Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Lars Ove Wangensteen

[#68772] 'Literatus' Jens Johan Wangensteen. Hva har han risset inn med diamant her?

Recommended Posts

Guest Lars Ove Wangensteen

Jens Johan Wangensteen titulerte seg som 'literatus'. Jeg har hørt om en rekke brev adressert til Literatus Wangensteen. Han likte å strø om seg med latinske og norske epigrammer og sitater, og var en ivrig bidragsyder til den ene avisen vi hadde i Christiania den gangen, Norske Intelligenz Seddeler.Han eide Viberg gård i Sørum (som nå er solgt for 27 millioner kr.), og på et av vinduene på denne gården er det risset inn noe på et vindu, noe jeg tror han selv har risset inn.Kan noe lese hva som står her?

bilete6856.jpg

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Kurt Østbye

Har du noen tips, f.eks. om hvor dette kan være skrevet ? (Teksten inneholder kansje stedsangivelse).Datoen i 5. linje ser ut som 1. januar 1799.I 4. linje er vel de to store bokstavene A.D.I 1. linje ser andre ordet ut som 'Moder' eller kansje 'Modum' ??I linje 3 ser tredje ord ut som 'ej', fjerde ord likner på 'Pagt' eller 'Pragt', og femte ordet ligner på 'Kvindens'.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Jeg vet (ved selvsyn) at dette over er risset inn i et av vinduene på Vilberg gård i Sørum, og jeg vet også at han har risset inn:'Uti opus manuumvario sermone levemus' (La oss lette det nyttige håndverk med vekslende samtale.) og 'Exigotere nemo quicquam poterit quod magis decorum regent sit quam clementis' (Ingen kan uttenke noe som bedre smykker herskeren enn mildhet.) Dette er oversatt av professor Egil Kraggerud, som anfører at det antagelig er sitater fra Ovid og Seneca.Han skrev også (men ikke på vinduet tror jeg):'Let Modens Aag i Støvet kan nedtrykkeAll Hjertets Fred, all Sjelens Kraft og RangKun Dyd, ey Pragt er Kvindens beste SmykkeDen bepryde skal selv Gravens Bred en gang.'På et annet sted står det:'At holde Sandserne i Fred med Dydener det beste middel detteVed arbeid og ved Sved dem flittigen at trætteThi, intet bringer dem så lett af OrdenSom ledigt Drømmeri.'

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Hei Lars OveDet er vel 'Let Modens Aag' o.s.v. som står øverst på vinduet.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Ja nå ser jeg at det faktisk kan være det 'diktet' jeg siterte i innlegg 3. Jeg hadde ikke sammenliknet disse før, og trodde at dette var noe som ikke var transkribert før.Så stor takk til Kurt og Carsten.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Jeg ser at far til Jens Johan er omtalt i boka om prokuratorer, hvis du ønsker de opplysningene?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Hei CarstenJa det hadde vært flott. Jeg har følgende opplysninger selv:Ove Henrik Wangensteen, f. 1735 i Leirsund, d. 1788 i Nes i Akershus. Han fikk sin utdannelse på stiftskontoret i Christiania, på sorenskriverkontoret i Fet, studerte juss under veiledning av familiens venn Hermann Colbjørnsen, som selv var juridisk student i København. Han ble cand.jur. i 1759 og giftet seg samme år med Margrete Bue på Urskog prestegård, og virket som prokurator på Leirsund og på Hemnes. I 1765 ble han foged over Romerike og bodde i Fet inntil han i 1771 flyttet til Vilberg, som han hadde bygd i 1765. Han døde i 1788. Gården ble da drevet videre av hans enke til hun døde i 1808, og så av sønnen Jens Johan, som likte å titulere seg selv som 'literatus'.Men det står kanskje mer om han?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Carsten Schanche

