Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Finn Moe

[#68638] Peder Hansen Skute-eie - aner

Recommended Posts

Guest Finn Moe

Kan noe hjelpe meg med aner til Peder Hansen , Skute-eie i Søndre Land - født 1831 Han var første gang gift 1855 med Petrine Jørgensdatter fra Midtbergs-eie som døde i 1880 Var andre gang gift med enke Berte Marie Evensdatter - Bys-eie Jeg tror hans far var Hans Hansen Skute-eie født ca. 1810-1815 Har bare kirkebøker for søndre land fra 1849 og senere.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Men det finst bøker for heile Land.Her tenkjer eg vi har dåpen til Peder (nr. 210): Permanent sidelenke: LenkeForeldra er 'Hans Hans. og Ingeborg Pedersdr. Skude Eie'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Nedst til høgre er vigsla til Hans Hansson og Ingeborg Pedersdotter: Permanent sidelenke: LenkeHan var enkjemann og 50 år, ho ugift og 27 år. Begge budde på 'Schude'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Her er Ingeborg i 1801, dotter av Peder Pedersson og Anne Knutsdotter Skute: Lenke

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Torodd Kinn

Og her er ein (usikker) kandidat til Hans: LenkeAlderen er rimeleg rett, og han er på same stad som den framtidige kona.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Ole Arild Vesthagen

