Jump to content
Arkivverket
Sign in to follow this  
Guest André Martinsen

[#68974] Dokumentasjon av slektsledd: Mechlenborg o.v.

Recommended Posts

Guest André Martinsen

Formålet med det nærværende emne er å dokumentere og kvalitetssikre enkelte slektsledd i og ved slekten Mechlenborg som hittil er vært uklare eller omstridte. La meg gi et par eksempler:1.) Det sees at det finnes forskjellige påstander om hvem Oluf Jensen Mechlenborgs hustru Adelus Christensdatter var; noen (blant annet hos F. Holthe, [url="http://www.slekt.net/tng/getperson.php?personID=I8378&tree=1>Lenke) hevder at hun var datter av Christen Olsen, sogneprest til Brønnøy i tiden 1611-24, mens andre (blant annet R. de Robelin ved E. Berntsens slektssider, http://vestraat.net/iea-o/p321.htm#i13211) påstår at Christen Stensen Schanche, sogneprest til Brønnøy i tiden 1611-24, var faren.2.) Man har også den velkjente sak om Abelone Madsdatter Galde, Mads Tønnesen Galde, hans mor N.N. Vincentsdatter Lunge, og derfra videre til Austråt. Her er en rekke usikre ledd.3.) Else Chierstina Didrichsdatter Hønnichen var datter Didrich Jensen Hønnichen og Dorothea Berntsdatter Berg. Den sistnevntes far het (kun) Bernt Markussen og var visst fra Sandtorg i Sverige.Jeg vil by andre som holder på med eller forsker i disse slektstraktene til å delta i ordskiftet. Her er et skrikende behov for debatt og dokumentasjon..De nedenstående ledd trenger i mindre eller større grad kildebelegg:.Anetavle for den yngre slekt:1. Christen Hansen Mechlenborg2. Hans Christensen Mechlenborg3. Dorothea Jensdatter Hønnichen4. Christen Hansen5. Eva Christensdatter Mechlenborg6. Jens Larsen7. Else Christina Didrichsdatter Hønnichen8. - - -(...)10. Christen Olsen Mechlenborg11. - - -12. Lars Paulsen13. Elisabet Hansdatter14. Didrich Jensen Hønnichen15. Dorothea Berntsdatter Berg16. - - -(...)20. Oluf Jensen Mechlenborg21. Adelus Christensdatter22. - - -(...)26. Hans Andersen27. Berit Olsdatter28. Jens Didrichsen Hønnich29. Else Jonsdatter (Hegstad)30. Bernt Markussen31. Else Henriksdatter32. - - -(...)40. Jens Olufsen Mechlenborg41. Abelone Madsdatter Galde42. Christen Olsen eller Christen Stensen Schanche43. - - -(...)52. Anders Andersen53. - - -(...) 56. Didrich D.(idrichsen) Hønnich57. - - -58. Jon Pedersen (Hegstad), sønn av Peder Jonsen (Hegstad) og Aashild59. Mette Nilsdatter (Voie), datter av Nils (Sivertsen?) (Voie)60. - - -(...)63. - - -Oversikt: Lenke.Anetavle for den eldre slekt:Fortsettelse fra 40. Jens Mechlenborg: LenkeFortsettelse fra 41. Abelone Madsdatter Galde:

