Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Hans Gangstø

[#68673] Skifter i Sunnhordland 1668 - 1859

Recommended Posts

Guest Hans Gangstø

Kan jeg be om å få vite hvem som er omtalt i disse to skiftene: Avdøde og arvinger ? Hans Melbo Follerøholmen Føyen 940 A.a.6 1743-1755 Sara Nathanielsdtr Melbo Høyland Føyen 608 A.a.6 1743-1755 Sara Melbo Høiland Føyen 608 A.a.6 1743-1755 Mvh Hans Gangstø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Yngve Nedrebø

Hans Melbo Follerøholmen Føyen 940 A.a.6 1743-1755. Dato 7. februar 1753, enke Johanne Marie Berg og deres eneste datter Elen Hansdatter Melboe, ugift.Sara Nathanielsdtr Melbo Høyland Føyen 608 A.a.6 1743-1755. Dato 15. april 1751, enkemann Torbjørn Larsen og barna Lars Torbjørnsen Melboe, myndig, Jan Frimann Torbjørnsen Melboe, myndig, og Nathanael Torbjørnsen Melboe, 23 år.Boet eide 1 laup 2 pund 13 merker smør og 2 huder i Høyland.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Gangstø

Hjertelig takk for oppslag Mvh Hans Gangstø

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Kanskje dette kan være av interesse for deg og. B IV, s 626:'4 Hans Dreyer Melboe, d. 26 år gl. i 1752. G.m. Johanne Marie Berg. Born: a. Ellen Christine, f. 1751. Hans kjøpte husa på holmen av Andreas Krag i 1750 for 45 rdl. Det var våningshus, bårstove (til tollrorkarane), eldhus, sjøbu, naust, løe, flor «samt den indgierdede kiøkenhave». Hans vart ikkje buande lenge på holmen. I 1753 vart skiftet halde. Det ser ut for å ha vore eit dårleg levebrød å vera tollvisitør på Foldrøyholmen, for buet til Hans var falitt, som føremennene hans var.' Denne Iver er kanskje Saras bror?B IV, s 662:'7 Iver Nathanaetsson Melboe (sjå Økland nr. 124) kjøpte garden og handelsstaden i 1732. Han selde i 1737. Flytte til Bekkjarvik, Austevoll.'Side 99 i samme bok er nevnt:'På arvingane etter Anna sine vegne var det herr Nathanael Madsen Melboe, prest til Stord ein brorson hennar, som tok seg av saka. Han kravde inn alt uteståande. På arvingane etter herr Christen sine vegne, var det herr Johan Bechmann som var hovudmann.'Det er Anne Offesdtr det er snakk om over.Enken etter Nathanael er nevnt s. 142: 'han kjøpte halve garden av ekkja etter herr Nathanael Madsen, Melboe på Stord, Sara Iversdtr., i 1703.'s 182, Steinsland:'I 1669 og 1682 er nemnt ein Otte Andersen som eigar, og i 1699 åtte Hans Aarvik og Sara, ekkja etter herr Nathanael Melboe på Stord, kvar helvta i Steinsland. I 1700 selde ho indra Håvikjo og heile Steinsland.'Også nevnt s. 22 i B II, Svortland:'Ekkja etter hr. Christen, Anne Owesdtr., fekk garden utlagt på seg, og etter henne arva brorsonen, hr. Natanael Madsen Melboe, sokneprest til Stord, garden.'S 55 i samme bok:'Endre Endreson Urong, f. 1733, d. 1767( ...) I 1780 vart han dømd til å « Forvares i en festning og der straffes med livsvarig arbeide», fordi han slo ihel Nalthanael Madsen Melboe, handelsmannen i Bekkjarvikjo og Øklandsvågen. Ein dag i 1780 skulle Lars ro ein båt frå Folderøyhamn til Færøysundet i Fitjar. Då han kom til Osterneset, møtte han Nathanael som hadde lagt seg til å sova og late båten reka. Lars slo Nathanael ihel med ei år, plyndra han og velte liket på sjøen. Lars hadde drive og småstole i fleire år.'s. 225 B II Bondegodset Ersland:'7 Nathanael Madsen Melboe, sokneprest til Stord, arva bruket saman med syster si Dortea, g. m. Anders Andersson Valvatna (og kanhende fleire arvingar). Nathanael tok garden i bruk og sette Samuel Larsson Almås til rådsmann. Samuel flytte seinare til Stautland der han var brukar. (Sjå Stautland nr. 6.) Ein veit ikkje om Nathanel var brukar heile tida han åtte bruket. 'B I, s 410: Habbastad:'Den parten, som Kjærlandsfolket hadde som pantegods, vart ikkje innløyst, og var i ætta si eige fram til ikr. 1669 då soknepresten til Stord, hr. Nathanael Madsen Melboe, vart eigar av omlag helvta.'Denne familien er og nevnt på Brekke i B I, s 480:'Det vart då etterlyst eigarmann til 9 mrk. smør som ingen visste kven som åtte. Eigaren var truleg Iver Nathanaelsen Melboe, ein dotterson til futen, for same året selde ekkja hans, Ellen Christine, 12 mrk. smør i Brekke til Johan Frøchen'mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Gangstø

Tusen takk Kjellaug. Det var interessante tillegg. Hvilke bøker referer du til? Bømlo ? Mvh Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Ja, det er Bømlo bygedbøker, I, II og IVmvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Hans Gangstø

Da blir det en tur på biblioteket i påsken. Ha en fin påske! Mbh Hans

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kjellaug R. Petit

Takk for det, du og-:) I morgen er vi i Norge.Det kan jo være at det står litt mer rundt omkring disse begivenhetene som kan være av interesse for deg.mvh Kjellaug

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.