt over 10, det er nevnt opsidere med navn Erik/Erich på Neder Græfstad, Grud, 2 på Jerpstad, Kierstad, Miøen, Dombu, Sølberig, Steene, Aamod, Sloppewig, Suarhild i 1664/66Jeg ville bare advare mot å benytte navnene Erik og Marit til å gjøre Tore til søsken av Sivert og Ingeborg (som vi ikke har noe patronym på) kun basert på navn til deres barn. Mvh. Arnt

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Men det er jo neppe særlig mange av disse Erik'ene som er gift med en Marit, og av disse igjen er vel temmelig få par i passende alder her. (Det dreier seg om en barneflokk rundt tiåret 1640-50.) Dertil er det jo flust med andre nære forbindelser -- både naboskap og senere sannsynlige inngifter, derav noen bevislige, som firmenningene Rasmus Schaar og Mille Voll. (Legg her nok en gang merke til at Milles bror på Hitra fra Espås i Orkdal er svigersønn av Tore Eriksen Dombus datterdatter fra Espås i Meldal.)Det er heller ingen fjerntliggende tanke at familien Schaar, som flytter inn på Tøfte-delen av Dombu, kanskje sørger for å gifte seg inn i den gamle slekten på Sørgard, for dermed å bli litt mer 'berettiget' til å bo akkurat der. (Uten sammenligning for øvrig: Dette prinsippet er velkjent i gamle kongeslekter, der 'nyopprykkede' uten gyldig arvelinje ofte passer på å få hektet den tidligere stamlinjen inn i sin etterslekts anetavle.)Jeg vet fra andre steder i landet (f.eks. Trysil, Tynset og Osterfjorden) at ganske 'tettpakkede' inngiftemønstre i bondeslekter er svært vanlige, og i Meldal er dette tydelig nok i verkslekten Schwanner som går over til å bli lensmannsslekt med utgangspunkt på Kalstad og Voll. Derfor er påvisningen av et sannsynlig slikt system i etterslekten fra Muan, Løkken og Dombu en god indikator her. Men dette er altså noe en må se ut fra helheten, det fremgår ikke umiddelbart av folketellinger, kirkebøker, skifter etc.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tar med litt om navneskikken på Oppigard Muan:Som nevnt har Arnfinn Sivertsen og Ingeborg de førstefødte Marit og Erik, deretter Berit (som også er navnet til den fjerde og yngste datteren til Sivert Eriksen og Dordi på Oppigard Løkken), videre Sivert (etter farfaren) og Jon.Sønnen Jon Arnfinnsen og Mille Madsd. Sørgard Snoen har Arnfinn (etter farfaren), Hans (etter morens morfar), Mads (etter morfaren), Erik (NB!), Endre (etter morens farfar på Kalstad) og Ingeborg (etter farmoren).Oppkallingen er her altså meget tydelig, og familien ætter opplagt fra en Erik. Når Jon Arnfinnsen er fetter av Erik og Rasmus Sivertsen Løkken, med farfar Erik, er vel sannsynligheten for at det dreier seg om en og samme Erik (nok gift med Marit) rimelig stor. Denne Erik må da være Arnfinn Sivertsens svigerfar, dvs. far til Ingeborg.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Viser til (9):Siden Arnt er så ivrig etter å fortelle at jeg helst tar feil her, har jeg tatt en liten runde med eliminasjonsmetoden, som imidlertid langt fra er helt sikker, siden jeg bruker data fra Meldalsboka, som er noe mangelfull her og der:Ner-Grefstad:MB nevner kirkebygger Erik Olsen (f. 1613) med mor Gudborg.I tillegg finnes på nabobruket Arnt Eriksen (f. 1641).Navnene her harmonerer ikke særlig med 'mine'.Grut:På Megard har Erik, som er voksen i 1600, sønnene Rasmus (f. 1619) og Ole (f. 1621). Neste Erik på gården er f. 1670.Her passer ikke personene i tid med 'mine'.Jerpstad:Her finnes på Synstigard en Erik, som til tross for at han bruker en storgård, tydeligvis ikke har noen sønn som ønsker å fortsette der.På Bortstuggu bor Erik Iversen fra Jerpstad, med sønn Ole Eriksen (f. 1628).Heller ikke her samsvarer navnene særlig mye med 'mine'.Kjerstad:På Nordgard har Erik Knutsen Kjerstad sønnene Jon (f. 1637), Fredrik (f. 1639) og Ole (f. 1646).Heller ikke her minner navnestilen om 'mine'.Mjøen:På Nystuggu har Erik Ingebrigtsen (f. 1602) barna Arnt og Guri i 1645, og de er vel da helst født på 1620-tallet.Ikke noe indikerer at disse har noe med 'mine' å gjøre.Sølberg:På Nordgard har Erik Olsen (f. 1614) fra Sølberg sønnene Jon (f. 1649) og Sivert (f. 1651).Her er Sivert Eriksen ti år yngre enn 'min', og han er vel neppe bror av denne.Sten:På Sørgard finnes Erik Roaldsen (f. 1623) med mor Karen.Disse passer ikke ved navn og i tid med 'mine'.