Peder Hansen var husmann på Slette. Han og hans mor er av min slekt, jeg er etterkommer etter søsteren til Peders mor.Peder Hansen Slette ble født 8.10.1831 og døde 20.5.1890. Han ble husmann i Slette etter sine foreldre. Han ble gift første gang 18.11.1855 med Petrine Jørgensdtr. fra plassen Helvede under Midtberg, født 23.1.1831, død 15.1.1880.Peder og Petrine hadde følgende barn:1. Johanne Pedersdtr. Bergum, født 4.9.1856, død 29.11.1947. Hun ble gift 11.9.1878 med Hans Olsen Bergum, født 4.10.1856, død 19.3.1938. De kom i 1882 til nordre Slette under Skute. De hadde 10 barn.2. Hans Pedersen Slette, født 20.11.1858, død 9.2.1944. Han ble gift 1. gang med Ingeborg Østensdtr. Gammelseter fra Bjonskogen i Gran, født 1857, død 5.4.1902. De hadde 6 barn Han ble gift 2. gang 3.8.1904 med Marthea Martinsdtr. Skudsveen, født 23.3.1867, død 16.12.1953. De hadde 3 barn.3. Karen Pedersdtr. Sørjordet, født 24.11.1861, død 6.10.1919. Han ble gift 28.12.1886 med Hans Kristian Pedersen Sørjordet, født 3.5.1851. Han overtok Sørjordet ved Halmrast etter hans foreldre.4. Johan Pedersen Johanstuen, født 8.11.1863, død 14.11.1940. Han ble gift 12.3.1885 med Karen Olsdtr. Johanstuen, født 4.10.1859, død 28.11.1936. De ble husmannsfolk i Johanstuen (Engelieneie) etter hennes foreldre. De kjøpte bruket i 1910.5. Peter Pedersen, født 5.1.1866. Han var skomaker. Han ble gift med Emilie Monsestuen, født 21.5.1870. De bodde på Grorud i Oslo.6. Pauline, født 21.4.1868, død 10.7.1869.7. Karl Pedersen, født 29.4.1870. Han var skredder. Han var gift med Ragna og de bodde på Strømmen.8. Otto Pedersen Slette, født 31.8.1872, død 4.12.1969. Han reiste til Amerika 1894 og ble farmer og gift der.9. Pauline, født 28.5.1874, død 25.8.1875.10. Anton, født 1.2.1877, død 25.5.1877.Peder ble gift andre gang 26.3.1882 med Berthe Marie Evensdtr. Monsestuen som ble født 26.12.1848 og døde i 1939.Peder og Berthe Marie hadde følgende barn:11. Petra Pedersdtr. Varpstuen, født 10.2.1882. død 1969. Hun ble gift 22.5.1906 med Johannes Syversen Hvalbyeie, født 18.1.1878, død 1932.12. Harald, født 22.4.1883, død 28.1.1895.13. Emma Pedersdtr. Slette, født 16.2.1885, død 1972. Hun var ugift, hun var kokke og bodde i Oslo.14. Bertha Pedersdtr. Bratvold, født 22.11.1886, død 1972. Hun var gift med Kristian Bratvold.15. Peder Pedersen Langvegg, født 1.4.1888, død 15.10.1972. Han ble gift 10.2.1908 med Klara Langvegg, født 12.5.1880, død 21.11.1978. De bodde i nordre Langvegg i Hov.16. Andreas Pedersen Brurud, født 10.8.1890. Han var gift med Laura.Peder Hansen Slette var sønn av:Ingeborg Pedersdtr. Slette som ble født på husmannsplassen Slette under garden Skute og ble døpt palmesøndag 1799. Hun var på Skuteeie da hun ble konfirmert 9.10.1814 og da hun giftet seg. Det var antakelig hun som døde 12.11.1858, i kirkeboka kalt Ingeborg Hansdtr. Skuteeie, 60 år. Ingeborg ble gift 20.11.1826 med Hans Hansen Skuteeie. Han var enkemann og ble oppgitt å være 50 år. Han var gift 1. gang med Siri Olsdtr. (1780-1816). Hans var skinnfellmaker. De overtok som husmannsfolk i Slette etter Ingeborgs foreldre.Ingeborg og Hans hadde følgende barn:1. Siri Hansdtr. Jensestuen, født 24.5.1827, død 28.3.1888. Hun ble gift 9.9.1849 med Jens Jensen Jensestuen, født 14.4.1821, død 18.3.1888. De var husmannsfolk i Jensestuen under Øksne. Begge døde av 'nærvefeber'. De hadde 6 barn.2. Anne Hansdtr. Bjørlisveen, født 16.3.1829, død 16.1.1913. Hun ble gift 2.11.1854 med Hans Christiansen Bjørlisveen. Han ble født 19.6.1830 og døde 28.10.1892. De bodde først på Bjørlieneie, fra ca. 1858 og ved folketellingen i 1865 i Hansestuen (Brakareie) og kom igjen til Bjørlieneie ca. 1868-69. De hadde 7 barn.3. Peder Hansen Slette, født 8.10.1831, død 20.5.1890.4. Petrine Hansdtr. Løkken, født 28.2.1834, død 16.4.1918. Hun ble gift 30.11.1851 med Fredrik Olsen Løkken som ble født 2.5.1822 og døde 7.10.1902. De var husmannsfolk i Lykkja under Ringelien. De hadde 8 barn.5. Hans Hansen Røste, født 20.9.1837, død 26.1.1925. Han ble gift 3.12.1863 med Maren Olsdtr. Tomtun (Vikerieie), født 12.3.1842, død 2.7.1925. De hadde 9 barn.6. Johan Hansen Lindahl, født 14.5.1840, død 17.9.1903. Han ble gift 1. gang med Mari Johsdtr. Jørgensveen, født 4.12.1825, død 18.11.1883. De var husmannsfolk i Sleperud under Kompelien. Han ble gift 2. gang 15.3.1898 med Ingeborg Olsdtr. Myhre fra Flatlieneie, født 28.7.1853, død 1928. De flyttet til Lindahl i Ligarda.Ingeborg Pedersdtr. Slette var datter av:Peder Pedersen Slette som ble født på Midt-Øksne i Søndre Land og ble døpt 23. søndag etter trinitatis 1764. Han var også der da han ble konfirmert i 1779 og ved skiftet etter faren i 1785. Han var på Skute i 1796 og på Skuteeie da han giftet seg. Peder døde 17.2.1822, 59 år, druknet i Randsfjorden ved ”at løbe paa Skøiter”.Anne Knudsdtr. Slette ble født på Øksneeie og ble døpt 4.3.1767. Hun kan ha vært den samme som Anne Knudsdtr. Myre som ble konfirmert i 1783, 15 år. Anne var på Øksneeie da hennes først barn ble født i 1789 og i 1796. Det er uvisst når Anne døde, hun er ikke å finne i fortegnelsen over begravede i kirkeboka for Land.Anne fikk et barn utenfor ekteskap med Borger Torstensen Strande fra Gran:1. Marthe, døpt 5. søndag etter trinitatis 1789. Det har ikke vært mulig å finne ut mer om Marthe, hun er ikke oppført i folketellingen i 1801, heller ikke i fortegnelsen over begravede.Peder og Anne ble trolovet 19.10.1797 og gift 24.11.1797. De var husmannsfolk på plassen Slette under garden Skute i Søndre Land.Peder og Anne fikk følgende barn, det første født før de giftet seg:2. Anne Pedersdtr. Flatlieneie, døpt 26.12.1796, død 14.9.1839.3. Ingeborg Pedersdtr. Slette, døpt palmesøndag 1799, død 12.11.1858.4. Peder Pedersen Strande, døpt 9.5.1802, død 4.5.1894.5. Kari Pedersdtr. Viken, døpt 14.11.1804.6. Hans Pedersen Fjelstadsveen, døpt 19.4.1807.7. Olava Pedersdtr. Øystadeie, født 30.1.1810, død 17.7.1887.Peder Pedersen Slette var sønn av Peder Olsen Øksne som bygslet garden Midt-Øksne i Søndre Land fra 1747. Han døde i 1784, oppgitt å være 78 år. Han var gift med Ingeborg Torgersdtr. som kom fra Tonvold.Anne Knudsdtr. Slette var datter av Knud Gulbrandsen og Ingri Svendsdtr. Øksneeie.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Finn Moe

Hjertelig takk til alle bidragsytere. Her var det mye å ta tak i. Til Ole Arild Vesthagen : Jeg er gift med barnebarnet til Peder Pedersen og Klara Langvegg. De overdro eiendommen - som i dag heter Langvegg Søndre - til sin sønn Paul Langvegg. Han var gift med Ragnhild Andersdatter Rakbjørg fra Tingelstad/Brandbu. Min kone eier eiendommen (et småbruk) i dag og vi benytter det flittig til fritisbolig.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.