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Man kan jo begynne med sognepresten til Brønnøy. Var det Christen Olsen eller Christen Stensen Schanche som var sogneprest i tiden 1611-24, og hvor er dokumentasjonen/teorien for på at Adelus Christensdatter var sogneprestens datter?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Sandtorg er ikke i Sverige men utenfor Harstad, men jeg vet ikke hvor jeg har det fra. Bernt Markussen skulle være død i 1714, men jeg har ikke greid å finne noe dødsfall på han i kirkeboka for Løddingen. Det er mulig det finnes skifte etter han, siden noen har påstått at han døde i 1714. Jeg tror jeg har det fra bygdebok for Løddingen, og han skulle være født i ca 1732. Når det gjelder dokumentasjon så kan det iallefall dokumenteres hvem som var barna til Eva Christensdatter Mikkelborg og ektemannen Christen Hansen, for disse var det skifter på. Når det gjelder skiftet etter Eva Christensdatter så har jeg kopi fra mikrofilmen, og skiftet etter henne var 18.10.1762. Ifølge skiftene av Svein Edvardsen var det også skifte på hennes ektemann Christen Hansen i 1744At Jens Larsen Myklebostad var sønn av Lars Povelsen er å finne i tingbok for Helgeland 1717-1734 i en sak på sommertinget i 1718 for Raens, Alstahaugs, Herøys og Nesnas almuer den 07.07.1718 som jeg har lest og skrevet av fra. Der var Lars Povelsen innstevnet for 6 tønner sild han hadde lovet å få til Bergen. Det var Lars sin sønn Jens Larsen som mottok stevnemålet på farens vegne har jeg notert. Blant annet sa Jens at faren hadde lovet å føre silden til Bergen, men ville ha saken utsatt til neste ting. Etter mye diskusjon ser det ut som om at Lars måtte betale 2 spesidaler og 20 skilling. Her kommer det iallefall frem at Jens var sønn av Lars Povelsen, siden det var hans sønn Jens Larsen som mottok stevningen.Lars Povelsens kone Lisbeth Hansdatter er nevnt som datter ved faren Hans Andersens skifte i Bardal i 1710, men det står jo ikke at hun var gift med Lars Povelsen da.Far til Adelus Christensdatter skulle være Christen Steensønn og ikke Christen Olssen. Det var iallefall Christen Steensønn som var prest i Brønnøy, og det er en artikkel om han i Årbok for Helgeland 1986(Om presterekken i Brønnøy før reformasjonen og frem til ca år 1700).Vil også tilføye at det er skifte etter Else Kierstina Hønnichen i 1776 ifølge bygdebok for Nesna, og dette skiftet har ikke Svein Edvardsen fått med. Har planer om å få sett dette skiftet en gang på mikrofilm.Ellers stiller jeg de samme spørsmål som deg når det gjelder dokumentasjon, for dette er jo også mine aner. Eva Christensdatter og Christen Hansens sønn Hans og kone Doroteha Jensdatter Hønnichen er blant mine aner(datter av Jens Larsen Myklebostad og Else Kierstina Hønnichen). Det samme er Dorotheas bror Jacob gift med Johanna Johannesdatter Alterskjær i Rana.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

God kveld, Hovdal. Jeg tenkte nok at du ville ankomme, da du har forsket temmelig omfattende og grundig på Mechlenborg/Mekkelborg.Slektsforbindelser på 1700- og 1800-tallet er jo enkle å dokumentere, med manntall, skifter, tingbøker og det hele til rådighet. Personene med kekulénr. 1-63 ovenfor er dermed mere eller mindre uproblematiske, og man trenger derfor ikke å drøfte dem her i tråden. Kom likevel gjerne med litteraturhenvisninger, slik som Hovdal har gjort.Når det derimot gjelder personene som står i «Anetavle for den eldre slekt» (se lenkene nederst i innlegg 1), hvor man finner slekter som Galde og Lunge, begynner kildetilfanget å bli tynt og/eller vanskelig tilgjengelig — og forbindelsene tilsvarende usikre. Ordskiftene om slekter som Galde og Lunge preges da tidvis av uenighet og motstridende påstander.Jeg vil be erfarne og/eller fagkyndige om å bemerke den følgende anetavle for Abelone Madsdatter Galde: LenkeDet er i mine øyne særlig forbindelsen Galde—Lunge (Mads Tønnesen Galde—N.N. Vincentsdatter Lunge) som virker tvilsom. Se også tema nr. 52277 særlig innlegg nr. 4, som berører forholdet. Vet noen hvilken dokumentasjon/teori som ligger til grunn for forbindelsen Galde—Lunge?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Det skulle stå Tønne Gautesen Galde—N.N. Vincentsdatter Lunge, og ikke Mads Tønnesen Galde—ditto.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Ja jeg kan vel si at jeg har forsket grundig på en del av dem i Mikkelborgslekten, men det som er før Eva Christensdatter Mikkelborg har jeg kun fra andre. Jeg har aldri bodd slik at jeg har hatt særlig tilgang på orginalkilder når det gjelder disse, men en tremenning som reiste til Tyskland for mange år siden fant vel noe i tyske arkiver.Jeg har for lite grunnlag til uttale meg om det du skriver om tvilsomme forbindelser, og håper 'ekspertene' kommer på banen her. Når det gjelder presten Christen Stensønn så har jeg jo også fra tremenning at han var gift med Else Olavsdatter som skal ha vært datter av Olav Andersson Solle som var prest i Brønnøy, både den forbindelsen og hans aner tror jeg har vært tatt opp i andre temaer her på Digitalarkivet. Når det gjelder Bernt Markussen i Løddingen så er der merkelig at han ikke var å finne ved manntallet 1701 siden han skulle ha levd til 1714, men det er mulig jeg overså noe. Jeg tror han kan være død før 1701.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest André Martinsen