Åmot:Her nevner ikke MB noen aktuell Erik. 'Sloppevig' og 'Suarhild' finner jeg ikke i MB.En gård er uteglemt i listen:Bogevoll:Lensmann Erik Larssen har sønnene Sivert (f. 1646), Lars (f. 1648), Tore (f. 1650) og Ole (f. 1655). Navnet til hans kone er ukjent, men sønnen Tore, som overtar farsgården, har blant tre døtre ingen Marit, så det er neppe navnet til farmoren. Ellers minner jo navnestilen her om Oppigard Løkken og Sørgard Dombu, men fødselsårene stemmer ikke. (Slekt kan det jo likevel evt. på et eller annet vis være.) En gårdene i listen har jeg ikke nevnt. Det er Sørgard Dombu, men der passer faktisk ganske mye! Noe å tenke på?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Siden dette dreier seg om litt av den samme personkretsen, tar jeg det med her, i stedet for å opprette et eget tema om det.I skiftet på Bogevoll i 1731 finnes en svært interessant personopplysning, som ikke er nevnt hverken i Meldalsboka eller Rennebuboka:http://astavne.net/Rennebu/p24076.htmDet fremgår av dette at i 1731 er Fredrik (Arntsen Søstu) Grindal (f. 1690) gift med søsteren til Ole Toresen Bogevoll, som er sønn og sønnesønn av lensmannen i Meldal. og gift med søsteren til lensmann Andreas Johansen Frank på Kalstad.Meldalsboka II / 4 forteller på s. 267 at Gunhild Toresd. Bogevoll (f. 1687) er gift med Ole Rasmussen Grindal (d.e., f. 1785) i 1710.Fredrik Arntsen på Grindal oppgis i Rennebuboka med ukjent kone, men navnet til neste eldste datteren tyder på at svigermoren heter Berit, som faktisk er navnet til lensmann Tore Eriksen Bogevolls kone. Fredriks eldste datter Marit har navn etter farmoren, mens ingen av de tre sønnene er kalt etter farfaren. Marit er gift med Even Anderssen Merkesbrekk på Aunan (fra en familie som bruker verksslektsnavnet Barbro), og hennes datter Gjertrud Evensd. Aunhagen er andre kone til Sten Gabrielsen Strøm på Hitra og der svigermor til Hans Rasmussen Schaar Dombu, som både har sin farbror (Jakob Jørgensen Schaar Dombu, også gift i Schaar-slekten) og morbror (John Hanssen) fra Meldal på Strøm-gårdene. (Gjertruds bror Fredrik Evensen er selveier på Hjertøy på Hitra.)Jeg har lenge lurt på hvorfor Søstu Grindal på denne tid går over fra en slekt til en annen, men den enkle forklaringen er gjerne at 'odelsgutten' Ole Rasmussen dør en gang mellom 1710 og 1718, og at hans enke fra Bogevoll i Meldal deretter gjengifter seg med Fredrik Arntsen? Deres barneflokk er født i perioden 1719 til henimot 1730, og det harmonerer godt med Gunhild Bogevolls alder. Det må jo nesten være slik for at Fredrik i 1731 skal kunne være svoger av Ole Bogevoll. (Regner med at alle barna til lensmann Bogevoll er nevnt i MB.)Dette forklarer jo også hvorfor lensmann Lars Merk er første fadder for Fredrik Grindals dattersønn Fredrik Evensen Aunhagen i 1762 (1. påskedag). Lars Merks mormor på Nordgard Voll i Meldal er Kari Johansd. (f. 1681 og g.m. Lars Olsen Smed), som er søsteren til Ole Toresen Bogevolls kone (Barbro Johansd.) og dertil lensmann Frank på Kalstad (Andreas Johansen). Selv ætter jeg fra broren Petter Johansen Schwanner på Voll, som via sin datter Gunhild er morfar til Mille Hansd. på Dombu og John Hanssen på Strøm (Hitra), som er omtalt i tidligere innlegg her. John Hanssen Strøm er som nevnt gift med Tore Dombus oldebarn Anne Larsd. Svahylla. Hennes bror Rasmus Larssen er gift med Guri Gudbrandsd. Nordgard Berg, som er oldebarn av Erik Sivertsen Oppigard Løkken.Kort gjengitt: Det ser altså ut til at Hans Rasmussen Schaar Dombu (f. 1785), som er i nær slekt med lensmennene på Kalstad (Andreas og sønnen Erik), på Hitra gifter seg med en ætling av lensmannsslekten på Bogevoll, siden Ellen Stensd. Strøm (f. 1793) via Grindal ser ut til å være tippoldebarn av lensmann Tore Eriksen Bogevoll, som altså er sønn av lensmann Erik Larssen Bogevoll.Dette viser nok en gang hvordan bestemte slektsmiljøer holder sammen på den tid.