Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest Siri Andersen Baklid

[#68942] Hjelp til å tyde håndskrift i skanna kirkebok

Recommended Posts

Guest Siri Andersen Baklid

Kan noen hjelpe meg å tyde prestens kommentar på dåpen til Josefine, døpt 23.04.1871 i Moss? Jeg er usikker på om jeg leser riktig, eller om jeg bare ser det jeg vil se... LenkeSiri

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Hei Siri!Frå klokkarboka:formenes født 25/12-55Arb[eids]m[an]d Jonas Johannesen og Hstr. Sofie Larsdr. fra Sverige. Deres Barn (Josefine), som omtr. 15 1/3 Aar gammel blev døbt her, antages, efter indhentede Oplysninger at være født i Gøtheborg.[Fadderar]: Arbmd Julius Andersen og dennes Kone Gunnild Mathiesdr. paa Røsnæs, hos hvem Pigebarnet var udsat til Opfostring for Rygge Fattigvæsens Regning.NB. Barnets Forældre vare fra Sverige indflyttede til Rygge, hvor Moderen en Tid opholdt sig. Moderen er død, og Faderen bortrømt.-Uagtet al Efterspørgsel, saavel ved Privatkorrespondense som gjennem offentlige Blade baade her i Landet og i Sverige, kunde man ikke erholde Oplysning om, at Barnet var døbt, hvorfor hun paa Biskoppens Befaling blev døbt her efterat at hun saavel gjennem Skolen som hos Præsten sammen med de øvrige Konfirmanter havde tilstrækkelig lært sin Kristendomskundskab.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Gunnar Sigdestad

Sokneprest J. H. Lies merknad i ministerialboka:NB. Barnets Moder var død, Faderen havde forladt sit Barn. Gjennem offentlige Blade var forgjæves lyst efter ham. Daabsattest kunde uagtet megen Eftersøgen ikke skaffes tilveie. Barnets Forældre vare fra Sverrig indflyttede i Rygge, som, da Faderen fanteløb, antog sig det og udsatte hende i Moss Landsogn.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Siri Andersen Baklid

Tusen takk for god hjelp, som alltid her i brukerforumet! Jeg har hele tiden vært sikker på at denne delen av slekta i mer eller mindre grad var reisende/omstreifere, og det bekreftes jo av prestens merknad!

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.