Min bruk av ordet 'tvilsom(me forbindelser)' er kanskje mest et uttrykk for min mistenksomhet i slike saker. Jeg får moderere det til 'det er grunn til å betvile'.Angående Olav Andersen Solle: se tema nr. 47833.Det kan ellers nevnes at Abelone Madsdatter Galdes farfar Tønne Gautesens far var Gaute Sveinsen Galde. http://home.online.no/~akvitrud/stvgr.htm Ref. Vigerust, 1999a, side 22.Her er mange ledd som må dokumenteres/oppgies dokumentasjon for, og jeg håper på deltagelse fra flere. Dokumentasjon, teorier, litteraturhenvisninger og kommentarer.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Nå har vel firhåpenbtligvis 'ekspertene' på Mikkelborgslekten kommet tilbake fra påskeferie, så jeg flytter opp denne igjen. Håper at noen kan si noe mer om hva som er sikre slektsforbindelser mellom Mikkelborgslekten og andre slekter her som Andre spør om, og også det han spør om når det gjelder andre slekter her. Disse er jo også mine aner. Finnes det ikke skifter eller andre kilder som kan dokumentere noe her?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiNår det gjelder Bernt Markussen som er nevnt her så er det nok ikke mulig å finne han død i Lødingen. Han drev som Trodndhjemsborger på Furhamn i Trondenes (Tett ved Kilbotn i Harstsd i Troms)Sitat fra Trondenes bygdebok Sandtorg (en tidligere kommune i nåværende Harstad)Den Svenske bondeskredder Bernt Markussen (f. ca 1632 d. 1714) kjøpte gården av Hiorts arvinger i Trondheim omkr. 1685 og ble den første selveiende bonde i Fauskevåg tinglag i historisk tid. Bernt var 'nogenledes velstaaende baade af sit lande brug og ringe skrædderarbeide hand undertiden for folch haver' Han hadde en eneste datter som ble gift med Didrik Jensen Hønnechen på gården Voge i Salten.For orden skyld den Hiort det er snakk om her er Peder Madsen Hiort som er svigersønn til Casper Christophersen Schøller. (se s. 254 og 255 i Trondenes Bygdebok av Lysaker.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heikan legge til at Bernt Markusens datter Dorthe skiftes etter 21/6-1714 hun omtales som gudfryktige Matrone Daarthe Berentdatter Berg siden ektemann er kjent så nevner jeg bare barna: Didrik, Else Kristine, Anne Margrethe og Daarthe.SO

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Niels Hegge

Jeg lånte for en tid siden Knud Gether, Midelalder- familier i Flensborg og Nordfrisland og deres efterkommere i Danmark, Tyskland og Norge. Dessverre har jeg ikke informasjon om den har med Jens Mechlenborg og familien på fars side, men Carsten Richertsen og familie er godt dokumentert. Det tar en tid å få den hit til Gøteborg, men om ingen annen får tak i den og kan kontrollere om de er med og med hvilke kilder, så bestiller jeg den igjen.Niels

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk for svarene. Når jeg tenker meg om så er det jo ikke ført særlig mange dødsfall i kirkebøkene så tidlig som i 1714. Så uansett hvor Bernt skulle være død, blir det vel vanskelig å finne noen innføring i noen kirkebok.Ellers har jeg jo sett at Didrik Jensen ved manntallet 1701 var 27 år, på mikrofilm HF-172. Så han skulle være født ca 1674. Jeg har 3 av barna du skriver om Steinar, men istedet for Dorthe har jeg Aarsille Didriksdatter som skulle være født ca 1712 og død ca 1785, og jeg har at hun var gift med Helge Olsen Offersø. Hun døde i Kalvik i Tysfjord hvor hun døde i 1785 Har fått dette fra noen, men det skulle være mulig å dokumentere i kirkebok.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Steinar Olsen

heiKirkebok for Lødingen og Trondenes er mangelvare fram til ca 1734 og 1744 det er bare en enkel kirkebok mellom ca 1690-1711 i Lødingen, skifter starter i Salten i 1713 og i Troms ca 1691. Hadde det ikke vært for skiftet til Didrik hadde det manglet ganske mye opplysninger.Didrik var gift 2 ganger, pussig nok er Ursulla/Aasille ikke nevnt på morens skifte men på hun er nevnt på farens skifte.gjengir her hans skifte, med noen kommentarer (i parantes). og ekstra linjeskift.Skifte etter Didrich Jensen Hønichen, Woye i Tjeldsund Film: , Protokoll: , Side 39. Skiftet åpnet: 4/6-1738. Internt skiftenr: 11034.Ektefelle: Sitzl Svendsdatter. (Parelius)Formue: 835-1-15. Gjeld: 742-1-14. Boets innhold: Sølv merket: Didric Jensen Hønichen og Dordi Berntsdatter Berg, B:M:S:B E:B:H:D 1677, B:M:S:B og E:B:H:D, E:J:D, B:M:S:B og E:B:H:D, Hans Ar(ne)søn Evelle og Aasele Jonsdatter, D:J:S:, Hans Larsøn, P:L:S og L:D:D, J:H:S:Wog og M:S:D:H, O:A:S og E:L:D, - Jon Jensen Hønnichen - H:M - J:D:S - Niels Winter - S:J:S M:J:D (Svend Jacobsen og Maren Jensdatter?) - B:M:S:B E:B:D:H - J:L:Wog A:M:R(?) - G:S:S 1697 - H:J:S J:L:S J:D:S A:P:S. Arvinger:Didrich Didrichen Sønn av avdøde fra 1. ekteskapElse Christine Hønichen, Møchelbostad Alstadhaug datter av avdøde 1 ekt. gift med Jens LarsenAnne Margrethe Hønnichen, 28 år bor hjemme hos stemorenUrsulla Didriksdtr 26 år hjemme hos stemorenså kommer en del andre opplysninger på samme skifte som egentlig er en gengivelse av hans mors skifte med en del tilleg (innebakt i skiftet til Didrik).mor av avdøde Else Jensdtr (skal være Johnsdtr) Hennes skifte 17/11-1711 er nevntMette Jensdtr søster av avdøde gift med Svend (Jakobsen)Mettes sønn Jens SvendsenMettes datter Maren Iversdtr Verge Didrik Jensen, Johannes Hansen ektefelle til Maren Iversdtr, Iver Johnsen svoger av avdøde Nevnt i skiftet til Else J. som far til Maren Iversdtr (dette må være feiltolkingMette Svendsdtr d. e.Mette Svensdtr d. y.Som en ser av skiftet er det litt uklart angående Maren Svendsdtr eller Iversdtr. Ellers er det vel greit.Steinar