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt om navneskikken hos Fredrik Arntsen Grindal:De to førstefødte døtrene er Marit (etter farmoren) og Berit (etter mormoren?). Så følger sønnene Ole, Knut og Erik. I følge normal skikk skal første sønn hete nettopp Ole hvis moren er enke etter Ole Rasmussen Grindal.Fredrik Arntsens eldste bror heter Knut, så dette er muligens navnet til Fredriks farfar i Rennebu.Erik er farfar til Gunhild Toresd. Bogevoll i Meldal.Her stemmer altså navneskikken godt, selv om barnas to bestefedre ikke er oppkalt.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt mer interessant:Gunhild Bogevolls første ektemann på Grindal er bror av Randi, som er gift med Lars Merk. Deres sønn, lensmann Erik Larssen Merk, er svigersønn av Kari Johansd. på Nordgard Voll i Meldal, som er søster av Barbro. Sistnevnte er altså gift med Gunhild Bogevolls bror, Ole Toresen Bogevoll. (Senere er Johanna Eriksd. Merk g.m. Andreas Eriksen Kalstad, som er sønnesønn av Andreas Johansen, dvs. broren til Kari, Barbro og Petter. To av disse er bosatt på Voll nær Kalstad.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Tydeligvis har Fredrik Arntsen to døtre Berit, siden den første når ganske høy alder: http://astavne.net/Rennebu/p6648.htm Dette underbygger utvilsomt at Fredriks svigermor heter Berit (på Bogevoll).

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Nederst i (12) nevner jeg at navnet til lensmann Erik Larssen Bogevolls kone er ukjent, men at det ikke ser ut til være Marit.Sønnen, lensmann Tore Eriksen på Bogevoll, har tredje datter Randi og nest eldste sønn Ole. (Siden MB i teksten nevner en sannsynlig datter til, så er Randi antagelig fjerde datter.)En annen sønn, naboen Ole Eriksen på Lyngen Bogevoll, har eldste datter Randi og tredje sønn Ole. Her heter jo også barnas far Ole, men han er yngst av Erik Larssens fire sønner (de to andre er Sivert og Lars, som også er de to eldste).Ut fra dette er muligens Erik Larssen gift med en Randi og svigerfaren kan tenkes å være en Ole. Alternativt kan Randi være Erik Larssens mor eller svigermor.Interessant nok har Sivert Eriksen på Oppigard Løkken også en Randi som sin nest eldste av fire døtre. Men denne Sivert (f. 1641/43) oppgis å være noen få år eldre enn Sivert Eriksen Bogevoll (f. 1646).Navnene er her gjengitt i den rekkefølgen Meldalsboka presenterer dem.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Litt til ang. Grindal i Rennebu:Manntallet 1666 er litt forvirrende ang. en del gårder i Meldal og Rennebu. Navnene viser at det dreier seg om de samme gårdene, men de er oppført både i 'Skougnen sogn' og i 'Meldall sogn'. I Grindals tilfelle finnes Fredrik Knutsen som oppsitter på nr. 3935, der med sønn Arnt Fredriksen (3 år). På nr. 2863 er Fredrik Knutsen (36 år) sønn av oppsitter Knut Fredriksen (60 år).Dette betyr nok at Knut Fredriksen Grindal er far til Fredrik Knutsen Grindal og farfar til sistnevntes sønn Arnt Fredriksen Grindal, som igjen er far til Fredrik Arntsen Grindal. Sistnevnte etterfølger da tydeligvis naboen Ole Rasmussen Grindal som ektemann til Gunhild Toresd. Bogevoll. Fredrik Arntsens første datter Marit døpes 14. juli 1719, men giftermålet til Fredrik og Gunhild og begravelsen til Ole Rasmussen har jeg ikke klart å lese ut av den skannede kirkeboken. En mulighet er at Ole kan være død som soldat utenbygds og dermed ikke være innført i Rennebu. Nettopp i 1718 er det vel faktisk en svensk invasjonsstyrke på ferde i disse bygdene.