Ove Henrik Wangensteen. Overhofretsprokurator. Foged. Født 22.febr. 1735 paa Lersund i Skedsmo, søn av amtsbevillet prokurator Jen Ovesen Wangensteen og Gjertrud Marie Leuning, kom i 1746 paa stiftskontoret i Christiania og derfra paa Nedre Romerikes sorenskriverkontor. Den 7.septbr. 1756 blev han examinatus juris med bekvem, og kort tid efter fik han amtsbevilling som prokurator i Akershus, med bopæl paa Lersund.Efter i nogen tid at ha været konstituert som sorenskriver og som foged paa Romerike og saaledes fra barnsben applicert til det juridiske studio, søkte han i 1764 prokuratorbevilling for alle Retter.'Skjønt intet er at sige paa konduite og opførsel', erklærte vicestatholderen i den anledning, 'kan han dog ikke vente sig en saadan bevilling, da saadan synes at kunne foraarsake en og anden uleilighet i henseende til justissaker, hvilket jevnlig blir paalagt de prokuratorer som opholder sig stedse i distrikterne', men da Wangensteen, ifald han fik sit ønske opfyldt, forpligtet sig til ikke at paata sig saker utenfor distriktet, medmindre han flyttet ind til Christiania som overhofretsprokurator, gik alt iorden, og han fik kgl. bevilling som prokurator for alle Retter i Norge 3.febr. 1764.Paa denne tid var Wangensteen bosat paa Hemnes. Som en paa alle hold meget velanskrevet og dygtig mand blev han allerede 10.mai 1765 befordret til foged i Nedre Romerike efter Andreas Christian Bulpontan, som avstod embedet til ham. Han flyttet vaaren 1766 til Rudsberg i Fet og derfra i 1771 til Vilberg i Sørum, hvilken gaard han kjøpte og siden bebodde til sin død 9.april 1788.Gift 25.mai 1759 i Urskog med Margrethe Bue, født 20.juni 1740 i Svindal og død 4.juli 1806 paa Vilberg, datter av kaptein Hans Pedersen Bue og Anne Hansdtr. Svindal. Deres søn Jens Johan Wangensteen blev cand.juris, proprietær til Vilberg og stortingsmand. Hans Wangensteen. Overretsprokurator. Foged. Født 21.novbr. 1743 i Høland, søn av amtsbevillet prokurator Jens Ovesen Wangensteen og Gjertrud Marie Leuning, agtet at gaa den militære vei og fik sin første utdannelse ved artilleriet i Holsten. Han blev 23.decbr. 1762 fænrik reforme', men forlot i 1764 det militære og gik over til jussen, dertil raadet av sin ældre bror prokurator Ove Henrik, som dengang stod paa spranget til Nedre Romerike fogedembede.I 1765 blev han examinatus juris med ei ubekvem og fik 23.mai 1766 kgl. bevilling som prokurator for alle Retter i Akershus stift. Overhofretten undtat, skjønt vicestatholderen ikke var særlig lysten paa det: vel var det at ønske at de avfærdigede officerer kunde gives leilighet til at fortjene deres ophold, men praxis synes likesaa fornøden som theorien, hvad ikke hos supplikanten er at formode.Wangensteen gjorde imidlertid sine saker meget godt og fik som samvittighetsfuld og retsindig prokurator paa Romerike et utmerket omdømme. Under 26.novbr. 1781 blev han befordret til foged i Nordhordland og Voss og forflyttedes 6.juni 1788 til Rakkestad, Heggen og Frølands fogedeembede efter den removerte Oluf Jelstrup.I dette siste embede kom han noget tilkort paa sine regnskaper, men fik ved sin avsked 14.decbr. 1796, løfte paa pension, naar underskuddet var dækket. Ved sin død 5.mars 1800 i Christiania stod han endnu noget i gjeld til Staten.Gift 1.gang 15.febr. 1767 i Fet med Anne Margrethe Bechmann, døpt 15.juli 1749 i Enebak og død 21.april 1780 paa Ulving i Skedsmo, datter av Nils Danielsen Bechmann paa Østenbøl og 1.hustru Gunhild Bendeke. Gift 2.gang 7.april 1782 i Sørum med Birthe Christine Werner, som døde 11.april 1812 i Christiania, 54 aar gl.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

CarstenDu verden! Her fikk jeg mange nye opplysninger.Tusen takk skal du ha :-)

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Lars!Det kan sjå ut som om det er divergens mellom 4. lina på glasruta og 4. lina i teksten i (3), sjølv om det ikkje er så lett å skjelne:(3): Den bepryde skal selv Gravens Bred en gang(Glasruta): Død[?] selv bepryder Gravens Bred engang

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Lars Ove Wangensteen

Hei GunnarJa det er en divergens der, men jeg kan ikke se hva som står på ruta. Det er mulig at JJW har forandret teksten på glassruten når han fikk det ned på papir. Jeg regner med at det som er sitert i innlegg 3 er fra 'papir-utgaven'.Men en ting er sikkert; JJW var en meget fargerik person, og jeg har mange historier om han

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.