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Tusen takk Steinar. Det er noe som ikke stemmer på det jeg har tidligere på Didriks ekteskap nr.2 og evt nr.3. Jeg har han som trolovet 31.01.1721 med Mette Jensdatter, og gift 23.07.1721 med Sidsel Svendsdatter Parelius.Kanskje ble Ursula født etter 1714, og det kan vel hende at Didrik kan ha vært gift med noen mellom 1714 og 1721. Da kan jo Ursula være datter av Didrik i et annet ekteskap enn med den første kona?

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Fant trolovelse og giftermål i kirkeboka for Løddingen 30.01.1721 og gift 23.07.1721, og det var Sidsel Svendsdatter Parelius Didrik da ble trolovet og gift med. Så da er iallefall akkurat det dokumentert.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Guest Anne Lise Hovdal

Du Steinar skriver at hvis en ikke hadde hatt skifte på Didrik, så hadde det manglet ganske mye opplysninger om han. Kanskje kunne det også være av interesse hva som står om Didrik Jensen Hønnichen ved matrikkelen 1723. Han var den eneste oppsitteren i Våg i Løddingen i 1723. Eier var Kongen, og takst etter gammel matrikkel var 1 daler, 1 ort(mark) og 2 skilling. Gammel leilendingsskatt var på 90 skilling, og takst etter ny matrikkel var på 1 daler og 2 ort. Reduksjon tilført den kommende nye matrikkelen var på 4-1-2 og 1/3. Leilendingsskatten etter den nye matrikkelen var på 1 daler, 10 og 2/3 ort ser det ut til, og odelsskatten er for Didrik ført til 26 og 2/3 skilling. Leding(leidang) var på 53 og 1/3 skilling, og han vant 16 og 2/3 skilling. Tolding var ført til 50 skilling. Årlig antatt eller ansatt tiende: Rug var ført til 1 ort, eller udi 30 og 1/2 s . Blandkorn var ført til 1 daler og 2 ort, eller udi 1 av 64. Ost var ført til 16 skilling, eller udi s 21 og 1/3.Det var brende og temmelig til korn, og gården lå i 'baglien paa en markemaadlig tør jord'. Her var det temmelig til korn. Det var sådd 1/2 tønne rug, og avlingen var på 1 og 1/2 tønne og 2 skjepper(?). Av blandkorn var det sådd 5 og 1/2 tønne, og avlingen var på 12 og 1/2 tønne. Det var noe mer korn her. Didrik hadde 8 kuer, 2 hester, 12 sauer(?) og 2 ungfe(?) på gården sin i 1723. Det jeg har skrevet her er det jeg var sikker på da jeg leste mikrofilmen med matrikkelen 1723 for Løddingen(ikke nummerert). Den kan fjernlånes gjennom bibliotek, og det står navn på alle brukerne ved denne matrikkelen. Mulig jeg har kommet litt utenfor emnet ditt Andre, men matrikkelen 1723 dokumenterer i det minste at Didrik Hønnichen var bruker/oppsitter i Vog i Løddingen i 1723 og forteller en del om hva han og familien hadde og om de skattene de betalte. Matrikkelen var vel egentlig et forarbeid til matrikkel.

Share this post


Link to post
Share on other sites
Sign in to follow this  

  • Recently Browsing   0 members

    No registered users viewing this page.

×
×
  • Create New...

Important Information

We have placed cookies on your device to help make this website better. You can adjust your cookie settings, otherwise we'll assume you're okay to continue.