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Mer ang. (18):I 1666-tellingen (som inneholder hele Orkladalføret) finnes det flere Sivert Eriksen i Meldal og nabobygder, men kun to er i en her aktuell alder (som ikke alltid er på året riktig angitt i slike manntall). Foruten Sivert Eriksen Bogevoll (18 år) er det knekten Sivert Eriksen (20 år) hos Jon Monssen på Nordstuggu Resell. Alderen tyder på at sistnevnte er identisk med Sivert Eriksen Oppigard Løkken, som derfor neppe er fra Bogevoll. (Holder det for mindre sannsynlig at Sivert Løkken er fra Gauladalføret.)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Mer ang. (19):Svenskeinvasjonen i 1718 skjer på ettersommeren og høsten, ser jeg i tema 67720. Hvis Ole Rasmussen Grindal har deltatt og falt da, så må naboen Fredrik Arntsen i så fall ha overtatt som enkens nye mann ganske umiddelbart. Det kan meget vel være tilfelle, siden slikt blir ordnet raskt på den tid. Ellers vil jo ikke enken makte å drive gården, særlig hvis den er av litt omfang og hun ikke har voksne barn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Oddbjørn Johannessen

Et lite innspill fra sidelinjen - antakelig litt mal apropos (det kan vel kanskje være snakk om andre Kjerstad-/Jerpstad-gårder?):I en slektsovsersikt som er utarbeidet for min kones slekt, ser det ut til å være koblinger både til Jerpstad og Kjerstad. Dette er forhold jeg ikke har forsket på selv, og jeg er slett ikke lokalkjent.Anne Jonsdtr. Kjerstad (f. 1741), g. 1762 med Jon Arntsen Berg (f. 1738), er oppgitt som datter til Jon Rasmussen Sørgard Kjerstad (f. 1693) og Magnhild Andersdtr. Sørgard Jerpstad (f. 1699). Jons foreldre: Rasmus Jonsen Kjerstad (f. ca. 1657), som igjen skal ha vært sønn til Jon Larsen Kjerstad (f. ca. 1634) og NN Andersdtr. Magnhilds foreldre: Anders M(?) Sørgard Jerpstad (f. ca. 1659) og Berit NN.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Må se litt på dette. Du er vel borti verksslekter i strøket også etter hva jeg tidligere har sett, så da er flere temaer her interessante.Har heller ikke noensinne vært i selve Meldal og Orkdal, men har passert Berkåk ganske mange ganger, og det er ikke så langt unna. Begynner også å få litt oversikt via kartet.Synes det er verd å 'pirke litt borti' de evigvarende oppføringene i Meldalsboka, siden litt resonnement gjerne kan bidra til å finne hittil helt ukjente sammenhenger, som i så fall gir nye synsvinkler på dette. Er lei av 'registerfolk' som bare mekanisk siterer gamle kilder uten å tenke litt selv. Det bør være en naturlig del av virksomheten. At noe ikke er fullt ut bevist er slett ikke noe argument for totalt å utelukke ellers godt indikerte løsninger. Det er jo faktisk ikke alt som lar seg absolutt bevise, men diskuteres et stykke på vei kan det likevel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Til (22):Magnhild Andersd. Sørgard Jerpstad er datter av Anders og Berit som jeg omtaler i innlegg 25. mars kl. 13.48.10 her:LenkeSiden barna her oppgis både med Ingebrigt og Endre som patronym, og den aktuelle Endre Torsteinsen er 27 år eldre enn Berit, så kan det jo tenkes at en evt. tidlig avdød sønn Ingebrigt Endresen på Synstigard Jerpstad kan være Berits første mann i stedet for faren. Men det er temmelig uvisst. (Like gjerne er 'Ingebrigt' bare en feilskrift for Endre.) Magnhild er imidlertid Berits datter av andre ekteskap.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Odd Roar Aalborg

Til (22):Jon Arntsen Bergs mor, Brynhild Jonsd., antas i MB å være fra Mosbrynd, og hun er der datter av morens andre ekteskap. Først har moren vært gift med en påstått tyskættet Erik. Dennes sønn og Brynhilds halvbror, Ole Eriksen, er gift på Nedgard Voll i slekten som fant malmen ved Løkken. Det er samme folket som Johanna Pettersd. Schwanner henter ektemann fra og i 1769 bor hos (på Voll) som enke sammen med søsteren, se (46), (47) og (48) her: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.